Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1109
Прийняття: 01.09.2021
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 вересня 2021 р. № 1109
Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 р. № 289 і від 25 березня 2015 р. № 302

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 р. № 289 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 61, ст. 1686), і Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302 “Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1188; 2016 р., № 87, ст. 2829; 2018 р., № 80, ст. 2669; 2020 р., № 23, ст. 855), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 вересня 2021 р. № 1109

ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 р. № 289 і від 25 березня 2015 р. № 302

1. У Порядку оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 р. № 289:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок застосовується під час оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідчення біженця, проїзного документа біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, особам, які проживають на тимчасово окупованій території України.”;

2) абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

“3. Оформлення і видача тимчасового посвідчення громадянина України здійснюються територіальним підрозділом ДМС за місцем звернення громадянина України.”;

3) пункти 4-9 виключити;

4) у пункті 10 слова “проведення вклеювання в паспорт громадянина України фотокартки,” виключити;

5) пункт 11 виключити;

6) у пункті 12 слова “паспорт громадянина України,” виключити.

2. У Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302:

1) у пункті 6:

у підпункті 2 слово “(РНОКПП)” замінити словами “(далі - РНОКПП)”;

підпункт 5 після слів “для подальшого використання” доповнити словами “(паспорт/фотокартка має пошкодження (та/або відсутня його/її частина), що не дають змогу візуально ідентифікувати особу, прочитати прізвище, власне ім’я, по батькові, дату та місце народження, ким виданий паспорт, підпис посадової особи та дату видачі, пошкодження перфорованої серії та номера, що не дають змогу встановити реквізити паспорта, виправлення, зокрема внесення змін до персональних даних особи/найменувань органу/штампа/печатки, пошкодження, які блокують можливість зчитування, а також внесення змін до інформації безконтактного електронного носія);”;

2) підпункт 3 пункту 7 викласти в такій редакції:

“3) особі, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або яка перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, - через уповноважену особу адміністрації відповідної установи, місця попереднього ув’язнення або закладу (далі - уповноважена особа).”;

3) доповнити Порядок пунктом 7-1 такого змісту:

“7-1. Особа віком від 14 до 18 років, яка має зареєстроване місце проживання та яка не зареєстрована в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, під час оформлення паспорта вперше може за її бажанням одночасно зареєструватися в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків з подальшим відображенням інформації про РНОКПП у паспорті.

У разі коли за даними ДПС встановлено, що особа раніше була зареєстрована в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та дані про особу, які надійшли від ДМС для проведення реєстрації, збігаються з даними про особу, наявними в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, ДПС надсилає ДМС дані про РНОКПП.

У разі коли за даними ДПС встановлено, що особа раніше була зареєстрована в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та дані про особу, які надійшли від ДМС для проведення реєстрації, відрізняються від даних про особу, наявних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, ДПС надсилає ДМС повідомлення про необхідність звернення до контролюючого органу для реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків або внесення змін до зазначеного Реєстру. У такому разі паспорт оформляється без внесення даних про РНОКПП.”;

4) у пункті 14:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) прізвище, власне ім’я та по батькові особи (далі - ім’я) українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації (складова “по батькові” латинськими літерами не зазначається);”;

підпункт 3 після слів “селище/село)” доповнити словами “українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації”;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

“8) відцифрований підпис особи (крім осіб, які в установленому законом порядку визнані недієздатними). Підпис особи із стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями вноситься з урахуванням фізичної можливості вчинити таку дію. Підпис особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, або особи, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або яка перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, - вноситься із застосуванням засобів Реєстру шляхом сканування;”;

у підпункті 9 слова “електронного цифрового підпису” замінити словами “кваліфікованого електронного підпису”;

у підпункті 15 слова “реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків” замінити словом “РНОКПП”;

доповнити пункт підпунктом 15-1 такого змісту:

“15-1) відомості про одночасну реєстрацію особи віком від 14 до 18 років під час оформлення паспорта вперше в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків з подальшим відображенням інформації про РНОКПП у паспорті;”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“На письмове прохання особи внесення складових її імені “прізвище” та “власне ім’я” латинськими літерами може бути виконано відповідно до їх написання в раніше виданих документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, паспортному документі іноземця, який було подано разом із заявою про набуття громадянства України, або документах, що підтверджують факт народження, зміни імені (у тому числі в разі укладення або розірвання шлюбу), виданих компетентними органами іноземної держави та засвідчених в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, які подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально. Написання прізвища особи може бути виконано відповідно до написання прізвища її дитини/батьків (одного з них)/одного з подружжя у раніше виданих їм паспортах (у тому числі в паспортних документах іноземця, виданих іноземними державами, якщо дитина/батьки/один з подружжя є іноземцями або особами без громадянства).”;

5) доповнити Порядок пунктом 18-1 такого змісту:

“18-1. Інформаційна взаємодія між Реєстром та Державним реєстром фізичних осіб - платників податків з метою перевірки РНОКПП або інформації про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття зазначеного номера та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу) або у випадку, визначеному у пункті 7-1 цього Порядку, зокрема встановлення структури та формату інформаційних файлів, що передаються та приймаються, процедур взаємодії між інформаційними системами, здійснюється згідно з Порядком організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 “Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450).

Усі отримані електронні дані обробляються та використовуються виключно з метою реалізації владних повноважень з урахуванням вимог Законів України “Про інформацію”, “Про телекомунікації”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про захист персональних даних”, а також інших нормативно-правових актів щодо захисту інформації.”;

6) у пункті 19:

абзац другий виключити;

абзац третій після слів “лише до” доповнити словами “територіального органу/”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“набуття особою громадянства України (за винятком випадків набуття особою громадянства України відповідно до статті 7 Закону України “Про громадянство України”);”;

абзац дев’ятий після слів “виконання покарань” доповнити словами “або обрання стосовно особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,”;

7) пункт 20 викласти в такій редакції:

“20. Документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта подаються особою або її законним представником/уповноваженою особою (далі - заявники) територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС, уповноваженому суб’єкту за місцем звернення особи.

Особа, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або яка перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, подає документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта через уповноважену особу територіальному підрозділу ДМС за місцем розташування адміністрації відповідної установи, місця попереднього ув’язнення або закладу.

Бездомна особа подає документи територіальному підрозділу ДМС, уповноваженому суб’єкту за територіальним розташуванням центрів обліку, де вони перебувають на обліку, або закладів соціального захисту, де їм надаються соціальні послуги.”;

8) пункт 21 після слів “строку дії паспорта” доповнити словами і цифрами “або обміну паспорта зразка 1994 року за бажанням”;

9) друге речення пункту 22 після слів “У такому випадку” доповнити словами і цифрами “або в разі обміну паспорта зразка 1994 року за бажанням,”;

10) у пункті 25 слова “електронного цифрового підпису” замінити словами “кваліфікованого електронного підпису”;

11) у другому реченні пункту 27 слова “фізичні вади” замінити словами “стійкі фізичні, психічні, інтелектуальні або сенсорні порушення”;

12) пункт 29 доповнити абзацом такого змісту:

“Паспорт, який подано для обміну (крім випадків, коли паспорт подається до дати закінчення строку його дії або в разі обміну паспорта зразка 1994 року за бажанням), анулюється працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС/уповноваженого суб’єкта шляхом пробивання двох отворів наскрізь на кожному аркуші, обкладинці документа у формі книжечки або в машинозчитуваній зоні документа у формі картки.”;

13) у пункті 35:

підпункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

“Особа, яка звертається за оформленням паспорта вперше після досягнення 18-річного віку за відсутності свідоцтва про народження, може подати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження;”;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі строк дії якого закінчився (для особи, яка постійно проживає за кордоном або яка постійно проживала за кордоном та повернулася на постійне проживання в Україну, або для особи, яка набула громадянство України за кордоном);”;

