Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 162
Прийняття: 04.06.2014
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 червня 2014 р. № 162
Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 718 від 19.10.2016
№ 376 від 31.05.2017
№ 704 від 30.08.2017
№ 954 від 06.12.2017
№ 1024 від 20.12.2017
№ 337 від 17.04.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2014 р. № 162

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1024 від 20.12.2017}

2. У додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. № 47 “Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів” (ЗП України, 1992 р., № 3, ст. 57; Офіційний вісник України, 2000 р., № 1, ст. 10; 2012 р., № 24, ст. 910; 2013 р., № 19, ст. 646) слова “ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС” замінити словами “НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей” (ЗП України, 1992 р., № 7, ст. 182; 1994 р., № 1, ст. 23; 1995 р., № 8, ст. 191; Офіційний вісник України, 1997 р., число 36, с. 28; 1999 р., № 15, ст. 609; 2000 р., № 7, ст. 275; 2001 р., № 31, ст. 1393; 2003 р., № 37, ст. 1981, № 47, ст. 2442; 2006 р., № 22, ст. 1609, № 31, ст. 2233, № 48, ст. 3200; 2009 р., № 85, ст. 2876; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 85, ст. 3459):

1) абзац другий пункту 1 після слів “Цивільній обороні України” доповнити словами “, внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ”;

2) у підпункті “в” пункту 3:

в абзаці дев’ятому слова “у підрозділах внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ з охорони дипломатичних і консульських представництв іноземних держав” замінити словами “у військових частинах і підрозділах внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні”, а слова “у частинах і підрозділах спеціального призначення внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України” - словами “у частинах і підрозділах (загонах) спеціального призначення внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії”;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

“проходження служби у внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ, Національній гвардії військовослужбовцями, які виконують обов’язки з охорони та оборони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності;”;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

“час проходження служби в Національній гвардії військовослужбовцями, які виконують обов’язки з конвоювання осіб, узятих під варту та/або засуджених до позбавлення волі, у тому числі під час їх екстрадиції, а також забезпечують охорону осіб, які тримаються під вартою, під час судових засідань у судах, за переліком посад і на умовах, що визначаються Міністерством внутрішніх справ;”.

4. В абзаці третьому пункту 2 Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об’єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 227 (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 195; 2012 р., № 71, ст. 2870; 2013 р., № 19, ст. 646), слова “внутрішніх військ МВС” замінити словами “Національної гвардії”.

{Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 376 від 31.05.2017}

6. У підпункті 1 пункту 5 Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 341 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 52; 2000 р., № 8, ст. 319; 2002 р., № 1, ст. 4, № 40, ст. 1860; 2003 р., № 40, ст. 2111; 2006 р., № 42, ст. 2806; 2007 р., № 53, ст. 2170; 2011 р., № 26, ст. 1063; 2012 р., № 71, ст. 2870; 2013 р., № 68, ст. 2491), слова “внутрішніх військ МВС” замінити словами “Національної гвардії”.

7. У пункті 1 Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. № 1923 (Офіційний вісник України, 1999 p., № 42, ст. 2099; 2000 р., № 34, ст. 1445; 2003 p., № 37, ст. 1981; 2005 р., № 20, ст. 1060; 2006 p., № 22, ст. 1609, № 48, ст. 3200; 2007 р., № 30, ст. 1216; 2013 р., № 73, ст. 2685), слова “внутрішніх військ МВС,” та “Командуючого” виключити.

8. У Комплексній програмі забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. № 2166 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 48, ст. 2362; 2004 р., № 17, ст. 1174; 2010 р., № 100, ст. 3555; 2013 р., № 41, ст. 1477):

1) в абзаці восьмому розділу “Загальні положення” слова “внутрішніх військ МВС” замінити словами “Національної гвардії”;

2) у додатках 2 і 3 до Програми слова “внутрішніх військ МВС” замінити словами “Національної гвардії”.

9. У пункті 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 40, ст. 1802; 2006 р., № 8, ст. 450; 2007 р., № 54, ст. 2179; 2009 р., № 95, ст. 3279), слова “внутрішніх військ” замінити словами “Національної гвардії”.

