Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Декрет
Номер: 26-92
Прийняття: 31.12.1992
Видавники: Кабінет Міністрів України

Д Е К Р Е Т КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 11, ст. 96 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 537/97-ВР від 23.09.97, ВВР, 1997, N 45, ст.289 N 650/97-ВР від 19.11.97, ВВР, 1998, N 11-12, ст. 41 ) N 358-XIV ( 358-14 ) від 24.12.98, ВВР, 1999, N 7, ст. 52 N 847-XIV ( 847-14 ) від 07.07.99, ВВР, 1999, N 37, ст.332 N 1413-IV ( 1413-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.253 N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 44, ст.458 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Стаття 1 втратила чинність на підставі Закону N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }

2. Приватизація або передача в оренду майнових комплексів чи відокремленого майна, які забезпечують діяльність Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, може провадитися тільки з дозволу зазначених органів. Відсутність дозволу є підставою для припинення договору оренди.

3. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України                  Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України            А.ЛОБОВ
м. Київ, 31 грудня 1992 року
N 26-92

Опубліковано: "Голос України", 15.01.93

{ Додаток 1 "Перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація яких не допускається" втратив чинність на підставі Закону N 847-XIV ( 847-14 ) від 07.07.99 }

{ Додаток 2 "Перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, передача в оренду яких не допускається втратив чинність на підставі Закону N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }