Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 509
Прийняття: 28.04.2021
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 квітня 2021 р. № 509
Київ

Про запровадження експериментального проекту щодо отримання державним реєстратором прав на нерухоме майно за допомогою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, що перебувають у розпорядженні комунальних підприємств бюро технічної інвентаризації на паперових носіях, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства юстиції, Міністерства цифрової трансформації та Міністерства розвитку громад та територій стосовно реалізації протягом 2021-2023 років експериментального проекту щодо отримання державним реєстратором прав на нерухоме майно за допомогою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, що перебувають у розпорядженні підприємств бюро технічної інвентаризації на паперових носіях у зв’язку із здійсненням ними до 1 січня 2013 р. повноважень щодо проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно (далі - експериментальний проект).

2. Затвердити Порядок отримання державним реєстратором прав на нерухоме майно за допомогою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, що перебувають у розпорядженні підприємств бюро технічної інвентаризації на паперових носіях, що додається.

3. Рекомендувати комунальним підприємствам бюро технічної інвентаризації, у розпорядженні яких перебувають відомості про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно на паперових носіях у зв’язку із здійсненням підприємствами бюро технічної інвентаризації до 1 січня 2013 р. повноважень щодо проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, взяти участь у реалізації експериментального проекту.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, що є засновниками комунальних підприємств бюро технічної інвентаризації, зазначених у пункті 3 цієї постанови, вжити заходів до сприяння реалізації експериментального проекту.

5. Міністерству юстиції:

оприлюднити інформацію про реалізацію експериментального проекту на власному офіційному веб-сайті;

вжити заходів до організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення для реалізації експериментального проекту; 

подати не пізніше ніж через три місяці після реалізації експериментального проекту Кабінетові Міністрів України звіт про його результати.

6. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

7. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзаців восьмого, дев’ятого, дванадцятого, тринадцятого підпункту 3, підпункту 11, абзаців другого - четвертого підпункту 13, підпункту 15, абзаців десятого, одинадцятого підпункту 16 пункту 2, абзаців п’ятдесят дев’ятого, шістдесят другого, шістдесят четвертого, шістдесят п’ятого, шістдесят восьмого - вісімдесятого, вісімдесят восьмого - дев’яносто першого, дев’яносто дев’ятого - сто двадцять шостого підпункту 1 пункту 3 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності через шість місяців з дня опублікування цієї постанови.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 квітня 2021 р. № 509

ПОРЯДОК
отримання державним реєстратором прав на нерухоме майно за допомогою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, що перебувають у розпорядженні підприємств бюро технічної інвентаризації на паперових носіях

1. Цей Порядок визначає механізм отримання державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) в електронній формі за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) відомостей про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, що перебувають у розпорядженні підприємств бюро технічної інвентаризації на паперових носіях у зв’язку із здійсненням ними до 1 січня 2013 р. повноважень щодо проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

2. Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” за допомогою Державного реєстру прав формує запит в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису та обов’язковим відображенням ідентифікатора нерухомого майна, який складається з назви адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, мм. Київ та Севастополь), району, населеного пункту або селищної чи сільської ради, іменованого об’єкта (у разі наявності), назви вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулку тощо), номера об’єкта нерухомого майна (будинку, будівлі, споруди тощо), номера корпусу та/або номера окремої частини об’єкта нерухомого майна (квартири, приміщення тощо) та обирає адресата - підприємство бюро технічної інвентаризації, що відповідно до відомостей, відображених у реєстраційному написі або реєстраційному посвідченні, здійснювало державну реєстрацію права власності на таке нерухоме майно.

У запиті також зазначається номер реєстрової книги та реєстровий номер, якщо наявні відомості, що дають можливість їх чітко ідентифікувати.

3. За допомогою Державного реєстру прав уповноважена особа підприємства бюро технічної інвентаризації отримує повідомлення про надходження запиту від державного реєстратора та у строки, визначені Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, формує в електронній формі:

1) форму відомостей про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (далі - форма про власність);

2) форму про відсутність державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

Форма про власність формується виключно на підставі відомостей реєстрових книг та інвентаризаційної справи і обов’язково повинна містити відомості про:

реєстровий номер та дату реєстрації;

відомості щодо власника, у тому числі відомості про частку, що належить кожному співвласнику;

відомості щодо правовстановлювального документа.

