Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1141
Прийняття: 26.10.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 жовтня 2011 р. № 1141
Київ

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2011 р. № 1141
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2018 р. № 484)

ПОРЯДОК
ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав), його невід’ємної архівної складової частини та наповнення Державного реєстру прав відомостями про речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

{Підпункт 1 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 509 від 28.04.2021}

2) ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ - ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;

{Підпункт 3 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 509 від 28.04.2021}

4) невід’ємна архівна складова частина Державного реєстру прав - Реєстр прав власності на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державний реєстр іпотек та у випадку, передбаченому законом, відомості Державного реєстру земель.

{Підпункт 4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до нього.

3. Ведення Державного реєстру прав здійснюється державною мовою.

4. Ведення Державного реєстру прав передбачає:

1) формування та/або реєстрацію заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та/або їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав), реєстрацію судових рішень щодо заборони (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій у базі даних заяв;

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

2) виготовлення електронних копій документів, передбачених законодавством, у тому числі електронних копій судових рішень щодо заборони (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій;

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

3) передачу документів у сфері державної реєстрації прав між суб’єктами державної реєстрації прав, їх уповноваженими особами та державними реєстраторами прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор);

3-1) надсилання в електронній формі запитів підприємствам бюро технічної інвентаризації, що відповідно до законодавства проводили державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, об’єкти незавершеного будівництва, для отримання відомостей про зареєстровані до 1 січня 2013 р. права власності на об’єкт будівництва (закінчений будівництвом об’єкт) чи про відсутність реєстрації відповідних прав на зазначений у запиті об’єкт будівництва (закінчений будівництвом об’єкт);

{Пункт 4 доповнено підпунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 509 від 28.04.2021}

4) пошук відомостей у Державному реєстрі прав, у тому числі в його невід’ємній архівній складовій частині;

5) формування рішень державного реєстратора;

6) відкриття та у випадках, передбачених законом, закриття розділів у Державному реєстрі прав, внесення до розділів або спеціального розділу Державного реєстру прав відомостей про набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав;

{Абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

7) формування реєстраційного номера об’єкта нерухомого майна, реєстраційної справи в електронній формі;

8) внесення записів про скасування державної реєстрації прав, скасування записів Державного реєстру прав, внесення відомостей про скасування рішень державного реєстратора;

{Абзац дев'ятий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

9) надання відомостей з Державного реєстру прав;

10) інформаційну взаємодію з реєстрами (кадастрами), а також з автоматизованими інформаційними системами, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи;

{Абзац одинадцятий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

11) використання словників єдиних та державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Мін’юсту;

12) інформаційну взаємодію з Єдиним державним вебпорталом електронних послуг.

Єдина структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них визначаються Мін’юстом разом з Мінцифри шляхом прийняття рішень, які оформляються окремими протоколами;

{Підпункт 12 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 509 від 28.04.2021}

12-1) на підставі договорів про надання сервісної послуги, укладених з технічним адміністратором Державного реєстру прав, інформаційну взаємодію з інформаційними системами, що забезпечують ідентифікацію користувача з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри, для подання заяв у сфері державної реєстрації прав в електронній формі, забезпечення доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав, отримання відомостей з Державного реєстру прав;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 12-1 згідно з Постановою КМ № 509 від 28.04.2021}

13) формування статистичних відомостей про проведені реєстраційні дії, що відображають їх кількісну характеристику за певний період часу в розрізі таких реєстраційних дій, та їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Мін’юсту. Перелік показників та періоди часу, за якими здійснюється формування статистичних відомостей, визначається Мін’юстом.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

Ведення Державного реєстру прав здійснюється за допомогою технічних і програмних засобів, які забезпечують: автоматичне формування та присвоєння реєстраційного номера об’єкта нерухомого майна, реєстраційного номера заяви, номера відомостей про речове право на нерухоме майно, обтяження такого права, індексного номера рішення, інформації та витягів з Державного реєстру прав тощо; формування заяв, рішень, інформації та витягу з Державного реєстру прав з накладенням у випадках, передбачених законодавством, кваліфікованого електронного підпису державним реєстратором чи уповноваженою особою суб’єкта державної реєстрації прав; автоматизацію та контроль процесів проведення реєстраційних дій, зокрема автоматичне внесення відомостей про нерухоме майно на підставі відомостей, отриманих з Державного земельного кадастру та Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, контроль за внесенням відомостей про речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав; захист відомостей, що містяться у Державному реєстрі прав, від несанкціонованих дій; оновлення, архівування та відновлення відомостей, внесених до Державного реєстру прав, їх пошук; документальне відтворення процедури державної реєстрації прав.

{Абзац п'ятнадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 399 від 13.05.2020, № 509 від 28.04.2021}

Номери, що автоматично формуються та присвоюються за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, складаються з цифр, що утворюють числа натурального ряду, та не повторюються на всій території України у межах нумерації об’єктів нерухомого майна, заяв, записів, документів, які формуються за допомогою Державного реєстру прав (рішень, інформації та витягів з Державного реєстру прав тощо).

Державний реєстр прав забезпечує багатофакторну аутентифікацію доступу державного реєстратора до Реєстру шляхом логічного зв’язку між ідентифікатором доступу та кваліфікованим сертифікатом відкритого ключа державного реєстратора із контролем використання кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

База даних заяв

5. У базі даних заяв формуються та/або реєструються заяви у сфері державної реєстрації прав, у тому числі заяви власників нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій, а також реєструються судові рішення щодо заборони (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій з присвоєнням програмними засобами ведення Державного реєстру прав кожній окремій заяві (судовому рішенню) реєстраційного номера та фіксуванням дати і часу реєстрації.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

Реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви (судового рішення) є ідентифікатором відповідної заяви (судового рішення) у Державному реєстрі прав.

