Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1177
Прийняття: 15.11.2019
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 листопада 2019 р. № 1177
Київ

Деякі питання реалізації Закону України “Про карантин рослин”

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 508 від 03.06.2020
№ 818 від 22.07.2022}

Відповідно до статей 4, 13, 13-2, 13-3, 13-4, 16 Закону України “Про карантин рослин” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об’єктів регулювання, оформлення сертифікатів, передбачених Законом України “Про карантин рослин”, контролю за проведенням огляду в частині відбору зразків та вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів);

Порядок ведення Реєстру уповноважених фітосанітарних лабораторій;

Порядок ведення Реєстру виданих фітосанітарних сертифікатів;

перелік об’єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України;

перелік об’єктів регулювання для цілей імпорту, експорту та реекспорту;

перелік об’єктів регулювання будь-якого походження, що підлягають державному контролю на основі ризик-орієнтованого підходу, та критерії вибірковості контролю;

вимоги до сейф-пакетів.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1348 “Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 101, ст. 3705; 2016 р., № 82, ст. 2705; 2018 р., № 70, ст. 2364) зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2019 р. № 1177

ПОРЯДОК
проведення інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об’єктів регулювання, оформлення сертифікатів, передбачених Законом України “Про карантин рослин”, контролю за проведенням огляду в частині відбору зразків та вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів)

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедури інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об’єктів регулювання, оформлення сертифікатів, передбачених Законом України “Про карантин рослин”, контролю за проведенням огляду в частині відбору зразків та вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів).

У випадку, якщо фітосанітарними заходами країни-імпортера або міжнародними договорами України, або на вимогу особи передбачено проведення фітосанітарних процедур до рослин, продуктів рослинного походження, упаковки, засобів перевезення, контейнерів, ґрунту та будь-яких інших організмів або матеріалів, які не визначено окремо для цілей імпорту, експорту та реекспорту, до них застосовуються фітосанітарні процедури, передбачені цим Порядком для об’єктів регулювання та/або об’єктів.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

акт відбору зразка-документа - документ, складений державним фітосанітарним інспектором або фахівцем фітосанітарної лабораторії або державної фітосанітарної лабораторії, який засвідчує факт формування зразка-документа під час проведення інспектування або фітосанітарної експертизи (аналізів);

акт відбору зразків, арбітражних зразків - документ, складений фахівцем фітосанітарної лабораторії, уповноваженої на проведення такої процедури, який засвідчує факт проведення відбору зразків, арбітражних зразків;

акт про проведення фітосанітарних процедур - документ, виданий державним фітосанітарним інспектором, який засвідчує факт проведення таких фітосанітарних процедур: інспектування, огляд, здійснення контролю за знезараженням об’єктів регулювання та інших дій, спрямованих на попередження появи та запобігання поширенню карантинних організмів (в тому числі карантинних організмів для країни-імпортера, якщо цього вимагає фітосанітарний захід країни або міжнародний договір України) або на обмеження економічно несприятливого впливу регульованих некарантинних шкідливих організмів;

арбітражна фітосанітарна лабораторія - державна фітосанітарна лабораторія, уповноважена на проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) на підставі рішення Держпродспоживслужби;

дегазація - процес вивільнення або десорбції фумігантів після періоду експозиції;

експозиція - період часу після досягнення рівноваги, необхідний для ефективної дії фумігантів на шкідливі організми в/на об’єкті регулювання та/або об’єкті;

електронні сервіси - будь-які електронні послуги, доступні після авторизації особи, в тому числі з використанням особистого кабінету або системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, чи реєстрованої електронної доставки особі;

інформаційна (автоматизована) система - організаційно-технічна система, в якій застосовується технологія обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів для реалізації державної політики у сфері карантину та захисту рослин;

інформація з Реєстру - документ у паперовій або електронній формі, що містить відомості з Реєстру, актуальні на дату та час його формування або на дату та час, визначені у запиті щодо його надання, або інформацію про відсутність таких відомостей у Реєстрі;

компетентний персонал - співробітники фітосанітарної лабораторії, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень за агрономічними чи біологічними напрямами та володіють знаннями, вміннями і навичками у сфері карантину та захисту рослин, для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів);

об’єкт повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) - зразок-документ або арбітражний зразок, що використовується для проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів);

підозра - обґрунтоване припущення стосовно наявності шкідливого організму або регульованого шкідливого організму в/на об’єкті регулювання, яке ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації, чи ознак пошкодження такого об’єкта регулювання;

ризик-орієнтований підхід - система фітосанітарних заходів, яка забезпечує мінімізацію проникнення на територію країни регульованих шкідливих організмів та застосовується до об’єктів регулювання будь-якого походження, що імпортуються, і визначає відсоток випадків необхідності проведення огляду з фітосанітарною експертизою (аналізами) на підставі критеріїв вибірковості контролю;

розпорядження про здійснення фітосанітарних заходів (процедур) - обов’язкове для виконання особами рішення державного фітосанітарного інспектора щодо застосування фітосанітарних заходів (процедур), що видається в паперовій або електронній формі, у разі невідповідності об’єктів регулювання вимогам фітосанітарних заходів та у разі виявлення загрози поширення регульованих шкідливих організмів;

технічна переробка - зміна фізичного стану об’єкта регулювання під дією механічних, хімічних або термічних факторів, який унеможливлює поширення регульованого шкідливого організму;

технічна помилка - помилка, вада або дефект у програмному забезпеченні або програмних складових, програмно-апаратному устаткуванні, каналах зв’язку, функціонуванні кваліфікованого електронного підпису, що викликає в ньому/них неправильний чи неочікуваний результат або призводить до неочікуваної роботи, або унеможливлює обмін інформацією з інформаційною (автоматизованою) системою, або описка, граматична помилка, допущена під час вивантаження чи внесення відомостей до реєстрів, передбачених Законом України “Про карантин рослин”;

фітосанітарний контроль - захід офіційного контролю, що вживається до об’єктів регулювання, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), який здійснюється державним фітосанітарним інспектором відповідно до фітосанітарних заходів.

Термін “міжнародний договір України” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про міжнародні договори України”; термін “техніка і обладнання для агропромислового комплексу” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу”; термін “особистий закон” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про міжнародне приватне право”.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про карантин рослин”.

3. Фітосанітарні процедури та знезараження проводяться щодо об’єктів регулювання та/або об’єктів на підставі фітосанітарних заходів, у тому числі визначених країною-імпортером або міжнародним договором України, в одному з таких випадків:

ініціатива власника об’єкта регулювання та/або об’єкта, або уповноваженої ним особи (далі - власник);

рішення державного фітосанітарного інспектора;

рішення Держпродспоживслужби.

4. Фітосанітарні процедури, проведені державним фітосанітарним інспектором, оформлюються актом про проведення фітосанітарних процедур, вимоги до якого визначені у додатку 1.

Акт про проведення фітосанітарних процедур оформлюється державним фітосанітарним інспектором:

у паперовій формі у двох примірниках та скріплюється підписом і трикутною печаткою державного фітосанітарного інспектора та підписом власника. Перший примірник видається власнику, другий - залишається у відповідному територіальному органі Держпродспоживслужби, державний фітосанітарний інспектор якого видавав такий акт;

в електронній формі із створеним кваліфікованим електронним підписом державного фітосанітарного інспектора шляхом використання електронних сервісів.

5. У разі проведення фітосанітарних процедур за ініціативою власника власник подає особисто або через засоби електронного зв’язку до відповідного територіального органу Держпродспоживслужби шляхом звернення до державного фітосанітарного інспектора, відповідального за відповідну зону обслуговування, заяву на проведення фітосанітарних процедур (далі - заява), вимоги до якої визначені у додатку 2, а у випадку відбору зразків, арбітражних зразків для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) фітосанітарною лабораторією приватної форми власності - повідомлення про проведення фітосанітарних процедур (далі - повідомлення), вимоги до якого визначені у додатку 3.

6. З метою організації прийому заяв та повідомлень засобами електронного зв’язку, які надходять від власника, територіальні органи Держпродспоживслужби та державні фітосанітарні лабораторії розміщують на своїх офіційних сайтах адреси електронних скриньок або інформують про інші способи комунікації з державними фітосанітарними інспекторами із зазначенням їх зон обслуговування, та державними фітосанітарними лабораторіями.

У разі подання заяв та повідомлень засобами електронного зв’язку власник зобов’язаний використовувати реєстровану електронну доставку або підтверджувати достовірність інформації із створеним кваліфікованим електронним підписом або електронною печаткою із застосуванням електронних сервісів.

7. Державний фітосанітарний інспектор протягом двох робочих годин з моменту отримання заяви або повідомлення погоджує із власником час проведення фітосанітарної процедури на найближчий можливий час, але не пізніше ніж через вісім робочих годин від часу, запропонованого власником, якщо з власником не погоджено інший час.

У випадку неможливості державного фітосанітарного інспектора бути присутнім на огляді фахівець фітосанітарної лабораторії приватної форми власності розпочинає проведення огляду відповідно до вимог цього Порядку згідно із заявленим часом у повідомленні.

8. Для проведення фітосанітарних процедур у вихідний, святковий день чи позаробочий час власник зобов’язаний не пізніше ніж за чотири години до кінця робочого дня звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби, зокрема державного фітосанітарного інспектора, відповідального за відповідну зону обслуговування, з проханням забезпечити їх проведення в узгоджений час.

Для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) державною фітосанітарною лабораторією у вихідний, святковий день чи позаробочий час власник зобов’язаний звернутися до такої лабораторії не пізніше ніж за чотири години до кінця робочого дня з проханням забезпечити проведення експертизи в узгоджений час.

9. Рішення Держпродспоживслужби оформлюється наказом або розпорядженням.

У разі коли під час інспектування виявляється загроза поширення регульованих шкідливих організмів, державний фітосанітарний інспектор видає розпорядження про здійснення фітосанітарних заходів (процедур) (далі - розпорядження), вимоги до якого визначені у додатку 4.

Розпорядження оформлюється державним фітосанітарним інспектором у паперовій формі в двох примірниках та скріплюється підписом і трикутною печаткою державного фітосанітарного інспектора, форма якої затверджена додатком 8.

Якщо розпорядження вручається особисто, воно скріплюється також підписом власника.

Перший примірник розпорядження видається власнику, другий - залишається в територіальному органі Держпродспоживслужби, державний фітосанітарний інспектор якого його видав.

У випадку неможливості вручення його особисто або відмови власника підписати розпорядження воно надсилається поштою рекомендованим листом з описом цінного вкладення або в електронній формі із створеним кваліфікованим електронним підписом державного фітосанітарного інспектора через електронний сервіс. Розпорядження вважається отриманим з моменту його реєстрованої електронної доставки особі, якій воно видано.

10. Плата за фітосанітарні процедури щодо об’єктів регулювання та/або об’єктів здійснюється до їх проведення.

11. Плата за проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) державними фітосанітарними лабораторіями не стягується у випадках, якщо зразки відібрані державним фітосанітарним інспектором під час проведення моніторингу, здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, проведення спеціальних досліджень разом з національними організаціями захисту рослин інших країн щодо оцінки відповідності (невідповідності) об’єктів регулювання фітосанітарним правилам та міжлабораторним дослідженням.

12. Держпродспоживслужба визначає методи відбору та кількості виїмок відповідно до методів інспектування, огляду, у тому числі відбору зразків та проведення фітосанітарної експертизи (аналізів), та розміщує їх на офіційному веб-сайті.

13. Державний фітосанітарний інспектор, власник, фахівець фітосанітарної лабораторії приватної форми власності мають право фіксувати фітосанітарні процедури, а також знезараження за допомогою засобів фото- та відеофіксації, не перешкоджаючи здійсненню таких заходів.

14. Державний фітосанітарний інспектор перевіряє відповідність інформації, зазначеної у документах, що супроводжують вантаж, у тому числі інформації, зазначеної на маркуванні, а також документів, які стосуються об’єктів регулювання та/або об’єктів. За результатами перевірки таких документів державний фітосанітарний інспектор приймає рішення про проведення фітосанітарних процедур та фітосанітарних заходів та/або знезараження.

15. У випадку проведення фітосанітарних процедур та фітосанітарних заходів до об’єктів регулювання та/або об’єктів, що ввозяться на митну територію України, результати оформлюються актом про проведення фітосанітарних процедур із внесенням відповідної інформації до інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі”.

16. Насіння і садивний матеріал, які ввозяться в Україну, підлягають висіванню або висаджуванню особами, зареєстрованими відповідно до статті 27 Закону України “Про карантин рослин”, у розсадниках, оранжереях, інших місцях, відведених цими особами для виявлення прихованого зараження регульованими шкідливими організмами.

17. У разі отримання нотифікації про невідповідність фітосанітарним заходам відповідно до Міжнародного стандарту з фітосанітарних заходів № 13 Держпродспоживслужба з’ясовує обставини, які спричинили надходження такої нотифікації, та повідомляє особам, які експортували вантаж, проводили знезараження, та фітосанітарній лабораторії, що видала висновок фітосанітарної експертизи (аналізів), на підставі якого було видано фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт.

18. Неефективність знезараження об’єктів регулювання під час транспортування експортних та реекспортних вантажів визначається отриманням Держпродспоживслужбою нотифікації про невідповідність фітосанітарним заходам відповідно до Міжнародного стандарту з фітосанітарних заходів № 13 щодо виявлення живих шкідливих організмів у вантажі об’єктів регулювання з урахуванням результатів з’ясування обставин, які спричинили надходження такої нотифікації.

Інспектування

19. Об’єкти регулювання, в тому числі дерев’яний пакувальний матеріал у значенні Міжнародного стандарту з фітосанітарних заходів № 15, транспортні засоби та транспортне обладнання (контейнери) з об’єктами регулювання, вживане сільськогосподарське знаряддя, а також вживана техніка і обладнання для агропромислового комплексу, що переміщується через карантинні зони, підлягають інспектуванню, яке проводиться державним фітосанітарним інспектором.

Вантажі з об’єктами регулювання, включеними до переліку об’єктів регулювання для цілей імпорту, експорту, реекспорту, в тому числі дерев’яний пакувальний матеріал у значенні Міжнародного стандарту з фітосанітарних заходів № 15, транспортні засоби та транспортне обладнання (контейнери) з об’єктами регулювання, вживана техніка і обладнання для агропромислового комплексу, що ввозяться на митну територію України, підлягають інспектуванню, яке проводиться державним фітосанітарним інспектором.

У пунктах пропуску через державний кордон України інспектування проводиться державним фітосанітарним інспектором у разі припинення попереднього документального контролю посадовими особами Держмитслужби.

20. Під час інспектування проводиться:

візуальна перевірка для визначення наявності регульованих шкідливих організмів для України або регульованих шкідливих організмів для країни-імпортера;

перевірка відповідності об’єктів регулювання фітосанітарним заходам України або фітосанітарним заходам країни-імпортера;

визначення необхідності проведення інших фітосанітарних процедур та/або знезараження.

Методи проведення інспектування включають візуальну перевірку (фізичну перевірку об’єктів регулювання неозброєним оком, за допомогою лупи, бінокуляра або мікроскопа).

21. Під час інспектування державний фітосанітарний інспектор першочергово звертає увагу на зовнішні прояви та наявність регульованих шкідливих або шкідливих організмів щодо:

ентомологічних організмів у всіх стадіях розвитку в живому та неживому стані, фрагментів шкідників - на наявність їх ознак життєдіяльності в об’єктах регулювання (ходи, пошкодження, екскременти, павутиння, здуття кори, проколи, нальоти та інші ознаки);

мікологічних, бактеріологічних, вірусологічних організмів - на нарости, нальоти, гнилі, зміни кольору деревини та листкової пластинки, наявність краплин ексудату та наявність інших ознак життєдіяльності таких організмів;

фітогельмінтологічних організмів - на виразки, некрози, ослизнення та загнивання цибулин, курчавість листя, зміну забарвлення стебел, листків, суцвіть, плодів та наявність інших ознак життєдіяльності таких організмів;

гербологічних організмів - на наявність частин рослин, насіння бур’янів.

Під час візуальної перевірки об’єкта регулювання та/або об’єкта державний фітосанітарний інспектор перевіряє також документи, які супроводжують об’єкти регулювання та/або об’єкти, для встановлення їх відповідності поданим документам.

22. Під час інспектування об’єктів регулювання державний фітосанітарний інспектор пересвідчується у наявності об’єктів регулювання у вантажі.

23. У разі коли фітосанітарна експертиза (аналізи) для цілей експорту проводиться фітосанітарною лабораторією приватної форми власності, державний фітосанітарний інспектор проводить інспектування під час спільного огляду вантажу, крім випадків, коли інспектування було проведено раніше.

24. Якщо фітосанітарний контроль об’єктів регулювання, включених до переліку об’єктів регулювання для цілей імпорту, експорту та реекспорту, який проводиться у пункті пропуску на державному кордоні України, не завершено, державний фітосанітарний інспектор приймає рішення щодо пропуску товарів через митний кордон України для переміщення їх до пункту призначення на території України для проведення подальших фітосанітарних процедур та вносить відповідну інформацію стосовно прийнятого рішення до єдиного державного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі”.

Огляд та відбір зразків

25. Об’єкти регулювання, які потребують встановлення фітосанітарного стану шляхом проведення фітосанітарної експертизи (аналізів), підлягають огляду. Огляд проводиться державним фітосанітарним інспектором. У разі коли фітосанітарна експертиза (аналізи) для цілей експорту проводиться фітосанітарною лабораторією приватної форми власності, здійснюється спільний огляд державним фітосанітарним інспектором та фахівцем такої лабораторії.

Під час огляду об’єктів регулювання проводиться їх візуальна перевірка та відбір зразків.

26. Відбір зразків об’єктів регулювання для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів), у тому числі арбітражних зразків для проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), виключно з метою експорту здійснюється державними фітосанітарними інспекторами або фахівцями фітосанітарної лабораторії приватної форми власності за вибором власника. Відсутність державного фітосанітарного інспектора під час відбору зразків фахівцями фітосанітарної лабораторії приватної форми власності, за умови повідомлення його відповідно до законодавства, не є підставою для відмови у проведенні фітосанітарної експертизи (аналізів), а також видачі фітосанітарного сертифіката, при цьому факт відбору зразків фіксується засобами фото- та відеофіксації. На вимогу державного фітосанітарного інспектора фахівцями фітосанітарної лабораторії приватної форми власності надається копія акта відбору зразків, арбітражних зразків (далі - акт відбору) (додаток 6) і матеріали фото- та відеофіксації, які стосуються такого відбору зразків.

{Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 508 від 03.06.2020}

27. Відбір зразків включає:

вибір схеми, порядку відбору та кількості виїмок відповідно до методів, визначених Держпродспоживслужбою;

відбір і візуальну перевірку виїмок;

формування об’єднаної проби;

виділення середньої проби;

формування зразка та на вимогу власника формування арбітражного зразка;

пакування зразків у окремі сейф-пакети для надання зразка на фітосанітарну експертизу (аналізи) та арбітражного зразка на зберігання (за наявності).

З метою встановлення фітосанітарного стану на всіх етапах відбору зразків у випадку виявлення регульованих шкідливих організмів, шкідливих організмів, об’єктів регулювання, уражених, пошкоджених чи засмічених такими організмами або підозрілих на ураження, пошкодження чи засмічення такими організмами, ці шкідливі організми та/або об’єкти регулювання включаються до зразка та арбітражного зразка.

28. У разі неможливості формування рівноцінних за розміром і характеристиками зразка та арбітражного зразка арбітражний зразок не формується. Інформація про це зазначається в акті відбору/акті про проведення фітосанітарних процедур.