У разі відсутності у відомостях реєстрових книг відомостей про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно уповноважена особа підприємства бюро технічної інвентаризації формує форму про відсутність державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

Форми, визначені цим пунктом, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи підприємства бюро технічної інвентаризації передаються за допомогою Державного реєстру прав державному реєстратору, що сформував запит.

4. Державним реєстром прав забезпечується збереження та відтворення запитів державних реєстраторів, форм про власність, форм про відсутність державної реєстрації права власності на нерухоме майно, сформованих відповідно до цього Порядку, а також здійснюється інформування державних реєстраторів, уповноважених осіб підприємств бюро технічної інвентаризації про надходження відповідних документів в електронній формі та контроль за строками опрацювання запитів державних реєстраторів.

5. Доступ уповноважених осіб підприємств бюро технічної інвентаризації до Державного реєстру прав для цілей, визначених цим Порядком, забезпечується безоплатно відповідно до Порядку забезпечення доступу осіб, уповноважених на здійснення реєстраційних дій, до Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Мін’юсту від 15 грудня 2015 р. № 2586/5 - в редакції наказу Мін’юсту від 3 лютого 2020 р. № 340/5.

Технічним адміністратором Державного реєстру прав забезпечується надання уповноваженим особам підприємств бюро технічної інвентаризації доступу до зазначеного Реєстру виключно для цілей, передбачених цим Порядком, без права доступу до відомостей, що містяться в Державному реєстрі прав, та можливості проведення реєстраційних дій.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 квітня 2021 р. № 509

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 830 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 27, ст. 1770; 2015 р., № 50, ст. 1601; 2017 р., № 47, ст. 1469; 2018 р., № 42, ст. 1489, № 96, ст. 3160, № 98, ст. 3235):

1) пункт 3 виключити;

2) у пункті 5:

в абзаці першому слова “ідентифікатор доступу” замінити словом “доступ”, а слова “відповідного договору” - словами “договору про надання сервісної послуги з опрацювання електронних заяв та/або сервісної послуги з опрацювання електронних заяв, поданих з використанням прикладного програмного інтерфейсу Реєстру”;

в абзаці другому слова “які виникають на підставі судових рішень, проводиться адміністратором Реєстру та його філіями (крім випадків, коли таке судове рішення виконується в порядку, встановленому для виконання судових рішень)” замінити словами “(крім випадків, передбачених абзацами третім та четвертим цього пункту, проводиться адміністратором Реєстру та його філіями)”;

3) у пункті 7:

абзац перший після слова “зазначаються” доповнити словами “такі відомості”;

у підпункті 1:

абзац другий після слова “найменування” доповнити словом “, місцезнаходження”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“для фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім’я та по батькові, адреса постійного місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків”;

доповнити підпункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“Для громадян України, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають відмітку в паспорті громадянина України замість реєстраційного номера облікової картки платника податків, вносяться відомості про серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України;”;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) тип рухомого майна (відповідно до словника типів рухомого майна), опис рухомого майна, що є предметом обтяження, достатній для його ідентифікації, або ідентифікатори, за якими можливо отримати інформацію щодо предмета обтяження в електронних інформаційних системах;”;

4) у пункті 8:

абзац перший після слова “вносяться” доповнити словами “такі відомості”;

у підпункті 1:

абзац другий після слова “найменування” доповнити словом “, місцезнаходження”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“для фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім’я та по батькові, адреса постійного місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків”;

доповнити підпункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“Для громадян України, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають відмітку в паспорті громадянина України замість реєстраційного номера облікової картки платника податків, вносяться відомості про серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України;”;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) тип рухомого майна (відповідно до словника типів рухомого майна), який використовується під час заповнення заяв, опис рухомого майна, що є предметом обтяження, достатній для його ідентифікації, або ідентифікатори, за якими можливо отримати інформацію щодо предмета обтяження в електронних інформаційних системах;”;