6. Формування заяв у сфері державної реєстрації прав у базі даних заяв здійснюється шляхом внесення відомостей про:

1) тип заяви, а саме:

про державну реєстрацію прав;

про виправлення технічної помилки у відомостях Державного реєстру прав;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

про виключення з Державного реєстру прав відомостей про поновлення договору;

{Абзац підпункту 1 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

про скасування;

про заборону вчинення реєстраційних дій;

про відкликання заяви;

{Абзац сьомий підпункту 1 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 599 від 26.06.2019}

про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

інший;

Під час формування заяви обирається один із передбачених цим підпунктом типів заяви;

2) заявника (крім випадків, передбачених законодавством):

{Абзац перший підпункту 2 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

прізвище;

ім’я;

по батькові (за наявності);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

реквізити документа, що посвідчує особу заявника:

- назва документа;

- серія документа (за наявності);

- номер документа;

- дата видачі документа;

- уповноважений суб’єкт, що видав документ;

- строк дії документа (за наявності);

- додаткові відомості про документ (за наявності);

підстава дії від імені іншої особи (у разі подання заяви уповноваженою на те особою):

{Абзац чотирнадцятий підпункту 2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

{Абзац п'ятнадцятий підпункту 2 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

{Абзац шістнадцятий підпункту 2 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

{Абзац сімнадцятий підпункту 2 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

{Абзац вісімнадцятий підпункту 2 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

{Абзац дев'ятнадцятий підпункту 2 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

{Абзац двадцятий підпункту 2 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

{Абзац двадцять перший підпункту 2 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

У разі формування заяви, що подається декількома заявниками, відомості про заявника зазначаються щодо кожного такого заявника;

3) засоби зв’язку із заявником (абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти);

{Пункт 6 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

4) реквізити платежу про справляння адміністративного збору (крім випадків формування заяви щодо суб’єкта речового права, обтяження, який звільнений від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав).

{Пункт 6 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

7. Під час формування заяви про державну реєстрацію прав додатково до відомостей, передбачених пунктом 6 цього Порядку, вносяться відомості про:

1) тип державної реєстрації:

право власності, право довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язань;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

речове право, похідне від права власності;

обтяження речового права.

Під час формування заяви обирається один із передбачених цим підпунктом типів державної реєстрації;

2) вид державної реєстрації:

набуття;

зміна;

{Абзац третій підпункту 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

припинення.

Під час формування заяви обирається один із передбачених цим підпунктом видів державної реєстрації;

3) тип нерухомого майна:

земельна ділянка;

об’єкт будівництва (закінчений будівництвом об’єкт).

Під час формування заяви обирається один із передбачених цим підпунктом типів нерухомого майна, крім передбачених законодавством випадків, коли обирається декілька типів нерухомого майна;

{Підпункт 3 пункту 7 в редакції Постанови КМ № 509 від 28.04.2021}

4) реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна (у разі наявності відкритого розділу в Державному реєстрі прав);

{Підпункт 4 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 509 від 28.04.2021}

5) кадастровий номер земельної ділянки (у разі формування заяви щодо земельної ділянки, об’єкта будівництва або закінченого будівництвом індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку, адресою якого вважається місце розташування земельної ділянки, на якій споруджено відповідний об’єкт);

{Підпункт 5 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 399 від 13.05.2020, № 509 від 28.04.2021}

6) адресу нерухомого майна (крім випадків формування заяви щодо земельної ділянки);

{Підпункт 6 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 399 від 13.05.2020, № 509 від 28.04.2021}

7) реєстраційний номер документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (у разі формування заяви щодо новозбудованого або реконструйованого об’єкта нерухомого майна та у разі, коли реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі документів);

{Підпункт 7 пункту 7 в редакції Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

8) суб’єкта речового права, обтяжувача (у разі формування заяви щодо набуття речового права, обтяження):

{Абзац перший підпункту 8 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

для фізичних осіб:

- прізвище;

- ім’я;

- по батькові (за наявності);

- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

- реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У разі відсутності у фізичної особи реєстраційного номера облікової картки платника податків через свої релігійні переконання, про що офіційно повідомлено відповідний контролюючий орган, додатково вносяться відомості про реквізити паспорта громадянина України:

{Абзац восьмий підпункту 8 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

{Абзац дев'ятий підпункту 8 пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

- назва документа;

- серія документа (за наявності);

- номер документа;

- дата видачі документа;

- уповноважений суб’єкт, що видав документ;

- строк дії документа (за наявності);

- додаткові відомості про документ (за наявності);

для юридичних осіб:

- повне найменування юридичної особи;

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.

У разі формування заяви, що подається щодо декількох суб’єктів, відомості про суб’єкта речового права, обтяження зазначаються щодо кожного такого суб’єкта;

8-1) засоби зв’язку із суб’єктом речового права, обтяжувачем (абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти);

{Пункт 7 доповнено підпунктом 8-1 згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

9) документи, подані для державної реєстрації прав (за наявності):

{Абзац перший підпункту 9 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

тип документа (відповідно до словника типів документів);

{Абзац другий підпункту 9 пункту 7 в редакції Постанови КМ № 509 від 28.04.2021}

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

строк дії документа (за наявності);

додаткові відомості про документ (за наявності).

У разі формування заяви, разом з якою подається декілька документів для державної реєстрації прав, відомості про документ зазначаються щодо кожного такого документа.

8. Під час формування заяви про виправлення технічної помилки у відомостях Державного реєстру прав додатково до відомостей, передбачених пунктом 6 цього Порядку, вносяться відомості про:

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

1) тип помилки у відомостях Державного реєстру прав:

{Абзац перший підпункту 1 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

технічна помилка у відомостях Державного реєстру прав з вини заявника;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 8 в редакції Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

технічна помилка у відомостях Державного реєстру прав з вини державного реєстратора;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 8 в редакції Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

погашення записів у Реєстрі прав власності на нерухоме майно.

{Підпункт 1 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

Під час формування заяви обирається один із передбачених цим підпунктом типів технічної помилки у відомостях Державного реєстру прав;

{Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

2) реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна (у разі наявності відкритого розділу в Державному реєстрі прав);

{Підпункт 2 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 509 від 28.04.2021}

3) номер відомостей про речове право на нерухоме майно, обтяження такого права в Державному реєстрі прав;

{Підпункт 3 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

4) опис технічної помилки;

{Підпункт 4 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

5) документи, подані для виправлення технічної помилки у відомостях Державного реєстру прав (за наявності):

{Абзац перший підпункту 5 пункту 8 в редакції Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

тип документа (відповідно до словника типів документів);

{Абзац другий підпункту 5 пункту 8 в редакції Постанови КМ № 509 від 28.04.2021}

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

строк дії документа (за наявності);

додаткові відомості про документ (за наявності).

