Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2529-IX
Прийняття: 16.08.2022
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення управління у сфері електронних комунікацій

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 48, ст. 409; із змінами, внесеними Законом України від 16 грудня 2020 року № 1089-IX):

1) у статті 10:

у назві та абзаці першому слова "у сфері транспортного обслуговування та зв’язку" замінити словами "у сферах транспортного обслуговування та електронних комунікацій";

в абзаці четвертому слова "послугами зв’язку" замінити словами "електронними комунікаційними послугами";

2) в абзаці шостому частини першої статті 19 слова "послуг і послуг зв’язку" замінити словами "і електронних комунікаційних послуг".

2. У частині третій статті 7 Закону України "Про страховий фонд документації України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 101) слова "системами зв’язку" замінити словами "інформаційно-комунікаційними системами".

3. У Законі України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84):

1) пункти 10 і 11 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"10) електронне повідомлення - інформація, надана споживачу через електронні комунікаційні мережі, яка може бути у будь-який спосіб відтворена або збережена споживачем в електронному вигляді;

11) засоби дистанційного зв’язку - електронні комунікаційні мережі, поштовий зв’язок, телебачення, інформаційні мережі, зокрема Інтернет, які можуть використовуватися для укладення договорів на відстані";

2) у статті 13:

пункт 5 частини першої викласти в такій редакції:

"5) електронних комунікаційних послуг";

пункт 7 частини другої викласти в такій редакції:

"7) вартість електронних комунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу";

абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:

"Підтвердження інформації не вимагається, якщо послуга надається засобами дистанційного зв’язку і оплачується через оператора електронних комунікацій".

4. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155 із наступними змінами):

1) у статті 1:

термін "канал телевізійний" викласти в такій редакції:

"канал телевізійний - певна смуга частот, призначена для потреб телебачення і зазначена у плані розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні";

термін "оператор багатоканальної телемережі" викласти в такій редакції:

"оператор багатоканальної телемережі - суб’єкт господарювання (юридична або фізична особа), який здійснює обслуговування та технічну експлуатацію багатоканальної телемережі відповідно до вимог Закону України "Про електронні комунікації" без права надання програмної (інформаційної) послуги";

термін "радіомовлення" викласти в такій редакції:

"радіомовлення - виробництво, комплектування та розповсюдження аудіопередач (аудіопрограм) з використанням радіочастотного спектра, що приймаються будь-якою кількістю приймачів";

термін "тимчасове мовлення" викласти в такій редакції:

"тимчасове мовлення - мовлення з використанням радіочастотного спектра, що здійснюється телерадіоорганізаціями на підставі наданого Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення дозволу на тимчасове мовлення";

термін "універсальна програмна послуга" викласти в такій редакції:

"універсальна програмна послуга - перелік телерадіопрограм, отримання яких усіма абонентами провайдера програмної послуги є обов’язковим і до складу якого входять такі телерадіопрограми:

1) публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України";

2) телерадіоорганізацій місцевої і регіональної категорій мовлення, що здійснюють мовлення в межах не більш як однієї області (або виключно в межах Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя), що відповідно до ліцензій на мовлення здійснюють ефірне телевізійне мовлення або цифрове мовлення з використанням радіочастотного спектра, на території розташування відповідної багатоканальної телемережі, що використовується провайдером програмної послуги, за умови що такі телерадіоорганізації не здійснюють ретрансляції програм інших мовників та не володіють іншими ліцензіями, що дозволяють здійснювати ефірне або багатоканальне мовлення в інших областях (регіонах) України;

3) державного підприємства "Парламентський телеканал "Рада" або його правонаступника, за умови наявності у нього ліцензії на мовлення";

2) частину першу статті 3 викласти в такій редакції:

"1. Законодавство України про телебачення і радіомовлення складається з Конституції України, Закону України "Про інформацію", цього Закону, законів України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", "Про електронні комунікації", міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України";

3) у статті 10:

абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

"2. У загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій загальнонаціональної і регіональної категорій мовлення, які відповідно до ліцензій здійснюють ефірне та/або багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного спектра, передачі та/або фільми, виконані державною мовою, мають становити не менше 75 відсотків загальної тривалості передач та/або фільмів (або їх частин) у кожному проміжку часу між 07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00";

абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:

