Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 795
Прийняття: 09.09.2020
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 вересня 2020 р. № 795
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
№ 1467-р від 17.11.2021
Постановою КМ
№ 363 від 25.03.2022}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 вересня 2020 р. № 795

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У Порядку планування заходів державного фінансового контролю органами державного фінансового контролю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. № 955 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 32, ст. 1478; 2006 р., № 13, ст. 868; 2007 р., № 43, ст. 1721; 2011 р., № 71, ст. 2684; 2014 р., № 57, ст. 1554; 2015 р., № 50, ст. 1618; 2016 р., № 100, ст. 3261; 2020 р., № 23, ст. 879):

1) у пункті 3 слова “кожне півріччя” замінити словами “кожний квартал”;

2) у пункті 6 слова “Офісом фінансового контролю” замінити словом “Держаудитслужбою”;

3) у підпункті “б” пункту 7 слова “з приводу проведення ревізій, які можливо виконати у плановому порядку” виключити.

2. У Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. № 1017 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 32, ст. 2144; 2018 р., № 75, ст. 2510; 2019 р., № 92, ст. 3044):

1) пункт 5 виключити;

2) у пункті 7 слова “та погодженим із Міністром фінансів” виключити;

3) у пункті 8 слово “Держаудитслужбою” замінити словом “Мінфіном”;

4) в абзаці першому пункту 12 слова “або скорочено” виключити;

5) у пункті 17 слова “відповідно до методики проведення аудиту” та “або скорочення” виключити.

3. У Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. № 550 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 16, ст. 1206; 2011 р., № 71, ст. 2684; 2016 р., № 100, ст. 3261):

1) у пункті 11 та в абзаці другому пункту 26 слово “Держаудитслужбою” замінити словом “Мінфіном”;

2) в абзаці п’ятому пункту 20 слова “, форма якого встановлюється Держфінінспекцією” виключити;

3) у пункті 34 слово “Держаудитслужби” замінити словами “органів державного фінансового контролю”.

4. У Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту місцевих бюджетів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 698 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 37, ст. 1453; 2018 р., № 59, ст. 2043; 2019 р., № 92, ст. 3044):

1) пункт 5 виключити;

2) у пункті 7 слова “та погодженим із Міністром фінансів” виключити;

3) у пункті 8 слово “Держаудитслужбою” замінити словом “Мінфіном”;

4) у першому реченні абзацу першого пункту 12 слова “або скорочено” виключити;

5) у пункті 15 слова “відповідно до стандарту (методики) аудиту” та “або скорочення” виключити.

5. У пункті 4 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 12, ст. 506; 2018 р., № 68, ст. 2279, № 74, ст. 2482; 2019 р., № 50, ст. 1692):

1) підпункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

“законністю та правомірністю витрат бенефіціарів (партнерів) у межах виконання спільних операційних програм прикордонного та транскордонного співробітництва;”;

2) доповнити пункт підпунктами 7-1, 17-1 і 17-2 такого змісту:

“7-1) на підставі результатів аналізу інформації щодо використання державних ресурсів планує заходи державного фінансового контролю за високоризиковими операціями;”;

“17-1) бере участь у проведенні перевірок на місцях (інспектувань) Європейським бюро з боротьби з шахрайством з метою захисту фінансових інтересів ЄС від шахрайства та інших порушень на території України відповідно до положень Регламенту Ради (Євратом, ЄС) № 2185/96 від 11 листопада 1996 р. та законодавства України;

17-2) забезпечує самопредставництво в судах України без окремого доручення через державних службовців юридичної служби та інших структурних підрозділів Держаудитслужби відповідно до положень про такі структурні підрозділи Держаудитслужби, через державних службовців структурних підрозділів міжрегіональних територіальних органів відповідно до положень про такі органи;”.

{Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 363 від 25.03.2022}

7. У пункті 5 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739; 2020 р., № 14, ст. 556) слова “Офісу фінансового контролю” замінити словами “Державній аудиторській службі”.

8. У Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту державних (регіональних) цільових програм, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 692 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 70, ст. 2380; 2019 р., № 92, ст. 3044):

1) пункт 6 виключити;

2) у пункті 8 слова “та погодженим із Міністром фінансів” виключити;

3) у пункті 9 слово “Держаудитслужбою” замінити словом “Мінфіном”;

4) в абзаці першому пункту 14 слова “або скорочено” виключити;

5) у пункті 19 слова “відповідно до методики проведення аудиту” та “або скорочення” виключити.

9. У Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту інвестиційних проектів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 740 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 74, ст. 2482; 2019 р., № 92, ст. 3044):

1) пункт 6 виключити;

2) у пункті 8 слова “та погодженим із Міністром фінансів” виключити;

3) у пункті 9 слово “Держаудитслужбою” замінити словом “Мінфіном”;

4) в абзаці першому пункту 12 слова “або скорочено” виключити;

5) у пункті 18 слова “відповідно до методики проведення аудиту” та “або скорочення” виключити.

10. У Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1147 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 135, № 92, ст. 3044):

1) пункт 6 виключити;

2) в абзаці першому пункту 8 слова “та погодженим із Міністром фінансів” виключити;

3) у пункті 10 слово “Держаудитслужбою” замінити словом “Мінфіном”;

4) в абзаці першому пункту 13 слова “або скорочено” виключити;

5) у пункті 19 слова “відповідно до методики проведення аудиту” та “або скорочення” виключити.

11. У Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 252 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 28, ст. 989, № 92, ст. 3044):

1) пункт 7 виключити;

2) у пункті 9 слова “та погодженим із Міністром фінансів” виключити;

3) у пункті 10 слово “Держаудитслужбою” замінити словом “Мінфіном”;

4) в абзаці першому пункту 13 слова “або скорочено” виключити;

5) друге речення пункту 17 виключити;

6) у пункті 19 слова “відповідно до методики проведення аудиту” та “або скорочення” виключити.

12. У Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту використання інформаційних технологій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 517 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 50, ст. 1692, № 92, ст. 3044):

1) пункт 6 виключити;

2) в абзаці першому пункту 8 слова “та погодженим із Міністром фінансів” виключити;

3) в абзаці третьому пункту 9 слова “або скорочено” виключити;

4) у пункті 10 слово “Держаудитслужбою” замінити словом “Мінфіном”;

5) у пункті 17 слова “відповідно до стандарту (методики) аудиту” та “або скорочення” виключити.

{Пункт 13 втратив чинність на підставі Розпорядження КМ № 1467-р від 17.11.2021}