У разі формування заяви, разом з якою подається декілька документів для виправлення технічної помилки у відомостях Державного реєстру прав, відомості про документ зазначаються щодо кожного такого документа.

{Абзац дев'ятий підпункту 5 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

8-1. Під час формування заяви про виключення з Державного реєстру прав відомостей про поновлення договору додатково до відомостей, передбачених пунктом 6 цього Порядку, вносяться відомості про:

1) кадастровий номер земельної ділянки;

2) реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна;

3) номер відомостей про інше речове право, похідне від права власності, в Державному реєстрі прав.

{Порядок доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

9. Під час формування заяви про скасування додатково до відомостей, передбачених пунктом 6 цього Порядку, вносяться відомості про:

1) тип скасування:

внесення запису про скасування державної реєстрації прав;

внесення відомостей про скасування рішення державного реєстратора;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 9 в редакції Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

скасування запису Державного реєстру прав.

Під час формування заяви обирається один із передбачених цим підпунктом типів скасування;

2) реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна (у разі внесення запису про скасування державної реєстрації прав чи скасування запису Державного реєстру прав та наявності відкритого розділу в Державному реєстрі прав);

{Підпункт 2 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 399 від 13.05.2020, № 509 від 28.04.2021}

3) номер запису Державного реєстру прав (у разі внесення запису про скасування державної реєстрації прав чи скасування запису Державного реєстру прав та наявності запису в Державному реєстрі прав);

{Підпункт 3 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

4) індексний номер рішення державного реєстратора (у разі скасування рішення державного реєстратора);

{Підпункт 4 пункту 9 в редакції Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

5) документи, подані для скасування (за наявності):

{Абзац перший підпункту 5 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

тип документа (відповідно до словника типів документів);

{Абзац другий підпункту 5 пункту 9 в редакції Постанови КМ № 509 від 28.04.2021}

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

строк дії документа (за наявності);

додаткові відомості про документ (за наявності).

Під час формування заяви, разом з якою подається декілька документів для скасування, відомості про документ зазначаються щодо кожного такого документа.

10. Під час формування заяви власника про заборону вчинення реєстраційних дій додатково до відомостей, передбачених пунктом 6 цього Порядку, вносяться відомості про:

1) реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна;

2) кадастровий номер земельної ділянки (у разі формування заяви щодо земельної ділянки);

3) адресу нерухомого майна (крім випадків формування заяви щодо земельної ділянки).

{Підпункт 3 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 509 від 28.04.2021}

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

11. Під час формування заяви про відкликання заяви додатково до відомостей, передбачених пунктом 6 цього Порядку, вносяться відомості про реєстраційний номер заяви, що відкликається.

{Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ № 599 від 26.06.2019}

13. Під час формування заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна додатково до відомостей, передбачених пунктом 6 цього Порядку, вносяться відомості про:

1) тип нерухомого майна - закінчений будівництвом об’єкт;

{Підпункт 1 пункту 13 в редакції Постанови КМ № 509 від 28.04.2021}

2) реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна (у разі наявності відкритого розділу в Державному реєстрі прав);

{Підпункт 2 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 509 від 28.04.2021}

3) адреса нерухомого майна;

{Підпункт 3 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 509 від 28.04.2021}

4) орган місцевого самоврядування:

повне найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.

14. Реєстрація судових рішень щодо заборони (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій у базі даних заяв здійснюється шляхом внесення відомостей про:

{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

1) тип судового рішення:

про заборону вчинення реєстраційних дій;

про скасування заборони вчинення реєстраційних дій.

{Абзац третій підпункту 1 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

Під час реєстрації судового рішення обирається один із передбачених цим підпунктом типів судового рішення;

2) реквізити судового рішення:

назва;

серія (за наявності);

номер;

дата видачі;

уповноважений суб’єкт, що його видав;

додаткові відомості (за наявності);

3) тип нерухомого майна:

земельна ділянка;

об’єкт будівництва (закінчений будівництвом об’єкт).

Під час реєстрації судового рішення обирається один із передбачених цим підпунктом типів нерухомого майна;

{Підпункт 3 пункту 14 в редакції Постанови КМ № 509 від 28.04.2021}

4) реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна (у разі наявності відкритого розділу в Державному реєстрі прав);

{Підпункт 4 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 509 від 28.04.2021}

5) кадастровий номер земельної ділянки (у разі реєстрації судового рішення щодо земельної ділянки);

{Підпункт 5 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

6) адресу нерухомого майна (крім випадків формування заяви щодо земельної ділянки).

{Підпункт 6 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 399 від 13.05.2020, № 509 від 28.04.2021}

15. За результатами розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав (крім заяв щодо заборони вчинення реєстраційних дій) державний реєстратор у відповідному записі в базі даних заяв робить відмітку про завершення розгляду таких заяв.

Виготовлення електронних копій документів

16. Виготовлення електронних копій документів у сфері державної реєстрації прав здійснюється шляхом їх сканування.

{Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

Документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл. У разі перевищення допустимого для завантаження розміру файла такий файл розділяється на декілька файлів.

17. Електронні копії документів повинні бути придатні для сприйняття їх змісту.

18. Кожна окрема електронна копія документа, крім сканованого зображення, повинна містити таку текстову інформацію про:

тип документа (відповідно до словника типів документів);

{Абзац другий пункту 18 в редакції Постанови КМ № 509 від 28.04.2021}

його серію (за наявності);

номер документа;

дату видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

строк дії документа (за наявності);

додаткові відомості про документ (за наявності).

Пошук відомостей у Державному реєстрі прав

19. Програмні засоби ведення Державного реєстру прав забезпечують пошук відомостей про:

зареєстровані у базі даних заяв заяви у сфері державної реєстрації прав, судові рішення щодо заборони (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій;

{Абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав, у тому числі у невід’ємній архівній складовій частині Державного реєстру прав;

{Абзац третій пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

сформовані рішення, інформацію та витяги з Державного реєстру прав;

реєстраційні справи в електронній формі, відкриті на об’єкт нерухомого майна, та документи, що містяться в них;

стан розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав, результати надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав.