"3. У загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій місцевої категорії мовлення, які відповідно до ліцензій здійснюють ефірне та/або багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного спектра, передачі та/або фільми, виконані державною мовою, мають становити не менше 60 відсотків загальної тривалості передач та/або фільмів (або їх частин) у кожному проміжку часу між 07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00";

абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції:

"4. Телерадіоорганізації, які відповідно до ліцензії, виданої Національною радою, здійснюють ефірне та/або багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного спектра та/або супутникове мовлення, забезпечують частку передач новин державною мовою в обсязі не менше 75 відсотків загальної тривалості всіх передач новин, поширених телерадіоорганізацією у кожному проміжку часу між 07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00";

4) абзац сьомий частини другої статті 12 викласти в такій редакції:

"Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі у стандарті DVB-T, DVB-T2, іншому стандарті передавання телевізійного зображення з використанням радіочастотного спектра для цілей цифрового наземного мовлення може бути виключно громадянин України. Юридичним особам та фізичним особам - підприємцям, зареєстрованим в офшорних зонах, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, а також особам без громадянства забороняється брати участь у провайдері програмної послуги багатоканальної телемережі у стандарті DVB-T, DVB-T2, іншому стандарті передавання телевізійного зображення з використанням радіочастотного спектра для цілей цифрового наземного мовлення на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами";

5) у статті 21:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. План розвитку національного телерадіоінформаційного простору (далі - План розвитку) є нормативно-правовим документом, який розробляється Національною радою і затверджується її рішенням відповідно до вимог цього Закону. На підставі Плану розвитку Національна рада приймає рішення щодо створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж, які передбачають використання радіочастотного спектра, визначає конкурсні умови та оголошує конкурси на отримання ліцензій на мовлення, визначає умови ліцензій на мовлення, яке ліцензується за реєстраційним принципом";

пункт "а" частини другої викласти в такій редакції:

"а) Плану використання радіочастотного спектра, виділеного для телебачення і радіомовлення";

6) у статті 22:

частини першу - четверту викласти в такій редакції:

"1. Канали мовлення, мережі мовлення та телемережі, які передбачають використання радіочастотного спектра, створюються та/або територіально змінюються за рішенням Національної ради відповідно до плану розподілу і користування радіочастотним спектром та Плану розвитку.

Визначення можливості та умов користування радіочастотним спектром для потреб телерадіомовлення здійснюється лише за замовленням Національної ради.

2. На підставі рішення про створення каналу мовлення, мережі мовлення або багатоканальної телемережі, яка передбачає користування радіочастотним спектром, Національна рада звертається із замовленням про розроблення розрахунків щодо можливості та умов користування радіочастотним спектром для потреб телерадіомовлення в порядку, визначеному Законом України "Про електронні комунікації". Після отримання таких розрахунків Національна рада оголошує відповідний конкурс (конкурси) на отримання ліцензії (ліцензій) на мовлення.

Замовлення на розроблення розрахунків щодо можливості та умов користування радіочастотним спектром для створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення і телемереж НСТУ здійснюється за рішенням Національної ради на підставі заяви НСТУ та відповідно до Плану розвитку.

3. Технічну розробку каналу мовлення або мережі мовлення здійснює телерадіоорганізація, яка отримала ліцензію на мовлення, або визначені нею суб’єкти господарювання відповідно до вимог законодавства у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра.

4. Порядок технічної розробки багатоканальних телемереж забезпечується оператором багатоканальних телемереж відповідно до вимог законодавства у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра";

абзац другий частини восьмої викласти в такій редакції:

"Для забезпечення можливості тимчасового мовлення із використанням радіочастотного спектра аналогове мовлення може бути продовжене на територіях з особливим режимом мовлення";

частини десяту - дванадцяту викласти в такій редакції:

"10. Порядок користування радіочастотним спектром для потреб телерадіомовлення, забезпечення електромагнітної сумісності, розміщення і експлуатації радіоелектронних засобів мовлення визначається Законом України "Про електронні комунікації".

11. Кошти на розробку розрахунків щодо можливості та умов користування радіочастотним спектром для телерадіомовлення, необхідних для передбаченого Планом розвитку створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та багатоканальних телемереж, передбачаються в Державному бюджеті України окремим рядком у видатках Національної ради.