підпункти 5 і 6 виключити;

5) у пункті 9:

абзац п’ятий після слова “Реєстру” доповнити словами “або якщо в разі подання заяви в електронній формі відсутня електронна копія паперового документа, виготовлена шляхом сканування з накладенням кваліфікованого електронного підпису та печатки заявника (за наявності), або електронний документ про плату за внесення запису до Реєстру”;

абзац сьомий після слова “заяви” доповнити словами “до розгляду реєстратором”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі подання заяви в електронній формі відмова у внесенні запису до Реєстру оформляється шляхом надсилання електронного повідомлення за допомогою програмних засобів ведення Реєстру в день надходження заяви або в разі подання заяви в позаробочий час - не пізніше наступного робочого дня.”;

6) у пункті 10:

після слів “прийняття заяви” доповнити словами “до розгляду реєстратором”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі подання заяви в електронній формі в позаробочий час запис про обтяження рухомого майна вноситься до Реєстру не пізніше наступного робочого дня.”;

7) пункт 11 виключити;

8) пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі подання заяви в електронній формі витяг надсилається обтяжувачу чи уповноваженій ним особі виключно в електронній формі програмними засобами Реєстру.”;

9) пункт 13 викласти в такій редакції:

“13. У разі виявлення у витягу помилки, допущеної реєстратором, обтяжувач чи уповноважена ним особа можуть повідомити про це реєстратора у десятиденний строк з дня проведення державної реєстрації обтяження рухомого майна шляхом подання заяви про реєстрацію змін обтяження рухомого майна. Реєстратор перевіряє відповідність відомостей Реєстру інформації, наведеній у заяві про обтяження рухомого майна та, якщо факт невідповідності підтверджено, безоплатно виправляє допущену помилку в день надходження відповідної заяви.”;

10) у пункті 14 слова “внесення змін до запису” замінити словами “реєстрацію змін обтяження рухомого майна в паперовій або електронній формі”;

11) пункт 15 викласти в такій редакції:

“15. У разі виявлення боржником у витягу помилки, він може письмово повідомити обтяжувача з метою подальшого вчинення дій, передбачених пунктами 13 та 14 цього Порядку.”;

12) пункт 16 доповнити абзацами такого змісту:

“Зміни і додаткові відомості до запису в Реєстрі вносяться в день прийняття заяви до розгляду реєстратором.

У разі подання заяви в електронній формі в позаробочий час зміни і додаткові відомості вносяться до запису не пізніше наступного робочого дня.”;

13) у пункті 17 слова “дата державної реєстрації відомостей,” виключити;

14) у пункті 20:

абзац п’ятий після слова “запису” доповнити словами “або якщо у разі подання заяви в електронній формі відсутня електронна копія паперового документа, виготовлена шляхом сканування з накладенням кваліфікованого електронного підпису та печатки заявника (за наявності), або електронний документ про плату за внесення змін і додаткових відомостей до запису”;

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

“відомості, що містяться в заяві, не відповідають відомостям, що наявні в Реєстрі.”.

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

абзац восьмий після слова “заяви” доповнити словами “до розгляду реєстратором”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі подання заяви в електронній формі відмова у внесенні змін і додаткових відомостей до запису оформляється шляхом надсилання електронного повідомлення за допомогою програмних засобів ведення Реєстру в день надходження заяви або в разі подання заяви в позаробочий час - не пізніше наступного робочого дня.”;

15) пункт 21 викласти в такій редакції:

“21. Моментом реєстрації змін і додаткових відомостей до запису є день, година та хвилина внесення відповідних змін і додаткових відомостей до запису.”;

16) пункт 22 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі подання заяви в електронній формі витяг надсилається обтяжувачу чи уповноваженій ним особі виключно в електронній формі програмними засобами Реєстру.”;

17) у пункті 24:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“На підставі відповідної заяви щодо припинення обтяження виключенню підлягає запис стосовно всього рухомого майна, що є предметом обтяження.”.

