Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2953-IX
Прийняття: 24.02.2023
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 3 листопада 2022 року № 2710-IX такі зміни:

1. У статті 1:

в абзаці другому цифри "1.329.260.090,6" та "156.149.346,9" замінити відповідно цифрами "1.329.705.735,6" та "156.594.991,9";

в абзаці третьому цифри "2.580.676.611,6" та "284.153.988" замінити відповідно цифрами "2.589.013.028,5" та "292.490.404,9";

в абзаці четвертому цифри "14.428.769,8" та "473.386,4" замінити відповідно цифрами "17.513.465,2" та "3.558.081,8";

в абзаці п’ятому цифри "59.548.429,1" та "44.389.327,1" замінити відповідно цифрами "58.584.369,1" та "43.425.267,1";

в абзаці шостому цифри "1.296.536.180,3" та "171.920.581,8" замінити відповідно цифрами "1.300.378.196,8" та "175.762.598,3".

2. У статті 5 цифри "6.422.749.631,5" замінити цифрами "6.426.591.648".

3. Пункт 8 статті 11 доповнити словами "та Закону України "Про санкції".

4. У статті 12:

пункт 7 доповнити словами і цифрами "(крім залишку коштів, визначеного пунктом 7-1 цієї статті)";

доповнити пунктом 7-1 такого змісту:

"7-1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету, передбачені на здійснення заходів, визначених пунктом 4 частини третьої статті 24-2 Бюджетного кодексу України, що утворився на 1 січня 2023 року за рахунок коштів, не використаних у 2022 році на забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів відповідно до абзацу четвертого статті 30 Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

5. Статтю 13 доповнити пунктами 6 і 7 такого змісту:

"6) повернення коштів, наданих з державного бюджету Міністерству економіки України для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на поворотній основі для виплати допомоги по безробіттю;

7) повернення коштів, наданих з державного бюджету Міністерству соціальної політики України для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України на поворотній основі для виплати матеріального забезпечення".

6. У статті 14:

пункт 17 викласти в такій редакції:

"17) оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів, будівництво та реконструкцію об’єктів інфраструктури суб’єктів господарювання залізничного транспорту державного сектору економіки (за рахунок джерел, визначених пунктами 7 і 8 статті 12 цього Закону)";

у пункті 18 цифри "2761070" замінити цифрами "3121070";

доповнити пунктами 19, 20 і 21 такого змісту:

"19) фінансове забезпечення заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту (за рахунок джерел, визначених пунктом 7-1 статті 12 цього Закону);

20) надання грантів для створення або розвитку бізнесу (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 13 цього Закону);

21) фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 13 цього Закону)".

7. У статті 29:

1) у частині четвертій:

в абзаці другому слова "громадських будівель" замінити словами "громадських будинків та споруд", а слова "захисних споруд цивільного захисту" - словами "захисних споруд цивільного захисту та військових об’єктів (споруд, будинків, позицій, казарм, складів, доріг тощо)";

абзац третій викласти в такій редакції:

"будівництво об’єктів інфраструктури, зокрема пов’язаних з наданням послуг з водопостачання, водовідведення, виробництва теплової енергії, теплопостачання, електропостачання";

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"будівництво, ремонт та інші інженерно-технічні заходи із захисту об’єктів критичної інфраструктури".

У зв’язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;

абзац восьмий замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"компенсацію за знищений/пошкоджений об’єкт житлового призначення (у тому числі будинки дачні та садові);

відновлення пошкоджених об’єктів житлового (у тому числі будинки дачні та садові) та громадського призначення;

нове будівництво об’єктів житлового призначення для осіб, які втратили житло внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, розроблення та експертизу проектної документації на будівництво таких об’єктів";

2) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"У виняткових випадках кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії можуть спрямовуватися на забезпечення потреб сектору оборони".

У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою.