доповнити пункт підпунктом 3-1 такого змісту:

“3-1) заява про зняття з консульського обліку (для особи, яка досягла 14-річного віку, постійно проживала за кордоном та повернулася на постійне проживання в Україну) за встановленою формою (далі - заява про зняття з консульського обліку);”;

підпункт 5 виключити;

у підпункті 9 абзац шостий викласти в такій редакції:

“документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків з даними про РНОКПП, або повідомлення про відмову від його прийняття, або дані про РНОКПП, внесені до паспорта або свідоцтва про народження. Особа може пред’явити копію документа, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у тому числі в електронній формі, за умови наявності в територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта технічної можливості провести перевірку відповідності реєстраційних даних особи даним Державного реєстру фізичних осіб - платників податків в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами з використанням технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації;”;

підпункт 10 викласти в такій редакції:

“10) документ, виданий відповідним органом, установою, організацією, який містить фотозображення особи, - для осіб, які звертаються за оформленням паспорта вперше після досягнення 18-річного віку. У разі відсутності такого документа особа подає письмову заяву в довільній формі, в якій зазначається інформація про адресу місць проживання, навчання, роботи, установ виконання покарань та інша інформація, відомості про свідків, які будуть залучені до проведення процедури встановлення особи відповідно до абзацу третього пункту 43 цього Порядку;”;

у підпункті 11 слова “виконання покарань або” замінити словами “виконання покарань або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або яка”, а слова і цифри “Фотокартка повинна відповідати вимогам рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO) Doc 9303.” виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“У разі оформлення паспорта особі, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або яка перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, документи, зазначені в цьому пункті, подаються уповноваженою особою територіальному підрозділу ДМС із супровідним листом відповідної установи, місця попереднього ув’язнення або закладу.

До документів також долучається власноручно написана заява особи про необхідність оформлення паспорта, у якій за відсутності документів, зазначених в абзаці першому підпункту 2 цього пункту, зазначається відповідна інформація, та окремий аркуш з підписом особи (у разі відсутності фізичних вад) для подальшого сканування із застосуванням засобів Реєстру.

Під час підготовки документів уповноважена особа проводить перевірку тотожності особи, зображеної на фотокартці, з особою, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або яка перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу.”;

14) пункт 36 викласти в такій редакції:

“36. У разі прийняття документів від особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального підрозділу ДМС за місцем проживання особи, проходження лікування або за місцем розташування установи/закладу, де особа отримує соціальні послуги.

У разі відсутності стійких фізичних, психічних, інтелектуальних або сенсорних порушень особа власноручно проставляє підпис на окремому аркуші для подальшого сканування із застосуванням засобів Реєстру.”;

15) у пункті 42:

абзац другий викласти в такій редакції:

“У разі оформлення паспорта особі, яка постійно проживає за кордоном або яка постійно проживала за кордоном та повернулася на постійне проживання в Україну, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС проводить перевірку факту оформлення документів для виїзду на постійне проживання за кордон.”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“З метою отримання інформації, необхідної для ідентифікації особи, що оформила документи для залишення на постійне проживання за кордоном, підтвердження факту оформлення такою особою документів для залишення на постійне проживання за кордоном та/або зняття з постійного консульського обліку територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС надсилає запит відповідній закордонній дипломатичній установі або МЗС.

У разі коли особа повертається на постійне проживання в Україну та не знялася з постійного консульського обліку, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС надсилає відповідній закордонній дипломатичній установі повідомлення про зняття з постійного консульського обліку. До повідомлення додаються заява особи про зняття з консульського обліку встановленого зразка, копії сторінки даних паспорта громадянина України для виїзду за кордон і сторінки з відміткою (штампом) про перебування на постійному консульському обліку або довідки про перебування на консульському обліку.