{Пункт 28 в редакції Постанови КМ № 508 від 03.06.2020}

29. Зразок, арбітражний зразок, а також зразок-документ запаковуються в окремі сейф-пакети.

{Абзац перший пункту 29 в редакції Постанови КМ № 508 від 03.06.2020}

Власник зобов’язаний зберігати арбітражний зразок не менше ніж протягом строку дії висновку фітосанітарної експертизи (аналізів).

Виробник сейф-пакета додає до нього деталізовану інструкцію щодо конструкції та його використання.

30. У разі здійснення огляду державним фітосанітарним інспектором складається акт про проведення фітосанітарних процедур та оформлюється направлення на проведення фітосанітарної експертизи (аналізів), вимоги до якого визначені у додатку 5, а у разі відбору зразків фахівцем фітосанітарної лабораторії приватної форми власності - акт відбору. Запаковані у сейф-пакети зразки надсилаються до відповідної фітосанітарної лабораторії.

31. Огляд та подальше проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) вантажів з об’єктами регулювання, що визначені у переліку об’єктів регулювання будь-якого походження, що підлягають державному контролю на основі ризик-орієнтованого підходу, та критеріях вибірковості контролю, здійснюються державними фітосанітарними інспекторами під час ввезення на митну територію України із частотою, визначеною відповідно до критеріїв вибірковості контролю.

32. Під час спільного огляду вантажу державний фітосанітарний інспектор здійснює контроль за відбором зразків від об’єктів регулювання для фітосанітарної експертизи (аналізів), який проводиться фахівцем фітосанітарної лабораторії приватної форми власності.

33. У випадку порушення фахівцем фітосанітарної лабораторії приватної форми власності методів відбору зразків державний фітосанітарний інспектор:

фіксує таке порушення шляхом фото- та відеофіксації і складає протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 105 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

повідомляє про таке порушення фітосанітарній лабораторії приватної форми власності, яка буде проводити такий аналіз, територіальному органу Держпродспоживслужби та Держпродспоживслужбі шляхом надсилання копії відповідного протоколу.

34. Отримання копії протоколу є підставою для прийняття фітосанітарною лабораторією приватної форми власності рішення про непридатність зразка для встановлення фітосанітарного стану всієї партії.

35. Систематичне (п’ять і більше разів протягом року) порушення методів відбору зразків є підставою для звернення Держпродспоживслужби до національного органу з акредитації з письмовим вмотивованим клопотанням щодо розгляду питання про тимчасове зупинення дії або скасування атестата про акредитацію фітосанітарної лабораторії приватної форми власності.

Фітосанітарна експертиза (аналізи)

36. Фітосанітарній експертизі (аналізам) підлягають об’єкти регулювання.

У випадках звернення осіб чи за наявності фітосанітарних вимог країни-імпортера фітосанітарній експертизі (аналізам) можуть підлягати інші об’єкти.

37. У разі надходження зразків до фітосанітарної лабораторії проводиться:

перевірка цілісності сейф-пакета;

перевірка необхідної інформації, зазначеної у документах, які супроводжують зразок, та її відповідність вмісту сейф-пакета;

реєстрація та знеособлення (кодування) зразка.

38. Фітосанітарна експертиза (аналізи) проводиться державними фітосанітарними лабораторіями та фітосанітарними лабораторіями приватної форми власності з метою виявлення та ідентифікації шкідливих організмів та включає:

здійснення аналізу фітосанітарного стану, об’єктів регулювання або зразків, відібраних від об’єктів регулювання чи об’єктів;

визначення видів шкідливих організмів, їх стану, стадії розвитку та кількості;

формування зразка-документа (за потреби);

підготовку висновку фітосанітарної експертизи (аналізів).

У випадку виявлення шкідливого організму формується зразок-документ, який зберігається протягом строку дії висновку фітосанітарної експертизи (аналізів). Такий зразок-документ використовується як об’єкт повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) виключно у випадку відсутності арбітражного зразка.

У випадку виявлення регульованого шкідливого організму у зразку, відібраному від об’єктів регулювання, що ввозяться на митну територію України, зразок-документ зберігається протягом одного року.

39. Під час проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) фітосанітарною лабораторією оформлюється протокол фітосанітарної експертизи (аналізів).

Форма зразка протоколу фітосанітарної експертизи (аналізів) розміщується на сайті Держпродспоживслужби.

40. На підставі протоколу фітосанітарної експертизи (аналізів) формується висновок фітосанітарної експертизи (аналізів), вимоги до якого визначені у додатку 7, який видається за результатами аналізу щодо наявності або відсутності шкідливих організмів у зразках об’єктів регулювання.

Висновок фітосанітарної експертизи (аналізів) підписується директором фітосанітарної лабораторії або уповноваженою ним особою, а у разі оформлення висновку фітосанітарної експертизи (аналізів) в електронній формі - за допомогою створеного кваліфікованого електронного підпису такої особи.

Висновок фітосанітарної експертизи (аналізів) оформлюється:

у паперовій формі в трьох примірниках, один з яких зберігається у фітосанітарній лабораторії, другий примірник видається державному фітосанітарному інспектору територіального органу Держпродспоживслужби, третій - власнику;

в електронній формі - надсилається зазначеним особам засобами електронного зв’язку з використанням реєстрованої електронної доставки.

41. Фітосанітарна лабораторія надає висновок фітосанітарної експертизи (аналізів), відповідно до якого не може встановлюватися фітосанітарний стан партії вантажу об’єкта регулювання або об’єктів у разі надходження до фітосанітарної лабораторії зразка:

з порушенням цілісності сейф-пакета чи без сейф-пакета або з наявними ознаками механічного, термічного, фізичного, хімічного чи іншого впливу на зразок;

відібраного недержавним фітосанітарним інспектором чи не фахівцем фітосанітарної лабораторії приватної форми власності, уповноваженої на відбір зразків.

42. У разі надходження до фітосанітарної лабораторії зразків, зазначених у пункті 41 цього Порядку, встановлюється фітосанітарний стан виключно зразків, які надійшли до неї, про що вноситься запис у додатковій інформації висновку фітосанітарної експертизи (аналізів), та з метою занесення до Реєстру уповноважених фітосанітарних лабораторій надсилається інформація до інформаційної (автоматизованої) системи.

43. Висновок фітосанітарної експертизи (аналізів) надається за результатами аналізу щодо наявності шкідливих організмів протягом 24 годин з моменту завершення завантаження транспортного засобу. Початок та завершення завантаження транспортного засобу фіксуються шляхом направлення власником письмового повідомлення до фітосанітарної лабораторії, яка за вибором власника здійснюватиме фітосанітарну експертизу (аналізи). Повідомлення має містити інформацію про транспортний засіб, вантаж, заплановані час та дату початку і завершення завантаження.

У разі ненаправлення власником до фітосанітарної лабораторії письмового повідомлення щодо початку та завершення завантаження транспортного засобу або ввезення об’єктів регулювання на митну територію України чи направлення зразків об’єктів регулювання за результатами здійснення нагляду (обстеження та/або моніторингу) висновок фітосанітарної експертизи (аналізів) надається в строк, що не перевищує 24 години після надходження зразків до фітосанітарної лабораторії.

У разі проведення складного аналізу (мікологічного, бактеріологічного, вірусологічного, фітогельмінтологічного) на вимогу країни-імпортера, власника чи фітосанітарних заходів строк видачі висновку фітосанітарної експертизи (аналізів) може бути продовжено, але не більше ніж на 30 днів з дня подання зразка об’єкта регулювання на фітосанітарну експертизу (аналіз).

44. На один акт про проведення фітосанітарних процедур або акт відбору, або направлення видається один висновок фітосанітарної експертизи (аналізів).

45. Строк дії висновку фітосанітарної експертизи (аналізів) становить 14 днів з дати його видачі.

46. Державна фітосанітарна лабораторія або фітосанітарна лабораторія зобов’язана відмовити у проведенні фітосанітарної експертизи у випадках:

тимчасової неможливості застосування лабораторного обладнання для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів);

непридатності зразків для встановлення фітосанітарного стану, в тому числі недотримання умов зберігання, невідповідності зразка опису в супровідних документах, невідповідності стадії розвитку рослини для визначення шкідливих організмів;

відсутності акредитації, уповноваження та реєстрації фітосанітарної лабораторії відповідно до Закону України “Про карантин рослин”.

У випадку відсутності оплати за проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) державна фітосанітарна лабораторія зобов’язана відмовити у проведенні фітосанітарної експертизи (аналізів), крім випадків, передбачених у пункті 11 цього Порядку.

47. Про причини відмови у проведенні фітосанітарної експертизи (аналізів) або видачі висновку фітосанітарної експертизи (аналізів) уповноважений представник фітосанітарної лабораторії письмово або засобами електронного зв’язку повідомляє власнику та відповідному територіальному органу Держпродспоживслужби не пізніше ніж за дві години з моменту надходження такого зразка до фітосанітарної лабораторії або з’ясування такого факту.

48. Фітосанітарна експертиза (аналізи) зразків об’єктів регулювання або об’єктів проводиться в порядку черговості їх надходження до фітосанітарної лабораторії, за виключенням зразків, які визначені фітосанітарною лабораторією як позачергові.

49. Фітосанітарний стан партії вантажу об’єктів регулювання або об’єктів визначається державними фітосанітарними лабораторіями та фітосанітарними лабораторіями на підставі фітосанітарної експертизи (аналізів) зразка.

За результатами проведеної фітосанітарної експертизи (аналізів) фітосанітарна лабораторія надає висновок фітосанітарної експертизи (аналізів), відповідно до якого встановлюється фітосанітарний стан всієї партії вантажу.

50. Після надходження до фітосанітарної лабораторії зразка фахівці лабораторій проводять фітосанітарну експертизу (аналізи). Час на доставку зразка для проведення фітосанітарної експертизи не повинен перевищувати 24 години від моменту відбору зразка.

У випадку доставки зразка власником час на доставку такого зразка не повинен перевищувати 48 годин від моменту його відбору.

51. Фітосанітарна експертиза (аналізи) об’єктів регулювання або об’єктів проводиться з метою виявлення та/або ідентифікації шкідливих організмів відповідно до міжнародних стандартів, інструкцій та рекомендацій.

52. У разі коли фітосанітарна експертиза (аналізи) проводиться фітосанітарною лабораторією приватної форми власності, власник зобов’язаний не пізніше ніж за 24 години до початку відбору зразків повідомити засобами електронного зв’язку відповідному територіальному органу Держпродспоживслужби про транспортний засіб, вантаж і заплановані дату та час початку відбору зразків фахівцями такої фітосанітарної лабораторії. Таке повідомлення вважається отриманим з моменту його надсилання.

53. Державний фітосанітарний інспектор на підставі наказу територіального органу Держпродспоживслужби та/або Держпродспоживслужби здійснює вибірковий контроль за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів) на будь-яких етапах проведення такої фітосанітарної експертизи (аналізів).

54. Критеріями вибірковості контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів) є:

кількісний показник проведених фітосанітарних експертиз (аналізів) до об’єктів регулювання, щодо яких Держпродспоживслужбою отримана нотифікація про невідповідність фітосанітарним заходам відповідно до Міжнародного стандарту з фітосанітарних заходів № 13;

кількісний показник виявлених шкідливих організмів, які мають фітосанітарне значення для країни-імпортера;

інформація або скарга щодо порушення вимог законодавства у сфері карантину рослин фітосанітарною лабораторією, яка надійшла до Держпродспоживслужби від власника або країни-імпортера;

встановлені факти систематичних порушень фахівцями фітосанітарної лабораторії вимог законодавства у сфері карантину рослин.

55. Під час вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів) державний фітосанітарний інспектор перевіряє:

наявність матеріально-технічної бази;

процедуру проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) відповідно до методів із застосуванням відповідного обладнання;

документальне оформлення процедури проведення фітосанітарної експертизи (аналізів).

Здійснення вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів) може проводитися за допомогою фото- та відеофіксації.

56. Про виявлені порушення державний фітосанітарний інспектор повідомляє відповідному територіальному органу Держпродспоживслужби. Держпродспоживслужба повідомляє Національному агентству з акредитації про факт виявленого порушення.

57. Результати вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів) відображаються в акті вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів), який складається державним фітосанітарним інспектором та підписується особами які брали участь у перевірці, та уповноваженою особою фітосанітарної лабораторії, яку перевіряли.

Акт вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів) оформлюється у двох примірниках: перший примірник видається уповноваженій особі фітосанітарної лабораторії, яку перевіряли, другий - відповідному територіальному органу Держпродспоживслужби.

Копії актів вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів), завірені трикутною печаткою державного фітосанітарного інспектора (додаток 8), можуть надаватися за місцем вимоги.

Повторна фітосанітарна (арбітражна) експертиза (аналізи)

58. Повторна фітосанітарна (арбітражна) експертиза (аналізи) проводиться арбітражною фітосанітарною лабораторією на вимогу та за кошти особи, що оскаржує результати попередньої фітосанітарної експертизи (аналізів) (далі - скаржник).

59. Повторна фітосанітарна (арбітражна) експертиза (аналізи) проводиться до об’єктів повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) за умов:

наявності документа, що підтверджує оплату за повторну фітосанітарну (арбітражну) експертизу (аналізи) в арбітражній фітосанітарній лабораторії;

відсутності ознак впливу (механічного, термічного, фізичного, хімічного та іншого) на сейф-пакет та його вміст, що може змінити фітосанітарний стан вмісту сейф-пакета;

цілісності сейф-пакета;

відповідності номера сейф-пакета номеру, зазначеному в документах, що його супроводжують.

60. Повторна фітосанітарна (арбітражна) експертиза (аналізи) проводиться протягом 24 годин з моменту подання об’єкта повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) до арбітражної фітосанітарної лабораторії.

У разі проведення складних аналізів (мікологічного, бактеріологічного, вірусологічного, гельмінтологічного) щодо наявності шкідливих організмів повторна фітосанітарна (арбітражна) експертиза (аналізи) проводиться протягом 30 днів з дня подання зразка.

61. Заява про оскарження результатів фітосанітарної експертизи (аналізів), вимоги до якої визначені у додатку 9, подається до арбітражної фітосанітарної лабораторії протягом строку дії висновку фітосанітарної експертизи (аналізів), крім випадків, визначених Законом України “Про карантин рослин”.

До заяви про оскарження результатів фітосанітарної експертизи (аналізів) додається:

копія висновку фітосанітарної експертизи (аналізів), з результатами якої скаржник не погоджується;

акт відбору або акт про проведення фітосанітарних процедур, або акт про результати нагляду, або акт відбору зразка-документа;

арбітражний зразок або зразок-документ, запакований у сейф-пакет.

62. Про подану заяву скаржник зобов’язаний поінформувати відповідний територіальний орган Держпродспоживслужби та фітосанітарну лабораторію, державну фітосанітарну лабораторію, яка проводила фітосанітарну експертизу (аналізи).

Доставка до арбітражної фітосанітарної лабораторії об’єкта повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) забезпечується скаржником або власником.

63. Для повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) використовується зразок-документ, відібраний під час проведення фітосанітарної експертизи (аналізів), результати якої оскаржуються, у випадках:

відсутності арбітражного зразка;

наявності ознак впливу (механічного, термічного, фізичного, хімічного та іншого) на сейф-пакет та його вміст, що може змінити фітосанітарний стан вмісту сейф-пакета;

невідповідності номера сейф-пакета номеру, зазначеному в документах, що його супроводжують.

64. Зразок-документ запаковується у сейф-пакет фахівцем фітосанітарної лабораторії, яка проводила фітосанітарну експертизу (аналізи), про що складається акт з описом вкладення у довільній формі, що підписується уповноваженим представником фітосанітарної лабораторії, яка проводила фітосанітарну експертизу (аналізи).

65. У випадку виявлення зараження об’єкта регулювання регульованим шкідливим організмом і непроведення арбітражної фітосанітарної експертизи арбітражний зразок знищується або знезаражується в присутності державного фітосанітарного інспектора, про що складається акт.

66. Перелік арбітражних фітосанітарних лабораторій розміщується на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби.

67. За результатами проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) арбітражною фітосанітарною лабораторією оформлюється висновок повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), вимоги до якого визначені у додатку 10.

Висновок повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) оформлюється:

у паперовій формі в трьох примірниках, один з яких зберігається у фітосанітарній лабораторії, другий примірник видається державному фітосанітарному інспектору територіального органу Держпродспоживслужби, третій - власнику;

в електронній формі - із створеним кваліфікованим електронним підписом директора фітосанітарної лабораторії або уповноваженої ним особи та надісланим засобами електронного зв’язку з використанням реєстрованої електронної доставки державному фітосанітарному інспектору територіального органу Держпродспоживслужби, власнику.

68. Якщо результати повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) відрізняються від результатів фітосанітарної експертизи (аналізів), застосовуються результати повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів).

Нагляд, обстеження, моніторинг

69. Для встановлення фітосанітарного стану території України державні фітосанітарні інспектори здійснюють нагляд шляхом проведення обстеження та/або моніторингу земель сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, пунктів карантину рослин та прилеглої до них території (трикілометрової зони), місць обігу об’єктів регулювання, об’єктів, складських приміщень та інших об’єктів щодо наявності регульованих шкідливих організмів.

70. Обстеження та/або моніторинг проводяться з такою періодичністю:

два рази на рік - в карантинних зонах, місцях виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу, пунктах карантину рослин та прилеглої до них території (трикілометрової зони) залежно від фенологічної фази періоду вегетації рослин та/або біології розвитку регульованого шкідливого організму;

щороку - на територіях, де вирощується насіння і садивний матеріал, на сортодослідних станціях, у плодорозсадниках, інтродукційно-карантинних розсадниках і карантинних оранжереях, ботанічних садах, на територіях, де вирощуються рослини з імпортного насіння та садивного матеріалу, місцях зберігання об’єктів регулювання, на територіях регульованих зон та лісових насаджень;

один раз на два роки - на територіях, де здійснюється виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, на землях осіб, де не виявлено карантинних організмів та на прилеглих до них територіях.

71. Обстеження та/або моніторинг проводиться візуально та/із використанням феромонних пасток, харчових принад, ловчих поясів та/або іншими методами, які визначає державний фітосанітарний інспектор.

72. Місця виробництва або виробничі ділянки, на яких офіційно встановлено та підтримується статус вільних від регульованих шкідливих організмів, в тому числі і регульованих шкідливих організмів для країни-імпортера, обстежуються з періодичністю, яка визначається державним фітосанітарним інспектором залежно від фенологічної фази періоду вегетації рослин та/або біології розвитку регульованого шкідливого організму, але не частіше ніж раз на півроку.

73. Обстеження та/або моніторинг може проводитися одночасно на виявлення декількох видів шкідливих організмів у випадках відповідності фенологічних фаз періоду вегетації рослин та біології розвитку таких організмів.

74. На вимогу осіб або країн - партнерів України у міжнародній торгівлі обстеження вегетуючих рослин та місць зберігання об’єктів регулювання може проводитися з іншою періодичністю.

75. Обстеження на вимогу осіб, зокрема під час встановлення та/або підтримання статусу, місця виробництва або виробничої ділянки, вільної від регульованих шкідливих організмів, здійснюється після проведення оплати згідно із законодавством.

76. Інформація, отримана за результатами обстеження використовується під час формування результатів моніторингу.

77. Моніторинг проводиться державними фітосанітарними інспекторами згідно з планом моніторингу відповідної території, який затверджується рішенням Держпродспоживслужби.