20. Пошук відомостей у базі даних заяв про зареєстровані заяви у сфері державної реєстрації прав, судові рішення щодо заборони (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій здійснюється за одним або кількома такими ідентифікаторами:

{Абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна (у разі наявності відкритого розділу в Державному реєстрі прав);

{Абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 509 від 28.04.2021}

кадастровий номер земельної ділянки (у разі формування заяви щодо земельної ділянки);

адреса нерухомого майна (крім випадків формування заяви щодо земельної ділянки);

{Абзац четвертий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 509 від 28.04.2021}

реєстраційний номер заяви (у разі відкликання заяви).

21. Пошук відомостей у Державному реєстрі прав про речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав, у тому числі в його невід’ємній архівній складовій частині, здійснюється за одним або кількома ідентифікаторами, передбаченими абзацами другим - четвертим пункту 20 цього Порядку, а також за такими ідентифікаторами:

{Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

{Абзац другий пункту 21 виключено на підставі Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

{Абзац третій пункту 21 виключено на підставі Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

{Абзац четвертий пункту 21 виключено на підставі Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

{Абзац п'ятий пункту 21 виключено на підставі Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

2) суб’єкт речового права, обтяжувач:

{Абзац перший підпункту 2 пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

для фізичних осіб:

- прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові;

- номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- реквізити документа, що посвідчує особу:

серія документа;

номер документа;

для юридичних осіб:

- повне найменування юридичної особи;

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.

Під час формування заяви обирається один або декілька із передбачених цим підпунктом параметрів залежно від типу суб’єкта речового права, обтяження;

3) номер відомостей про речове право на нерухоме майно, обтяження такого права в Державному реєстрі прав.

{Підпункт 3 пункту 21 в редакції Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

22. Пошук відомостей у Державному реєстрі прав про речові на нерухоме майно, обтяження таких прав, у тому числі в його невід’ємній архівній складовій частині, здійснюється за принципом:

{Абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

повного збігу всіх зазначених ідентифікаторів пошуку;

повного збігу всіх зазначених ідентифікаторів пошуку та/або кожного окремого із зазначених ідентифікаторів пошуку.

23. Пошук відомостей про реєстраційні справи в електронній формі, відкриті на об’єкт нерухомого майна, здійснюється за реєстраційним номером об’єкта нерухомого майна.

24. Пошук відомостей про сформовані рішення, інформацію та витяги з Державного реєстру прав здійснюється за індексним номером рішення, інформації або витягу з Державного реєстру прав.

25. Пошук відомостей про стан розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав, результати надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав здійснюється за реєстраційним номером заяви, датою та часом її реєстрації у базі даних заяв.

{Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

Відомості, що вносяться до Державного реєстру прав

26. Відомості про речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав вносяться до Державного реєстру прав виключно на підставі рішення державного реєстратора.

{Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

27. Для внесення до Державного реєстру прав відомостей про речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав зазначається індексний номер рішення.

{Абзац перший пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

Під час внесення відомостей до Державного реєстру прав за допомогою програмних засобів ведення зазначеного Реєстру автоматично відображаються відомості про:

прізвище, ім’я та по батькові державного реєстратора;

найменування суб’єкта державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

28. Після внесення відомостей про речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав до Державного реєстру прав відповідним відомостям автоматично присвоюється номер, який є їх ідентифікатором.

{Абзац перший пункту 28 в редакції Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

Дата і час державної реєстрації набуття, зміни чи припинення права власності, довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань, речових прав на нерухоме майно, похідних від права власності, обтяжень речових прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна фіксуються автоматично та відповідають даті і часу реєстрації відповідної заяви.

{Абзац другий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

29. До Державного реєстру прав вносяться такі відомості про нерухоме майно:

{Абзац перший пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

1) про земельну ділянку:

кадастровий номер земельної ділянки;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 29 виключено на підставі Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 29 виключено на підставі Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

2) про об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці:

тип об’єкта нерухомого майна;

площа об’єкта нерухомого майна (загальна та (за наявності) житлова);

опис об’єкта нерухомого майна із зазначенням об’єктів, що є приналежністю головної речі (присвоєна літера, римська або арабська цифра відповідно до технічного паспорта, загальна та (за наявності) житлова площа) (у разі коли об’єкт нерухомого майна є головною річчю);

відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна (найменування та/або присвоєна літера, загальна та (за наявності) житлова площа) (у разі коли об’єкт нерухомого майна є складною річчю);

адреса об’єкта нерухомого майна;

{Абзац сьомий підпункту 2 пункту 29 виключено на підставі Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташований такий об’єкт нерухомого майна (у разі коли об’єктом нерухомого майна є індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок, будівля або споруда та у документах, поданих для державної реєстрації права власності, наявні відомості про розташування такого об’єкта на земельній ділянці, зареєстрованій в Державному земельному кадастрі, або коли адресою новозбудованого індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку вважається місце розташування земельної ділянки, на якій споруджено відповідний об’єкт);

{Абзац восьмий підпункту 2 пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

{Підпункт 3 пункту 29 виключено на підставі Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

4) про об’єкт незавершеного будівництва:

опис об’єкта незавершеного будівництва (присвоєна відповідно до технічного паспорта літера, відсоток готовності тощо);

{Абзац третій підпункту 4 пункту 29 виключено на підставі Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва.

У разі наявності у документах, поданих для державної реєстрації права власності, відомостей про ціну (вартість) нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва додатково вносяться відомості про таку ціну (вартість).

{Підпункт 4 пункту 29 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

30. До Державного реєстру прав вносяться такі відомості про право власності, довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання:

{Абзац перший пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

1) про власника, довірчого власника (у разі передачі майна в довірчу власність як спосіб забезпечення виконання зобов’язань):

{Абзац другий пункту 30 в редакції Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

для фізичних осіб:

- прізвище;

- ім’я;

- по батькові (за наявності);

- номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У разі відсутності у фізичної особи реєстраційного номера облікової картки платника податків через свої релігійні переконання, про що офіційно повідомлено відповідний контролюючий орган, додатково вносяться відомості про реквізити паспорта громадянина України:

{Абзац дев'ятий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

{Абзац десятий пункту 30 виключено на підставі Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

- назва;

- серія (за наявності);

- номер;

- дата видачі;

- уповноважений суб’єкт, що його видав;

- строк дії (за наявності);

- додаткові відомості (за наявності);

для юридичних осіб:

- повне найменування юридичної особи;

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

для територіальних громад:

{Абзац двадцять другий пункту 30 виключено на підставі Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

- повне найменування органу місцевого самоврядування;

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

для держави:

повне найменування органу державної влади, що здійснює управління (розпоряджання) нерухомим майном;

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

2) форма власності;

3) вид спільної власності (у разі коли майно належить на праві спільної власності);

4) розмір частки у праві спільної власності (у разі коли майно належить на праві спільної часткової власності);

5) підстава для державної реєстрації права власності, довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання:

{Абзац тридцять перший пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

тип документа;

{Абзац другий підпункту 5 пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 509 від 28.04.2021}

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

додаткові відомості про документ (за наявності).

