Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1413-IV
Прийняття: 03.02.2004
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження захисних споруд цивільної оборони

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 19, ст.253 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

2. Пункт 7 Переліку майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, передача в оренду яких не допускається (додаток N 2), затвердженого Декретом Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року N 26-92 ( 26-92 ) "Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст. 96), викласти у такій редакції:

"7. Захисні споруди цивільної оборони".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають із цього Закону;

розробити та привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити розроблення та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 лютого 2004 року
N 1413-IV