78. Для проведення обстеження та/або моніторингу можуть залучатися фахівці державних фітосанітарних лабораторій (далі - фахівці). Рішення про необхідність залучення фахівців приймається Головним державним фітосанітарним інспектором області або його заступником, який звертається до відповідної державної фітосанітарної лабораторії.

79. Державний фітосанітарний інспектор визначає площу та метод обстеження та/або моніторингу. Державний фітосанітарний інспектор або фахівець під час обстеження та/або моніторингу визначеної площі відбирає зразки об’єктів регулювання, шкідливі та регульовані шкідливі організми.

80. У випадку виявлення на всіх етапах проведення обстеження та/або моніторингу регульованих шкідливих організмів, шкідливих організмів, об’єктів регулювання, уражених, засмічених чи пошкоджених такими організмами, підозрілих на ураження, засмічення чи пошкодження такими організмами, такі шкідливі організми та/або об’єкти регулювання додаються до зразка.

81. На вимогу власника під час проведення обстеження та/або моніторингу об’єкта регулювання чи об’єкта державний фітосанітарний інспектор формує одночасно рівноцінні за розміром і характеристиками зразок та арбітражний зразок, які зберігаюься у власника. Зразок та арбітражний зразок запаковуються в окремі сейф-пакети.

82. Відібрані під час проведення обстеження та/або моніторингу зразки, запаковані у сейф-пакети, супроводжуються направленням державного фітосанітарного інспектора до державної фітосанітарної лабораторії для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) із зазначенням у направленні видів аналізів, які необхідно провести.

83. Після проведення обстеження та/або моніторингу та встановлення фітосанітарного стану:

державний фітосанітарний інспектор складає акт про результати нагляду, вимоги до якого визначені у додатку 11;

фахівець у випадку його залучення до нагляду складає довідку про обстеження та/або моніторинг, вимоги до якої визначені у додатку 12, яка разом із відібраними зразками подається державному фітосанітарному інспектору.

Акт про результати нагляду оформлюється у паперовій формі у двох примірниках. Перший примірник такого акта видається власнику або користувачу об’єкта чи земельної ділянки чи уповноваженій ними особі, другий - залишається в територіальному органі Держпродспоживслужби, що його видав; або в електронній формі із створеними кваліфікованими електронними підписами державного фітосанітарного інспектора та власника або користувача об’єкта чи земельної ділянки чи уповноваженої ними особи.

Довідка про обстеження та/або моніторинг оформлюється у паперовій формі у двох примірниках та скріплюється підписом фахівця. Перший примірник такої довідки надається державному фітосанітарному інспектору, другий - залишається в державній фітосанітарній лабораторії, фахівець якої складав таку довідку; або в електронній формі із створеним кваліфікованим електронним підписом фахівця та надсилається інформаційно-телекомунікаційними засобами державному фітосанітарному інспектору.

Знезараження та контроль за знезараженням

84. Знезараження та/або фумігація проводяться згідно із законодавством. Під час проведення знезараження та/або фумігації, організації та контролю за знезараженням об’єктів регулювання або об’єктів особи, які проводять знезараження, та державний фітосанітарний інспектор повинні дотримуватися заходів безпеки.

85. Заражені регульованими шкідливими організмами об’єкти регулювання або об’єкти, у тому числі дерев’яний пакувальний матеріал, який не відповідає фітосанітарним заходам, засоби перевезення (транспортні засоби та транспортне обладнання), сільськогосподарська техніка, машини та знаряддя підлягають знезараженню, а у разі неможливості:

технічній переробці;

знищенню;

поверненню вантажу (у випадку імпорту).

Зазначені заходи здійснюються під контролем державного фітосанітарного інспектора у випадках:

наявності розпорядження;

вимоги країни-імпортера;

звернення власника.

Технічна переробка об’єктів регулювання здійснюється у випадках, коли зміна фізичних, хімічних чи біологічних властивостей об’єктів регулювання забезпечить належний рівень фітосанітарного захисту.

Знищення об’єктів регулювання здійснюється у випадках, коли технічна переробка не забезпечить належний рівень фітосанітарного захисту. Знищення заражених об’єктів регулювання проводиться у безпечний спосіб шляхом спалювання на підприємствах або в спеціально облаштованому місці, в тому числі в зонах митного контролю чи в пунктах пропуску на державному кордоні України, що мають відповідні потужності для спалювання.

Якщо до вантажу неможливо застосувати фітосанітарні процедури, проведення яких дозволить ввезення об’єктів регулювання, вантаж підлягає поверненню.

86. Знезараження об’єктів регулювання та об’єктів, у тому числі пакувального матеріалу, засобів перевезення (транспортні засоби та транспортне обладнання), сільськогосподарської техніки, машин та знаряддя проводиться такими методами:

фізичний метод обробки, що включає механічні, термічні, променисті та радіоактивні способи знезараження. Фізичний метод обробки проводиться із застосуванням потужностей, які дозволяють знищити, деактивувати або вилучити шкідливі організми, або їх стерилізувати чи знешкодити залежно від біології такого організму;

хімічний метод обробки, що включає способи знезараження пестицидами (крім сполук або суміші речовин біологічного походження), в тому числі фумігацію. Хімічний метод обробки проводиться із застосуванням препаратів, які дозволені до використання відповідно до законодавства, та обладнання, яке дозволяє знищити, деактивувати шкідливі організми або їх стерилізувати чи знешкодити;

біологічний метод обробки, що включає способи знезараження сполуками або сумішами речовин біологічного походження, використання біологічних контрольних організмів, які дозволяють знищити, деактивувати або їх стерилізувати чи знешкодити. Біологічний метод обробки проводиться із застосуванням препаратів, які дозволені до використання відповідно до законодавства.

87. Під час знезараження об’єктів регулювання та/або об’єктів може застосовуватися кілька методів обробки.

{Пункт 88 виключено на підставі Постанови КМ № 508 від 03.06.2020}

89. У разі вивезення за межі митної території України вантажу, який формується з декількох партій об’єктів регулювання, знезараження може проводитися у місцях складування, концентрації (нагромадження) такого вантажу.

90. Проведення знезараження об’єктів регулювання та/або об’єктів хімічним методом обробки на території України здійснюється препаратами, які внесені до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, та особами, які мають:

посвідчення і допуск, видані Держпродспоживслужбою, відповідно до Закону України “Про захист рослин”;

наряд на виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами, виданий організатором робіт із знезараження;

у випадку використання небезпечних речовин 1 або 2 класу небезпеки, коли значення сумарної маси небезпечної або декількох небезпечних речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об’єкті, дорівнює або перевищує встановлений норматив порогової маси небезпечних речовин, визначений відповідно до Закону України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”, - дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, визначений відповідно до Закону України “Про охорону праці”.

Копії зазначених документів подаються відповідному територіальному органу Держпродспоживслужби, державні фітосанітарні інспектори якого здійснюють організацію та контроль за знезараженням об’єктів регулювання та/або об’єктів, одноразово на строк їх дії.

Копія наряду на виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами, виданого організатором робіт із знезараження, може подаватися безпосередньо державному фітосанітарному інспектору, що здійснює організацію та контроль за знезараженням об’єктів регулювання та/або об’єктів.

{Пункт 90 в редакції Постанови КМ № 508 від 03.06.2020}

91. Якщо у ході фумігації об’єктів регулювання та/або об’єктів проводиться дегазація, факт закінчення дегазації встановлюється уповноваженим представником особи, яка здійснювала фумігацію (далі - організатор робіт), або іншою особою, яка має досвід проведення фумігації та документи, зазначені в пункті 90 цього Порядку, що письмово підтверджує можливість безпечного користування об’єктами регулювання та/або об’єктами.

92. Фітосанітарні процедури проводяться до фумігації або після дегазації об’єктів регулювання та/або об’єктів з урахуванням особливостей, встановлених цим Порядком.

У випадках проведення фумігації об’єктів регулювання під час транспортування дегазація розпочинається не раніше закінчення строку експозиції, який зазначено в акті проведених робіт із знезараження (фумігаційному сертифікаті), вимоги до якого визначені у додатку 13. Організатор робіт після внесення фуміганту зобов’язаний письмово передати перевізнику або уповноваженій ним особі акт проведених робіт із знезараження (фумігаційний сертифікат).

Зобов’язання перевізника або уповноваженої ним особи провести дегазацію згідно з інструкціями, наданими організатором робіт, засвідчується підписом такої особи в акті проведених робіт із знезараження (фумігаційному сертифікаті) або іншому документі.

93. Факт проведення знезараження або фумігації засвідчується особою, що проводила знезараження або фумігацію, шляхом видачі акта проведених робіт із знезараження (фумігаційного сертифіката).

Акт проведених робіт із знезараження (фумігаційний сертифікат) складається українською мовою, а у випадку експорту, реекспорту - англійською мовою або однією з офіційних мов Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФAO).

94. Особи, відповідальні за знезараження та/або фумігацію, зобов’язані надати відповідні інструкції іншим особам, в тому числі перевізнику або уповноваженій ним особі, щодо дотримання вимог до завершення процесу знезараження або фумігації із зазначенням тривалості експозиції та умови початку дегазації. Інструкції можуть міститися в акті проведених робіт із знезараження (фумігаційному сертифікаті) або іншому документі.

95. Суб’єкт господарювання, який виконує роботи із знезараження та/або фумігації об’єктів регулювання та/або об’єктів, несе відповідальність за неналежне виконання робіт згідно із законодавством.

96. Організацію та контроль за знезараженням об’єктів регулювання, які переміщуються через державний кордон та/або межі карантинних зон, державні фітосанітарні інспектори здійснюють шляхом документальної перевірки або у разі потреби - шляхом присутності під час проведення такого знезараження.

Організація та контроль за знезараженням здійснюють за ініціативою власника згідно із заявою на проведення фітосанітарних процедур.

97. Під час проведення документальної перевірки державний фітосанітарний інспектор перевіряє:

документи про особу, яка проводить знезараження, в тому числі про виконавця знезараження;

документи про матеріально-технічну базу, яка буде використовуватися для проведення знезараження;

документи щодо об’єкта регулювання та/або об’єкта, який буде знезаражуватися;

документи, які засвідчують проведення знезараження.

За результатами проведення контролю за знезараженням об’єкта регулювання державний фітосанітарний інспектор складає акт проведення фітосанітарних процедур. У випадку оформлення карантинного, фітосанітарного чи фітосанітарного сертифіката на реекспорт на підставі акта проведення фітосанітарних процедур державний фітосанітарний інспектор заносить інформацію щодо знезараження такого об’єкта регулювання.

98. Після знезараження об’єктів регулювання та/або об’єктів їх фітосанітарний стан визначається державним фітосанітарним інспектором з урахуванням результатів інспектування, огляду та/або фітосанітарної експертизи (аналізів).

У разі проведення фумігації об’єктів регулювання у транспортних засобах під час перевезення підтвердженням її проведення є виданий акт проведених робіт із знезараження (фумігаційний сертифікат). У такому разі організація та контроль за знезараженням здійснюються державним фітосанітарним інспектором шляхом проведення документального контролю документів, передбачених пунктом 90 цього Порядку, із внесенням державним фітосанітарним інспектором необхідної інформації до фітосанітарного сертифіката.

99. У разі встановлення державним фітосанітарним інспектором невідповідності фактичним даним інформації, зазначеної в заяві на проведення фітосанітарних процедур у частині організації та контролю за проведенням знезараження об’єктів регулювання та/або об’єктів, відсутності в осіб, які будуть проводити знезараження об’єктів регулювання та/або об’єктів, документів, визначених пунктом 90 цього Порядку, а також встановлення державним фітосанітарним інспектором невідповідності об’єктів регулювання вимогам фітосанітарних заходів, у випадку експорту - фітосанітарних заходів країни-імпортера державний фітосанітарний інспектор може видати розпорядження або у випадках, передбачених Законом України “Про карантин рослин”, відмовити у видачі сертифікатів, передбачених цим Законом.

Оформлення сертифікатів, передбачених Законом України “Про карантин рослин”

Оформлення карантинного сертифіката

100. Карантинний сертифікат (додаток 14) видається на об’єкти регулювання, включені до переліку об’єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України, у разі вивезення з карантинної зони об’єктів регулювання, які здатні поширювати карантинний організм, щодо якого запроваджено карантинний режим.

{Абзаци перший - третій пункту 100 замінено абзацом згідно з Постановою КМ № 818 від 22.07.2022}

На запит особи, яка здійснює переміщення, карантинний сертифікат може видаватися на рослини, продукти рослинного походження, упаковки, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-які інші організми, об’єкти або матеріали, здатні переносити чи поширювати регульовані шкідливі організми, не включені до переліку об’єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України.

У разі переміщення вживаного сільськогосподарського знаряддя, а також вживаної техніки і обладнання для агропромислового комплексу супроводження карантинним сертифікатом не є обов’язковим.

101. Карантинний сертифікат видається державним фітосанітарним інспектором за результатами проведення фітосанітарних процедур, які проводилися не раніше ніж за 14 діб до переміщення об’єкта регулювання.

102. Для отримання карантинного сертифіката державному фітосанітарному інспектору подається:

заява на оформлення карантинного сертифіката (додаток 15), заповнена українською мовою;

документ, що підтверджує внесення плати за видачу карантинного сертифіката;

висновок фітосанітарної експертизи (аналізів) або висновок повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) об’єктів регулювання;

за наявності вимог фітосанітарних заходів щодо проведення стосовно об’єкта регулювання фітосанітарних процедур та/або знезараження - документація, яка підтверджує проведення таких фітосанітарних процедур та/або знезараження.

Власник несе відповідальність за достовірність поданої інформації.

103. Державний фітосанітарний інспектор зобов’язаний видати заявнику карантинний сертифікат або прийняти рішення про відмову в його видачі протягом восьми робочих годин після отримання ним висновку фітосанітарної експертизи (аналізів).

104. Строк дії карантинного сертифіката становить 14 днів.

105. Карантинний сертифікат оформлюється у двох примірниках: перший примірник отримує заявник; другий - залишається в територіальному органі Держпродспоживслужби, що його видав. Електронний примірник карантинного сертифіката надсилається засобами електронного зв’язку територіальному органу Держпродспоживслужби, куди перевозяться об’єкти регулювання.

Оформлення, переоформлення фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт

{Назва підрозділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 818 від 22.07.2022}

106. Об’єкти регулювання, включені до переліку об’єктів регулювання для цілей імпорту, експорту та реекспорту, вивозяться за межі митної території України у супроводі фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт, виданого:

у паперовій формі - у разі, коли цього вимагають фітосанітарні заходи країни призначення;

{Пункт 106 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 818 від 22.07.2022}

в електронній формі - в інших випадках, у тому числі на вимогу особи.

{Пункт 106 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 818 від 22.07.2022}

{Пункт 106 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 818 від 22.07.2022}

107. Фітосанітарний сертифікат та фітосанітарний сертифікат на реекспорт оформлюється державним фітосанітарним інспектором за результатами проведення інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), які проводилися не раніше ніж за 14 діб до переміщення.

108. Проведення фітосанітарних процедур та/або знезараження може здійснюватися відповідно до міжнародних договорів України у порядку, погодженому з національними організаціями захисту рослин країн-імпортерів, або фітосанітарних заходів країн-імпортерів.

109. На запит особи, яка здійснює переміщення, фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт видається на рослини, продукти рослинного походження, упаковки, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-які інші організми, об’єкти або матеріали, здатні переносити чи поширювати регульовані шкідливі організми, не включені до переліку об’єктів регулювання для цілей імпорту, експорту та реекспорту.

110. Фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт може видаватися на об’єкти регулювання, заражені регульованими шкідливими організмами, за умови відсутності заборон у країни-імпортера на ввезення таких об’єктів регулювання.

111. Для отримання фітосанітарного сертифіката (додаток 16) або фітосанітарного сертифіката на реекспорт (додаток 17) державному фітосанітарному інспектору подається:

заява на оформлення фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт (додаток 15), заповнена українською та англійською мовами або однією з офіційних мов Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФAO);

документ, що підтверджує внесення плати за видачу фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт;

висновок фітосанітарної експертизи (аналізів) або висновок повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) об’єктів регулювання;

у випадку наявності вимог фітосанітарних заходів країни-імпортера щодо проведення стосовно об’єкта регулювання фітосанітарних процедур та/або знезараження - документація, яка підтверджує проведення таких фітосанітарних процедур та/або знезараження.

Власник несе відповідальність за достовірність поданої інформації.

111-1. Переоформлення фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт здійснюється за заявою особи шляхом видачі нового фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт із анулюванням раніше виданого фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт із урахуванням пункту 111-2 цього Порядку.

У разі переоформлення фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт у розділі 11 “Додаткова декларація” фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт зазначаються номер і дата фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт, який анульовано.

{Порядок доповнено пунктом 111-1 згідно з Постановою КМ № 818 від 22.07.2022}

111-2. Під час переоформлення фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт:

у пункті 11 заяви на оформлення фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт зазначаються вимога та підстава для його переоформлення, номер і дата видачі фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт, який анулюється та потребує переоформлення;

висновок фітосанітарної експертизи (аналізів) або висновок повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) об’єктів регулювання вимагається виключно в разі зміни країни призначення та за умови, що фітосанітарні заходи такої країни вимагають відсутності шкідливих організмів в об’єктах регулювання, на наявність яких фітосанітарна експертиза (аналізи) не проводилася;

оригінал фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт, виданий у паперовій формі, подається за наявності;

документація, яка підтверджує проведення фітосанітарних процедур та/або знезараження, подається в разі наявності вимог фітосанітарних заходів країни-імпортера щодо проведення стосовно об’єкта регулювання таких процедур та/або знезараження;

інспектування проводиться виключно в разі зміни транспортного засобу або способу транспортування.

{Порядок доповнено пунктом 111-2 згідно з Постановою КМ № 818 від 22.07.2022}

112. Державний фітосанітарний інспектор зобов’язаний видати заявнику фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт чи прийняти рішення про відмову в його видачі протягом восьми робочих годин після отримання ним висновку фітосанітарної експертизи (аналізів).

У разі коли для переоформлення фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт висновок фітосанітарної експертизи (аналізів) не вимагається, державний фітосанітарний інспектор зобов’язаний видати заявнику фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт у строки, встановлені статтею 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, для переоформлення чи прийняти рішення про відмову в його видачі.

{Пункт 112 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 818 від 22.07.2022}

113. Фітосанітарні сертифікати або фітосанітарні сертифікати на реекспорт заповнюються відповідно до Міжнародного стандарту фітосанітарних заходів № 12 “Фітосанітарні сертифікати” та повинні містити інформацію, що дозволяє чітко ідентифікувати вантаж, на який видано відповідний сертифікат.

114. Фітосанітарні сертифікати або фітосанітарні сертифікати на реекспорт видаються тільки в тому випадку, якщо підтверджуються фітосанітарні вимоги країни-імпортера.

115. Фітосанітарні сертифікати або фітосанітарні сертифікати на реекспорт повинні містити тільки ту інформацію, яка пов’язана з фітосанітарними питаннями. Вони не повинні містити інформації, що не відноситься до фітосанітарних вимог чи фітосанітарних заходів, таких як здоров’я тварин або людини, залишкова кількість пестицидів або радіоактивність, комерційні відомості (наприклад, щодо акредитивів) або якість об’єктів регулювання.

116. Для полегшення використання перехресних посилань між фітосанітарними сертифікатами або фітосанітарними сертифікатами на реекспорт і документами, що не відносяться до фітосанітарної сертифікації, до фітосанітарних сертифікатів або фітосанітарних сертифікатів на реекспорт можуть бути прикріплені письмові повідомлення, що асоціюють їх з ідентифікаційним кодом, символом або номерами відповідних документів, що вимагають перехресних посилань.