Підстава для державної реєстрації права власності, довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав вноситься з переліку документів, поданих для державної реєстрації прав та відображених у відповідній заяві.

{Пункт 30 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

6) абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти.

{Пункт 30 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

У разі коли майно належить на праві спільної власності, відомості про суб’єкта права власності зазначаються щодо кожного такого співвласника із присвоєнням кожним відомостям про право власності співвласника окремого номера.

{Абзац сороковий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

31. До Державного реєстру прав вносяться такі відомості про інше речове право, похідне від права власності:

{Абзац перший пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

1) про особу, якою набуто речове право на чуже майно:

{Абзац перший підпункту 1 пункту 31 в редакції Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

для фізичних осіб:

- прізвище;

- ім’я;

- по батькові (за наявності);

- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У разі відсутності у фізичної особи реєстраційного номера облікової картки платника податків через свої релігійні переконання, про що офіційно повідомлено відповідний контролюючий орган, додатково вносяться відомості про реквізити паспорта громадянина України:

{Абзац восьмий підпункту 1 пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

{Абзац дев'ятий підпункту 1 пункту 31 виключено на підставі Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

- назва;

- серія (за наявності);

- номер;

- дата видачі;

- уповноважений суб’єкт, що його видав;

- строк дії (за наявності);

- додаткові відомості (за наявності);

для юридичних осіб:

- повне найменування юридичної особи;

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

для територіальних громад:

{Абзац двадцять перший підпункту 1 пункту 31 виключено на підставі Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

- повне найменування органу місцевого самоврядування;

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

для держави:

- повне найменування органу державної влади, що здійснює управління (розпоряджання) нерухомим майном;

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

2) вид речового права, похідного від права власності;

{Підпункт 2 пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 663 від 23.06.2021}

3) дата укладення договору, за яким набувається речове право, похідне від права власності (у разі набуття речового права на підставі договору);

{Підпункт 3 пункту 31 в редакції Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

4) строк дії договору, за яким набувається речове право, похідне від права власності (у разі набуття речового права на підставі договору на певний строк);

{Підпункт 4 пункту 31 в редакції Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

5) відомості про поновлення договору (у разі набуття права оренди, сервітуту, суперфіцію чи емфітевзису земельної ділянки);

{Підпункт 5 пункту 31 в редакції Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

5-1) номер відомостей про оренду земельної ділянки чи про право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) (у разі державної реєстрації суборенди земельної ділянки чи державної реєстрації оренди земельної ділянки, набутої на підставі договору, укладеного з емфітевтом);

{Пункт 31 доповнено підпунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 663 від 23.06.2021}

{Підпункт 6 пункту 31 виключено на підставі Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

7) підстава для державної реєстрації іншого речового права, похідного від права власності:

{Абзац перший підпункту 7 пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

тип документа;

{Абзац другий підпункту 7 пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 509 від 28.04.2021}

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

додаткові відомості про документ (за наявності).

Підстава для державної реєстрації іншого речового права, похідного від права власності, за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав вноситься з переліку документів, поданих для державної реєстрації прав та відображених у відповідній заяві;

{Підпункт 7 пункту 31 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

8) абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти.

У разі наявності у документах, поданих для державної реєстрації іншого речового права, похідного від права власності, відомостей про ціну (вартість) такого речового права та/або розмір плати за користування нерухомим майном додатково вносяться відомості про таку ціну (вартість) та/або розмір плати.

У разі коли відомості про інше речове право, похідне від права власності, вносяться до спеціального розділу Державного реєстру прав додатково до відомостей, передбачених цим пунктом, вносяться відомості про власника та про нерухоме майно, передбачені пунктом 29 і підпунктом 1 пункту 30 цього Порядку (крім випадків, коли відповідно до законодавства власник відсутній).

{Пункт 31 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

32. До Державного реєстру прав вносяться такі відомості про обтяження речового права:

1) про обтяжувача (крім випадків, передбачених цим пунктом):

для фізичних осіб:

- прізвище;

- ім’я;

- по батькові (за наявності);

- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У разі відсутності у фізичної особи реєстраційного номера облікової картки платника податків через свої релігійні переконання, про що офіційно повідомлено відповідному контролюючому органу, додатково вносяться відомості про реквізити паспорта громадянина України:

- назва;

- серія (за наявності);

- номер;

- дата видачі;

- уповноважений суб’єкт, що його видав;

- строк дії (за наявності);

- додаткові відомості (за наявності);

для юридичних осіб:

- повне найменування юридичної особи;

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

2) вид обтяження;

3) предмет обтяження (нерухоме майно, майнові права чи речові права на нерухоме майно, похідні від права власності).

Якщо предметом обтяження є речове право на нерухоме майно, похідне від права власності, додатково зазначається номер відомостей про таке речове право в Державному реєстрі прав);

4) зміст обтяження (за наявності);

5) строк дії обтяження (за наявності);

6) підстава для державної реєстрації обтяження:

тип документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

додаткові відомості про документ (за наявності).

Підстава для державної реєстрації обтяження за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав вноситься з переліку документів, поданих для державної реєстрації прав та відображених у відповідній заяві.

У разі коли відомості про обтяження речового права вносяться до спеціального розділу Державного реєстру прав, додатково до відомостей, передбачених цим пунктом, вносяться відомості про нерухоме майно та власника такого майна, передбачені пунктом 29 і підпунктом 1 пункту 30 цього Порядку.

У разі державної реєстрації іпотеки додатково до відомостей, передбачених цим пунктом, вносяться відомості про боржника, який є відмінним від іпотекодавця (в обсязі, передбаченому підпунктом 1 пункту 30 цього Порядку); розмір основного зобов’язання; реквізити заставної, відомості про видачу дубліката заставної, анулювання заставної (у разі коли іпотечним договором передбачено видачу заставної).

