Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1224
Прийняття: 09.12.2020
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 грудня 2020 р. № 1224
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2020 р. № 1224

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Санітарних правилах в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 (ЗП України, 1995 р., № 10, ст. 253; Офіційний вісник України, 2016 р., № 87, ст. 2839):

1) у пункті 5:

абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

“У заповідних зонах біосферних заповідників, національних природних і регіональних ландшафтних парків, на території природних заповідників, пам’яток природи, пралісових пам’яток природи, в тому числі в охоронних зонах завширшки не менше подвійної висоти деревостану пралісу, що установлюються навколо пралісових пам’яток природи, в пралісах, квазіпралісах, природних лісах заповідних урочищах, забороняється проведення санітарних рубок усіх видів, вирубування дуплястих, сухостійних, фаутних дерев та ліквідація захаращеності.”;

в абзаці шістнадцятому слова “загальнозоологічних, ботанічних, лісових, орнітологічних та ландшафтних заказниках” замінити словами “на територіях заказників”;

після абзацу шістнадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“На територіях заказників ліквідація захаращенності забороняється.”.

У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий і вісімнадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим і дев’ятнадцятим;

2) пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:

“У межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, крім господарських зон національних природних парків та регіональних ландшафтних парків та зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників, забороняється проведення вибіркових санітарних рубок, які призведуть до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника повноти.”;

3) у пункті 17:

абзац перший після слів “таких дерев” доповнити словами “, видовий склад та кількість шкідників під корою і в деревині, особливості біології деревної породи. Свіжозаселені комахами-камбіофагами дерева підлягають першочерговому вилученню із деревостанів”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“В осередках масового розмноження комах-камбіофагів викладають зрубані дерева, які будуть пастками для шкідників і вилучатимуться після заселення їх шкідниками (ловильні дерева) в поєднанні із феромонними пастками. Строки викладання зрубаних дерев та кількість таких дерев визначаються біологією та періодом розвитку найбільш небезпечних видів шкідників.”;

4) пункт 19 доповнити абзацами такого змісту:

“У насадженнях листяних порід у лісах природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, крім господарських зон національних природних парків та регіональних ландшафтних парків і зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників, дерева, уражені опеньком, у санітарну рубку не відводять.

За наявності в осередках кореневих гнилей значної кількості стовбурових шкідників відбір пошкоджених дерев для рубки провадиться з урахуванням строків їх розвитку - рубку доцільно проводити до вильоту імаго.”;

5) пункти 20-23 викласти в такій редакції:

“20. Дерева, уражені смоляним раком-сірянкою, пухирчастою іржею, вирубують, якщо рана охоплює понад 1/2 периметра стовбура в нижній частині (нижче середини) крони або всохло понад 1/2 крони.

21. Відведення в рубку деревостанів, уражених судинними хворобами:

у деревостанах дуба, уражених судинним мікозом, вирубують дерева IV-VI категорій стану;

у вогнищах голландської хвороби в’язів та вертицильозу клена вирубують дерева III-VI категорій стану;

дерева ясеня, уражені халаровим некрозом, відводяться в рубку у разі всихання понад 80 відсотків крони.

У лісах природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, крім господарських зон національних природних парків, регіональних ландшафтних парків та зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників, дерева, уражені судинними хворобами, в санітарну рубку не відводять.

22. У разі ураження некрозно-раковими хворобами відводять в рубку дерева:

дуба, уражені поперечним раком, коли рана охоплює 100 відсотків периметра стовбура;

листяних порід, уражених східчастими раковими утвореннями, бука, уражені нектрієвими раковими утвореннями, ясеня, уражені бактеріальними раковими утвореннями, - у разі охоплення ранами в одному або кількох місцях понад 1/2 периметра стовбура.

У лісах природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, крім господарських зон національних природних парків, регіональних ландшафтних парків та зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників, дерева, уражені раковими хворобами, в санітарну рубку не відводять.

У рекреаційно-оздоровчих та захисних лісах у санітарну рубку відводяться дерева, уражені раковими хворобами, лише III-V категорій стану.

У вогнищах раку ялиці відбір пошкоджених дерев для рубки проводиться у разі пошкодження ранами понад 1/2 периметра стовбура.

23. У насадженнях хвойних і цінних листяних порід з гнилевими хворобами стовбурів вирубуванню підлягають дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів. Частину дерев з дуплами, до 10 дерев на гектар, залишають з метою забезпечення лісової фауни природним укриттям, про що робиться відмітка в лісорубному квитку.

У насадженнях берези, акації, тополі, верби видаленню підлягають дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів, з раковими утвореннями та іншими патологічними ознаками.

У лісах природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, крім господарських зон національних природних парків та регіональних ландшафтних парків та зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників, дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів в санітарну рубку не відводять.

У рекреаційно-оздоровчих та захисних лісах в санітарну рубку відводяться серед дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибів лише дерева III-V категорій стану.”;

6) пункт 26 доповнити абзацом такого змісту:

“На ділянках вибіркових санітарних рубок залишають дерева, які виконують важливі біоценотичні функції (старі дуплясті, з відшарованою корою; найстаріші; сухостійні з відламаною кроною (стремпи); з розлогою кроною та боковими гілками, перпендикулярними або близько перпендикулярними стовбуру дерева; вивернуті разом з кореневою системою (виворотні); з гніздами птахів; сховищами кажанів), про що робиться відмітка у лісорубному квитку.”;

7) пункт 27 викласти в такій редакції:

“27. Суцільні санітарні рубки проводяться шляхом вирубування сухостійних, відмираючих і дуже ослаблених дерев, пошкоджених пожежами, шкідниками, хворобами лісу і внаслідок аварій та стихійного лиха, лише у деревостанах, в яких проведення вибіркових санітарних рубок призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника повноти.

Показники повноти насаджень для експлуатаційних лісів, рекреаційно-оздоровчих та захисних лісів, в яких дозволені рубки головного користування, та лісів, що належать до територій та об’єктів природно-заповідного фонду:

0,3 - у деревостанах твердолистяних порід;

0,4 - в інших деревостанах.

Показники повноти насаджень для лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, що не належать до територій та об’єктів природно-заповідного фонду; рекреаційно-оздоровчих і захисних лісів, в яких заборонені рубки головного користування; особливо захисних лісових ділянок, для яких установлений режим обмеженого лісокористування:

0,1 - у деревостанах твердолистяних порід;

0,2 - у деревостанах м’яколистяних порід;

0,3 - в інших деревостанах.

У межах господарських зон національних природних парків та регіональних ландшафтних парків і зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників суцільні санітарні рубки проводяться виключно у разі виникнення аварій та настання стихійного лиха.

Мінімальна площа суцільної санітарної рубки становить 0,1 гектара, а максимальна - визначається фактичними розмірами пошкодженого насадження, де необхідно провести таку рубку.

Під час проведення суцільних санітарних рубок застосовуються технології, які дають змогу максимально зберігати дерева, що не підлягають вирубуванню, підріст, підлісок, трав’яний покрив та ґрунти.

На лісосіках суцільних санітарних рубок залишають цінні в біоценотичному значенні старі, дуплясті дерева, життєздатні дерева головних лісотворних та інших цінних порід, про що робиться відмітка в лісорубному квитку.

У високогірних лісах, що розташовані вище 1100 метрів над рівнем моря, лісах в лавинонебезпечних та селенебезпечних басейнах, в лісових ділянках (смугах лісів) уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів та в берегозахисних лісових ділянках Карпатського регіону суцільні санітарні рубки проводяться лише у лісах штучного походження і лише у разі, коли всі дерева, які відводяться в рубку, належать до V-VI категорій стану.

У смугах відведення каналів, гідротехнічних споруд та інших споруд міжгосподарського значення суцільні санітарні рубки не проводяться.