У разі оформлення паспорта вперше у випадку, визначеному
пунктом 7-1 цього Порядку, після ідентифікації особи відомості для реєстрації особи передаються Державному реєстру фізичних осіб - платників податків в установленому законодавством порядку. Рішення про оформлення паспорта приймається не пізніше ніж протягом робочого дня, що настає за днем надходження з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків даних про реєстрацію особи в ньому або повідомлення про необхідність звернення до контролюючого органу для реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків або внесення змін до зазначеного Реєстру.”;

16) у пункті 43:

в абзаці першому слова “МВС, Національної поліції, Мін’юсту, органів ДФС” замінити словами “Мін’юсту, територіальних органів Національної поліції, ДПС”;

абзац третій викласти в такій редакції:

“Крім того, за відсутності документів з фотокарткою/відцифрованим образом обличчя особи, отриманих з державних, єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, та за результатами перевірок, за якими особу не ідентифіковано, проводиться процедура встановлення особи шляхом опитування свідків, які були зазначені в письмовій заяві заявника. Свідками можуть бути дієздатні один із членів сім’ї особи (у тому числі колишня дружина/чоловік) чи її родич або сусіди (не менше двох), які досягли 14-річного віку та мають документи, що посвідчують особу, які підлягають обов’язковому пред’явленню. Для підтвердження сімейних (родинних) відносин подаються документи, що посвідчують відповідні факти (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про народження, рішення суду та інші документи). У разі відсутності документів, що підтверджують сімейні (родинні) відносини, такі відомості перевіряються за наявними даними державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій. Для підтвердження зареєстрованого місця проживання сусіди особи подають довідку про реєстрацію місця проживання, видану органом реєстрації в установленому законодавством порядку, а в разі її відсутності такі відомості перевіряються за наявними даними відомчої інформаційної системи ДМС (для осіб, яким оформлено документи з використанням засобів Реєстру із внесеною до них інформацією про зареєстроване місце проживання) або за відомостями, внесеними до документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України чи її спеціальний статус. За результатами опитування свідків складається акт встановлення особи за формою, встановленою МВС.”;

17) у пункті 44:

абзац перший після слів “територіального органу ДМС” доповнити словами “або його заступником”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі оформлення паспорта особі, яка постійно проживала за кордоном та повернулася на постійне проживання в Україну, наявні в паспортах громадянина України для виїзду за кордон штампи про оформлення документів для виїзду громадянина України за кордон на постійне проживання або для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово, про взяття на постійний консульський облік анулюються шляхом проставлення на зазначених штампах штампа “Анульовано”, що засвідчується особистим підписом керівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС та скріплюється печаткою.”;

18) абзац другий пункту 45 виключити;

19) у пункті 46:

підпункт 4 виключити;

абзац шостий підпункту 8 викласти в такій редакції:

“документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків з даними про РНОКПП, або повідомлення про відмову від його прийняття, або дані про РНОКПП, внесені до паспорта або свідоцтва про народження. Особа може пред’явити копію документа, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у тому числі в електронній формі, за умови наявності в територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта технічної можливості провести перевірку відповідності реєстраційних даних особи даним Державного реєстру фізичних осіб - платників податків в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами з використанням технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації;”;

у підпункті 9 слова “виконання покарань або” замінити словами “виконання покарань або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або яка”, а слова і цифри “Фотокартка повинна відповідати вимогам рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO) Doc 9303.” виключити;

доповнити пункт підпунктами 10 і 11 такого змісту:

“10) паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі строк дії якого закінчився (для особи, яка постійно проживає за кордоном, або яка постійно проживала за кордоном та повернулася на постійне проживання в Україну);

11) заява про зняття з консульського обліку.”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“У разі втрати/викрадення паспорта, оформленого територіальним підрозділом ДМС, МВС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, заявник додатково подає всі наявні документи, у тому числі документи, що містять фотозображення особи, які дають змогу ідентифікувати таку особу.

У разі оформлення паспорта особі, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або яка перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, документи, зазначені в цьому пункті, подаються уповноваженою особою територіальному підрозділу ДМС разом із супровідним листом відповідної установи, місця попереднього ув’язнення або закладу.

До документів також долучаються власноручно написана заява особи про необхідність оформлення паспорта, в якій за відсутності документів, зазначених в абзаці вісімнадцятому цього пункту, зазначається відповідна інформація, та окремий аркуш з підписом особи (у разі відсутності фізичних вад) для подальшого сканування із застосуванням засобів Реєстру.

Під час підготовки документів уповноважена особа проводить перевірку тотожності особи, зображеної на фотокартці, з особою, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або яка перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу.”;

20) пункт 47 викласти в такій редакції:

“47. У разі прийняття документів від особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта за місцем проживання особи, проходження лікування або за місцем розташування установи/закладу, де особа отримує соціальні послуги.

У разі відсутності стійких фізичних, психічних, інтелектуальних або сенсорних порушень особа власноручно проставляє підпис на окремому аркуші для подальшого сканування із застосуванням засобів Реєстру.”;

21) пункт 51 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

“У разі оформлення паспорта особі, яка постійно проживає за кордоном, або яка постійно проживала за кордоном та повернулася на постійне проживання в Україну, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС проводить перевірку факту оформлення документів для виїзду на постійне проживання за кордон.

З метою отримання інформації, необхідної для ідентифікації особи, що оформила документи для залишення на постійне проживання за кордоном, підтвердження факту оформлення такою особою документів для залишення на постійне проживання за кордоном та/або зняття з постійного консульського обліку, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС надсилає запит відповідній закордонній дипломатичній установі або МЗС.

У разі коли особа повертається на постійне проживання в Україну та не знялася з постійного консульського обліку, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС надсилає відповідній закордонній дипломатичній установі повідомлення про зняття з постійного консульського обліку. До повідомлення додаються заява особи про зняття з консульського обліку встановленого зразка, копії сторінки даних паспорта громадянина України для виїзду за кордон і сторінки з відміткою (штампом) про перебування на постійному консульському обліку або довідки про перебування на консульському обліку.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом п’ятим;

22) пункт 66 викласти в такій редакції:

“66. У разі оформлення паспорта особі, яка постійно проживала за кордоном та повернулася на постійне проживання в Україну, наявні в паспортах штампи про оформлення документів для виїзду громадянина України за кордон на постійне проживання або для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово, про взяття на постійний консульський облік анулюються шляхом проставлення на зазначених штампах штампа “Анульовано”, що засвідчується особистим підписом керівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС та скріплюється печаткою.”;

23) у пункті 69:

підпункт 4 виключити;

абзац шостий підпункту 7 викласти в такій редакції:

“документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків з даними про РНОКПП, або повідомлення про відмову від його прийняття, або дані про РНОКПП, внесені до паспорта або свідоцтва про народження. Особа може пред’явити копію документа, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у тому числі в електронній формі, за умови наявності в територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта технічної можливості провести перевірку відповідності реєстраційних даних особи даним Державного реєстру фізичних осіб - платників податків в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами з використанням технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації;”;

у підпункті 8 слова “виконання покарань або” замінити словами “виконання покарань або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або яка”, а слова і цифри “Фотокартка повинна відповідати вимогам рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO) Doc 9303.” виключити;

доповнити пункт підпунктами 9 і 10 такого змісту:

“9) паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі строк дії якого закінчився (для особи, яка постійно проживає за кордоном, або яка постійно проживала за кордоном та повернулася на постійне проживання в Україну);

10) заяву про зняття з консульського обліку.”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“У разі обміну паспорта, оформленого територіальним підрозділом ДМС, МВС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, заявник додатково подає всі наявні документи, у тому числі документи, що містять фотозображення особи, які дають змогу ідентифікувати таку особу.

У разі оформлення паспорта особі, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або яка перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, документи, зазначені в цьому пункті, подаються уповноваженою особою територіальному підрозділу ДМС разом із супровідним листом відповідної установи, місця попереднього ув’язнення або закладу.