Такі письмові повідомлення слід використовувати тільки в разі потреби і не повинні розглядатися як частина фітосанітарних сертифікатів або фітосанітарних сертифікатів на реекспорт.

117. Всі позиції фітосанітарних сертифікатів та фітосанітарних сертифікатів на реекспорт повинні бути заповнені.

118. Строк дії фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт на території України становить 14 днів.

119. Фітосанітарний сертифікат та фітосанітарний сертифікат на реекспорт оформлюються:

у паперовій формі у двох примірниках, перший з яких видається заявнику, другий - залишається в територіальному органі Держпродспоживслужби, який його видав;

в електронній формі шляхом генерування та розміщення в інформаційній (автоматизованій) системі із забезпеченням доступу шляхом використання електронних сервісів.

{Пункт 119 в редакції Постанови КМ № 818 від 22.07.2022}

120. Фітосанітарний сертифікат, фітосанітарний сертифікат на реекспорт та карантинний сертифікат підписуються державним фітосанітарним інспектором і в разі оформлення зазначених документів у паперовій формі скріплюються трикутною печаткою встановленого зразка.

Відмова у видачі, анулювання та/або переоформлення фітосанітарного сертифіката, фітосанітарного сертифіката на реекспорт здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Відмова у видачі, анулювання карантинного сертифіката здійснюються відповідно до Законів України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про карантин рослин”.

{Пункт 120 в редакції Постанови КМ № 818 від 22.07.2022}

121. Під час ввезення на митну територію України об’єкти регулювання, які включені до переліку об’єктів регулювання для цілей імпорту, експорту, реекспорту, повинні супроводжуватися фітосанітарними сертифікатами та/або фітосанітарними сертифікатами на реекспорт, що видані національними організаціями захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера, відповідно до фітосанітарних заходів.

Ввезення на митну територію вживаного сільськогосподарського знаряддя, а також вживаної техніки і обладнання для агропромислового комплексу здійснюється без фітосанітарного сертифіката та/або фітосанітарного сертифіката на реекспорт, що видані національними організаціями захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера.

122. Фітосанітарні сертифікати та/або фітосанітарні сертифікати на реекспорт, що видані національними організаціями захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера перевіряються державним фітосанітарним інспектором з метою підтвердження, що такі фітосанітарні сертифікати:

є оригіналами відповідно до фітосанітарних заходів;

оформлені національними організаціями захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера та підписані їх уповноваженими особами;

адресовані країні-імпортеру;

заповнені англійською мовою або однією з офіційних мов Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФAO);

мають заповнену додаткову декларацію у випадку її необхідності;

містять ботанічну назву рослин латинською мовою;

правильно заповнені та відповідають інформації, зазначеній в інших документах, що супроводжують вантаж.

123. Фітосанітарні сертифікати та/або фітосанітарні сертифікати на реекспорт, що видані національними організаціями захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера, оформлюються відповідно до Міжнародного стандарту фітосанітарних заходів № 12 “Фітосанітарні сертифікати”.

{Пункт 123 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 818 від 22.07.2022}

124. Фітосанітарні сертифікати та/або фітосанітарні сертифікати на реекспорт, що видані національними організаціями захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера, вважаються недійсними в разі, коли:

вони містять неповні, недостовірні, суперечливі відомості;

заповнені нерозбірливо, містять виправлення, не завірені печаткою, штампом та підписом уповноваженої особи, не містять дати виправлення або іншим чином сфальсифіковані чи пошкоджені, що не дає можливості встановити зазначену інформацію (у разі оформлення в паперовій формі);

строк їх дії закінчився чи вантаж залишив країну-експортера або країну-реекспортера пізніше ніж 14 днів від дати видачі фітосанітарного сертифіката та/або фітосанітарного сертифіката на реекспорт, крім фітосанітарних сертифікатів, що видані національними організаціями захисту рослин країни-експортера, на підставі яких були оформлені фітосанітарні сертифікати на реекспорт, що видані національними організаціями захисту рослин країни-реекспортера;

відсутня дата їх видачі та факт засвідчення уповноваженою особою національної організації захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера, що їх видала;

вони видані на бланках за формою, не встановленою Міжнародною конвенцією про захист рослин або Міжнародним стандартом фітосанітарних заходів № 12 “Фітосанітарні сертифікати” чи національною організацією захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера;

вони не отримані через інформаційну (автоматизовану) систему (у разі оформлення в електронній формі);

вони анульовані національною організацією захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера;

у таких сертифікатах заповнені не всі розділи.

{Пункт 124 в редакції Постанови КМ № 818 від 22.07.2022}

125. У випадку ввезення на митну територію України об’єктів регулювання у супроводі фітосанітарного сертифіката на реекспорт, що виданий національною організацією захисту рослин країни-реекспортера, вантаж повинен супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом, що виданий національною організацією захисту рослин країни-експортера (або його засвідченою копією), на підставі якого був виданий фітосанітарний сертифікат на реекспорт.

Оригінали фітосанітарних сертифікатів та/або фітосанітарних сертифікатів на реекспорт, що видані національними організаціями захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера, за якими вантажі з об’єктами регулювання ввозилися в Україну, та інші документи, що вимагаються згідно із законодавством, зберігаються щонайменше три роки за місцем завершення фітосанітарного контролю.

126. У випадку відсутності фітосанітарного сертифіката та/або фітосанітарного сертифіката на реекспорт, що видані національними організаціями захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера на вантаж з об’єктами регулювання, включеними до переліку об’єктів регулювання для цілей імпорту, експорту та реекспорту, або на частину такого вантажу під час ввезення на митну територію Україну таких об’єктів регулювання, державний фітосанітарний інспектор здійснює розширений фітосанітарний контроль або приймає рішення про повернення таких об’єктів регулювання.

127. У випадку порушення фітосанітарних вимог під час ввезення об’єктів регулювання на митну територію України фітосанітарні сертифікати та/або фітосанітарні сертифікати на реекспорт, що видані національними організаціями захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера, які супроводжують вантаж, анулюються та на лицьовому боці таких фітосанітарних сертифікатів державним фітосанітарним інспектором проставляється трикутна печатка червоного кольору із зазначенням “CERTIFICATE CANCELLED” (додаток 18) з датою анулювання і підписом державного фітосанітарного інспектора та штампом червоного кольору, який засвідчує повернення вантажу (додаток 19).

Штамп, який засвідчує повернення вантажу, проставляється державним фітосанітарним інспектором на наявних товаросупровідних документах.

128. Вантажі повертаються з анульованими фітосанітарними сертифікатами та/або фітосанітарними сертифікатами на реекспорт, що видані національними організаціями захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера, а їх копії зберігаються за місцем здійснення фітосанітарного контролю.

129. У випадку невідповідності або порушення фітосанітарних заходів під час ввезення на митну територію України об’єктів регулювання, включених до переліку об’єктів регулювання для цілей імпорту, експорту та реекспорту, державний фітосанітарний інспектор відповідного територіального органу Держпродспоживслужби інформує Головного державного фітосанітарного інспектора України або його заступника. Головний державний фітосанітарний інспектор України або його заступник повідомляє національну організацію захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера про невідповідність фітосанітарним заходам відповідно до Міжнародного стандарту з фітосанітарних заходів № 13.

{Пункт 129 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 818 від 22.07.2022}Додаток 1
до Порядку проведення інспектування, огляду,
фітосанітарної експертизи (аналізів),
повторної фітосанітарної (арбітражної)
експертизи (аналізів), нагляду, обстеження,
моніторингу, знезараження об’єктів
регулювання, оформлення сертифікатів,
передбачених Законом України “Про карантин
рослин”, контролю за проведенням огляду
в частині відбору зразків та вибіркового
контролю за проведенням
фітосанітарної експертизи (аналізів)

ВИМОГИ
до акта про проведення фітосанітарних процедур

Акт про проведення фітосанітарних процедур повинен містити:

зображення малого Державного Герба України;

слова “Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”;

найменування територіального органу Держпродспоживслужби та його адресу;

найменування акта;

дату видачі акта;

номер акта;

прізвище, ім’я та по батькові державного фітосанітарного інспектора, який проводив фітосанітарну процедуру;

найменування - для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи, яка є власником об’єкта регулювання та/або об’єкта чи уповноваженою ним особою, адресу місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

назву фітосанітарної процедури, що проводилася, дату та час її проведення;

найменування об’єкта регулювання та/або об’єкта, щодо якого проводилася фітосанітарна процедура;

інформацію про:

- загальну вагу, площу, об’єм або кількість об’єкта регулювання та/або об’єкта;

- кількість відібраних зразків;

- метод відбору зразків, що було використано;

- номер сейф-пакета, в якому запаковано зразок (за необхідності);

- місце проведення фітосанітарної процедури, в тому числі за наявності назву та номер транспортного засобу;

- країну (місце) походження, відправлення, призначення (у випадку імпорту, експорту, реекспорту) об’єкта регулювання та/або об’єкта, щодо якого проводилася фітосанітарна процедура;

- дату та номер фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт, або карантинного сертифіката (за наявності);

- номер справи в єдиному державному інформаційному веб-порталі “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” (за наявності);

- перелік супровідних документів;

- додаткові відомості (за необхідності);

- результати проведених фітосанітарних заходів (процедур), в тому числі номер та дату висновку фітосанітарної експертизи (аналізів) або повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) (за наявності);

підпис державного фітосанітарного інспектора (прізвище, ім’я, по батькові, підпис);

дату та підпис власника об’єкта регулювання та/або об’єкта чи уповноваженої ним особи.Додаток 2
до Порядку проведення інспектування, огляду,
фітосанітарної експертизи (аналізів),
повторної фітосанітарної (арбітражної)
експертизи (аналізів), нагляду, обстеження,
моніторингу, знезараження об’єктів
регулювання, оформлення сертифікатів,
передбачених Законом України “Про карантин
рослин”, контролю за проведенням огляду
в частині відбору зразків та вибіркового
контролю за проведенням
фітосанітарної експертизи (аналізів)

ВИМОГИ
до заяви на проведення фітосанітарних процедур

Заява на проведення фітосанітарних процедур повинна містити:

інформацію про власника (найменування - для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи, яка є власником об’єкта регулювання та/або об’єкта чи уповноваженою ним особою, адресу місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

назви фітосанітарних процедур;

найменування об’єкта регулювання та/або об’єкта;

інформацію про:

- країну (місце) походження об’єкта регулювання;

- країну призначення (у разі експорту або реекспорту);

- місцезнаходження (місце зберігання) об’єкта та/або об’єкта регулювання, в тому числі за наявності вид, назву та номер транспортного засобу;

- загальну вагу, площу, об’єм або кількість об’єкта регулювання та/або об’єкта;

- орієнтовний час та дату проведення фітосанітарної процедури;

інформацію про особу, яка буде проводити знезараження (найменування - для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи, адресу місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

додаткові відомості (за необхідності);

дату та підпис власника об’єкта регулювання та/або об’єкта чи уповноваженої ним особи.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 508 від 03.06.2020}Додаток 3
до Порядку проведення інспектування, огляду,
фітосанітарної експертизи (аналізів),
повторної фітосанітарної (арбітражної)
експертизи (аналізів), нагляду, обстеження,
моніторингу, знезараження об’єктів
регулювання, оформлення сертифікатів,
передбачених Законом України “Про карантин
рослин”, контролю за проведенням огляду
в частині відбору зразків та вибіркового
контролю за проведенням
фітосанітарної експертизи (аналізів)

ВИМОГИ
до повідомлення про проведення фітосанітарних процедур

Повідомлення про проведення фітосанітарних процедур повинно містити:

інформацію про власника (найменування - для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи, яка є власником об’єкта регулювання та/або об’єкта чи уповноваженою ним особою, адресу місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

найменування фітосанітарної лабораторії, код згідно з ЄДРПОУ, фахівець якої буде здійснювати відбір зразків та арбітражних зразків;

адресу проведення фітосанітарної експертизи (аналізів);

найменування об’єкта регулювання та/або об’єкта;

інформацію про:

- країну (місце) походження об’єкта регулювання (у випадку імпорту, експорту, реекспорту);

- країну призначення (у випадку імпорту, експорту, реекспорту);

- місцезнаходження (місце зберігання) об’єкта регулювання та/або об’єкта, в тому числі вид, назву та номер транспортного засобу;

- загальну вагу, площу, об’єм або кількість об’єкта регулювання та/або об’єкта;

- заплановані час та дату початку відбору зразків;

інформацію про особу, яка буде проводити знезараження (найменування - для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи, адресу місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

додаткові відомості (за необхідності);

дату та підпис власника об’єкта регулювання та/або об’єкта чи уповноваженої ним особи.Додаток 4
до Порядку проведення інспектування, огляду,
фітосанітарної експертизи (аналізів),
повторної фітосанітарної (арбітражної)
експертизи (аналізів), нагляду, обстеження,
моніторингу, знезараження об’єктів
регулювання, оформлення сертифікатів,
передбачених Законом України “Про карантин
рослин”, контролю за проведенням огляду
в частині відбору зразків та вибіркового
контролю за проведенням
фітосанітарної експертизи (аналізів)

ВИМОГИ
до розпорядження про здійснення фітосанітарних заходів (процедур)

Розпорядження про здійснення фітосанітарних заходів (процедур) повинно містити:

зображення малого Державного Герба України;

слова “Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”;

найменування територіального органу Держпродспоживслужби та його адресу (за необхідності);

найменування розпорядження;

час та дату, номер видачі розпорядження;

інформацію про власника (найменування - для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи, якій адресовано розпорядження, адресу місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

посилання на законні підстави для видачі розпорядження;

інформацію про:

- фітосанітарну процедуру або знезараження, яка повинна бути проведена;

- найменування об’єкта регулювання та/або об’єкта;

- загальну вагу, площу, об’єм або кількість об’єкта регулювання та/або об’єкта;

- місцезнаходження (місце зберігання) об’єкта регулювання та/або об’єкта, в тому числі за наявності вид, назву та номер транспортного засобу;

- країну (місце) походження об’єкта регулювання;

- країну призначення об’єкта регулювання та/або об’єкта (у разі експорту чи реекспорту);

- місце проведення фітосанітарних процедур та/або знезараження; додаткові відомості (за необхідності);

слова “Невиконання законних вимог, визначених цим розпорядженням, тягне за собою відповідальність, передбачену законом”;

дату та час кінцевого строку виконання розпорядження та адресу, за якою надсилається розпорядження;

прізвище, ім’я, по батькові, підпис державного фітосанітарного інспектора, який видав розпорядження.Додаток 5
до Порядку проведення інспектування, огляду,
фітосанітарної експертизи (аналізів),
повторної фітосанітарної (арбітражної)
експертизи (аналізів), нагляду, обстеження,
моніторингу, знезараження об’єктів
регулювання, оформлення сертифікатів,
передбачених Законом України “Про карантин
рослин”, контролю за проведенням огляду
в частині відбору зразків та вибіркового
контролю за проведенням
фітосанітарної експертизи (аналізів)

ВИМОГИ
до направлення на проведення фітосанітарної експертизи (аналізів)

Направлення на проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) повинно містити:

назву державної фітосанітарної лабораторії, яка буде проводити фітосанітарну експертизу (аналізи);

найменування об’єкта регулювання та/або об’єкта;

інформацію про власника (найменування - для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи, яка є власником об’єкта регулювання та/або об’єкта чи уповноваженою ним особою, адресу місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

інформацію про:

- вид аналізів, які необхідно провести;

- обсяг або вагу партії об’єкта регулювання (кілограми, тонни, куб. метри, одиниці, штуки, кількість місць);

- кількість зразків;

- номер сейф-пакета;

- дату та час проведення відбору зразків;

- місце проведення відбору зразків;

- вид транспортного засобу (найменування, номер транспортного засобу) (за наявності);

- країну походження об’єктів регулювання;

- країну призначення об’єктів регулювання;

додаткові відомості щодо об’єкта регулювання або фітосанітарної експертизи (аналізів), яку необхідно провести;

підпис державного фітосанітарного інспектора (прізвище, ім’я, по батькові) або підпис фахівця уповноваженої державної фітосанітарної лабораторії із зазначенням посади та прізвища, імені, по батькові.Додаток 6
до Порядку проведення інспектування, огляду,
фітосанітарної експертизи (аналізів),
повторної фітосанітарної (арбітражної)
експертизи (аналізів), нагляду, обстеження,
моніторингу, знезараження об’єктів
регулювання, оформлення сертифікатів,
передбачених Законом України “Про карантин
рослин”, контролю за проведенням огляду
в частині відбору зразків та вибіркового
контролю за проведенням
фітосанітарної експертизи (аналізів)
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2020 р. № 508)

АКТ
відбору зразків

{Додаток 6 в редакції Постанови КМ № 508 від 03.06.2020}Додаток 7
до Порядку проведення інспектування, огляду,
фітосанітарної експертизи (аналізів),
повторної фітосанітарної (арбітражної)
експертизи (аналізів), нагляду, обстеження,
моніторингу, знезараження об’єктів
регулювання, оформлення сертифікатів,
передбачених Законом України “Про карантин
рослин”, контролю за проведенням огляду
в частині відбору зразків та вибіркового
контролю за проведенням
фітосанітарної експертизи (аналізів)

ВИМОГИ
до висновку фітосанітарної експертизи (аналізів)

Висновок фітосанітарної експертизи (аналізів) повинен містити:

найменування документа;

назву, адресу фітосанітарної лабораторії та адресу місця проведення фітосанітарної експертизи (аналізів);

інформацію щодо акредитації та уповноваження лабораторії;

номер та дату висновку фітосанітарної експертизи (аналізів);

назву та адресу замовника проведення фітосанітарної експертизи;

номер та дату документа, на підставі якого надійшов зразок;

застосовані методи, визначені міжнародними стандартами, інструкціями та рекомендаціями;

назву об’єкта регулювання та/або об’єкта, його кількість та ідентифікаційний код зразка;

дату проведення фітосанітарної експертизи (аналізів);

результати фітосанітарної експертизи (аналізів) із зазначенням наукової назви виявлених видів шкідливих організмів українською та латинською мовами (у випадку зазначення вірусів - англійською мовою), їх статусу, стану, у випадку вимоги особи, фітосанітарних заходів чи фітосанітарних заходів країни-імпортера - із зазначенням кількості;

додаткову інформацію щодо проведення та результатів фітосанітарної експертизи (аналізів);

підпис директора фітосанітарної лабораторії або уповноваженої ним особи (прізвище, ім’я, по батькові).Додаток 8
до Порядку проведення інспектування, огляду,
фітосанітарної експертизи (аналізів),
повторної фітосанітарної (арбітражної)
експертизи (аналізів), нагляду, обстеження,
моніторингу, знезараження об’єктів
регулювання, оформлення сертифікатів,
передбачених Законом України “Про карантин
рослин”, контролю за проведенням огляду
в частині відбору зразків та вибіркового
контролю за проведенням
фітосанітарної експертизи (аналізів)

ФОРМА
трикутної печатки державного фітосанітарного інспектора

__________
Примітки.


1. “XX” - код відповідного органу Держпродспоживслужби.
2. “000” - код державного фітосанітарного інспектора.Додаток 9
до Порядку проведення інспектування, огляду,
фітосанітарної експертизи (аналізів),
повторної фітосанітарної (арбітражної)
експертизи (аналізів), нагляду, обстеження,
моніторингу, знезараження об’єктів
регулювання, оформлення сертифікатів,
передбачених Законом України “Про карантин
рослин”, контролю за проведенням огляду
в частині відбору зразків та вибіркового
контролю за проведенням
фітосанітарної експертизи (аналізів)