12. Кількість каналів, мереж мовлення та телемереж, які передбачають використання радіочастотного спектра по кожній територіальній категорії, враховуючи також мовлення з використанням цифрових технологій, визначається Національною радою";

7) частини п’яту і сьому статті 23 викласти в такій редакції:

"5. Цифрове мовлення з використанням радіочастотного спектра ліцензується як багатоканальне мовлення";

"7. На конкурсних засадах здійснюється видача ліцензій на:

ефірне мовлення;

багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного спектра";

8) у статті 25:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. За результатами відкритих конкурсів здійснюється видача ліцензій на мовлення, пов’язане з використанням радіочастотного спектра, а також мовлення на вільних каналах багатоканальних мереж";

пункт "а" частини третьої викласти в такій редакції:

"а) отримано розрахунки щодо можливості та умов користування радіочастотним спектром для потреб телерадіомовлення";

9) абзац перший частини четвертої статті 28 викласти в такій редакції:

"4. Телерадіоорганізації, які відповідно до ліцензій здійснюють ефірне, супутникове та/або багатоканальне (в тому числі цифрове) мовлення з використанням радіочастотного спектра у проміжках часу між 07.00 та 23.00, повинні дотримуватися таких пропорцій між українськими та іноземними передачами";

10) абзац третій частини п’ятої статті 33 викласти в такій редакції:

"необхідність зміни технічних характеристик мовлення зумовлена внесенням відповідних змін до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні";

11) у статті 40:

абзац сьомий частини третьої викласти в такій редакції:

"Для забезпечення дотримання визначених частиною другою статті 12 цього Закону обмежень щодо структури власності провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі у стандарті DVB-T, DVB-T2, іншому стандарті передавання телевізійного зображення з використанням радіочастотного спектра для цілей цифрового наземного мовлення Національна рада має право додатково запитати і отримати від заявника інформацію щодо розподілу часток статутних капіталів юридичних осіб, які є його засновниками або власниками, зокрема акціонерами, а також юридичних осіб, що входять до структури власності заявника, у тому числі належним чином засвідчені копії статутних (установчих) документів, копії правочинів та інших документів, на підставі яких будь-який із власників заявника набув прямої або опосередкованої істотної участі в юридичній особі, яка подала відповідну заяву про видачу (продовження) ліцензії";

абзац другий частини сьомої викласти в такій редакції:

"Ліцензію провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі у стандарті DVB-T, DVB-T2, іншому стандарті передавання телевізійного зображення з використанням радіочастотного спектра для цілей цифрового наземного мовлення може бути анульовано в судовому порядку за поданням Національної ради у разі, якщо за підсумками звіту, передбаченого пунктом "а" частини дев’ятої цієї статті, буде встановлено, що ліцензіат не відповідає вимогам щодо структури власності, встановленим частиною другою статті 12 цього Закону";

12) частину третю статті 70 викласти в такій редакції:

"3. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, у встановленому законодавством порядку здійснює державний нагляд за користуванням радіочастотним спектром для потреб телерадіомовлення, діяльністю постачальників електронних комунікаційних послуг, контроль за технічними параметрами поширення аудіовізуальної інформації";

13) пункт 3-1 розділу X "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:

"3-1. Встановити, що під час карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), до складу універсальної програмної послуги входять інформаційні, інформаційно-аналітичні, інформаційно-пізнавальні телерадіопрограми телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення, які відповідно до ліцензій на мовлення здійснюють ефірне телевізійне мовлення або цифрове мовлення з використанням радіочастотного спектра на території розташування відповідної багатоканальної телемережі. Провайдери програмної послуги забезпечують включення таких телепрограм до всіх пакетів програм, які вони пропонують абонентам, та забезпечують отримання таких телерадіопрограм усіма абонентами без стягнення будь-якої плати з телерадіоорганізацій, крім випадків, коли телерадіоорганізація подала до Національної ради заяву про невходження та/або вихід зі складу універсальної програмної послуги та повідомила про це провайдера програмної послуги".

5. У частині першій статті 11-1 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2011 р., № 29, ст. 272; із змінами, внесеними Законом України від 15 грудня 2021 року № 1962-IX) слова "заснованих на державній власності, а також" замінити словами "заснованих на державній власності, державного підприємства "Український державний центр радіочастот".

6. У Законі України "Про державно-приватне партнерство" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 40, ст. 524; 2016 р., № 10, ст. 97; 2019 р., № 48, ст. 325):

1) в абзаці першому частини четвертої статті 8 слово "зв’язку" замінити словами "електронних комунікаційних мереж";

2) в абзаці сьомому частини першої статті 18 слова "ліній зв’язку" замінити словами "електронних комунікаційних мереж".