10. У підпункті “б” пункту 2.1 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 41, ст. 1852; 2005 р., № 2, ст. 86; 2008 р., № 52, ст. 1740; 2011 р., № 78, ст. 2881; 2013 р., № 14, ст. 505, № 19, ст. 646), слова “внутрішніх військ МВС” замінити словами “Національної гвардії”.

{Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 954 від 06.12.2017}

12. У нормах харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 426 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 739; 2006 р., № 11, ст. 716, № 50, ст. 3324; 2011 р., № 97, ст. 3541; 2013 р., № 41, ст. 1477; 2014 р., № 24, ст. 738):

1) в абзацах першому і другому підпункту “л” пункту 1 приміток до норми № 1 - загальновійськова слова “військовослужбовці внутрішніх військ МВС” в усіх відмінках замінити словами “Національної гвардії”;

2) в абзаці третьому підпункту “б”, підпунктах “д” і “ж” пункту 1 приміток до норми № 2 - льотна слова “внутрішніх військ МВС” замінити словами “Національної гвардії”.

13. У підпункті 8 пункту 9 і підпункті 1 пункту 15 Порядку проведення державної перевірки систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та планів взаємодії у разі вчинення актів ядерного тероризму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 327 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 11, ст. 490), слова “внутрішніх військ МВС” замінити словами “Національної гвардії ”.

14. В абзаці другому пункту 12 Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2238; 2013 р., № 33, ст. 1158), слова “внутрішніх військ МВС” замінити словами “Національної гвардії”.

{Пункт 15 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 718 від 19.10.2016}

{Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 704 від 30.08.2017 з урахуванням змін, внесених Постановами КМ № 1052 від 27.12.2017, № 103 від 21.02.2018}

17. В абзацах другому і четвертому постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 831 “Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 71, ст. 2384; 2011 р., № 73, ст. 2740; 2012 р., № 81, ст. 3272; 2013 р., № 41, ст. 1477) слова “внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ” замінити словами “Національної гвардії”.

{Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 704 від 30.08.2017 з урахуванням змін, внесених Постановами КМ № 1052 від 27.12.2017, № 103 від 21.02.2018}

19. В абзаці третьому пункту 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 147 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 14, ст. 585, № 90, ст. 3267; 2012 р., № 83, ст. 3355; 2013 р., № 41, ст. 1477), слова “внутрішніх військ МВС України” замінити словами “Національної гвардії України”.

{Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 337 від 17.04.2019}

21. У пункті 10 Порядку функціонування державної системи фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1337 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 100, ст. 3661):

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“10. Національна гвардія як суб’єкт системи в межах наданих їй повноважень:”;

2) в абзаці восьмому слова “внутрішніх військ” замінити словами “Національної гвардії”.

22. У додатку до Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 р. № 48 (Офіційний вісник України, 2012 p., № 9, ст. 323; 2013 p., № 73, ст. 2676; 2014 р., № 3, ст. 52), позицію “Академія внутрішніх військ МВС України (м. Харків)” замінити позицією “Академія Національної гвардії України (м. Харків)”.

23. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 702 “Про затвердження переліку місцевостей з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами та переліків військових посад, виконання обов’язків військової служби за якими пов’язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, ризиком для життя і здоров’я, а також Порядку надання та визначення тривалості щорічної додаткової відпустки залежно від часу проходження служби в зазначених умовах” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 59, ст. 2368):

1) у постанові:

в абзаці другому підпункту 2 пункту 1 слова “внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ” замінити словами “Національної гвардії”;

у додатку 3 до постанови:

у назві додатка слова “внутрішніх військ МВС” замінити словами “Національної гвардії”;

розділ “Посади військовослужбовців загону спеціального призначення та боротьби з тероризмом” виключити;

у розділі “Посади військовослужбовців підрозділів спеціального призначення”:

назву розділу після слова “підрозділів” доповнити словом “(загонів)”;

доповнити розділ пунктами 271 і 272 такого змісту:

“271.

