Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2153-IX
Прийняття: 24.03.2022
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з внесенням змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1822-IX від 21.10.2021, ВВР, 2022, № 1, ст.2}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У пункті 5 частини другої статті 42 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) слова "особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" замінити словами "членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України".

2. Абзац шостий пункту 1 статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190 із наступними змінами) замінити двома новими абзацами такого змісту:

"Держава забезпечує безоплатну психологічну допомогу особам, зазначеним у пункті 1 статті 3 цього Закону, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах. Психологічна допомога організовується психологічними службами військових частин (підрозділів), а в разі потреби здійснюється у військово-медичних закладах охорони здоров’я згідно з порядками, затвердженими центральними органами виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні утворені відповідно до законів України військові формування та правоохоронні органи.

Особи, які звільняються або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени сімей таких осіб, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, визначені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", мають право на безоплатну психологічну допомогу. Організація психологічної допомоги зазначеним особам провадиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. Порядок та умови надання психологічної допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України".

3. У статті 30 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами):

частину третю після слів "перебуваючи безпосередньо в районах та у період їх здійснення" доповнити словами "безпосередньою участю у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України";

абзац перший пункту "в" частини четвертої після слів "перебуваючи безпосередньо в районах та у період їх здійснення" доповнити словами "безпосередньою участю у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України".

4. У Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4 із наступними змінами):

1) у пункті 8 частини тринадцятої статті 10 слова "особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" замінити словами "членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України";

2) в абзаці першому пункту 4 частини першої статті 25 слова "особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" замінити словами "членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України".

5. У Законі України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 32, ст. 215 із наступними змінами):

1) у статті 41 слова "внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях" замінити словами та цифрами "діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

2) у статті 44-1:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 44-1. Соціальний захист постраждалих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей, дітей, які є членами сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи";

у частині першій слова "внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях" замінити словами та цифрами "дітям загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

6. У пункті 5 частини першої статті 24 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 11, ст. 75 із наступними змінами) слова "особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" замінити словами "членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України".

7. Пункт "в" частини другої статті 81 Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 196 із наступними змінами), викласти в такій редакції:

"в) померлих або загиблих учасників бойових дій, зазначених у пунктах 19-24 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

8. В абзаці четвертому статті 8 Закону України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 162 із наступними змінами) слова "осіб, на яких поширюється Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" замінити словами "членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України".

9. У Законі України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 13, ст. 65 із наступними змінами):

1) у частині сьомій статті 8 слова та цифру "частини п’ятої статті 9" замінити словами та цифрою "частини шостої статті 9", а слова та цифру "частиною шостою статті 9" - словами та цифрою "частиною сьомою статті 9";

2) у частині сьомій статті 9:

слова та цифри "передбачених пунктами 1, 3 частини п’ятої цієї статті" замінити словами та цифрами "передбачених пунктами 1, 3 частини шостої цієї статті";

після слів "стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях)" доповнити словами "та/або брали (беруть) участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України";

слова та цифри "пунктами 1 та/або 3 частини п’ятої цієї статті" замінити словами та цифрами "пунктами 1 та/або 3 частини шостої цієї статті";

3) у статті 10:

у частині першій слова та цифру "частиною п’ятою статті 9" замінити словами та цифрою "частиною шостою статті 9";

у пункті 1 частини сьомої слова та цифру "частини п’ятої статті 9" замінити словами та цифрою "частини шостої статті 9", а слова та цифру "частиною шостою статті 9" - словами та цифрою "частиною сьомою статті 9".

10. У частині чотирнадцятій статті 19 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142 із наступними змінами) слова "внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях" замінити словами та цифрами "дітям загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

11. У частині третій статті 33 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259; 2006 р., № 44, ст. 433; 2020 р., № 30, ст. 207; із змінами, внесеними Законом України від 5 листопада 2020 року № 978-IX) слова та цифри "у статті 10" замінити словами та цифрами "у статтях 10 та 10-1".

12. Пункт "а" частини першої статті 14 Закону України "Про поховання та похоронну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 47 із наступними змінами) доповнити абзацами шостим - восьмим такого змісту:

"Герої України, яким починаючи з 2014 року вручено орден "Золота Зірка";

особи, нагороджені орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів;

особи, нагороджені орденом княгині Ольги трьох ступенів".

13. В абзаці шостому статті 4 Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 36 із наступними змінами):

слова "військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних)" замінити словами "військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних, добровольців Сил територіальної оборони)";

після слів "військових формувань" доповнити словами "осіб, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади";

після слів "перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів" доповнити словами "у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України".

14. Пункт 2 частини першої статті 11 Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 159 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"2) члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, - протягом двох років з дня взяття на соціальний квартирний облік".

{Пункт 15 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1822-IX від 21.10.2021}

16. В абзаці чотирнадцятому частини першої статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 45, ст. 313 із наступними змінами) цифри "19-21" замінити цифрами "19-24", а слова "внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях" - словами та цифрами "діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

17. В абзаці другому частини другої статті 4 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 19, ст. 257 із наступними змінами) слова та цифри "пунктів 19-21 частини першої статті 6, пунктів 10-14 частини другої статті 7 та абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10" замінити словами та цифрами "пунктів 19-24 частини першої статті 6, пунктів 10-15 частини другої статті 7 та абзаців другого, четвертого і шостого частини першої статті 10-1".

18. В абзаці другому частини сьомої статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 38, ст. 509 із наступними змінами) слова "осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" замінити словами "членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України".

19. В абзаці третьому частини четвертої статті 17 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами) слова "осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" замінити словами "членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України".

20. У пункті 9 частини першої статті 14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 51, ст. 577 із наступними змінами) слова "особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" замінити словами "члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України".

21. В абзаці другому частини четвертої статті 11 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716 із наступними змінами) слова "осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" замінити словами "членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України".

22. В абзаці першому частини п’ятнадцятої статті 44 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004 із наступними змінами) слова "дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції під час її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та під час здійснення зазначених заходів" замінити словами та цифрами "дітям загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

23. В абзаці другому частини третьої статті 56 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 38-39, ст. 380 із наступними змінами) слова та цифри "у статті 10" замінити словами та цифрами "у статтях 10 та 10-1".

24. В абзаці першому частини одинадцятої статті 43 Закону України "Про фахову передвищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 30, ст. 119 із наступними змінами) слова "дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів" замінити словами та цифрами "дітям загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
24 березня 2022 року
№ 2153-IX