Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 289
Прийняття: 04.06.2014
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 червня 2014 р. № 289
Київ

Про затвердження Порядку оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1109 від 01.09.2021}

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2014 р. № 289

ПОРЯДОК
оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України

1. Цей Порядок застосовується під час оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідчення біженця, проїзного документа біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, особам, які проживають на тимчасово окупованій території України.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 1109 від 01.09.2021}

2. Дія цього Порядку поширюється на громадян, а також іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають чи проживають на тимчасово окупованій території України.

3. Оформлення і видача тимчасового посвідчення громадянина України здійснюються територіальним підрозділом ДМС за місцем звернення громадянина України.

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1109 від 01.09.2021}

Оформлення і видача іноземцям та особам без громадянства посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідчення біженця, проїзного документа біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, та проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, здійснюються територіальними органами та підрозділами ДМС за заявою таких осіб за місцем звернення.

{Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1109 від 01.09.2021}

{Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1109 від 01.09.2021}

{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 1109 від 01.09.2021}

{Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 1109 від 01.09.2021}

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 1109 від 01.09.2021}

{Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 1109 від 01.09.2021}

10. Під час обміну посвідки на постійне проживання або продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання проводиться обов’язкова перевірка бланка за переліком документів, що визнані недійсними відповідно до наказів ДМС.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1109 від 01.09.2021}

{Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ № 1109 від 01.09.2021}

12. Якщо посвідка на постійне або тимчасове проживання видавалися територіальним підрозділом ДМС, який розташований на тимчасово окупованій території України, відповідне повідомлення про їх знищення до зазначеного підрозділу не надсилається.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1109 від 01.09.2021}

13. Оформлення і видача тимчасового посвідчення громадянина України здійснюються відповідно до Правил оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1111 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 30, ст. 1550), з урахуванням положень цього Порядку.

14. Заява про видачу тимчасового посвідчення громадянина України приймається за умови пред’явлення документів, які підтверджують підстави набуття громадянства України, чи їх копій.

15. Оформлення, видача і обмін посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, а також продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання здійснюються відповідно до Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. № 251 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 24, ст. 912), з урахуванням положень цього Порядку.

16. Оформлення і видача посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон здійснюються відповідно до Положення про посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1995 р. № 610 (ЗП України, 1995 р., № 12, ст. 268), з урахуванням положень цього Порядку.

17. Для оформлення посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства особисто звертається до територіального органу або підрозділу ДМС.

18. Заява іноземця або особи без громадянства про обмін (втрату) посвідки на постійне проживання приймається за умови пред’явлення документів, які згідно із Законом України “Про імміграцію” підтверджують підстави отримання дозволу на імміграцію (посвідки на постійне проживання), чи їх копій.

19. Заява іноземця або особи без громадянства про обмін (втрату) посвідки на тимчасове проживання приймається за умови пред’явлення документів, які згідно із Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” підтверджують підстави отримання посвідки на тимчасове проживання, чи їх копій.

20. За заявами іноземців та осіб без громадянства про оформлення і видачу посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання територіальні органи або підрозділи ДМС формують справи та ведуть окремий облік таких осіб.

21. Оформлення, видача та продовження строку дії посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, здійснюються відповідно до Положення про посвідчення біженця, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 202 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 761), Положення про посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 196 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 756), з урахуванням положень цього Порядку.

22. Для оформлення, продовження строку дії посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, іноземець або особа без громадянства особисто звертається до територіального органу ДМС.

23. Після проведення перевірки за наявними обліками ДМС факту визнання іноземця або особи без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, здійснюється формування особової справи особи, яка проживає на тимчасово окупованій території України, до якої долучають необхідні для оформлення посвідчення документи та матеріали перевірки, на підставі яких ДМС приймає рішення про оформлення, видачу, продовження строку дії посвідчення.

24. Оформлення, видача та продовження строку дії проїзного документа біженця, проїзного документа особи, якій надано додатковий захист (далі - проїзний документ), здійснюються відповідно до Положення про проїзний документ біженця, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 203 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 762), Положення про проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 197 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 21, ст. 793), з урахуванням положень цього Порядку.

25. Для оформлення, продовження строку дії проїзного документа біженець або особа, яка потребує додаткового захисту, особисто звертається до територіального органу ДМС.

26. Після проведення перевірки за наявними обліками ДМС факту визнання іноземця або особи без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, перевірки особової справи особи, яка проживає на тимчасово окупованій території України, до якої долучаються необхідні для оформлення проїзного документа документи та матеріали перевірки, керівник структурного підрозділу з питань біженців приймає на підставі письмового висновку посадової особи ДМС рішення про оформлення, видачу, продовження строку дії проїзного документа.