8. Статтю 30 викласти в такій редакції:

"Стаття 30. Установити, що у 2023 році, як виняток з положень статті 24-2 Бюджетного кодексу України, кошти спеціального фонду державного бюджету, передбачені на здійснення заходів, визначених пунктом 4 частини третьої статті 24-2 Бюджетного кодексу України, спрямовуються за такими напрямами:

62,5 відсотка – на оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів, будівництво та реконструкцію об’єктів інфраструктури суб’єктів господарювання залізничного транспорту державного сектору економіки;

37,5 відсотка – на фінансове забезпечення заходів з розвитку аеродромної інфраструктури, у тому числі завершення будівництва, реконструкції аеродромної та енергетичної інфраструктури, задіяної у забезпеченні належного функціонування Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького, та фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм".

9. Статтю 33 викласти в такій редакції:

"Стаття 33. Установити, що у 2023 році у разі залучення державою кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, не передбачених у переліку, визначеному додатком № 8 до цього Закону, і надходження коштів у рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (крім надходжень, визначених пунктами 57-1 і 57-2 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України, та таких надходжень, передбачених додатком № 1 до цього Закону) такі кошти за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (яке може передбачати відкриття нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам), спрямовуються за спеціальним фондом державного бюджету на реалізацію інвестиційних проектів чи реалізацію програм та заходів у рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ відповідно, зокрема на здійснення заходів з відновлення України та ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України.

Міжнародні договори України, у тому числі на підставі яких залучаються такі кошти, можуть включати, зокрема, положення щодо відмови від суверенного імунітету України в можливих спорах щодо таких зобов’язань та не потребують ратифікації Верховною Радою України.

На обсяг внесених змін до розпису спеціального фонду Державного бюджету України з метою відображення надходження у 2023 році таких коштів здійснюється коригування відповідних показників доходів, фінансування, видатків та кредитування, граничних обсягів дефіциту державного бюджету і державного боргу, переліку кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2023 році від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, визначених цим Законом".

10. Доповнити статтями 34, 35 і 36 такого змісту:

"Стаття 34. Установити, що у 2023 році залишки коштів, що утворилися на кінець 2022 року, джерелом формування яких були кредити (позики), що надійшли у 2022 році від Європейського інвестиційного банку в рамках інвестиційних проектів "Проект модернізації української залізниці", "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України", "Міський громадський транспорт України II", "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України", "Енергоефективність громадських будівель в Україні" та "Вища освіта України", за рішенням Кабінету Міністрів України (яке може передбачати відкриття нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам) можуть спрямовуватися на поворотній або безповоротній основі на: проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об’єктів будівництва (громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інженерно-транспортної (автомобільні дороги загального користування державного значення), залізничної, енергетичної інфраструктури, пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту), фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху, а також термомодернізацію житлових і громадських будівель, придбання основних засобів для розвитку залізничних вантажних перевезень.

Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо зарахування результатів використання коштів відповідно до частини першої цієї статті у досягнення цілей відповідних інвестиційних проектів.

Стаття 35. Дозволити Міністерству фінансів України за рішенням Кабінету Міністрів України, як виняток з положень частини тринадцятої статті 17 Бюджетного кодексу України, здійснювати відстрочення платежів за заборгованістю суб’єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими державою, на умовах договорів про відстрочення платежів за залученими державою кредитами (позиками), які були джерелом відповідних кредитів, наданих з державного бюджету суб’єктам господарювання.

Стаття 36. Установити, що у 2023 році в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та під прапорами іноземних держав, надаються гарантії компенсації шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та воєнних дій на території України, в сумі до 20.000.000 тис. гривень.

Надати право Кабінету Міністрів України, як виняток з положень статті 24-2 Бюджетного кодексу України, спрямовувати кошти державного дорожнього фонду для забезпечення виконання частини першої цієї статті (з відкриттям у разі потреби нової бюджетної програми для Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України)".

11. Пункт 3 розділу "Прикінцеві положення" доповнити абзацом такого змісту:

"абзацу першого частини четвертої статті 78, частини одинадцятої статті 84, другого речення абзацу другого частини першої та пункту 1 частини другої статті 89 Закону України "Про медіа" від 13 грудня 2022 року № 2849-IX".

12. Внести зміни до додатків №№ 1-4, № 6 та № 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" відповідно до додатків №№ 1-6 до цього Закону, виклавши додаток № 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" у новій редакції.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
24 лютого 2023 року
№ 2953-IX


{ДОДАТКИ №№ 1-6 ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2023 РІК"}