До документів також долучаються власноручно написана заява особи про необхідність оформлення паспорта, в якій за відсутності документів, зазначених в абзаці сімнадцятому цього пункту, зазначається відповідна інформація, та окремий аркуш з підписом особи (у разі відсутності фізичних вад) для подальшого сканування із застосуванням засобів Реєстру.

Під час підготовки документів уповноважена особа здійснює перевірку тотожності особи, зображеної на фотокартці, з особою, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або яка перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу.”;

24) пункт 70 викласти в такій редакції:

“70. У разі прийняття документів від особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта за місцем проживання особи, проходження лікування або за місцем розташування установи/закладу, де особа отримує соціальні послуги.

У разі відсутності стійких фізичних, психічних, інтелектуальних або сенсорних порушень особа власноручно проставляє підпис на окремому аркуші для подальшого сканування із застосуванням засобів Реєстру.”;

25) пункт 74 викласти в такій редакції:

“74. Ідентифікація особи, на ім’я якої оформляється паспорт у зв’язку з обміном паспорта зразка 1994 року і стосовно якої відсутня інформація в базах даних Реєстру, здійснюється відповідно до наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій.

У разі оформлення паспорта особі, яка постійно проживає за кордоном або яка постійно проживала за кордоном та повернулася на постійне проживання в Україну, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС проводить перевірку факту оформлення документів для виїзду на постійне проживання за кордон.

З метою отримання інформації, необхідної для ідентифікації особи, що оформила документи для залишення на постійне проживання за кордоном, підтвердження факту оформлення такою особою документів для залишення на постійне проживання за кордоном та/або зняття з постійного консульського обліку територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС надсилає запит відповідній закордонній дипломатичній установі або МЗС.

У разі коли особа повертається на постійне проживання в Україну та не знялася з постійного консульського обліку, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС надсилає відповідній закордонній дипломатичній установі повідомлення про зняття з постійного консульського обліку. До повідомлення додаються заява особи про зняття з консульського обліку встановленого зразка, копії сторінки даних паспорта громадянина України для виїзду за кордон і сторінки з відміткою (штампом) про перебування на постійному консульському обліку або довідки про перебування на консульському обліку.

У разі оформлення паспорта особі, яка постійно проживала за кордоном та повернулася на постійне проживання в Україну, наявні в паспортах громадянина України для виїзду за кордон штампи про оформлення документів для виїзду громадянина України за кордон на постійне проживання або для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово, про взяття на постійний консульський облік анулюються шляхом проставлення на зазначених штампах штампа “Анульовано”, що засвідчується особистим підписом керівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС та скріплюється печаткою.

Надсилання запитів для перевірки інформації про особу здійснюється відповідно до пункту 41 цього Порядку.”;

26) пункт 81 доповнити абзацом такого змісту:

“Встановлення особи в порядку, визначеному в абзаці третьому пункту 43 цього Порядку, проводиться в разі обміну паспорта у випадку, зазначеному в підпункті 5 пункту 6 цього Порядку.”;

27) абзац перший пункту 82 після слів “територіального органу ДМС” доповнити словами “або його заступником”;

28) абзац другий пункту 83 виключити;

29) пункт 90 після слів “відповідальна особа” доповнити словами “територіального органу/”;

30) пункт 93 викласти в такій редакції:

“93. Для отримання нового паспорта заявник здає паспорт, який подавався для обміну у випадках, визначених у пункті 22 цього Порядку.

Такий паспорт анулюється працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС/уповноваженого суб’єкта шляхом пробивання двох отворів наскрізь на кожному аркуші, обкладинці документа у формі книжечки або в машинозчитуваній зоні документа у формі картки.”;

31) пункт 94 доповнити абзацом такого змісту:

“Під час видачі паспорта, до якого не внесено дані про РНОКПП, у випадку, визначеному пунктом 7-1 цього Порядку, працівник територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта роздруковує та надає заявнику повідомлення ДПС про необхідність звернення до контролюючого органу.”;

32) у пункті 95 слова “електронного цифрового підпису” замінити словами “кваліфікованого електронного підпису”;