У разі державної реєстрації вимоги нотаріального посвідчення договору, предметом якого є нерухоме майно, до Державного реєстру прав замість відомостей про обтяжувача вносяться відомості про власника нерухомого майна, яким встановлено таку заборону (в обсязі, передбаченому підпунктом 1 пункту 30 цього Порядку).

У разі державної реєстрації заборони передачі емфітевтом земельної ділянки сільськогосподарського призначення в оренду до Державного реєстру прав замість відомостей про обтяжувача вносяться відомості про відповідного емфітевта (в обсязі, передбаченому підпунктом 1 пункту 30 цього Порядку).

У разі державної реєстрації переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення до Державного реєстру прав замість відомостей про обтяжувача вносяться відомості про особу, якій передано на підставі письмового договору переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення (в обсязі, передбаченому підпунктом 1 пункту 30 цього Порядку).

У разі державної реєстрації наміру власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення щодо продажу земельної ділянки до Державного реєстру прав замість відомостей про обтяжувача вносяться відомості про власника нерухомого майна, який має намір продажу (в обсязі, передбаченому підпунктом 1 пункту 30 цього Порядку).

{Пункт 32 в редакції Постанови КМ № 663 від 23.06.2021}

33. У випадках, передбачених законодавством, до відомостей, передбачених пунктами 31 та 32 цього Порядку, додатково вноситься номер відомостей про інше речове право, похідне від права власності, обтяження речового права, перенесеного з іншого розділу чи спеціального розділу Державного реєстру прав. При цьому дата та час державної реєстрації іншого речового права, похідного від права власності, обтяження речового права у відповідних розділах чи спеціальному розділі Державного реєстру прав залишаються незмінними.

{Абзац перший пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 599 від 26.06.2019, № 399 від 13.05.2020}

Після перенесення відомостей про інше речове право, похідне від права власності, обтяження речового права з розділу чи спеціального розділу Державного реєстру прав державний реєстратор робить у відповідному розділі чи спеціальному розділі Державного реєстру прав відмітку про погашення таких відомостей.

{Абзац другий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

{Пункт 34 виключено на підставі Постанови КМ № 599 від 26.06.2019}

{Пункт 35 виключено на підставі Постанови КМ № 599 від 26.06.2019}

36. До спеціального розділу Державного реєстру прав вносяться такі відомості про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна:

{Абзац перший пункту 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

1) про об’єкт нерухомого майна:

тип об’єкта нерухомого майна;

адреса об’єкта нерухомого майна;

реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна (у разі наявності відкритого розділу на об’єкт нерухомого майна);

2) про орган місцевого самоврядування, за заявою якого майно взято на облік як безхазяйне:

повне найменування органу місцевого самоврядування;

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.

37. До Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації набуття права власності, довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання замість наявних відомостей, що містяться у розділі Державного реєстру прав, вносяться нові відомості про право власності, довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання, передбачені у пункті 30 цього Порядку.

{Абзац перший пункту 37 в редакції Постанови КМ № 399 від 13.05.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 509 від 28.04.2021}

До Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації набуття іншого речового права, похідного від права власності, обтяження речового права вносяться нові відомості про інше речове право, похідне від права власності, обтяження речового права, передбачені у пунктах 31 і 32 цього Порядку.

{Пункт 37 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 509 від 28.04.2021}

До Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації зміни речового права, обтяження речового права у наявних відомостях, що містяться у розділі чи спеціальному розділі Державного реєстру прав, вносяться зміни до відомостей про право власності, довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання, інше речове право, похідне від права власності, обтяження речового права, передбачені у пунктах 30-32 цього Порядку.

{Пункт 37 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 509 від 28.04.2021}

У разі коли під час проведення державної реєстрації набуття права власності у відкритому розділі Державного реєстру прав містяться відомості про інше речове право, похідне від права власності, що містять відомості про власника, замість наявних відомостей про попереднього власника вносяться також відомості про актуального власника.

{Абзац четвертий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 399 від 13.05.2020, № 509 від 28.04.2021}

У разі коли під час проведення державної реєстрації прав державним реєстратором із поданих для такої реєстрації документів встановлено наявність допущеної технічної помилки під час проведення попередніх реєстраційних дій, що підтверджується документами відповідної реєстраційної справи у паперовій чи електронній формі, такі зміни до відомостей Державного реєстру прав вносяться одночасно з проведенням відповідної державної реєстрації прав.

{Абзац п'ятий пункту 37 в редакції Постанови КМ № 399 від 13.05.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 509 від 28.04.2021}

38. До Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав вносяться відомості про підставу для державної реєстрації припинення речового права, обтяження речового права:

{Абзац перший пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

тип документа;

{Абзац другий пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 509 від 28.04.2021}

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

додаткові відомості про документ (за наявності).

Підстава для державної реєстрації припинення речового права, обтяження речового права за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав вноситься з переліку документів, поданих для державної реєстрації прав, та відображених у відповідній заяві. У разі зняття державним, приватним виконавцем арешту на нерухоме майно під час примусового виконання рішень відповідно до закону підстава для державної реєстрації припинення обтяження за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав автоматично вноситься з автоматизованої системи виконавчого провадження.

{Пункт 38 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

{Пункт 39 виключено на підставі Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

Використання відомостей невід’ємної архівної складової частини Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації прав

40. Відомості невід’ємної архівної складової частини Державного реєстру прав використовуються державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав для встановлення наявності (відсутності) записів про державну реєстрацію прав, їх обтяжень, у тому числі з метою їх перенесення до Державного реєстру прав та погашення у випадках, передбачених цим Порядком.

41. У разі коли під час проведення державної реєстрації права власності державним реєстратором встановлено наявність запису про державну реєстрацію права власності в невід’ємній архівній складовій частині Державного реєстру прав, додатково до відомостей, передбачених пунктом 30 цього Порядку, вносяться такі відомості:

реєстраційний номер запису в Реєстрі прав власності на нерухоме майно;

дата і час державної реєстрації права власності у Реєстрі прав власності на нерухоме майно.