ВИМОГИ
до заяви про оскарження результатів фітосанітарної експертизи (аналізів)

Заява про оскарження результатів фітосанітарної експертизи (аналізів) повинна містити:

посаду, найменування/прізвище та ініціали заявника, який оскаржує результати фітосанітарної експертизи (аналізів);

найменування та адресу арбітражної фітосанітарної лабораторії, до якої звертається заявник, який оскаржує результати фітосанітарної експертизи (аналізів);

причини оскарження результатів фітосанітарної експертизи (аналізів);

назву об’єкта регулювання;

місце або адресу розташування об’єкта регулювання;

назву транспортного засобу (за наявності);

номер та дату видачі висновку попередньої фітосанітарної експертизи (аналізів), інформацію про фітосанітарну лабораторію, яка проводила фітосанітарну експертизу (аналізи);

додаткову інформацію щодо об’єкта регулювання, зразка чи зразка-документу або повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), яку необхідно провести;

дату, підпис заявника.Додаток 10
до Порядку проведення інспектування, огляду,
фітосанітарної експертизи (аналізів),
повторної фітосанітарної (арбітражної)
експертизи (аналізів), нагляду, обстеження,
моніторингу, знезараження об’єктів
регулювання, оформлення сертифікатів,
передбачених Законом України “Про карантин
рослин”, контролю за проведенням огляду
в частині відбору зразків та вибіркового
контролю за проведенням
фітосанітарної експертизи (аналізів)

ВИМОГИ
до висновку повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів)

Висновок повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) повинен містити:

назву документа;

назву, адресу державної фітосанітарної лабораторії та адресу місця проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів);

інформацію щодо акредитації та уповноваження державної фітосанітарної лабораторії;

номер та дату висновку повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів);

назву та адресу замовника проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів);

номер та дату документа, на підставі якого надійшов об’єкт повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів);

номер та дату видачі висновку фітосанітарної експертизи (аналізів), який оскаржується;

інформацію про:

- застосовані методи, визначені міжнародними стандартами, інструкціями та рекомендаціями;

- об’єкт повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) (арбітражний зразок або зразок-документ);

- дату проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів);

- результати повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) із зазначенням наукової назви виявлених видів шкідливих організмів українською та латинською мовами (у випадку зазначення вірусів - англійською мовою), їх статусу, стану та у випадку вимоги особи, фітосанітарних заходів чи фітосанітарних заходів країни-імпортера - кількості;

додаткову інформацію щодо проведення та результатів фітосанітарної експертизи (аналізів);

підпис директора фітосанітарної лабораторії або уповноваженої ним особи (прізвище, ім’я, по батькові).Додаток 11
до Порядку проведення інспектування, огляду,
фітосанітарної експертизи (аналізів),
повторної фітосанітарної (арбітражної)
експертизи (аналізів), нагляду, обстеження,
моніторингу, знезараження об’єктів
регулювання, оформлення сертифікатів,
передбачених Законом України “Про карантин
рослин”, контролю за проведенням огляду
в частині відбору зразків та вибіркового
контролю за проведенням
фітосанітарної експертизи (аналізів)

ВИМОГИ
до акта про результати нагляду

Акт про результати нагляду повинен містити:

зображення малого Державного Герба України;

слова “Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”;

найменування територіального органу Держпродспоживслужби та його адресу;

найменування акта;

інформацію про спосіб проведення нагляду (зокрема шляхом обстеження або моніторингу);

дату та номер видачі акта про результати нагляду;

прізвище, ім’я та по батькові державного фітосанітарного інспектора, який проводив обстеження або моніторинг;

інформацію щодо об’єкта обстеження або моніторингу із зазначенням загальної площі об’єкта чи земельної ділянки;

прізвище, ім’я, по батькові або найменування особи та її місцезнаходження або прізвище, ім’я та по батькові власника або користувача об’єкта чи земельної ділянки чи уповноваженої ними особи;

місце обстеження або моніторингу із зазначенням найменування населеного пункту, району, області;

назву культури, що обстежується (за наявності);

інформацію про найменування шкідливих та/або регульованих шкідливих організмів із зазначенням їх наукової назви латинською мовою, а у випадку зазначення вірусів - англійською мовою, щодо яких було проведено обстеження чи моніторинг;

інформацію щодо методу проведення обстеження або моніторингу, у разі проведення обстеження або моніторингу із застосуванням феромонних пасток або харчових принад додається схема їх розміщення;

інформацію щодо виявлених шкідливих та/або регульованих шкідливих організмів із зазначенням їх наукової назви латинською мовою, а у випадку зазначення вірусів - англійською мовою;

кількість відібраних зразків;

найменування фітосанітарної лабораторії, до якої були надіслані зразки;

інформацію щодо висновків за результатами обстеження або моніторингу;

підпис державного фітосанітарного інспектора;

підпис власника або користувача об’єкта чи земельної ділянки чи уповноваженої ними особи.Додаток 12
до Порядку проведення інспектування, огляду,
фітосанітарної експертизи (аналізів),
повторної фітосанітарної (арбітражної)
експертизи (аналізів), нагляду, обстеження,
моніторингу, знезараження об’єктів
регулювання, оформлення сертифікатів,
передбачених Законом України “Про карантин
рослин”, контролю за проведенням огляду
в частині відбору зразків та вибіркового
контролю за проведенням
фітосанітарної експертизи (аналізів)

ВИМОГИ
до довідки про обстеження та/або моніторинг

Довідка про обстеження та/або моніторинг повинна містити:

слова “Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”;

найменування та адресу державної фітосанітарної лабораторії;

найменування документа;

дату та номер видачі довідки про обстеження та/або моніторинг;

інформацію про:

- проведення обстеження та/або моніторингу;

- посаду, прізвище, ім’я та по батькові фахівця державної фітосанітарної лабораторії, який проводив обстеження та/або моніторинг;

- об’єкт обстеження та/або моніторингу із зазначенням загальної площі об’єкта чи земельної ділянки;

- прізвище, ім’я, по батькові або найменування особи та її місцезнаходження або прізвище, ім’я та по батькові власника або користувача об’єкта чи земельної ділянки чи уповноваженої ними особи;

- місце обстеження та/або моніторингу із зазначенням найменування населеного пункту, району, області;

- назву культури, що обстежується (за наявності);

- найменування шкідливих та/або регульованих шкідливих організмів із зазначенням їх наукової назви латинською мовою, а у випадку зазначення вірусів - англійською мовою, щодо яких було проведено обстеження та/або моніторинг;

- метод проведення обстеження та/або моніторингу, у разі проведення обстеження та/або моніторингу із застосуванням феромонних пасток або харчових принад додається схема їх розміщення;

- виявлені шкідливі та/або регульовані шкідливі організми із зазначенням їх наукової назви латинською мовою, а у випадку зазначення вірусів - англійською мовою;

- кількість відібраних зразків;

- результати обстеження та/або моніторингу;

підпис фахівця державної фітосанітарної лабораторії (прізвище, ім’я, по батькові).Додаток 13
до Порядку проведення інспектування, огляду,
фітосанітарної експертизи (аналізів),
повторної фітосанітарної (арбітражної)
експертизи (аналізів), нагляду, обстеження,
моніторингу, знезараження об’єктів
регулювання, оформлення сертифікатів,
передбачених Законом України “Про карантин
рослин”, контролю за проведенням огляду
в частині відбору зразків та вибіркового
контролю за проведенням
фітосанітарної експертизи (аналізів)

ВИМОГИ
до акта проведених робіт із знезараження
(фумігаційний сертифікат)

Акт проведених робіт із знезараження (фумігаційний сертифікат) повинен містити:

дату видачі, номер документа;

найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи, що проводила знезараження або фумігацію;

найменування власника об’єкта регулювання та/або об’єкта чи уповноваженої ним особи (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання (для фізичних осіб) або повне найменування, адресу її місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб), які ініціювали знезараження;

місце, дату та час проведення знезараження або фумігації;

найменування об’єкта регулювання та/або об’єкта, щодо якого проводилося знезараження або фумігація;

інформацію про:

- місцезнаходження (місце зберігання) об’єкта регулювання та/або об’єкта;

- вид, назву та номер транспортного засобу (за наявності);

- загальну вагу, площу, об’єм або кількість об’єкта регулювання та/або об’єкта;

- країну призначення (у разі експорту або реекспорту);

- мету та спосіб знезараження або фумігації (у разі застосування хімічного методу обробки зазначається назва препарату, який було застосовано, його діюча речовина та дозування), а також обладнання, яке використовувалося під час знезараження або фумігації;

- тривалість експозиції та орієнтовний початок дегазації (у разі проведення фумігації);

додаткову інформацію щодо знезараження або фумігації;

підпис осіб, відповідальних за знезараження або фумігацію;

підпис інших осіб, відповідальних за дотриманням вимог до завершення процесу знезараження або фумігації, в тому числі перевізника або уповноваженої ним особи.Додаток 14
до Порядку проведення інспектування, огляду,
фітосанітарної експертизи (аналізів),
повторної фітосанітарної (арбітражної)
експертизи (аналізів), нагляду, обстеження,
моніторингу, знезараження об’єктів
регулювання, оформлення сертифікатів,
передбачених Законом України “Про карантин
рослин”, контролю за проведенням огляду
в частині відбору зразків та вибіркового
контролю за проведенням
фітосанітарної експертизи (аналізів)

БЛАНК
карантинного сертифікатаДодаток 15
до Порядку проведення інспектування, огляду,
фітосанітарної експертизи (аналізів),
повторної фітосанітарної (арбітражної)
експертизи (аналізів), нагляду, обстеження,
моніторингу, знезараження об’єктів
регулювання, оформлення сертифікатів,
передбачених Законом України “Про карантин
рослин”, контролю за проведенням огляду
в частині відбору зразків та вибіркового
контролю за проведенням
фітосанітарної експертизи (аналізів)

ЗАЯВА/APPLICATION
на оформлення фітосанітарного сертифіката, фітосанітарного сертифіката на реекспорт, карантинного сертифіката /for issuance of a phytosanitary certificate, re-export phytosanitary certificate, quarantine certificate (непотрібне закреслити) /(cross out the unnecessary)Додаток 16
до Порядку проведення інспектування, огляду,
фітосанітарної експертизи (аналізів),
повторної фітосанітарної (арбітражної)
експертизи (аналізів), нагляду, обстеження,
моніторингу, знезараження об’єктів
регулювання, оформлення сертифікатів,
передбачених Законом України “Про карантин
рослин”, контролю за проведенням огляду
в частині відбору зразків та вибіркового
контролю за проведенням
фітосанітарної експертизи (аналізів)

БЛАНК
фітосанітарного сертифікатаДодаток 17
до Порядку проведення інспектування, огляду,
фітосанітарної експертизи (аналізів),
повторної фітосанітарної (арбітражної)
експертизи (аналізів), нагляду, обстеження,
моніторингу, знезараження об’єктів
регулювання, оформлення сертифікатів,
передбачених Законом України “Про карантин
рослин”, контролю за проведенням огляду
в частині відбору зразків та вибіркового
контролю за проведенням
фітосанітарної експертизи (аналізів)

БЛАНК
фітосанітарного сертифіката на реекспортДодаток 18
до Порядку проведення інспектування, огляду,
фітосанітарної експертизи (аналізів),
повторної фітосанітарної (арбітражної)
експертизи (аналізів), нагляду, обстеження,
моніторингу, знезараження об’єктів
регулювання, оформлення сертифікатів,
передбачених Законом України “Про карантин
рослин”, контролю за проведенням огляду
в частині відбору зразків та вибіркового
контролю за проведенням
фітосанітарної експертизи (аналізів)

ФОРМА
трикутної печатки червоного кольору із зазначенням “CERTIFICATE CANCELLED”Додаток 19
до Порядку проведення інспектування, огляду,
фітосанітарної експертизи (аналізів),
повторної фітосанітарної (арбітражної)
експертизи (аналізів), нагляду, обстеження,
моніторингу, знезараження об’єктів
регулювання, оформлення сертифікатів,
передбачених Законом України “Про карантин
рослин”, контролю за проведенням огляду
в частині відбору зразків та вибіркового
контролю за проведенням
фітосанітарної експертизи (аналізів)

ФОРМА
штампа червоного кольору, який засвідчує повернення вантажу


__________
Примітка.


“XX” - код територіального органу Держпродспоживслужби.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2019 р. № 1177

ПОРЯДОК
ведення Реєстру уповноважених фітосанітарних лабораторій

1. Цей Порядок визначає механізм ведення Реєстру уповноважених фітосанітарних лабораторій (далі - Реєстр).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про карантин рослин” та Порядку проведення інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об’єктів регулювання, оформлення сертифікатів, передбачених Законом України “Про карантин рослин”, контролю за проведенням огляду в частині відбору зразків та вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 р. № 1177.

3. Реєстр ведеться з метою:

здійснення обліку уповноважених фітосанітарних лабораторій та виданих висновків фітосанітарної експертизи (аналізів);

створення фонду інформаційних даних щодо уповноважених лабораторій та виданих висновків фітосанітарної експертизи (аналізів);

сприяння захисту інтересів особи під час проведення фітосанітарної експертизи (аналізів);

інформаційної взаємодії з Реєстром виданих фітосанітарних сертифікатів;

надання відомостей, що містяться в Реєстрі, відповідно до законодавства.

4. Держателем Реєстру є Держпродспоживслужба, яка забезпечує ведення Реєстру. Для забезпечення ведення Реєстру, зокрема оновлення інформації в Реєстрі, Держпродспоживслужба може призначити адміністратора Реєстру, який належить до сфери управління Держпродспоживслужби та діяльність якого фінансується, в тому числі за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих як плата за кожен включений до Реєстру висновок фітосанітарної експертизи (аналізів).

5. Ведення Реєстру здійснюється державною мовою, крім наукових назв виявлених видів шкідливих організмів, які зазначаються в інформації щодо висновку фітосанітарної експертизи (аналізів) латинською мовою, а у випадку зазначення вірусів - англійською мовою.

Реєстр ведеться в електронній формі. Формування та ведення Реєстру забезпечується Держпродспоживслужбою шляхом включення, виключення відомостей, оновлення інформації, внесення змін до нього через інформаційну (автоматизовану) систему.

Обмін інформацією Реєстру з іншими державними електронними інформаційними ресурсами здійснюється через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Ідентифікація в Реєстрі здійснюється з використанням електронного кваліфікованого підпису через інтегровану систему електронної ідентифікації.

6. Державні фітосанітарні лабораторії, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби, включаються до Реєстру автоматично.

У випадку прийняття рішення Держпродспоживслужби щодо уповноваження державної фітосанітарної лабораторії на проведення повторної фітосанітарної експертизи (аналізів) така інформація зазначається у Реєстрі.

7. Фітосанітарна лабораторія включається до Реєстру на підставі рішення Держпродспоживслужби про уповноваження. Рішення про уповноваження лабораторії на проведення огляду в частині відбору зразків та фітосанітарної експертизи (аналізів) приймається, якщо вона:

акредитована відповідно до стандартів ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або інших стандартів, якими їх замінено, на проведення робіт з визначення фітосанітарного стану рослин і продукції рослинного походження у галузі застосування методів діагностики шкідливих організмів за одним або кількома видами аналізів: ентомологія, мікологія, бактеріологія, фітогельмінтологія, вірусологія, гербологія;

не порушувала протягом останніх шести місяців вимог нормативно-правових актів та стандартів ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або інших стандартів, якими їх замінено, на відповідність яким вона акредитована.

8. Для отримання уповноваження на проведення огляду в частині відбору зразків та проведення фітосанітарної експертизи (аналізів), а також включення до Реєстру лабораторія подає до Держпродспоживслужби заяву у довільній формі, підписану особисто керівником або представником лабораторії (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та її повноважень).

У заяві зазначається інформація про:

види робіт, які лабораторія має намір проводити, зокрема огляд в частині відбору зразків; фітосанітарну експертизу (аналізи) в частині визначення фітосанітарного стану об’єктів регулювання у галузі застосування методів діагностики шкідливих організмів за одним або кількома видами аналізів: ентомологія, мікологія, бактеріологія, фітогельмінтологія, вірусологія, гербологія та з уточненням методу проведення таких аналізів;

відсутність протягом останніх шести місяців порушень вимог нормативно-правових актів та стандартів ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або інших стандартів, якими їх замінено, на відповідність яким лабораторія акредитована.

Фітосанітарна лабораторія може бути включена до Реєстру та уповноважена на проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) за одним або кількома видами та методами проведення аналізів.

До заяви додаються такі документи:

копія атестата про акредитацію відповідно до стандартів ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або інших стандартів, якими їх замінено, на проведення робіт з визначення фітосанітарного стану об’єктів регулювання у галузі застосування методів діагностики шкідливих організмів за одним або кількома видами аналізів: ентомологія, мікологія, бактеріологія, фітогельмінтологія, вірусологія, гербологія;

інформація про наявну матеріально-технічну базу для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) та копії документів, що засвідчують право власності або користування лабораторним обладнанням;

заява у довільній формі про відсутність реального конфлікту інтересів, що впливає на об’єктивність або неупередженість під час проведення огляду в частині відбору зразків та фітосанітарної експертизи (аналізів).

Рішення про уповноваження та включення до Реєстру або відмову в уповноваженні та включенні до Реєстру приймається Держпродспоживслужбою протягом десяти робочих днів з дня подачі заяви та відповідних документів, про що повідомляється відповідній лабораторії.

Держпродспоживслужба перевіряє достовірність інформації, поданої у заяві та документах, які додаються до неї.

Надання лабораторією або фітосанітарною лабораторією недостовірної інформації тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством, відмову у включенні до Реєстру та/або позбавлення фітосанітарної лабораторії уповноваження і виключення з Реєстру.

9. У випадку прийняття позитивного рішення про уповноваження фітосанітарної лабораторії та включення її до Реєстру Держпродспоживслужба протягом одного дня:

присвоює уповноваженій фітосанітарній лабораторії код відповідно до алгоритму, визначеного Держпродспоживслужбою, який використовується при нумерації висновків фітосанітарної експертизи (аналізів);

вносить зміни до Реєстру;

повідомляє про таке рішення фітосанітарній лабораторії та з метою оновлення інформації в Реєстрі щодо висновків фітосанітарної експертизи (аналізів) надає формат обміну даними з інформаційною (автоматизованою) системою.

З метою роботи в Реєстрі та попередження підробки висновків фітосанітарної експертизи (аналізів) фітосанітарна лабораторія налаштовує обмін даними з інформаційною (автоматизованою) системою.

10. Заява про уповноваження та включення до Реєстру залишається без розгляду у разі, коли:

подана (підписана) особою, яка не має на це відповідних повноважень;

відсутній або подано неповний перелік документів, передбачений пунктом 8 цього Порядку.

Про залишення заяви без розгляду лабораторія інформується в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви, при цьому заява та документи, що до неї додаються, лабораторії не повертаються.

У разі усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, лабораторія може повторно подати заяву про включення до Реєстру. Повторно подана заява розглядається Держпродспоживслужбою відповідно до пункту 8 цього Порядку, при цьому документи, що подані під час попередньої подачі та не потребують виправлення, можуть повторно не подаватися.

11. Виключними підставами для відмови в уповноваженні та включенні до Реєстру є невідповідність лабораторії вимогам, встановленим законом.