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

в абзаці четвертому слова “заяву про припинення обтяження і” замінити словами “відповідну заяву для припинення обтяження та”;

18) у пункті 25:

абзац перший після слова “заяви” доповнити словами “до розгляду реєстратором”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі подання заяви в електронній формі в позаробочий час відомості про припинення обтяження вноситься до Реєстру не пізніше наступного робочого дня.”;

19) пункти 26 - 28 викласти в такій редакції:

“26. У разі припинення обтяження до Реєстру вносяться відомості про підставу припинення обтяження.

27. Реєстратор відмовляє у внесенні запису до Реєстру про припинення обтяження в разі, коли:

заява не відповідає вимогам, установленим пунктом 6 цього Порядку, або заява подана неналежному суб’єкту, що наділений повноваженнями реєстратора;

відомості, що містяться в заяві, не відповідають відомостям, що наявні в Реєстрі.

Про внесення запису до Реєстру про припинення обтяження реєстратор видає обтяжувачу чи уповноваженій ним особі примірник витягу. Другий примірник витягу реєстратор надсилає протягом п’яти днів боржнику.

У разі подання заяви в електронній формі витяг надсилається обтяжувачу чи уповноваженій ним особі виключно в електронній формі програмними засобами Реєстру.

Відмова у внесенні запису до Реєстру про припинення обтяження оформляється письмово протягом двох робочих днів після надходження заяви із зазначенням причини.

У разі подання заяви в електронній формі відмова у внесенні запису до Реєстру про припинення обтяження оформляється шляхом надсилання електронного повідомлення за допомогою програмних засобів ведення Реєстру в день надходження заяви або у разі подання заяви в позаробочий час - не пізніше наступного робочого дня.

Відомості про припинення обтяження вносяться до Реєстру безоплатно.

28. Фізична чи юридична особа має право на отримання витягу з Реєстру в паперовій або електронній формі, що мають однакову юридичну силу.

Витяг з Реєстру свідчить про внесення записів про обтяження до Реєстру або про їх відсутність.

Витяг з Реєстру формується за допомогою програмних засобів ведення Реєстру з урахуванням зазначених для пошуку ідентифікаторів, визначених пунктом 29 цього Порядку.

Витяг містить актуальні на дату та час надання відомості щодо одного запису про обтяження рухомого майна.

Якщо за зазначеними особою ідентифікаторами, визначеними у пункті 29 цього Порядку, в Реєстрі знайдено декілька записів щодо обтяження рухомого майна, така особа має можливість ознайомитися із сформованим за допомогою програмних засобів ведення Реєстру переліком знайдених записів та отримати витяг щодо кожного окремого запису.

Фізичні та юридичні особи мають право на отримання відомостей, що містяться в Реєстрі, в електронній формі з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Реєстру на підставі договору, укладеного з адміністратором Реєстру.”;

20) у пункті 29:

в абзаці першому слова “, які відповідно до законодавства отримали ідентифікатор доступу до Реєстру,” виключити, а після слова “заяви” доповнити словами “та після внесення плати за його надання”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Надання витягу в паперовій формі забезпечується нотаріусом або його помічником за допомогою програмних засобів ведення Реєстру після здійснення пошуку за зазначеними у заяві ідентифікаторами, надання особі переліку знайдених записів для ознайомлення у випадку, передбаченому абзацом п’ятим пункту 28 цього Порядку, формування витягу для його подальшого друку та видачі особі, що звернулася за його отриманням.

Витяг у паперовій формі надається на аркуші паперу формату А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціального бланка.

Для завірення витягу з Реєстру нотаріус використовує печатку, визначену Законом України “Про нотаріат”.”;

21) пункт 30 викласти в такій редакції:

“30. Витяг в електронній формі надається через офіційний веб-портал Мін’юсту або Єдиний державний вебпортал електронних послуг після внесення плати за його надання засобами інтегрованих платіжних систем.

Витяг в електронній формі може надаватися адміністратором Реєстру за допомогою програмних засобів Реєстру в межах надання сервісної послуги з опрацювання електронних заяв та/або сервісної послуги з опрацювання електронних заяв, поданих з використанням прикладного програмного інтерфейсу Реєстру.