42. У разі коли під час проведення державної реєстрації права власності державним реєстратором встановлено також наявність записів про інше речове право та суб’єкта такого права, про обтяження речового права та суб’єктів обтяження в невід’ємній архівній складовій частині Державного реєстру прав, зазначені записи переносяться до Державного реєстру прав шляхом внесення відомостей, передбачених пунктами 31 та 32 цього Порядку, разом з відомостями про:

реєстраційний номер запису в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек;

дату і час державної реєстрації іншого речового права, похідного від права власності, обтяження речового права у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек.

43. Перенесення до Державного реєстру прав записів про інше речове право, похідне від права власності, та суб’єкта такого права, про обтяження речового права та суб’єктів обтяження у випадку, передбаченому пунктом 42 цього Порядку, здійснюється державним реєстратором прав у разі, коли такі записи щодо індивідуально визначеного об’єкта нерухомого майна є чинними, ідентифікують відповідний об’єкт нерухомого майна та суб’єктів речового права та/або суб’єктів обтяження.

44. У разі коли під час проведення державної реєстрації припинення іншого речового права, похідного від права власності, обтяження речового права державним реєстратором встановлено наявність записів про інше речове право та суб’єкта такого права, про обтяження речового права та суб’єктів обтяження в невід’ємній архівній складовій частині Державного реєстру прав, такі записи переносяться до спеціального розділу Державного реєстру прав шляхом внесення відомостей, передбачених пунктами 31 та 32 цього Порядку, разом з такими відомостями про:

реєстраційний номер запису в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек;

дату і час державної реєстрації іншого речового права, похідного від права власності, обтяження речового права у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек.

Після внесення відомостей до спеціального розділу Державного реєстру прав державний реєстратор проводить державну реєстрацію припинення речових прав на нерухоме майно або їх обтяжень у порядку, передбаченому пунктом 38 цього Порядку.

Правила цього пункту в частині використання спеціального розділу Державного реєстру прав не застосовуються у випадках, коли така державна реєстрація проводиться одночасно з державною реєстрацією права власності або коли на відповідний об’єкт нерухомого майна відкрито розділ у Державному реєстрі прав.

45. У разі державної реєстрації прав, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. в архівній складовій частині Державного реєстру прав, після внесення до Державного реєстру прав відомостей, передбачених пунктами 41, 42 та 44 цього Порядку, державний реєстратор проставляє у Реєстрі прав власності на нерухоме майно відмітку про погашення запису про об’єкт нерухомого майна, незавершеного будівництва (крім випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту), в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек відмітку про погашення запису про обтяження речового права та/або запису про іпотеку.

{Абзац перший пункту 45 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

У разі належності майна на праві спільної власності у Реєстрі прав власності на нерухоме майно проставляється відмітка про погашення запису про право власності виключно щодо особи, стосовно якої проводяться реєстраційні дії.

{Абзац другий пункту 45 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

Правила цього пункту в частині проставлення відмітки про погашення запису в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек застосовуються також у разі, коли така державна реєстрація вже проведена в Державному реєстрі прав без проставлення відповідної відмітки під час проведення наступних реєстраційних дій щодо відповідного об’єкта нерухомого майна за умови належної ідентифікації такого об’єкта у відповідних реєстрах або у разі відсутності необхідності проведення реєстраційних дій - за заявою про виправлення технічної помилки. Таку заяву може подати також особа, записи про яку в Реєстрі прав власності на нерухоме майно залишилися без проставлення відмітки про погашення, або її спадкоємці (правонаступники).

{Абзац третій пункту 45 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

Внесення відомостей про скасування записів/відомостей в Державному реєстрі прав

{Назва розділу в редакції Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

46. Записи про скасування державної реєстрації прав, відомості про скасування рішення державного реєстратора вносяться до Державного реєстру прав та записи Державного реєстру прав скасовуються виключно на підставі рішення державного реєстратора.

{Пункт 46 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

47. Для внесення записів про скасування державної реєстрації прав, відомостей про скасування рішення державного реєстратора, скасування записів Державного реєстру прав зазначається індексний номер рішення.

{Абзац перший пункту 47 в редакції Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

Під час внесення записів про скасування державної реєстрації прав, відомостей про скасування рішення державного реєстратора, скасування записів Державного реєстру прав за допомогою програмних засобів його ведення автоматично відображаються відомості про:

{Абзац другий пункту 47 в редакції Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

прізвище, ім’я та по батькові державного реєстратора;

найменування суб’єкта державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

48. Дата і час внесення записів про скасування державної реєстрації прав, відомостей про скасування рішення державного реєстратора скасування записів Державного реєстру прав фіксуються автоматично та відповідають даті і часу реєстрації відповідної заяви.

{Пункт 48 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

49. До Державного реєстру прав під час внесення записів про скасування державної реєстрації прав, відомостей про скасування рішення державного реєстратора скасування записів Державного реєстру прав вносяться відомості про підставу для внесення таких записів/відомостей чи скасування записів:

{Абзац перший пункту 49 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

тип документа;

{Абзац другий пункту 49 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 509 від 28.04.2021}

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

додаткові відомості про документ (за наявності).

Підстава для внесення записів про скасування державної реєстрації прав, відомостей про скасування рішення державного реєстратора, скасування записів Державного реєстру прав за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав вноситься з переліку документів, поданих для скасування та відображених у відповідній заяві.

{Пункт 49 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

{Пункт 50 виключено на підставі Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

51. Внесення записів про скасування державної реєстрації прав, скасування записів Державного реєстру прав здійснюється за заявою особи, заінтересованої у внесенні/скасуванні відповідних записів, виключно у випадках, передбачених законом.

{Абзац перший пункту 51 в редакції Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

У Державному реєстрі прав під час внесення записів про скасування державної реєстрації прав за допомогою програмних засобів його ведення автоматично поновлюються записи про речові права, їх обтяження, що існували до проведення державної реєстрації прав, що скасована, у разі їх наявності в Державному реєстрі прав.

У Державному реєстрі прав під час скасування його записів у зв’язку із скасуванням рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна проставляється відмітка про скасування відповідного запису.

{Пункт 51 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

У разі скасування рішення про внесення змін до запису Державного реєстру прав у такому Реєстрі проводиться зміна шляхом редагування відповідного запису з метою приведення його у стан, що існував до прийняття такого рішення та проведення відповідних реєстраційних дій.