12. Фітосанітарна лабораторія позбавляється уповноваження та виключається з Реєстру на підставі рішення Держпродспоживслужби у разі:

ліквідації;

тимчасового зупинення дії або скасування атестата про акредитацію;

повторного протягом 12 місяців порушення нею законодавства про карантин рослин у частині проведення фітосанітарної експертизи (аналізів), що мало наслідком отримання двох та більше нотифікацій про невідповідність фітосанітарним заходам відповідно до Міжнародного стандарту з фітосанітарних заходів № 13. До такого порушення належить виявлення регульованих шкідливих організмів у вантажі, щодо якого надано висновок фітосанітарної експертизи (аналізів) про відсутність таких організмів;

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих із заявою на уповноваження, зокрема неповідомлення про зміни відомостей, зазначених у заяві та документах, поданих із заявою на уповноваження, в десятиденний строк з моменту виникнення таких змін;

приватизації державної фітосанітарної лабораторії.

Держпродспоживслужба протягом трьох робочих днів надсилає уповноваженій фітосанітарній лабораторії повідомлення про прийняте рішення щодо позбавлення уповноваження та виключення з Реєстру.

13. Уповноважена фітосанітарна лабораторія зобов’язана:

дотримуватися вимог нормативно-правових актів та стандартів ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або інших стандартів, якими їх замінено, на відповідність яких вона акредитована;

надавати державним фітосанітарним інспекторам на їх запит інформацію, необхідну для з’ясування обставин, що призвели до отримання нотифікації про невідповідність фітосанітарним заходам;

повідомляти Держпродспоживслужбі про зміни у відомостях, що містяться у Реєстрі та/або у заяві та документах, поданих із заявою на уповноваження, в десятиденний строк з моменту виникнення таких змін.

14. У випадку необхідності внесення змін до Реєстру щодо інформації про уповноважену фітосанітарну лабораторію, атестата про акредитацію та/або до заяви і документів, поданих із заявою на уповноваження, фітосанітарна лабораторія звертається до Держпродспоживслужби із заявою в довільній формі, в якій зазначаються причини та зміни, що необхідно внести у Реєстр. До заяви про внесення змін додаються документи, які підтверджують достовірність відомостей. Держпродспоживслужба на безоплатній основі вносить зміни до Реєстру в частині інформації, яка стосується уповноваженої фітосанітарної лабораторії та даних щодо атестата про акредитацію.

15. Ведення Реєстру передбачає внесення та за необхідності оновлення:

1) інформації про уповноважену фітосанітарну лабораторію та арбітражну фітосанітарну лабораторію (код, присвоєний Держпродспоживслужбою, назва, код згідно з ЄДРПОУ, адреса місцезнаходження, адреса офіційної електронної скриньки, контактний номер телефону, прізвище та ім’я керівника);

2) інформації щодо атестата про акредитацію (дата, номер, строк дії, назва атестата про акредитацію, найменування організації, що видала такий атестат);

3) інформації щодо рішення Держпродспоживслужби про включення/виключення до/з Реєстру уповноважених фітосанітарних лабораторій на проведення робіт з визначення фітосанітарного стану рослин і продукції рослинного походження у галузі застосування із зазначенням дати та номера такого рішення стосовно:

відбору зразків для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів), з визначенням випадків, в яких на підставі такого відбору можуть використовуватися результати фітосанітарної експертизи (аналізів);

методів діагностики шкідливих організмів за одним або кількома видами аналізів: ентомологія, мікологія, бактеріологія, фітогельмінтологія, вірусологія, гербологія із зазначенням призначення об’єкта регулювання (експорт, імпорт, транзит чи реекспорт, обіг, виробництво, зберігання об’єктів регулювання, здійснення державного нагляду, проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів). У випадку акредитації уповноваженої фітосанітарної лабораторії за одним або декількома видами шкідливих організмів зазначається наукова назва таких шкідливих організмів;

4) інформації щодо виявлених порушень законодавства чи надходження нотифікацій про невідповідність фітосанітарним заходам;

5) інформації щодо висновків фітосанітарної експертизи (аналізів), висновків повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) за кожною уповноваженою фітосанітарною лабораторією окремо, яка включає:

дату та номер виданих висновків фітосанітарної експертизи (аналізів);

назву особи, що ініціювала проведення фітосанітарної експертизи (аналізів);

місце призначення об’єкта регулювання;

назву об’єкта регулювання;

походження об’єкта регулювання (імпортне чи вітчизняне);

дату, номер та інформацію, зазначену у розпорядженні/направленні державного фітосанітарного інспектора чи направленні фахівця фітосанітарної лабораторії;

дату надходження зразка до фітосанітарної лабораторії;

види аналізів, що проводилися уповноваженою фітосанітарною лабораторією;

методи, за якими проводилася фітосанітарна експертиза (аналізи);

результати фітосанітарної експертизи (аналізів) із зазначенням видів виявлених шкідливих організмів та за необхідності кількості виявлених шкідливих організмів у зразку;

відмову у проведенні фітосанітарної експертизи (аналізу) із зазначенням дати та причини;

додаткову інформацію.

Відомості, що містяться у Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, крім інформації з обмеженим доступом у розумінні Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Всі відомості, що містяться у Реєстрі та належать до інформації з обмеженим доступом у розумінні Закону України “Про доступ до публічної інформації”, є відкритими і доступними для державних фітосанітарних інспекторів, держателя та адміністратора Реєстру, а для фітосанітарних лабораторій - вся інформація, яка стосується їх діяльності.

16. За необхідності у Реєстрі може зазначатися інша інформація, до якої можуть вноситися зміни та оновлення.

17. Держпродспоживслужба на безоплатній основі оновлює інформацію в Реєстрі щодо:

рішення Держпродспоживслужби про включення/виключення до/з Реєстру уповноважених фітосанітарних лабораторій;

виявлених порушень законодавства чи надходження нотифікацій про невідповідність фітосанітарним заходам.

18. У разі виявлення у Реєстрі технічної помилки Держпродспоживслужба протягом одного робочого дня виправляє її, про що повідомляє уповноваженим фітосанітарним лабораторіям шляхом надсилання інформації на адреси офіційних електронних скриньок.

19. Оновлення інформації в Реєстрі щодо висновків фітосанітарної експертизи (аналізів) та повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), які надаються фітосанітарними лабораторіями, відбувається в режимі реального часу.

20. За оновлення інформації в Реєстрі фітосанітарні лабораторії (крім державних фітосанітарних лабораторій) вносять плату за кожен включений до цього Реєстру висновок фітосанітарної експертизи (аналізів) у розмірі 0,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яка зараховується до спеціального фонду державного бюджету визначеної Держпродспоживслужбою установи з питань карантину та захисту рослин, що належить до сфери управління Держпродспоживслужби.

21. Для оновлення інформації в Реєстрі щодо висновків фітосанітарної експертизи (аналізів), зокрема висновків повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), фітосанітарна лабораторія надсилає інформацію до інформаційної (автоматизованої) системи шляхом вивантаження такої інформації в електронній формі в форматі, погодженому з Держпродспоживслужбою.

Якщо результати повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) відрізняються від результатів фітосанітарної експертизи (аналізів), в Реєстрі зазначається інформація щодо неможливості застосування результатів фітосанітарної експертизи (аналізів).

Відповідальними за достовірність відомостей, надісланих до інформаційної (автоматизованої) системи, в частині висновків фітосанітарної експертизи (аналізів) є уповноважені фітосанітарні лабораторії, які надіслали таку інформацію.

22. Держпродспоживслужба з метою безперервної роботи Реєстру забезпечує цілодобове функціонування інформаційної (автоматизованої) системи та є відповідальною за повноту та достовірність відомостей у Реєстрі.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2019 р. № 1177

ПОРЯДОК
ведення Реєстру виданих фітосанітарних сертифікатів

1. Цей Порядок визначає механізм ведення Реєстру виданих фітосанітарних сертифікатів (далі - Реєстр).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про карантин рослин” та Порядку проведення інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об’єктів регулювання, оформлення сертифікатів, передбачених Законом України “Про карантин рослин”, контролю за проведенням огляду в частині відбору зразків та вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 р. № 1177.

3. Реєстр ведеться з метою:

здійснення обліку та створення бази інформаційних даних щодо виданих фітосанітарних сертифікатів, фітосанітарних сертифікатів на реекспорт, висновків фітосанітарної експертизи (аналізів) та інформації про документи, які були підставою для видачі зазначених сертифікатів;

сприяння захисту інтересів особи під час отримання фітосанітарних сертифікатів або фітосанітарних сертифікатів на реекспорт;

надання відомостей, що містяться в Реєстрі, відповідно до законодавства.

4. Держателем Реєстру є Держпродспоживслужба, яка забезпечує ведення Реєстру. Для забезпечення ведення Реєстру Держпродспоживслужба може призначити адміністратора Реєстру.

5. Ведення Реєстру здійснюється державною мовою, крім:

інформації, зазначеної у фітосанітарному сертифікаті та фітосанітарному сертифікаті на реекспорт, яка стосується найменування ботанічних назв рослин, біологічних контрольних організмів та шкідливих організмів, яка заповнюється латинською мовою, а також назв вірусів, яка заповнюється англійською мовою;

інформації, зазначеної у висновку фітосанітарної експертизи (аналізів), яка стосується назв виявлених видів шкідливих організмів, що включається до Реєстру, - латинською мовою, а вірусів - англійською мовою;

інформації, зазначеної у фітосанітарному сертифікаті або фітосанітарному сертифікаті на реекспорт, що включається до Реєстру та відповідно до Міжнародного стандарту фітосанітарних заходів № 12 “Фітосанітарні сертифікати” заповнюється англійською мовою або однією з офіційних мов Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФAO).

Для ідентифікації інформації, що вноситься до Реєстру, щодо юридичних та/або фізичних осіб, які не є резидентами, така інформація зазначається англійською мовою або однією з офіційних мов Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФAO).

6. Реєстр ведеться в електронній формі. Ведення Реєстру забезпечується Держпродспоживслужбою шляхом включення відомостей, оновлення інформації та внесення змін до нього через інформаційну (автоматизовану) систему.

Обмін інформацією Реєстру з іншими державними електронними інформаційними ресурсами здійснюється через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Ідентифікація в Реєстрі здійснюється з використанням електронного кваліфікованого підпису через інтегровану систему електронної ідентифікації.

7. Інформаційна (автоматизована) система Реєстру повинна забезпечувати:

автоматизацію процесу включення відомостей, внесення змін та оновлення інформації про видані та/або анульовані чи переоформлені фітосанітарні сертифікати або фітосанітарні сертифікати на реекспорт, висновки фітосанітарної експертизи (аналізів) в електронній формі та створення електронного архіву;

зберігання протягом 10 років відомостей про видані та/або анульовані чи переоформлені фітосанітарні сертифікати, фітосанітарні сертифікати на реекспорт, висновки фітосанітарної експертизи (аналізів);

захист персональних даних згідно із Законом України “Про захист персональних даних”;

можливість адміністрування Реєстру (накопичення, проведення аналізу, актуалізації та обробки даних, надання права доступу тощо);

можливість здійснювати обмін інформацією з державними органами України та національними організаціями захисту рослин іноземних держав;

можливість проведення інших дій, визначених цим Порядком.

8. Ведення Реєстру передбачає включення відомостей, внесення та оновлення:

1) інформації щодо фітосанітарних сертифікатів або фітосанітарних сертифікатів на реекспорт (кожним територіальним органом Держпродспоживслужби окремо), яка включає:

номер та дату видачі фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт;

повне найменування експортера, якому видано фітосанітарний сертифікат, фітосанітарний сертифікат на реекспорт, найменування держави особистого закону експортера та адреса. Якщо особистим законом експортера є законодавство України, зазначається інформація щодо коду згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) суб’єкта господарювання;

повне найменування імпортера та його адресу;

місце походження об’єкта регулювання;

пункт ввезення;

спосіб транспортування;

маркування, кількість та опис пакування, найменування об’єктів регулювання, ботанічну назву рослин;

кількість об’єктів регулювання;

додаткову декларацію;

інформацію щодо проведеного та зазначеного у фітосанітарному сертифікаті, фітосанітарному сертифікаті на реекспорт знезараження;

додаткову інформацію;

за наявності інформацію щодо прикріплених письмових повідомлень до фітосанітарного сертифіката, фітосанітарного сертифіката на реекспорт;

місце оформлення фітосанітарного сертифіката, фітосанітарного сертифіката на реекспорт;

прізвище державного фітосанітарного інспектора;

інформацію щодо відмови у видачі фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт із зазначенням дати такої відмови та підстави;

за наявності інформацію (відмітку) про анулювання чи переоформлення фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт;

2) інформації щодо висновків фітосанітарної експертизи (аналізів) за кожною фітосанітарною лабораторією окремо, яка включає:

дату та номер виданого висновку фітосанітарної експертизи (аналізів);

повне найменування особи, що ініціювала проведення фітосанітарної експертизи (аналізів), найменування держави особистого закону такої особи та адресу. Якщо особистим законом такої особи є Україна, зазначається інформація щодо коду згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) суб’єкта господарювання;

країну призначення об’єкта регулювання;

найменування об’єктів регулювання (ботанічних назв рослин);

походження об’єкта регулювання (імпортне чи вітчизняне);

дату, номер та інформацію, зазначену в розпорядженні щодо застосування фітосанітарних заходів (процедур) чи направленні фахівця фітосанітарної лабораторії;

дату надходження зразка до фітосанітарної лабораторії;

види фітосанітарної експертизи (аналізів), що проводилися фітосанітарною лабораторією;

методи, за якими проводилася фітосанітарна експертиза (аналізи);

результати фітосанітарної експертизи (аналізів) із зазначенням виявлених видів та кількості шкідливих організмів у зразку;

відмову у проведенні фітосанітарної експертизи (аналізів) із зазначенням дати та причини, що передбачені пунктом 46 Порядку проведення інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об’єктів регулювання, оформлення сертифікатів, передбачених Законом України “Про карантин рослин”, контролю за проведенням огляду в частині відбору зразків та вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 р. № 1177;

додаткову інформацію щодо проведення та результатів фітосанітарної експертизи (аналізів).

9. Відомості, що містяться у Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, крім інформації з обмеженим доступом у розумінні Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

У Реєстрі відкритою і доступною є інформація про:

назву об’єкта регулювання та його обсяг;

номер та дату видачі висновку фітосанітарної експертизи (аналізів);

номер та дату видачі фітосанітарного сертифіката.

Всі відомості, що містяться у Реєстрі та належать до інформації з обмеженим доступом у розумінні Закону України “Про доступ до публічної інформації”, є відкритими і доступними для державних фітосанітарних інспекторів, держателя та адміністратора Реєстру, а для фітосанітарних лабораторій - вся інформація, яка стосується їх діяльності.

10. До Реєстру можуть включатися інші відомості, до яких можуть вноситися зміни та оновлення.

11. У разі виявлення у Реєстрі технічної помилки Держпродспоживслужба протягом одного робочого дня виправляє її, про що інформує територіальні органи Держпродспоживслужби та фітосанітарні лабораторії шляхом надсилання інформації на адреси їх офіційних електронних скриньок.

12. Включення відомостей, внесення змін та оновлень інформації в Реєстрі щодо фітосанітарного сертифіката та висновку фітосанітарної експертизи (аналізів), які надаються фітосанітарними лабораторіями, здійснюється Держпродспоживслужбою в автоматичному режимі.

13. Включення відомостей, внесення змін та оновлень інформації в Реєстрі здійснюється за допомогою інформаційної (автоматизованої) системи в режимі реального часу.

Для включення відомостей, внесення змін та оновлень інформації в Реєстрі щодо висновку фітосанітарної експертизи (аналізів) фітосанітарна лабораторія надсилає інформацію до Держпродспоживслужби шляхом її вивантаження в електронній формі у форматі, погодженому з Держпродспоживслужбою.

Відповідальними за достовірність відомостей, надісланих до інформаційної (автоматизованої) системи, в частині висновків фітосанітарної експертизи (аналізів) є фітосанітарні лабораторії, які надіслали таку інформацію.

14. Держпродспоживслужба з метою безперервної роботи Реєстру забезпечує цілодобове функціонування інформаційної (автоматизованої) системи та є відповідальною за повноту та достовірність відомостей у Реєстрі.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2019 р. № 1177

ПЕРЕЛІК
об’єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України

Код згідно з УКТЗЕД

Найменування об’єкта регулювання

0106 49 00

Кліщі, нематоди та комахи

0601

Цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, у стані вегетативного спокою, вегетації або цвітіння; саджанці, рослини та корені цикорію, крім коренів товарної позиції 1212

0602

Інші живі рослини (включаючи їх коріння), живці та підщепи; міцелій грибів

0603

Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для складення букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені (крім вибілених, пофарбованих, просочених або оброблених іншим способом)

0604

Листя, гілки та інші частини рослин, без квіток або пуп’янків, трави, мохи та лишайники, придатні для складення букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені (крім вибілених, пофарбованих, просочених або оброблених іншим способом)

0701

Картопля, свіжа або охолоджена

0702 00 00 00

Помідори, свіжі або охолоджені

0703

Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі або охолоджені

0704

Капуста головчаста, капуста цвітна, капуста броколі, кольрабі, капуста листова та аналогічні їстівні овочі роду Brassica, свіжі або охолоджені

0705

Салат-латук (Lactuca sativa) та цикорій (Cichorium spp.), свіжі або охолоджені

0706

Морква, ріпа, столові буряки, солодкий корінь, редька, селера коренева та аналогічні їстівні коренеплоди, свіжі або охолоджені

0707 00

Огірки, корнішони, свіжі або охолоджені

0708

Бобові овочі, лущені або нелущені, свіжі або охолоджені

0709

Інші овочі, свіжі або охолоджені (крім грибів та трюфелів)

0712 90 11 00

Цукрова кукурудза гібрид для сівби (Zea mays var. saccharata)

0712 90 19 00

Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) інша

0713

Овочі бобові, сушені, лущені, очищені або неочищені від насіннєвої оболонки, подрібнені або неподрібнені

0714

Маніок, маранта, салеп, топінамбур, солодка картопля, або батат, аналогічні коренеплоди чи бульби з високим вмістом крохмалю або інуліну, свіжі, охолоджені (крім морожених або сушених, цілих чи порізаних у вигляді гранул або скибок; та крім серцевини сагової пальми)

0803

Банани, включаючи плантайни, свіжі або сушені

0804

Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свіжі або сушені

0805

Цитрусові, свіжі або сушені

0806

Виноград, свіжий або сушений

0807

Дині, кавуни і папая, свіжі

0808

Яблука, груші та айва, свіжі

0809

Абрикоси, вишні та черешні, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свіжі

0810

Інші плоди, свіжі

0813

Плоди сушені, крім тих, що включені до товарних позицій 0801-0806; суміші горіхів або сушених плодів цієї групи

0909

Насіння анісу, бодяну, фенхелю, коріандру, куміну, кмину; ягоди ялівцю

0910

Імбир, шафран, турмерик (куркума), чебрець, лаврове листя, каррі та інші прянощі

1001*

Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)

1001 11 00 00

Пшениця тверда насіннєва

1001 91

Інші насіннєві

1002*

Жито

1002 10 00 00

Жито насіннєве

1003*

Ячмінь

1003 10 00 00

Ячмінь насіннєвий

1004*

Овес

1004 10 00 00

Овес насіннєвий

1005*

Кукурудза

1005 10

Кукурудза насіннєва

1006*

Рис

1006 10 10 00

Рис для сівби

1007*

Сорго зернове

1007 10

Сорго зернове насіннєве

1008*

Гречка, просо та насіння канаркової трави; інші зернові культури

1008 10 00 00

Гречка насіннєва

1008 21 00 00

Просо насіннєве

1103*

Крупи, крупка та гранули із зерна зернових культур

1104*

Зерно зернових культур, оброблене іншими способами (наприклад, лущене, плющене, у вигляді пластівців, обрушене, різане (ядро) або подрібнене), за винятком рису товарної позиції 1006; зародки зерна зернових культур, цілі, плющені, у вигляді пластівців або мелені