7. У частині другій статті 29-1 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 21, ст. 144; 2020 р., № 15, ст. 92) слова "засобів телекомунікацій" замінити словами "технічних засобів електронних комунікацій".

8. В абзаці третьому частини четвертої статті 17 Закону України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409; 2015 р., № 21, ст. 133; із змінами, внесеними Законом України від 3 листопада 2020 року № 943-IX) слова "інформаційно-телекомунікаційних" замінити словами "інформаційно-комунікаційних".

9. В абзаці третьому частини першої статті 10 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716; 2016 р., № 34, ст. 593; 2019 р., № 46, ст. 295; із змінами, внесеними Законом України від 5 листопада 2021 року № 1871-IX) слова "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" замінити словами "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах".

10. У Законі України "Про електронну комерцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 45, ст. 410; із змінами, внесеними Законом України від 30 червня 2021 року № 1591-IX):

1) у частині першій статті 2 та у частині третій статті 7 слова "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" замінити словами "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах";

2) у частині другій статті 9 слова "законодавством про телекомунікації" замінити словами "законодавством у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра".

11. У тексті Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19 червня 2020 року № 738-IX слова "інформаційно-телекомунікаційна система" в усіх відмінках і числах замінити словами "інформаційно-комунікаційна система" у відповідному відмінку і числі, а слова "телекомунікаційна система" в усіх відмінках і числах замінити словами "електронна комунікаційна система" у відповідному відмінку і числі.

12. У Законі України "Про електронні комунікації" від 16 грудня 2020 року № 1089-IX:

1) у частині п’ятій статті 46 слово "організаціями" замінити словом "об’єднаннями";

2) у частині четвертій, абзаці першому частини шостої та частині сьомій статті 54 слова "частини першої" замінити словами "частини другої";

3) у частині п’ятій статті 61 слова "частині першій" замінити словами "частині четвертій";

4) в абзаці першому частини п’ятої статті 101 слова "частиною другою" замінити словами "частиною четвертою";

5) у розділі XIX "Прикінцеві та перехідні положення":

в абзаці першому пункту 4 слова "Ліцензії на користування радіочастотним спектром України" замінити словами "Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України";

доповнити пунктами 8-1 і 8-2 такого змісту:

"8-1. Встановити, що:

1) строк дії чинних ліцензій на користування радіочастотним спектром України автоматично продовжується на період дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, введеного відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", та протягом шести місяців після його припинення чи скасування без дотримання вимог статті 51 цього Закону;

2) строк дії діючих дозволів на користування ресурсом нумерації автоматично продовжується на період дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, введеного відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", та протягом шести місяців після його припинення чи скасування без дотримання вимог статті 77 цього Закону.

8-2. Під час дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, введеного відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", та протягом шести місяців після його припинення чи скасування виконання користувачами радіочастотного спектра умов ліцензій на користування радіочастотним спектром в Україні або окремих її місцевостях (відповідно до того, де оголошено воєнний стан) відтерміновується.

Не пізніш як за один місяць до спливу шестимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, введеного відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", регуляторний орган повинен здійснити у встановленому ним порядку оцінку можливості виконання користувачами радіочастотного спектра умов ліцензій.

За результатами такої оцінки регуляторний орган приймає рішення про необхідність додаткового відтермінування виконання користувачами радіочастотного спектра умов ліцензій або про відсутність потреби такого додаткового відтермінування. Такому рішенню обов’язково передує проведення консультацій із користувачами радіочастотного спектра.

Додаткове відтермінування встановлюється на один строк для всіх ліцензіатів, які мають ліцензії з однаковими умовами, але не більше ніж на два роки".

13. У частині четвертій статті 4 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку" від 16 грудня 2021 року № 1971-IX:

у пункті 1:

абзац перший після слів "розроблення та затвердження" доповнити словами "регламенту регуляторного органу та";

підпункт "а" виключити;

доповнити пунктами 28-1-28-3 такого змісту:

"28-1) ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг;

28-2) розгляд звернень, поданих Національним центром оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України під час дії надзвичайного стану або воєнного стану щодо оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами;

28-3) затвердження порядку здійснення оцінки можливості виконання користувачами радіочастотного спектра умов ліцензій".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити розроблення та затвердження нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, зокрема порядку здійснення оцінки можливості виконання користувачами радіочастотного спектра умов ліцензій;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
16 серпня 2022 року
№ 2529-IX