На стрімких схилах у гірських ялицево-букових лісах Карпатського регіону суцільні санітарні рубки не проводяться.

Усі суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар; усі суцільні санітарні рубки на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду проводяться відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля.”;

8) в абзаці першому пункту 28 слова “у категоріях лісів, де дозволено проведення рубок головного користування” замінити словами “в усіх категоріях лісів”;

9) пункт 29 доповнити абзацом такого змісту:

“У насадженнях, які загинули (суцільні вітровали, сніголами), пробні площі не закладають.”;

10) пункт 36 доповнити абзацом такого змісту:

“Ліквідація захаращеності в насадженнях листяних порід у межах природно-заповідного фонду (крім господарських зон національних природних парків, регіональних ландшафтних парків та зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників) не проводиться.”.

2. У Правилах поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 724 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 37, ст. 1478; 2016 р., № 26, ст. 1027, № 87, ст. 2839):

1) пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. У заповідних зонах біосферних заповідників, національних природних і регіональних ландшафтних парків, природних заповідниках, пралісових пам’ятках природи, пам’ятках природи, заповідних урочищах, пралісах, квазіпралісах та природних лісах забороняється проведення всіх видів рубок формування і оздоровлення лісів, вирубування дуплястих, сухостійних, фаутних дерев та ліквідація захаращеності.

На пологих, спадистих та стрімких схилах у гірських ялицево-букових деревостанах проводяться лише вибіркові рубки формування та оздоровлення лісів.

Розробка суцільних вітровалів і буреломів, а також суцільно вражених шкідниками і хворобами насаджень здійснюється шляхом вирубування всіх пошкоджених дерев у насадженнях з подальшим відтворенням лісів.

У Карпатському регіоні забороняється проведення суцільних рубок формування та оздоровлення лісів, крім розробки суцільних вітровалів і буреломів, а також суцільно вражених шкідниками і хворобами насаджень, у:

високогірних лісах, що розташовані вище 1100 метрів над рівнем моря;

у лісах в лавинонебезпечних басейнах (смуги лісу за верхньою його межею залежно від довжини безлісного схилу);

у лісах в селенебезпечних басейнах (усі ліси в зонах формування селей, що встановлюються національною гідрометеорологічною службою);

у берегозахисних ділянках лісу.

Рубки оздоровлення та формування лісів в Карпатському регіоні здійснюються з урахуванням заборон та обмежень, визначених Законом України “Про заборону на проведення суцільних рубок у гірських ялицево-букових лісах Карпатського регіону.”;

2) пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:

“Прохідні рубки не проводяться в лісах, які розташовані в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (крім господарських зон національних природних парків, регіональних ландшафтних парків та зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників).”;

3) абзац третій пункту 13 викласти в такій редакції:

“Рубки проріджування і прохідні рубки проектуються виходячи з лісівничої доцільності, але за повноти насаджень не меншої 0,7 для прохідних рубок у соснових лісах штучного походження, 0,8 для прохідних рубок в інших лісах і 0,7 для рубок проріджування.”;

4) пункт 26 доповнити абзацом такого змісту:

“Лісовідновні рубки в гірських лісах Карпат не проводяться.”;

5) пункт 27 виключити;

6) пункт 39 доповнити абзацом такого змісту:

“у гірських лісах Карпат реконструктивні рубки проводяться лише в тих лісах, в яких дозволено проведення рубок головного користування.”.