1107 10*

Солод необсмажений

1201*

Соєві боби, подрібнені або неподрібнені

1201 10 00 00

Соєві боби для сівби

1202*

Арахіс, несмажений або не приготовлений іншим способом, лущений або нелущений, подрібнений або неподрібнений

1204 00*

Насіння льону, подрібнене або неподрібнене

1204 00 10 00

Насіння льону для сівби

1205*

Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або неподрібнене

1205

Насіння свиріпи або ріпаку для сівби

1206 00*

Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене

1206 00 10 00

Насіння соняшнику для сівби

1207*

Насіння та плоди інших олійних культур, подрібнені або неподрібнені

1207 10 00 00

Горiхи та ядра пальм

1207 21 00 00

Насiння бавовнику для сiвби

1207 30 00 00

Насіння рицини для сiвби

1207 40 10 00

Насіння кунжуту для сiвби

1207 50 10 00

Насіння гiрчицi для сiвби

1207 60 00 00

Насіння сафлору (Carthamus tinctorius) для сiвби

1207 70 00 00

Насіння дині для сiвби

1207 91 10 00

Насiння маку для сiвби

1207 99 91 00

Насiння конопель для сiвби

1207 99 20 00

Iнше насіння для сiвби

1209

Насіння, плоди та спори для сівби

1210*

Шишки хмелю, свіжі або сухі, подрібнені або неподрібнені, розмелені або у вигляді гранул (крім лупуліну)

1211*

Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які використовуються в основному у парфумерії, медицині або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свіжі або сушені, порізані або непорізані, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені

1212* (крім товарних пiдпозицiй 1212 21 00 00 та 1212 29 00 00)

Плоди ріжкового дерева, цукрові буряки та цукрова тростина, свіжі, охолоджені (крім морожених або сушених, подрібнених або неподрібнених); кісточки, ядра плодів та інші продукти рослинного походження (включаючи несмажені корені цикорію виду Cichorium intybus sativum), які використовуються в основному для харчових цілей, в іншому місці не зазначені

1214*

Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормові коренеплоди, сіно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогічні кормові продукти, гранульовані або негранульовані

1401

Матеріали рослинного походження (наприклад, бамбук, індійська тростина, або ротанг, тростина, очерет, лоза, рафія, очищена, вибілена або пофарбована солома злаків, липова кора), що використовуються в основному для плетіння

1404

Матеріали рослинного походження, в іншому місці не зазначені (крім соняшникового лушпиння)

2302

Висівки, кормове борошно та інші відходи і залишки від просіювання, помелу або інших способів обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульовані чи негранульовані

2308 00*

Продукти рослинного походження та рослинні відходи, рослинні залишки і побічні продукти, негранульовані або гранульовані, що використовуються для годівлі тварин, в іншому місці не зазначені (крім вичавків із яблук та виноградних вичавків)

2401

Тютюнова сировина; тютюнові відходи

2530 90 00 00

Ґрунт

2703 00 00 00

Торф (включаючи торф’яний дрібняк), агломерований або неагломерований

3002 90 50 00,
3002 90 90 00

Живі фітопатогенні бактерії, грибки та віруси рослин

4401

Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків тощо; деревна тріска або стружка; тирса, тріска, стружка, уламки та відходи деревини та скрап, агломеровані або неагломеровані, у вигляді колод, полін (крім брикетів та гранул)

4403
(крім товарної пiдпозицiї 4403 10 00 00,
що оброблені фарбою, протруювачами, креозотом або іншими консервантами)

Лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані

4404

Деревина бондарна; колоди колоті; палі, кілки, стовпи загострені з дерева, але не розпиляні уздовж; лісоматеріали, начорно обтесані, але не обточені, не вигнуті або не оброблені іншим способом, що використовуються для виробництва ціпків, парасольок, ручок для інструментів або подібних виробів; деревина лущена та аналогічна

4406 10 00 00

Шпали дерев’яні для залізничних або трамвайних колій, не просочені

4407

Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, які мають або не мають торцеві з’єднання, завтовшки більш як 6 міліметрів

4409

Пилопродукція з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття підлоги, незібрані) у вигляді профільованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із стесаними краями, з’єднанням у вигляді напівкруглого калювання, фасонні, закруглені тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, що мають або не мають торцеві з’єднання

4415

Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани та аналогічна тара з деревини; дерев’яні барабани (котушки) для кабелів; піддони, піддони з бортами та інші дерев’яні завантажувальні щити; обичайки дерев’яні

5101 11 00 00

Вовна немита, стрижена

5201 00

Бавовна, не піддана кардо- та гребенечесанню

5301

Волокно лляне, оброблене чи необроблене, але непрядене; пачоси та відходи льону (включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину)

9705 00 00 00

Колекції та предмети колекціонування з акарології, гельмінтології, ентомології, паразитології та ботаніки

__________
* Видача карантинного сертифіката на зазначені об’єкти регулювання у сфері карантину рослин для цілей контролю за переміщенням територією України не обов’язкова. Видача карантинного сертифіката здійснюється виключно у разі добровільного звернення осіб.

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 508 від 03.06.2020}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2019 р. № 1177

ПЕРЕЛІК
об’єктів регулювання для цілей імпорту, експорту та реекспорту

Код згідно з УКТЗЕД

Найменування об’єкта регулювання

Країни-експортери або зони країн походження, для яких заборонено імпорт в Україну об’єктів регулювання

Країни-імпортери, на вимогу яких об’єкти регулювання супроводжуються фітосанітарними документами під час експорту та реекспорту з України

0106 49 00

Кліщі, нематоди та комахи


усі країни світу

0601

Цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, у стані вегетативного спокою, вегетації або цвітіння; саджанці, рослини та корені цикорію, крім коренів товарної позиції 1212


усі країни світу

0602

Інші живі рослини (включаючи їх коріння), живці та підщепи; міцелій грибів


усі країни світу

0603

Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для складення букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені (крім вибілених, пофарбованих, просочених або оброблених іншим способом)


усі країни світу

0604

Листя, гілки та інші частини рослин, без квіток або пуп’янків, трави, мохи та лишайники, придатні для складення букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені (крім вибілених, пофарбованих, просочених або оброблених іншим способом)


усі країни світу

0701

Картопля, свіжа або охолоджена

Сирійська Арабська Республіка

усі країни світу

0702 00 00 00

Помідори, свіжі або охолоджені

Сирійська Арабська Республіка

усі країни світу

0703

Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі або охолоджені


усі країни світу

0704

Капуста головчаста, капуста цвітна, капуста броколі, кольрабі, капуста листова та аналогічні їстівні овочі роду Brassica, свіжі або охолоджені


усі країни світу

0705

Салат-латук (Lactuca sativa) і цикорій (Cichorium spp.), свіжі або охолоджені


усі країни світу

0706

Морква, ріпа, столові буряки, солодкий корінь, редька, селера коренева та аналогічні їстівні коренеплоди, свіжі або охолоджені


усі країни світу

0707 00

Огірки, корнішони, свіжі або охолоджені


усі країни світу

0708

Бобові овочі, лущені або нелущені, свіжі або охолоджені


усі країни світу

0709

Інші овочі, свіжі або охолоджені (крім грибів та трюфелів) *

Сирійська Арабська Республіка

усі країни світу

0712 90 11 00

Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) гібрид для сівби


усі країни світу

0712 90 19 00

Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) інша


усі країни світу

0713

Овочi бобовi, сушенi, лущенi, очищенi або неочищенi вiд насiннєвої оболонки, подрібнені або неподрібнені


усі країни світу

0714

Маніок, маранта, салеп, топінамбур, солодка картопля, або батат, аналогічні коренеплоди чи бульби з високим вмістом крохмалю або інуліну, свіжі, охолоджені (крім морожених або сушених, цілих чи порізаних у вигляді гранул або скибок; крім серцевини сагової пальми)


усі країни світу

0801

Горіхи кокосові, бразильські, кеш’ю, свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, із шкіркою або без шкірки


усі країни світу, крім Грузії

0802

Інші горіхи, свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, із шкіркою або без шкірки


усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

0803

Банани, включаючи плантайни, свіжі або сушені


усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

0804

Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свіжі або сушені


усі країни світу

0805

Цитрусові, свіжі або сушені


усі країни світу

0806

Виноград, свіжий або сушений


усі країни світу

0807

Дині, кавуни і папая, свіжі


усі країни світу

0808

Яблука, груші та айва, свіжі


усі країни світу

0809

Абрикоси, вишні та черешні, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свіжі


усі країни світу

0810

Інші плоди, свіжі


усі країни світу

0813

Плоди сушені, крім тих, що включені до товарних позицій 0801-0806; суміші горіхів або сушених плодів цієї групи


усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

0814 00 00 00

Шкірки цитрусових або динь (включаючи шкірки кавунів), свіжі (крім морожених, сушених або консервованих для тимчасового зберігання в розсолі, сірчаній воді або іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову консервацію)


усі країни світу, крім Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Казахстану, Республіки Вірменії, Киргизької Республіки, Грузії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

0901 11 00

Кава несмажена з кофеїном


усі країни світу

0901 12 00 00

Кава несмажена без кофеїну


усі країни світу

0903 00 00 00

Мате або парагвайський чай (крім розфасованого у вакуумну або металеву упаковку)


усі країни світу

0904

Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушений або подрібнений чи мелений


усі країни світу

0906

Кориця та квіти коричного дерева


усі країни світу, крім Грузії, Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

0907

Гвоздика (цілі плоди, квітки та квітконіжки)


усі країни світу, крім Грузії, Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

0908

Горіх мускатний, маціс і кардамон


усі країни світу, крім Грузії, Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

0909

Насіння анісу, бодяну, фенхелю, коріандру, кумину, кмину; ягоди ялівцю


усі країни світу, крім Грузії, Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

0910

Імбир, шафран, турмерик (куркума), чебрець, лаврове листя, каррі та інші прянощі


усі країни світу, крім Грузії, Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

1001

Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)


усі країни світу

1002

Жито


усі країни світу

1003

Ячмінь


усі країни світу

1004

Овес


усі країни світу

1005

Кукурудза


усі країни світу

1006

Рис


усі країни світу

1007

Сорго зернове


усі країни світу

1008

Гречка, просо та насіння канаркової трави; інші зернові культури


усі країни світу

1101 00

Борошно пшеничне або із суміші пшениці та жита (меслину)


усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

1102

Борошно із зерна інших зернових культур, крім пшеничного або суміші пшениці та жита (меслину)


усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

1103

Крупи, крупка та гранули із зерна зернових культур


усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

1104

Зерно зернових культур, оброблене іншими способами (наприклад, лущене, плющене, у вигляді пластівців, обрушене, різане (ядро) або подрібнене), крім рису товарної позиції 1006; зародки зерна зернових культур, цілі, плющені, у вигляді пластівців або мелені


усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

1106

Борошно, крупи та порошок із сушених бобових овочів товарної позиції 0713 (крім із саго або з коренеплодів чи бульбоплодів товарної позиції 0714 або продуктів групи 08)


усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

1107 10

Солод необсмажений


усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

1201

Соєві боби, подрібнені або неподрібнені


усі країни світу

1202

Арахіс, несмажений або не приготовлений іншим способом, лущений або нелущений, подрібнений або неподрібнений


усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

1203 00 00 00

Копра


усі країни світу, крім Грузії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

1204 00

Насіння льону, подрібнене або неподрібнене


усі країни світу

1205

Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або неподрібнене


усі країни світу

1206 00

Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене


усі країни світу

1207

Насіння та плоди інших олійних культур, подрібнені або неподрібнені


усі країни світу

1208

Борошно з насіння чи плодів олійних культур, крім борошна з гірчиці


усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

1209

Насіння, плоди та спори для сівби


усі країни світу

1210

Шишки хмелю, свіжі або сухі, подрібнені або неподрібнені, розмелені або у вигляді гранул (крім лупуліну)


усі країни світу, крім Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Казахстану, Республіки Вірменії, Киргизької Республіки, Грузії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

1211

Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які використовуються в основному у парфумерії, медицині або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свіжі або сушені, порізані або непорізані, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені


усі країни світу

1212 (крім товарних пiдпозицiй 1212 21 00 00 та 1212 29 00 00)

Плоди ріжкового дерева, цукрові буряки та цукрова тростина, свіжі, охолоджені (крім морожених або сушених, подрібнені або неподрібнені); кісточки, ядра плодів та інші продукти рослинного походження (включаючи несмажені корені цикорію виду Cichorium intybus sativum), які використовуються в основному для харчових цілей, в іншому місці не зазначені


усі країни світу

1213 00 00 00

Солома та полова зернових, необроблені, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені, пресовані або у вигляді гранул


усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

1214

Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормові коренеплоди, сіно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогічні кормові продукти, гранульовані або негранульовані


усі країни світу

1401

Матеріали рослинного походження (наприклад, бамбук, індійська тростина, або ротанг, тростина, очерет, лоза, рафія, очищена, вибілена або пофарбована солома злаків, липова кора), що використовуються в основному для плетіння


усі країни світу, крім Туреччини, Грузії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

1404

Матеріали рослинного походження, в іншому місці не зазначені


усі країни світу

1801 00 00 00

Какао-боби, цілі або розмелені, сирі або смажені


усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

1802 00 00 00

Шкаралупи, шкірки (лушпайки) та інші відходи з какао


усі країни світу, крім Туреччини, Грузії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

2302

Висівки, кормове борошно та інші відходи та залишки від просіювання, помелу або інших способів обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульовані чи негранульовані


усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

2308 00

Продукти рослинного походження та рослинні відходи, рослинні залишки і побічні продукти, негранульовані або гранульовані, що використовуються для годівлі тварин, в іншому місці не зазначені (крім вичавків з яблук та виноградних вичавків)


усі країни світу

2401

Тютюнова сировина; тютюнові відходи


усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

2530 90 00 00**

Ґрунт


усі країни світу

2703 00 00 00

Торф (включаючи торф’яний дрібняк), агломерований або неагломерований


усі країни світу

3002 90 50 00,
3002 90 90 00

Живі фітопатогенні бактерії, грибки та віруси рослин


усі країни світу

4401

Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків тощо; деревна тріска або стружка; тирса, тріска, стружка, уламки та відходи деревини та скрап, агломеровані або неагломеровані, у вигляді колод, полін (крім брикетів та гранул)


усі країни світу

4403
(крім товарної пiдпозицiї
403 10 00 00, оброблені фарбою, протруювачами, креозотом або іншими консервантами)

Лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані


усі країни світу

4404

Деревина бондарна; колоди колоті; палі, кілки, стовпи загострені з дерева, але не розпиляні уздовж; лісоматеріали, начорно обтесані, але не обточені, не вигнуті або не оброблені іншим способом, що використовуються для виробництва ціпків, парасольок, ручок для інструментів або подібних виробів; деревина лущена та аналогічна


усі країни світу

4406 10 00 00

Шпали дерев’яні для залізничних або трамвайних аналогічних колій, не просочені


усі країни світу

4407

Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, які мають або не мають торцеві з’єднання, завтовшки більш як 6 міліметрів


усі країни світу

4409

Пилопродукція з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття підлоги, незібрані) у вигляді профільованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із стесаними краями, з’єднанням у вигляді напівкруглого калювання, фасонні, заокруглені тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, що мають або не мають торцеві з’єднання


усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

4415

Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани та аналогічна тара з деревини; дерев’яні барабани (котушки) для кабелів; піддони, піддони з бортами та інші дерев’яні завантажувальні щити; обичайки дерев’яні


усі країни світу

4416 00 00 00

Бочки, барила, чани, діжки та інші бондарні вироби та їх частини з деревини, включаючи клепку


усі країни світу

5101 11 00 00

Вовна, немита, стрижена


усі країни світу, крім Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Казахстану, Республіки Вірменії, Киргизької Республіки, Грузії, Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

5201 00

Бавовна, не піддана кардо- та гребенечесанню


усі країни світу, крім Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Казахстану, Республіки Вірменії, Киргизької Республіки

5301

Волокно лляне, оброблене чи необроблене, але непрядене; пачоси та відходи льону (включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину)


усі країни світу, крім Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Казахстану, Республіки Вірменії, Киргизької Республіки, Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

9406 00 20 00

Конструкції будівельні збірні з дерева


усі країни світу, крім Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Казахстану, Республіки Вірменії, Киргизької Республіки, Туреччини

9705 00 00 00

Колекції та предмети колекціонування з акарології, гельмінтології, ентомології, паразитології та ботаніки


усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Кіпр, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Республіки Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватії

__________
* Із Сирійської Арабської Республіки забороняється ввезення в Україну товарів, які класифікуються за кодом згідно з УКТЗЕД 0709 30 00 00 (баклажани) та за кодом згідно з УКТЗЕД 0709 60 (перець).
** З урахуванням вимог статті 53 Закону України “Про охорону земель”.

