Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1436-III
Прийняття: 10.02.2000
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про заборону на проведення суцільних рубок у гірських ялицево-букових лісах Карпатського регіону

{Назва Закону в редакції Закону № 249-IX від 30.10.2019}

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 13, ст.99)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 46, ст.640 - зміни набирають чинності з 18.11.2012, крім положень, які стосуються передачі повноважень від територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям, органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим, які набирають чинності з 18.05.2013 - див. пункт 1 розділу II Закону № 5456-VI від 16.10.2012}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом № 249-IX від 30.10.2019}

Цей Закон встановлює заборону на проведення суцільних рубок у гірських ялицево-букових деревостанах, суцільних рубок головного користування та будь-яких інших суцільних рубок у високогірних лісах, у лісах у лавинонебезпечних та селенебезпечних басейнах та в берегозахисних ділянках лісу в Карпатському регіоні України, крім розробки суцільних вітровалів і буреломів, а також суцільно вражених шкідниками і хворобами насаджень.

{Преамбула в редакції Закону № 249-IX від 30.10.2019}

РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

берегозахисні ділянки - смуги лісу вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ, інших водних об’єктів;

вибіркові рубки - рубки, під час яких періодично вирубується частина дерев (при цьому способі рубок ділянка постійно залишається вкритою лісовою рослинністю);

гірські ліси Карпатського регіону - ліси Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, розташовані в межах гірської системи;

пологі схили - схили стрімкістю до 11 градусів;

поступові (рівномірно-поступові, групово-поступові) рубки - рубки, під час яких передбачається вирубка деревостану за кілька прийомів;

рубки формування та оздоровлення лісів - лісогосподарські заходи, спрямовані на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій шляхом проведення рубок;

спадисті схили - схили стрімкістю 11-20 градусів;

стрімкі схили - схили стрімкістю 21-30 градусів на південних і 21-35 градусів на північних схилах;

суцільні рубки - рубки, під час яких передбачається вирубка деревостану за один прийом, крім останнього заходу поступової рубки;

ялицево-букові деревостани - букові ліси з домішкою виключно ялиці у складі не менше 25 відсотків.

{Стаття 1 в редакції Закону № 249-IX від 30.10.2019}

РОЗДІЛ II
ОБМЕЖЕННЯ ДЕЯКИХ СИСТЕМ І ВИДІВ РУБОК ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАБОРОНИ РУБОК

{Назва розділу II в редакції Закону № 249-IX від 30.10.2019}

Стаття 2. Введення заборони на будь-які суцільні рубки головного користування та суцільні рубки формування та оздоровлення лісів

{Назва статті 2 в редакції Закону № 249-IX від 30.10.2019}

З метою збереження корисних властивостей лісів та забезпечення запобігання проявам згубних наслідків природних явищ у Карпатському регіоні встановлюється заборона на проведення суцільних рубок головного користування та суцільних рубок формування та оздоровлення лісів, крім розробки суцільних вітровалів і буреломів, а також суцільно вражених шкідниками і хворобами насаджень:

{Абзац перший статті 2 в редакції Закону № 249-IX від 30.10.2019}

у високогірних лісах, що розташовані вище 1100 метрів над рівнем моря;

у лісах в лавинонебезпечних басейнах (смуги лісу по верхній його межі залежно від довжини безлісного схилу);

у лісах в селенебезпечних басейнах (усі ліси в зонах формування селей, що встановлюються національною гідрометеорологічною службою);

у берегозахисних ділянках лісу.

Стаття 3. Обмеження окремих систем і видів рубок у гірських ялицево-букових деревостанах на стрімких схилах

На стрімких схилах у гірських ялицево-букових лісах Карпатського регіону дозволяються лише вибіркові рубки головного користування та вибіркові рубки формування та оздоровлення лісів.

{Стаття 3 в редакції Закону № 249-IX від 30.10.2019}

Стаття 4. Обмеження рубок на пологих і спадистих схилах

На пологих і спадистих схилах у гірських ялицево-букових деревостанах проводяться лише поступові і вибіркові рубки.

{Стаття 4 в редакції Закону № 249-IX від 30.10.2019}

{Статтю 5 виключено на підставі Закону № 249-IX від 30.10.2019}

Стаття 6. Обмеження окремих видів і систем рубок у смугах відведення каналів, гідротехнічних та інших споруд міжгосподарського значення

{Назва статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 249-IX від 30.10.2019}

На ділянках із штучно створеними лісонасадженнями та природними лісами у смугах відведення каналів, гідротехнічних споруд та інших споруд міжгосподарського значення допускаються лише вибіркові рубки догляду та санітарні рубки, що проводяться згідно з рекомендаціями органів лісового господарства.

{Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 249-IX від 30.10.2019}

Користувачі, що експлуатують такі канали та споруди, за погодженням із органами державної лісової охорони в обов'язковому порядку здійснюють залісення, догляд і охорону лісів у смугах відведення каналів, гідротехнічних споруд та інших споруд міжгосподарського значення.

{Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 249-IX від 30.10.2019}

Стаття 7. Екологічні та технологічні вимоги щодо розміщення лісосік

З метою недопущення розвитку ерозійних процесів, збереження та відтворення лісового фонду, створення сприятливих умов для ведення лісового господарства проведення рубок здійснюється виключно за умов дотримання екологічних та технологічних вимог.

{Частина перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 249-IX від 30.10.2019}

Розміщення лісосік вузьколісосічних рубок допускається тільки в довжину по горизонталі, а на пересічному рельєфі - паралельно до водотоків. Вздовж схилу лісосіка може розміщуватися лише у виняткових випадках за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, при відсутності небезпеки виникнення ерозійних процесів і використанні підвісних механізмів для трелювання.

{Частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Розміщення лісосік повинно проводитися з урахуванням розташування наявних шляхів транспортування та рельєфно-гідрологічних умов території. Уздовж схилу лісосіка розміщується за умови відсутності небезпеки виникнення ерозійних процесів та використання при цьому канатних лісотранспортних установок і систем повітряного транспортування деревини.

{Статтю 7 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 249-IX від 30.10.2019}

Стаття 8. Контроль за дотриманням заборони на рубки

{Назва статті 8 в редакції Закону № 249-IX від 30.10.2019}

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, забезпечують постійний контроль за виконанням вимог екологічно безпечного та збалансованого ведення лісового господарства, дотриманням мораторію та обмеженням рубок згідно з вимогами, передбаченими статтями 2 - 6 цього Закону.

{Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

РОЗДІЛ III
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИРОДОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ. РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖІ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ

Стаття 9. Природозберігаючі вимоги щодо заготівлі та вивезення деревини

Заготівля та вивезення деревини в гірських лісах Карпатського регіону проводяться переважно з використанням природозберігаючих систем машин і механізмів та гужового транспорту, що забезпечують допустимий вплив на довкілля, а також із збереженням наявних вузькоколійних лісовозних залізниць та оптимізацією мережі лісових автодоріг.

Розширити до 2030 року мережу лісових автодоріг з твердим покриттям у лісах регіону до 10 кілометрів на 1000 гектарів.

{Текст статті 9 в редакції Закону № 249-IX від 30.10.2019}

Стаття 10. Розширення мережі природно-заповідних територій та об'єктів

У Карпатському регіоні мережу природно-заповідних територій та об'єктів розширити за рахунок збільшення частки та розширення площ природних та біосферних заповідників, національних природних та регіональних ландшафтних парків, заказників, заповідних урочищ, пам'яток природи з доведенням до 2030 року рівня заповідності до 20 відсотків відповідно до законодавства.

{Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 249-IX від 30.10.2019}

Стаття 11. Розширення мережі природних лікувальних ресурсів та естетичне виховання населення

Мережу санітарно-гігієнічних та оздоровчих лісів (ліси населених пунктів, ліси зелених зон навколо населених пунктів і промислових підприємств, ліси першого і другого поясів зон санітарної охорони джерел водопостачання та ліси зон округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій), а також об'єктів використання мінеральних вод для бальнеологічного лікування розширити до 15 відсотків від загальної площі лісів Карпатського регіону.

Сприяти естетичному та екологічному вихованню населення України шляхом впровадження дошкільних та шкільних освітніх програм та тренінгів з охорони і захисту лісу.

РОЗДІЛ IV
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування; статті 3, 4, 5 набирають чинності з 1 січня 2001 року; стаття 9 набирає чинності з 1 січня 2005 року.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

протягом 2000 - 2001 років провести відмежування в натуру прибережних захисних смуг і водоохоронних зон у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях;

переглянути існуюче віднесення лісів Карпатського регіону до категорії захисності з метою збільшення площі лісу, що має захисні властивості, відповідно до вимог лісового законодавства;

запровадити до 2010 року систему заходів щодо широкого лісовідновлення у корінних лісах, у тому числі на верхній межі лісу, вздовж річок та потоків та на еродованих схилах, переважно на основі природного лісовідновлення;

розробити до 2005 року програму впровадження технологій вторинної переробки деревини та її відходів;

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до Лісового кодексу України та Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" з метою сприяння сталому екологічно збалансованому розвитку Карпатського регіону та підтримки традиційних форм господарювання у регіоні.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ
10 лютого 2000 року
№ 1436-III