{Пункт 51 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

52. У разі коли в Державному реєстрі прав відсутні записи про речові права, їх обтяження, що підлягають поновленню, а відомості про такі речові права, їх обтяження, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, містяться у реєстрах (кадастрах), поновлення записів про речові права, їх обтяження, що існували до проведення державної реєстрації прав, здійснюється державним реєстратором шляхом внесення з відповідних реєстрів (кадастрів) відомостей про такі права, обтяження, передбачених пунктами 30-32 цього Порядку, разом з відомостями про:

{Абзац перший пункту 52 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

реєстраційний номер запису в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек;

{Абзац другий пункту 52 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

дата і час державної реєстрації у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек.

{Абзац третій пункту 52 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

У разі коли у Державному реєстрі прав відкрито розділ на об’єкт нерухомого майна, а у зв’язку із внесенням записів про скасування державної реєстрації прав у Державному реєстрі прав чи у реєстрах (кадастрах), у яких до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства здійснювалася державна реєстрація прав, відсутні записи чи відомості, які підлягають поновленню, такий розділ на об’єкт нерухомого майна залишається відкритим та використовується для проведення в подальшому державної реєстрації прав на відповідний об’єкт нерухомого майна.

У разі коли внесення записів про скасування державної реєстрації прав здійснюється щодо державної реєстрації прав, у результаті якої закрито розділ Державного реєстру прав та реєстраційну справу, в Державному реєстрі прав проставляється відмітка про скасування державної реєстрації прав і відкривається закритий розділ Державного реєстру прав та відповідна реєстраційна справа.

53. Внесення відомостей про скасування рішення державного реєстратора здійснюється за заявою особи, заінтересованої у внесенні відповідних відомостей, а також у порядку, передбаченому статтею 37 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

У Державному реєстрі прав під час внесення відомостей про скасування рішення державного реєстратора проставляється відмітка про скасування відповідного рішення.

{Пункт 53 в редакції Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

{Пункт 54 виключено на підставі Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

Надання відомостей з Державного реєстру прав

55. Відомості з Державного реєстру прав формуються виключно за допомогою програмних засобів його ведення з обов’язковим присвоєнням індексного номера, фіксацією дати та часу їх формування.

56. Відомості з Державного реєстру прав формуються у формі:

1) інформації з Державного реєстру прав про:

зареєстровані речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

про осіб, що отримували інформацію з Державного реєстру прав;

документи реєстраційної справи;

2) витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав.

57. Інформація з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав містить актуальні на дату та час її надання відомості Державного реєстру прав, а також відомості з його невід’ємної архівної складової частини, або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав.

{Абзац перший пункту 57 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 599 від 26.06.2019; в редакції Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

За бажанням особи інформація з Державного реєстру прав, крім відомостей, передбачених абзацом першим цього пункту, може додатково містити відомості про набуття, зміну і припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав, а також про внесені зміни до відповідних відомостей Державного реєстру прав та його невід’ємної архівної складової частини у хронологічному порядку.

{Абзац другий пункту 57 в редакції Постанови КМ № 599 від 26.06.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

{Абзац третій пункту 57 виключено на підставі Постанови КМ № 599 від 26.06.2019}

Інформація з Державного реєстру прав, що формується за таким об’єктом нерухомого майна як багатоквартирний житловий будинок, містить відомості про всі зареєстровані права власності на квартири, житлові та нежитлові приміщення, розташовані у відповідному багатоквартирному житловому будинку.

{Абзац п'ятий пункту 57 виключено на підставі Постанови КМ № 599 від 26.06.2019}

Інформація з Державного реєстру прав, що містить відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта речового права, обтяження, надається виключно особі, якої вони стосуються, крім випадків, передбачених законом.

58. Інформація з Державного реєстру прав про осіб, що отримували інформацію з нього, містить відомості усіх осіб, що отримували інформацію з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав, що стосуються певного суб’єкта.

{Пункт 58 в редакції Постанови КМ № 599 від 26.06.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

59. Інформація з Державного реєстру прав про документи реєстраційної справи містить відомості про всі документи, що містяться у відповідній реєстраційній справі в електронній формі, та надається для ознайомлення у формі переліку таких документів.

{Абзац перший пункту 59 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

Після ознайомлення з відповідним переліком документів особа може отримати з Державного реєстру прав відповідний документ реєстраційної справи в електронній формі.

{Абзац другий пункту 59 в редакції Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

60. У разі формування інформації з Державного реєстру прав та надання її у паперовій формі до Державного реєстру прав вносяться такі відомості:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та реквізити документа, що посвідчує особу, яка звернулася за отриманням інформації з Державного реєстру прав:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

строк дії документа (за наявності);

додаткові відомості про документ (за наявності);

параметри пошуку інформації з Державного реєстру прав.

{Пункт 60 в редакції Постанови КМ № 599 від 26.06.2019}

61. Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав формується державним реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав в електронній формі та є доступним для використання заявником на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг та/або іншій інформаційній системі, за допомогою якої заявником подавалися документи для державної реєстрації прав. За бажанням заявника витяг з Державного реєстру прав надається в паперовій формі на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, з проставленням підпису та печатки.

{Абзац перший пункту 61 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 399 від 13.05.2020, № 509 від 28.04.2021}

Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав формується після внесення до зазначеного Реєстру відомостей про речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав та містить відомості про:

{Абзац другий пункту 61 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 399 від 13.05.2020, № 509 від 28.04.2021}

індексний номер витягу;

дату та час його формування;

державного реєстратора, який сформував витяг;

підставу формування витягу;

речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав, що заявлені заявником та державну реєстрацію яких проведено;

{Абзац сьомий пункту 61 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

нерухоме майно.

{Абзац восьмий пункту 61 в редакції Постанови КМ № 509 від 28.04.2021}

У разі коли витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав формується у паперовій формі, такий витяг також повинен містити поле для проставлення підпису та печатки.

{Абзац дев'ятий пункту 61 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

{Розділ "Веб-портал Мін’юсту для доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав, подання заяв в електронній формі, отримання відомостей з Державного реєстру прав та періодичне оприлюднення статистичних відомостей про проведені реєстраційні дії" виключено на підставі Постанови КМ № 399 від 13.05.2020}

{Порядок в редакції Постанови КМ № 484 від 06.06.2018}