Старший офіцер, офіцер

5

272.

Лікар (травматолог)

5”;

назву розділу “Посади військовослужбовців підрозділів конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних ” викласти в такій редакції:

“Посади військовослужбовців, які виконують обов’язки з конвоювання осіб, узятих під варту та/або засуджених до позбавлення волі, у тому числі під час їх екстрадиції, а також забезпечують охорону осіб, які тримаються під вартою, під час судових засідань у судах”;

назву розділу “Посади військовослужбовців патрульних підрозділів” викласти в такій редакції:

“Посади військовослужбовців з’єднань, військових частин і підрозділів з охорони громадського порядку”;

назву розділу “Посади військовослужбовців управління авіації Головного управління внутрішніх військ МВС та авіаційних підрозділів внутрішніх військ” викласти в такій редакції:

“Посади військовослужбовців управління авіації Головного управління та авіаційних частин Національної гвардії”;

у назві розділу “Посади військовослужбовців авіаційних підрозділів, які виконують службові обов’язки з організації та керівництва польотами” слово “підрозділів” замінити словом “частин”;

2) у пункті 6 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слова “Командуванням внутрішніх військ МВС” замінити словами “Головним управлінням Національної гвардії”.

24. У Порядку залучення пошуково-рятувальних сил і засобів до проведення робіт з пошуку і рятування, відшкодування витрат, пов’язаних з їх проведенням, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 р. № 1037 “Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 87, ст. 3535; 2013 р., № 41, ст. 1477):

1) в абзаці другому пункту 9 слова “оперативним черговим стаціонарного командного пункту управління авіації Головного управління внутрішніх військ МВС” замінити словами “оперативним черговим служби координації польотів управління авіації Головного управління Національної гвардії”;

2) у додатку до Порядку в позиції “Головне управління внутрішніх військ МВС, м. Київ” слова “внутрішніх військ МВС” замінити словами “Національної гвардії”.

25. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 164 “Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 23, ст. 765):

1) у назві та тексті постанови слова “внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ” замінити словами “Національної гвардії”;

2) у назві та тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слова “внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ” і “внутрішніх військ МВС” замінити словами “Національної гвардії”.

26. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 р. № 358 “Деякі питання фінансового забезпечення військовослужбовців внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, включених до складу національного персоналу для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 39, ст. 1374):

1) у назві та тексті постанови слова “внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ” замінити словами “Національної гвардії”;

2) у назві розмірів щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті за виконання службових обов’язків за межами України військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, включеним до складу національного персоналу для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, що утримується за рахунок державного бюджету, затверджених зазначеною постановою, слова “внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ” замінити словами “Національної гвардії”.

27. Абзац четвертий розділу “Учасники плану взаємодії” державного плану взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення диверсій щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ними, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 598 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 67, ст. 2440), викласти в такій редакції:

“військові частини (підрозділи) Національної гвардії з охорони важливих державних об’єктів, що здійснюють охорону ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності;”.

28. В абзаці другому розділу “Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма” Концепції Державної цільової програми соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, які підлягають звільненню, та осіб, звільнених з військової служби, на період до 2017 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 1068 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 6 ст. 163), слова “внутрішніх військ МВС” замінити словами “Національної гвардії”.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2014 р. № 162

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1995 р. № 137 “Про затвердження Положення про військові частини спеціального призначення внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 46, ст. 1510).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 1995 р. № 319 “Про затвердження Положення про спеціальні моторизовані військові частини міліції військ внутрішньої та конвойної охорони” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 46, ст. 1513).

3. Пункти 22 і 26 додатка 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. № 490 “Про скасування обмеження доступу до деяких актів Кабінету Міністрів України, виданих у 1991-2005 роках” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 23, ст. 702).

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 р. № 646 “Про затвердження граничної чисельності військовослужбовців та працівників Головного управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 53, ст. 2119).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1042 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1995 р. № 137” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2910).

6. Пункт 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. № 868 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 71, ст. 2870).