33) у пункті 96:

в абзаці другому слова і цифри “у випадку, зазначеному в пункті 21” замінити словами і цифрами “у випадках, визначених у пункті 22”;

в абзаці третьому слова “фізичні вади” замінити словами “стійкі фізичні, психічні, інтелектуальні або сенсорні порушення з урахуванням фізичної можливості”;

в абзаці п’ятому слова “виконання покарань або” замінити словами “виконання покарань або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або яка”;

в абзаці шостому слова “територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта” замінити словами “територіального підрозділу ДМС”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“У разі переведення особи в іншу установу виконання покарань, місце попереднього ув’язнення, у заклад МОЗ закритого типу або звільнення/виписки з них за зверненням адміністрації установи, місця попереднього ув’язнення або закладу, або особи територіальний підрозділ ДМС, який оформив паспорт, надсилає його разом із заявою-анкетою територіальному підрозділу ДМС за місцем розташування відповідної установи, місця попереднього ув’язнення або закладу, або територіальному підрозділу ДМС, до якого особа звернулася після звільнення/виписки.

Територіальний підрозділ ДМС, який отримав паспорт, передає його разом із заявою-анкетою уповноваженій особі під розписку.

Уповноважена особа протягом трьох робочих днів після передачі їй паспорта і заяви-анкети забезпечує проставлення особою, на ім’я якої оформлено паспорт, у заяві-анкеті підпису про отримання паспорта та повернення її відповідному територіальному підрозділу ДМС для подальшого надсилання територіальному підрозділу ДМС, який здійснив оформлення паспорта.

У разі ненадходження після закінчення зазначеного строку від уповноваженої особи заяви-анкети з відміткою про видачу паспорта територіальний підрозділ ДМС надсилає до відповідної установи виконання покарань, місця попереднього ув’язнення чи закладу МОЗ закритого типу запит про повернення заяви-анкети або про повернення заяви-анкети та паспорта, якщо видати його особі неможливо у зв’язку з її переведенням/випискою.

Після видачі оформленого паспорта у випадку, визначеному пунктом 7-1 цього Порядку, внесені до паспорта відомості про унікальний номер запису в Реєстрі, номер паспорта, до якого внесено інформацію про РНОКПП, орган, що його видав, та дату видачі паспорта передаються до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків не пізніше ніж протягом робочого дня, що настає за днем видачі паспорта заявнику.”;

34) у пункті 98:

абзац другий викласти в такій редакції:

“Якщо заявник не отримав паспорт протягом року з дня його оформлення, працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС письмово попереджає заявника про знищення паспорта в разі його неотримання протягом двох років з дня його оформлення. У разі неотримання протягом двох років паспорт знищується відповідно до пунктів 110-113 цього Порядку.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“За письмовим зверненням заявника строк зберігання паспорта може бути продовжений до трьох років з дня його оформлення.”;

35) пункт 108 викласти в такій редакції:

“108. Паспорт визнається недійсним, вилучається, анулюється та знищується в разі:

1) якщо він підлягає обміну у зв’язку із зміною інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації);

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до нього;

3) непридатності для подальшого використання;

4) припинення громадянства України або скасування рішення про громадянство України;

5) коли його заявлено як втрачений або викрадений та подано заяву-анкету про оформлення нового паспорта;

6) смерті особи, на ім’я якої його було оформлено;

7) закінчення строку його дії або прийняття рішення про оформлення паспорта у зв’язку з обміном до закінчення строку його дії;

8) оформлення паспорта/паспорта зразка 1994 року з порушенням вимог законодавства;

9) неотримання його заявником протягом двох років, а у випадку, визначеному абзацом третім пункту 98 цього Порядку, - протягом трьох років.

У разі подання особою у строки, встановлені законодавством, документів для обміну паспорта у зв’язку із зміною інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації), виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта, або в разі його непридатності для подальшого використання паспорт, що підлягає обміну, визнається недійсним з дня подання документів для його обміну.