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 508 від 03.06.2020}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2019 р. № 1177

ПЕРЕЛІК
об’єктів регулювання будь-якого походження, що підлягають державному контролю на основі ризик-орієнтованого підходу, та критерії вибірковості контролю

1. Перелік об’єктів регулювання будь-якого походження, що підлягають державному контролю на основі ризик-орієнтованого підходу

Код згідно з УКТЗЕД

Найменування об’єкта регулювання

0106 49 00*

Кліщі, нематоди та комахи

0601

Цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, у стані вегетативного спокою, вегетації або цвітіння; саджанці, рослини та корені цикорію, крім коренів товарної позиції 1212

0602

Інші живі рослини (включаючи їх коріння), живці та підщепи; міцелій грибів

0603

Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для складення букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені (крім вибілених, пофарбованих, просочених або оброблених іншим способом)

0604

Листя, гілки та інші частини рослин, без квіток або пуп’янків, трави, мохи та лишайники, придатні для складення букетів або для декоративних цілей, свіжі

0604

Листя, гілки та інші частини рослин, без квіток або пуп’янків, трави, мохи та лишайники, придатні для складення букетів або для декоративних цілей засушені (крім вибілених, пофарбованих, просочених або оброблених іншим способом)

0701

Картопля, свіжа або охолоджена

0702 00 00 00

Помідори, свіжі або охолоджені

0703

Цибуля-шалот, цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі або охолоджені (крім цибулі ріпчастої та часнику)

0703

Цибуля ріпчаста, часник

0704

Капуста головчаста, капуста цвітна, капуста броколі, кольрабі, капуста листова та аналогічні їстівні овочі роду Brassica, свіжі або охолоджені

0705

Салат-латук (Lactuca sativa) і цикорій (Cichorium spp.), свіжі або охолоджені

0706

Морква, ріпа, столові буряки, солодкий корінь, редька, селера коренева та аналогічні їстівні коренеплоди, свіжі або охолоджені

0707 00

Огірки, корнішони, свіжі або охолоджені

0708

Бобові овочі, лущені або нелущені, свіжі або охолоджені

0709

Інші овочі, свіжі або охолоджені (крім грибів та трюфелів)

0712 90 11 00

Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) гібрид для сівби

0712 90 19 00

Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) інша

0713

Овочi бобовi, сушенi, лущенi, очищенi або неочищенi вiд насiннєвої оболонки, подрібнені або неподрібнені (крім сівби)

0713

Овочi бобовi, сушенi, лущенi, очищенi або неочищенi вiд насiннєвої оболонки, подрібнені або неподрібнені для сівби

0714

Маніок, маранта, салеп, топінамбур, солодка картопля, або батат, аналогічні коренеплоди чи бульби з високим вмістом крохмалю або інуліну, свіжі, охолоджені (крім морожених або сушених, цілих чи порізаних у вигляді гранул або скибок; крім серцевини сагової пальми)

0801

Горіхи кокосові, бразильські, кеш’ю, свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, із шкіркою або без шкірки

0802

Інші горіхи, свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, із шкіркою або без шкірки

0803

Банани, включаючи плантайни, свіжі

0803

Банани, включаючи плантайни, сушені

0804

Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свіжі

0804

Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, сушені

0805

Цитрусові, свіжі

0805

Цитрусові, сушені

0806

Виноград, свіжий

0806

Виноград, сушений

0807

Дині, кавуни і папая, свіжі

0808

Яблука, груші та айва, свіжі

0809

Абрикоси, вишні та черешні, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свіжі

0810

Інші плоди, свіжі

0813

Плоди сушені, крім тих, що включені до товарних позицій 0801-0806; суміші горіхів або сушених плодів цієї групи

0814 00 00 00

Шкірки цитрусових або динь (включаючи шкірки кавунів), свіжі (крім морожених, сушених або консервованих для тимчасового зберігання в розсолі, сірчаній воді або іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову консервацію)

0901 11 00

Кава несмажена з кофеїном

0901 12 00 00

Кава несмажена без кофеїну

0903 00 00 00

Мате, або парагвайський чай (крім розфасованого у вакуумну або металеву упаковку)

0904

Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушений або подрібнений чи мелений

0906

Кориця та квіти коричного дерева

0907

Гвоздика (цілі плоди, квітки та квітконіжки)

0908

Горіх мускатний, маціс і кардамон

0909

Насіння анісу, бодяну, фенхелю, коріандру, кумину, кмину; ягоди ялівцю

0910

Імбир, шафран, турмерик (куркума), чебрець, лаврове листя, каррі та інші прянощі свіжі

0910

Імбир, шафран, турмерик (куркума), чебрець, лаврове листя, каррі та інші прянощі сушені

1001

Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин) (крім сівби)

1001

Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин) для сівби

1003

Ячмінь (крім сівби)

1003

Ячмінь для сівби

1004

Овес (крім сівби)

1004

Овес для сівби

1005

Кукурудза (крім сівби)

1005

Кукурудза для сівби

1006

Рис (крім сівби)

1006

Рис для сівби

1007

Сорго зернове (крім сівби)

1007

Сорго зернове для сівби

1008

Гречка, просо та насіння канаркової трави; інші зернові культури (крім сівби)

1008

Гречка, просо та насіння канаркової трави; інші зернові культури для сівби

1102

Борошно із зерна інших зернових культур, крім пшеничного або суміші пшениці та жита (меслину)

1103

Крупи, крупка та гранули із зерна зернових культур

1104

Зерно зернових культур, оброблене іншими способами (наприклад, лущене, плющене, у вигляді пластівців, обрушене, різане (ядро) або подрібнене), за винятком рису товарної позиції 1006; зародки зерна зернових культур, цілі, плющені, у вигляді пластівців або мелені

1106

Борошно, крупи та порошок із сушених бобових овочів товарної позиції 0713 (крім із саго або з коренеплодів чи бульбоплодів товарної позиції 0714 або продуктів групи 08)

1107 10

Солод необсмажений

1201

Соєві боби, подрібнені або неподрібнені (крім сівби)

1201

Соєві боби, подрібнені або неподрібнені для сівби

1203 00 00 00

Копра

1204 00

Насіння льону, подрібнене або неподрібнене (крім сівби)

1204 00

Насіння льону, подрібнене або неподрібнене для сівби

1206 00

Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене (крім сівби)

1206 00

Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене для сівби

1207

Насіння та плоди інших олійних культур, подрібнені або неподрібнені (крім для сівби)

1207

Насіння та плоди інших олійних культур для сівби

1208

Борошно з насіння чи плодів олійних культур, крім борошна з гірчиці

1209

Насіння, плоди та спори для сівби

1210

Шишки хмелю, свіжі, подрібнені або неподрібнені, розмелені або у вигляді гранул (крім лупуліну)

1210

Шишки хмелю, сухі, подрібнені або неподрібнені, розмелені або у вигляді гранул (крім лупуліну)

1211

Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які використовуються в основному у парфумерії, медицині або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свіжі, порізані або непорізані, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені

1211

Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які використовуються в основному у парфумерії, медицині або для боротьби з комахами, паразитами тощо, сушені, порізані або непорізані, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені

1212
(крім товарних підпозицій
1212 21 00 00 та 1212 29 00 00)

Плоди ріжкового дерева, цукрові буряки та цукрова тростина, свіжі, охолоджені (крім морожених або сушених, подрібнених або неподрібнених); кісточки, ядра плодів та інші продукти рослинного походження (включаючи несмажені корені цикорію виду Cichorium intybus sativum), які використовуються в основному для харчових цілей, в іншому місці не зазначені

1213 00 00 00

Солома та полова зернових, необроблені, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені, пресовані або у вигляді гранул

1214

Сіно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогічні кормові продукти, гранульовані або негранульовані (крім брукви кормової, буряку кормового (мангольду), кормових коренеплодів)

1214

Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормові коренеплоди (крім сіна, люцерни, конюшини, еспарцету, капусти кормової, люпину, вики та аналогічних кормових продуктів, гранульованих або негранульованих)

1401

Матеріали рослинного походження (наприклад, бамбук, індійська тростина, або ротанг, тростина, очерет, лоза, рафія, очищена, вибілена або пофарбована солома злаків, липова кора), що використовуються в основному для плетіння

1404

Матеріали рослинного походження, в іншому місці не зазначені

1801 00 00 00

Какао-боби, цілі або розмелені, сирі

1801 00 00 00

Какао-боби, цілі або розмелені, смажені

1802 00 00 00

Шкаралупи, шкірки (лушпайки) та інші відходи з какао

2302

Висівки, кормове борошно та інші відходи та залишки від просіювання, помелу або інших способів обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульовані чи негранульовані

2308 00

Продукти рослинного походження та рослинні відходи, рослинні залишки і побічні продукти, негранульовані або гранульовані, що використовуються для годівлі тварин, в іншому місці не зазначені (крім вичавків з яблук та виноградних вичавків)

2401

Тютюнова сировина; тютюнові відходи

2530 90 00 00*/**

Ґрунт

2703 00 00 00

Торф (включаючи торф’яний дрібняк), агломерований або неагломерований

3002 90 50 00*,
3002 90 90 00*

Живі фітопатогенні бактерії, грибки та віруси рослин

4401

Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків тощо; деревна тріска або стружка; тирса, тріска, стружка, уламки та відходи деревини та скрап, агломеровані або неагломеровані, у вигляді колод, полін (крім брикетів та гранул)

4403
(крім товарної пiдпозицiї
4403 10 00 00, оброблені фарбою, протруювачами, креозотом або іншими консервантами)

Лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані

4404

Деревина бондарна; колоди колоті; палі, кілки, стовпи загострені з дерева, але не розпиляні уздовж; лісоматеріали, начорно обтесані, але не обточені, не вигнуті або не оброблені іншим способом, що використовуються для виробництва ціпків, парасольок, ручок для інструментів або подібних виробів; деревина лущена та аналогічна

4406 10 00 00

Шпали дерев’яні для залізничних або трамвайних аналогічних колій, непросочені

4407

Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, які мають або не мають торцеві з’єднання, завтовшки більш як 6 міліметрів (для партії товару)

4407***

Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, які мають або не мають торцеві з’єднання, завтовшки більш як 6 міліметрів (як супровідний дерев’яний пакувальний матеріал для товарів)

4409

Пилопродукція з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття підлоги, незібрані) у вигляді профільованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із стесаними краями, з’єднанням у вигляді напівкруглого калювання, фасонні, заокруглені тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, що мають або не мають торцеві з’єднання

4415

Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани та аналогічна тара з деревини; дерев’яні барабани (котушки) для кабелів; піддони, піддони з бортами та інші дерев’яні завантажувальні щити; обичайки дерев’яні (для партії товару)

4415***

Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани та аналогічна тара з деревини; дерев’яні барабани (котушки) для кабелів; піддони, піддони з бортами та інші дерев’яні завантажувальні щити; обичайки дерев’яні (як супровідний дерев’яний пакувальний матеріал для товарів)

4416 00 00 00

Бочки, барила, чани, діжки та інші бондарні вироби та їх частини з деревини, включаючи клепку

5101 11 00 00

Вовна, немита, стрижена

5201 00

Бавовна, не піддана кардо- та гребенечесанню

5301

Волокно лляне, оброблене чи необроблене, але непрядене; пачоси та відходи льону (включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину)

9406 00 20 00

Конструкції будівельні збірні з дерева

9705 00 00 00*

Колекції та предмети колекціонування з акарології, гельмінтології, ентомології, паразитології та ботаніки

2. Критерії вибірковості контролю

До критеріїв вибірковості контролю вантажів з об’єктами регулювання будь-якого походження, що підлягають державному контролю на основі ризик-орієнтованого підходу, належить:

стан товару;

подальше використання на території України;

інформація щодо виявлень регульованих шкідливих організмів за інформацією офіційних веб-сайтів EPPO і EUROPHYT та Держпродспоживслужби;

вид транспортування або транспортного обладнання;

неоднорідність складу вантажу (наявність у вантажі декількох видів об’єктів регулювання).

Зазначені критерії вибірковості контролю не застосовуються до товарів, які містять позначки “*” ,“**”, “***” в переліку об’єктів регулювання будь-якого походження, що підлягають державному контролю на основі ризик-орієнтованого підходу.

На підставі критеріїв вибірковості контролю щодо вантажів з об’єктами регулювання будь-якого походження, що підлягають державному контролю, ризик-орієнтований підхід застосовується за сумою балів:

3-2,5 бала - вантажі з об’єктами регулювання будь-якого походження підлягають фітосанітарному контролю з проведенням огляду та фітосанітарної експертизи (аналізів) у 100 відсотків випадків;

2,4-2 бали - вантажі з об’єктами регулювання будь-якого походження (за кожним видом об’єкта регулювання) підлягають фітосанітарному контролю з проведенням огляду та фітосанітарної експертизи (аналізів), якщо вони ввозяться на митну територію України у супроводі одного фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт:

автомобільним транспортом та водним чи морським транспортом - у 100 відсотків випадків;

залізничним транспортом - у 50 відсотків випадків (кожен другий залізничний вагон з вантажем);

контейнерами на водному чи морському транспорт - у 50 відсотків випадків (кожен другий контейнер з вантажем);

1,9-1,4 бала - вантажі з об’єктами регулювання будь-якого походження (за кожним видом об’єкта регулювання) підлягають фітосанітарному контролю з проведенням огляду та фітосанітарної експертизи (аналізів), якщо вони ввозяться на митну територію України у супроводі одного фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт:

автомобільним транспортом - у 33 відсотків випадків (кожен третій автомобіль з вантажем);

залізничним транспортом - у 33 відсотків випадків (кожен третій залізничний вагон з вантажем);

контейнерами на водному чи морському транспорті - у 33 відсотків випадків (кожен третій контейнер з вантажем).

1,3-1 бал - вантажі з об’єктами регулювання будь-якого походження (за кожним видом об’єкта регулювання) підлягають фітосанітарному контролю з проведенням огляду та фітосанітарної експертизи (аналізів), якщо вони ввозяться на митну територію України у супроводі одного фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт:

автомобільним транспортом - у 25 відсотків випадків (кожен четвертий автомобіль з вантажем);

залізничним транспортом - у 25 відсотків випадків (кожен четвертий залізничний вагон з вантажем);

контейнерами на водному чи морському транспорті - у 25 відсотків випадків (кожен четвертий контейнер з вантажем).

У випадку неоднорідності складу вантажу застосовується ризик-орієнтований підхід до всього вантажу із застосуванням вищого бала, визначеного до об’єкта регулювання, який перебуває у такому вантажі.

Ризик-орієнтований підхід не застосовується до вантажів з об’єктами регулювання, які надходять повітряним транспортом, у поштових або експрес-відправленнях.

Визначення ступеня ризику вантажів з об’єктами регулювання будь-якого походження на основі ризик-орієнтованого підходу здійснюється за такими критеріями:

Критерії

Стан товару

Подальше використання на території України

Виявлення регульованих шкідливих організмів за даними офіційних веб-сайтів EPPO, EUROPHYT і CABI та Держпродспоживслужби

живі рослини, насіння або садивний матеріал, зерно

свіжі фрукти та овочі, деревина

інші

стан товару лишається незмінною

інше використання

сівба/посадка

споживання

Ступінь ризику

високий

середній

низький

високий

середній

низький

високий

Бали

1

0,7

0,5

1

0,7

0,5

1

__________
* Підлягає фітосанітарному контролю з проведенням огляду та фітосанітарної експертизи (аналізів) у 100 відсотків випадків.
** З урахуванням вимог статті 53 Закону України “Про охорону земель”.
*** Підлягає фітосанітарному контролю з урахуванням таких критеріїв вибірковості фітосанітарного контролю супровідного дерев’яного пакувального матеріалу:

Кількість виявлених порушень фітосанітарних вимог України у разі ввезення дерев’яного пакувального матеріалу за рік

Обсяг вантажів з дерев’яним пакувальним матеріалом, які підлягають фітосанітарному контролю під час імпорту, відсотків

Розповсюдження в країнах експорту регульованих шкідливих організмів та інформація про їх виявлення країнами ЄС (офіційні веб-сайти EPPO, EUROPHYT та CABI)

Обсяг вантажів з дерев’яним пакувальним матеріалом, які підлягають фітосанітарному контролю під час імпорту, відсотків

0-2 випадки

10

0 видів

10

3-4 випадки

25

1-2 види

25

5-9 випадків

50

3-4 види

50

10 і більше випадків

100

5 і більше видів

100

У разі ввезення на митну територію України товарів у супроводі об’єктів регулювання - дерев’яного пакувального матеріалу - контроль відповідності вимогам Міжнародного стандарту з фітосанітарних заходів № 15 “Регулювання дерев’яного пакування матеріалу в міжнародній торгівлі” та фітосанітарним заходам здійснюється в розрізі країн державними фітосанітарними інспекторами з урахуванням аналізу та управління ризиками на підставі критеріїв вибірковості контролю дерев’яного пакувального матеріалу.

У разі невідповідності вимогам Міжнародного стандарту з фітосанітарних заходів № 15 “Регулювання дерев’яного пакувального матеріалу в міжнародній торгівлі” та фітосанітарним заходам обсяг вантажів (у відсотках), які підлягають фітосанітарному контролю, визначається за більшим із критеріїв. Оновлення інформації про виявлені порушення фітосанітарних заходів у разі ввезення дерев’яного пакувального матеріалу проводиться один раз на квартал.

Єдиний державний інформаційний веб-портал “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” автоматично формує відмітку про здійснення фітосанітарного контролю зазначених товарів на підставі аналізу та управління ризиками відповідно до критеріїв вибірковості контролю та надсилає підприємству повідомлення про автоматично сформовані рішення.

Держпродспоживслужба розміщує на своєму офіційному веб-сайті оновлену інформацію, яка стосується вибірковості фітосанітарного контролю супровідного дерев’яного пакувального матеріалу.

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 508 від 03.06.2020}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2019 р. № 1177

ВИМОГИ
до сейф-пакетів

1. Сейф-пакет повинен відповідати таким вимогам:

бути одноразовим пакетом, який забезпечує зберігання, захист і транспортування для фітосанітарної експертизи (аналізів) зразків, арбітражних зразків та/або зразків-документів та супровідної документації;

оснащеним прозорою кишенею для супровідної документації;

бути виготовленим із високостійкого поліетилену, щільністю не менше 70 мкм (одна сторона), який забезпечує стійкість сейф-пакета до температурних режимів від –60 °С до +60 °С та можливість збереження сейф-пакета у складських умовах за дотримання температурного режиму від +5 °С до +20 °С протягом трьох років;

мати унікальний номер, який розташований під заклеєним клапаном для виключення можливості підміни сейф-пакета, та запаяні термічним шляхом шви шириною не менш як 4-5 мм, які мають мікрошрифт;

повинен забезпечувати неможливість несанкціонованого доступу до його вмісту після запечатування шляхом маскуванням слідів відкриття;

повинен легко заклеюватися за принципом самоклеючого клапана, який має властивість саморуйнування під час відкривання та появи незникаючого надпису, який інформує про відкриття пакета, у тому числі шляхом нагрівання або охолодження, що виключає можливість маскування слідів несанкціонованого доступу та повторного використання сейф-пакета;

внутрішня сторона сейф-пакета повинна мати непрозорий шар чорного кольору, що унеможливлює зчитування вмісту шляхом просвічування пакета;

мати властивість індикації термічного впливу (після нагрівання до t 50 °C) на його конструкцію та вміст, яка сигналізує зміною кольору в прихованій зоні контролю.

2. Зовнішня сторона сейф-пакета повинна мати надписи: “Увага! Не заклеювати без необхідності”, “Повторне використання неможливе”, “Несанкціоноване розкриття заборонено!” та назву організації, яка його використовує.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2019 р. № 1177

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1348

1. Доповнити постанову пунктом 1-1 такого змісту:

“1-1. Установити, що сплата платних послуг, які надаються головними управліннями Держпродспоживслужби в областях та м. Києві i бюджетними установами, що належать до сфери управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, у сфері карантину рослин може здійснюватися із застосуванням авансових платежів (предоплати).”.

2. У додатку 1 до постанови:

1) у графі “Найменування послуги”:

абзац перший викласти в такій редакції:

“Проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) або повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів):”;

абзац дев’ятнадцятий після слова “імуноферментного” доповнити словами “або імунофлюоресцентного”;

2) у графі “Одиниця виміру”:

назву графи викласти в такій редакції: “Одиниця виміру, кількість”;

у пункті 1 слово “гектарів” замінити цифрою і словом “1 гектар”;

у пункті 2 слово “кв. метрів” замінити цифрою і словом “1 кв. метр”;

у пункті 3 слова “тонн”, “куб. метрів”, “партій” замінити відповідно цифрами і словами “1 тонна”, “1 куб. метр”, “1 партія”;

у пункті 4 слова “партій”, “куб. метрів”, “тонн”, “одиниць” замінити відповідно цифрами і словами “1 куб. метр”, “1 тонна”, “1 одиниця”, “1 партія”;

у пункті 5 слова “одиниць”, “куб. метрів” замінити відповідно цифрами і словами “1 одиниця”, “1 куб. метр”;

у пункті 6:

у графі “одиниця виміру” слова “одиниць”, “пасток” замінити відповідно цифрами і словами “1 одиниця”, “1 пастка”;

3) доповнити додаток пунктами 2-1 та 2-2 такого змісту:

“2-1. Обстеження місць вирощування, виробництва рослин та рослинних продуктів, передбачених Законом України “Про карантин рослин” на вимогу особи

1 гектар

0,00303

2-2. Обстеження місць зберігання та переробки рослин та рослинних продуктів на вимогу особи

1 місце

0,09859”.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2019 р. № 1177

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 705 “Про деякі питання реалізації Закону України “Про карантин рослин” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 37, ст. 1459).

2. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 992 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 72, ст. 2487).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 236 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 705” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 755).

4. Пункт 14 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 853 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2439).

5. Пункт 49, змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 955 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 4, ст. 101).

6. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2015 р. № 42 “Деякі питання дерегуляції господарської діяльності” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 12, ст. 316).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 829 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 705 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 93, ст. 3038).