3. У Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 761 “Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 39, ст. 1550; 2012 р., № 1, ст. 21; 2013 р., № 82, ст. 3041):

1) у пункті 4:

абзац п’ятий виключити;

після абзацу п’ятого доповнити пункт абзацом такого змісту:

“на ділянках із штучно створеними лісонасадженнями та природними лісами у смугах відведення каналів, гідротехнічних споруд та інших споруд міжгосподарського значення рубки головного користування не проводяться.”.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

2) абзац другий пункту 10 викласти в такій редакції:

“Загальний обсяг заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок, які зараховуються у фактичний обсяг заготовленої в порядку рубок головного користування деревини, відповідно до вимог, встановлених Санітарними правилами в лісах України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 (ЗП України, 1995 р., № 10, ст. 253; Офіційний вісник України, 2016 р., № 87, ст. 2839), не повинен перевищувати розмір розрахункової лісосіки за період її дії.”.

4. У Правилах рубок головного користування в гірських лісах Карпат, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 929 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 81, ст. 2735; 2011 р., № 28, ст. 1183):

1) доповнити Правила пунктом 11-1 такого змісту:

“11-1. Рубки головного користування в Карпатському регіоні здійснюються з урахуванням заборон та обмежень, визначених Законом України “Про заборону на проведення суцільних рубок у гірських ялицево-букових лісах Карпатського регіону”.”;

2) у пункті 21:

в абзаці першому слова “, рівномірно-поступові, групово-поступові та вузько лісосічні рубки” замінити словами “та групово-поступові рубки”;

абзац третій виключити;

перше речення абзацу четвертого після слів “Групово-поступові рубки проводяться у деревостанах на” доповнити словом “пологих,”;

абзац п’ятий виключити;

3) у пункті 23:

в абзаці першому слово “, рівномірно-поступові” виключити;

абзац третій виключити;

4) у пункті 24:

в абзаці другому слова і цифри “(коли інші деревні породи становлять 40 і більше відсотків)” виключити;

в абзаці третьому слова і цифри “та мішаних (коли інші деревні породи становлять менш як 40 відсотків)” виключити;

5) абзаци другий і третій пункту 25 викласти в такій редакції:

“У м’яколистяних лісах проводяться рівномірно-поступові та вузьколісосічні рубки. Рівномірно-поступові двоприйомні рубки проводяться у деревостанах у разі наявності життєздатного підросту незалежно від стрімкості схилу і стійкості ґрунтів. Під час першого прийому повнота насаджень може бути зменшена до 0,4 з інтенсивністю рубки до 40 відсотків. Кінцевий прийом призначається за наявності життєздатного підросту в кількості, визначеній у пункті 15 цих Правил.

Вузьколісосічні рубки проводяться у деревостанах у разі відсутності в ньому життєздатного підросту незалежно від стрімкості схилу і стійкості ґрунтів.”;

6) у пункті 26:

в абзаці першому слово “рівномірно-поступові” замінити словом “добровільно-вибіркові”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Добровільно-вибіркові рубки проводяться у деревостанах на пологих, спадистих схилах з нестійкими ґрунтами і на стрімких схилах незалежно від стійкості ґрунтів, повторюваність через 10-15 років з інтенсивністю рубки до 20 відсотків і зниженням повноти насаджень не менш як 0,5.”;

7) у пункті 28:

в абзаці третьому:

у четвертому та шостому реченнях цифри “0,5” замінити цифрами “0,4”;

у сьомому реченні слово “надійного” замінити словом “життєздатного”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“На стрімких схилах у гірських ялицево-букових лісах Карпатського регіону дозволяються лише вибіркові рубки головного користування.”;

8) у пункті 29:

в абзацах другому та четвертому слова і цифри “(коли інші деревні породи становлять 40 і більше відсотків)” виключити;

у першому реченні абзацу третього слова і цифри “(коли інші деревні породи становлять 40 і більше відсотків)” виключити, а слово “надійного” замінити словом “життєздатного”;

в абзаці п’ятому слова і цифри “природних і похідних, а також мішаних (коли інші деревні породи становлять менш як 40 відсотків)” виключити;

9) у пункті 30:

в абзаці другому:

у другому реченні цифри “0,5” замінити цифрами “0,4”;

у третьому реченні слово “надійного” замінити словом “життєздатного”;

в абзаці третьому слово “надійного” замінити словом “життєздатного”.