У разі неподання особою протягом місяця з дати зміни інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації), документів для його обміну за наявності в ДМС відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про зміну відповідної інформації або надходження такої інформації від відділів державної реєстрації актів цивільного стану паспорт, який підлягає обміну, визнається недійсним.”;

36) у пункті 109:

в абзаці першому перше і друге речення викласти в такій редакції: “У разі коли рішення про оформлення паспорта/паспорта зразка 1994 року прийнято працівником з порушенням вимог законодавства, керівник структурного підрозділу відповідного територіального органу/ територіального підрозділу ДМС або його заступник проводить службову перевірку. За результатами перевірки складається висновок про визнання паспорта недійсним та таким, що підлягає вилученню, анулюванню та знищенню, у двох примірниках, який підписується працівником, що провів перевірку, погоджується його безпосереднім керівником та керівником територіального органу ДМС або його заступником.”;

в абзаці другому перше і друге речення викласти в такій редакції: “У разі виявлення територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС паспорта/паспорта зразка 1994 року, рішення про оформлення якого приймалося територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, МВС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, з порушенням вимог законодавства, керівник структурного підрозділу територіального органу/територіального підрозділу ДМС або його заступник проводить службову перевірку. За результатами перевірки складається у двох примірниках висновок про визнання паспорта недійсним та таким, що підлягає вилученню, анулюванню та знищенню, який підписується працівником, що провів перевірку, погоджується його безпосереднім керівником та керівником територіального органу ДМС або його заступником.”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“У разі визнання паспорта/паспорта зразка 1994 року недійсним відповідно до підпункту 8 пункту 108 цього Порядку висновок про визнання паспорта недійсним та таким, що підлягає вилученню, анулюванню та знищенню, повинен містити посилання на конкретні норми законодавства, що були порушені.

Про визнання паспорта/паспорта зразка 1994 року недійсним відповідно до підпункту 8 пункту 108 цього Порядку територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС/ДМС письмово інформує заявника із зазначенням норм законодавства, що були порушені.”;

37) пункт 110 викласти в такій редакції:

“110. Недійсні паспорти анулюються шляхом пробивання двох отворів наскрізь на кожному аркуші, обкладинці документа у формі книжечки або в машинозчитуваній зоні документа у формі картки, після чого знищуються.

Недійсний паспорт, зданий для обміну, зберігається в територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС, уповноваженого суб’єкта до прийняття рішення про оформлення нового паспорта.”;

38) у пункті 113:

в абзаці першому слова “факт подання особою заяви про втрату/викрадення паспорта,” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Про визнання паспорта недійсним відповідно до підпунктів 4, 5, 8 пункту 108 цього Порядку територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС в установленому законодавством порядку протягом однієї доби інформує Адміністрацію Держприкордонслужби та Національну поліцію.”;

39) абзац тринадцятий пункту 126 викласти в такій редакції:

“РНОКПП або повідомлення про відмову від його прийняття. У разі наявності повідомлення про відмову у відповідному полі проставляється слово “відмова”. У разі відсутності інформації відповідне поле не заповнюється;”;

40) абзац перший пункту 127 після слів “правил транслітерації” доповнити словами і цифрами “або документів, зазначених в абзаці двадцятому пункту 14 цього Порядку”;

41) пункт 128 виключити;

42) у пункті 131:

в абзаці третьому слова “реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків” та “реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків” замінити відповідно словом “РНОКПП”;

в абзаці п’ятому слова “електронного цифрового підпису” замінити словами “кваліфікованого електронного підпису”;

43) у пункті 132:

абзац перший викласти в такій редакції:

“132. До паспорта особи, яка в установленому законом порядку визнана недієздатною, відцифрований підпис не вноситься. До паспорта особи із стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями відцифрований підпис вноситься з урахуванням фізичної можливості вчинити таку дію.”;

в абзаці другому слова “виконання покарань або” замінити словами “виконання покарань або особи, стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або яка”.