Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 214
Прийняття: 15.02.2012
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 лютого 2012 р. № 214
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 247 від 04.04.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2012 р. № 214

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку ведення державного водного кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України вiд 8 квітня 1996 р. № 413 (ЗП України, 1996 р., № 10, ст. 292; Офіційний вісник України, 1999 р., № 39, ст. 1943; 2000 р., № 40, ст. 1687; 2004 р., № 25, ст. 1650; 2011 р., № 67, ст. 2572):

1) пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Державний водний кадастр ведеться:

МНС за розділом “Поверхневі води”;

Держгеонадра за розділом “Підземні води”;

Держводагентством за розділом “Водокористування”.

Зазначені центральні органи виконавчої влади є замовниками робіт із складення державного водного кадастру і затверджують кадастрові матеріали.”;

2) у пункті 10 слово “Мінприроди” замінити словами “МНС, Держводагентством”;

3) у тексті Порядку слова “Мінприроди” та “Держводгосп” в усіх відмінках замінити відповідно словами “МНС” та “Держводагентство” у відповідному відмінку.

2. У Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України вiд 8 травня 1996 р. № 486 (ЗП України, 1996 р., № 10, ст. 318; Офіційний вісник України, 2002 р., № 4, ст. 136):

1) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

“Проекти цих зон розробляються на замовлення фізичних та юридичних осіб, узгоджуються з власниками землі, землекористувачами, Мінприроди, Держводагентством та територіальними органами Держземагентства і затверджуються відповідними місцевими органами виконавчої влади або виконавчими комітетами рад.”;

2) у пункті 13:

в абзаці першому слова “органами Мінекоресурсів, Держводгоспу” замінити словами “Мінприроди, Держводагентством та Держгеонадрами”;

3) у пункті 15 слова “місцевими органами державної виконавчої влади, виконавчими комітетами Рад, органами Мінекоресурсів” замінити словами “місцевими органами виконавчої влади, виконавчими комітетами рад, Мінприроди”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України вiд 14 квітня 1997 р. № 347 “Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 80; 2002 р., № 4, ст. 136):

1) у Порядку складання паспортів річок, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2 слово “Держводгоспу” замінити словом “Держводагентства”;

у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

“Графіки розроблення паспортів річок складаються Держводагентством.”;

в абзаці другому слова “з обласними органами Мінекоресурсів” замінити словом “Мінприроди”;

2) у пункті 4 Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними, затвердженого зазначеною постановою, слова “Мінтрансом за погодженням з відповідними органами Мінекоресурсів, Держводгоспу, Держкомзему” замінити словами “Мінінфраструктури за погодженням з Мінприроди, Держводагентством та територіальними органами Держземагентства”.

4. У переліку підприємств та організацій, які забезпечують перекидання води у маловодні регіони каналами і водогонами міжбасейнового та внутрішньобасейнового перерозподілу водних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України вiд 30 травня 1997 р. № 524 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 23, с. 84; 1999 р., № 38, ст. 1906; 2004 р., № 51, ст. 3349; 2005 р., № 32, ст. 1924):

1) у розділі “Держжитлокомунгосп”:

в абзаці третьому слова “Дніпро - Західний Донбас” державного комунального підприємства “Облводоканал” замінити словами “державного міжрайонного підприємства водопровідно-каналізаційного господарства “Дніпро - Західний Донбас”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“Водогін “Біла Церква - Умань” комунального підприємства “Уманьводоканал”

м. Умань Черкаської області”;

в абзаці п’ятому слово “державного” замінити словом “комунального”;

2) у розділі “Мінпромполітики”:

в абзаці першому слово “Промислове” замінити словами “Державне промислове”;

в абзаці другому слова “Державне виробниче об’єднання “Укрпромводчормет” замінити словами “Комунальне підприємство “Компанія “Вода Донбасу”;

3) назви розділів “Держводгосп”, “Держжитлокомунгосп” та “Мінпромполітики” виключити.

{Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 247 від 04.04.2018}

6. У Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 557 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 28, ст. 1631; 2011 р., № 84, ст. 3079; 2012 р., № 8, ст. 297):

1) у пункті 1 слова “видобування піску і гравію,” виключити;

2) в абзаці другому пункту 2 слова “провадять органи Держводгоспу” замінити словами “провадить Держводагентство та організації, що належать до сфери його управління”;

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Дозволи видаються:

Мінприроди - у разі проведення робіт, крім будівельних, на землях прибережних захисних смуг морів і на землях, зайнятих морями;

Держводагентством за погодженням з Мінприроди - у разі проведення на землях водного фонду днопоглиблювальних робіт, робіт з прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій (крім будівельних робіт та робіт на землях прибережних захисних смуг морів і на землях, зайнятих морями).”;

4) у пункті 5:

в абзаці першому слова “інші документи за переліком, затвердженим Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, Мінприроди та Держводгоспом)” замінити словами “проект на проведення відповідних робіт, що містить розділ про оцінку впливу на навколишнє природне середовище, погоджений з Мінприроди, Держводагентством та Держгеонадрами”;

в абзаці другому слова “державними органами рибного господарства” та “Держкомлісгоспу” замінити відповідно словами “Держрибагентством” та “Держлісагентства”;

5) абзац п’ятнадцятий пункту 6 виключити.