Надання витягу в електронній формі забезпечується за допомогою програмних засобів ведення Реєстру, Єдиного державного вебпорталу електронних послуг шляхом здійснення особою пошуку за ідентифікаторами, визначеними пунктом 29 цього Порядку, перегляду у випадку, передбаченому абзацом п’ятим пункту 28 цього Порядку, переліку зареєстрованих обтяжень, формування витягу в електронній формі для його подальшого використання, у тому числі друку.”;

22) пункт 31 виключити;

23) у пункті 32:

абзац перший після слів “законом особи” доповнити словом “, адвокати”;

абзац п’ятий після слова “експертів,” доповнити словом “адвокат”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Витяг, сформований в електронній формі шляхом безпосереднього доступу користувача до Реєстру, містить актуальні на дату та час надання відомості щодо одного обтяження рухомого майна. У разі необхідності користувач може сформувати розширений витяг з Реєстру, який містить інформацію, в тому числі про обтяження, які були вилучені після їх припинення.”;

24) абзаци третій та п’ятий пункту 34 виключити;

25) у пункті 36 слово “абонентної” виключити.

2. У Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 86, ст. 3145; 2018 р., № 52, ст. 1827; 2020 р., № 44, ст. 1414):

1) підпункти 1 та 3 пункту 2 виключити;

2) у пункті 4:

доповнити пункт підпунктом 3-1 такого змісту:

“3-1) надсилання в електронній формі запитів підприємствам бюро технічної інвентаризації, що відповідно до законодавства проводили державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, об’єкти незавершеного будівництва, для отримання відомостей про зареєстровані до 1 січня 2013 р. права власності на об’єкт будівництва (закінчений будівництвом об’єкт) чи про відсутність реєстрації відповідних прав на зазначений у запиті об’єкт будівництва (закінчений будівництвом об’єкт);”;

підпункт 12 викласти в такій редакції:

“12) інформаційну взаємодію з Єдиним державним вебпорталом електронних послуг.

Єдина структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них визначаються Мін’юстом разом з Мінцифри шляхом прийняття рішень, які оформляються окремими протоколами;”;

доповнити пункт підпунктом 12-1 такого змісту:

“12-1) на підставі договорів про надання сервісної послуги, укладених з технічним адміністратором Державного реєстру прав, інформаційну взаємодію з інформаційними системами, що забезпечують ідентифікацію користувача з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри, для подання заяв у сфері державної реєстрації прав в електронній формі, забезпечення доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав, отримання відомостей з Державного реєстру прав;”;

у підпункті 13:

в абзаці другому після слів “суб’єкта державної реєстрації прав;” доповнити словами “автоматизацію та контроль процесів проведення реєстраційних дій, зокрема автоматичне внесення відомостей про нерухоме майно на підставі відомостей, отриманих з Державного земельного кадастру та Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, контроль за внесенням відомостей про речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав;”;

3) у пункті 7:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) тип нерухомого майна:

земельна ділянка;

об’єкт будівництва (закінчений будівництвом об’єкт).

Під час формування заяви обирається один із передбачених цим підпунктом типів нерухомого майна, крім передбачених законодавством випадків, коли обирається декілька типів нерухомого майна;”;

у підпункті 4 слова “на об’єкт нерухомого майна” замінити словами “в Державному реєстрі прав”;

доповнити пункт підпунктом 4-1 такого змісту:

“4-1) ідентифікатор об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта) в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (у разі формування заяви щодо об’єкта, якому присвоєно відповідний ідентифікатор);”;

у підпункті 5 слова “незавершеного будівництва або новозбудованого” замінити словами “будівництва або закінченого будівництвом”;

у підпункті 6 слово “об’єкта” виключити;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

“7) реєстраційний номер документа Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (у разі формування заяви щодо: закінченого будівництвом об’єкта у результаті нового будівництва чи реконструкції; об’єкта будівництва, державна реєстрація права власності щодо якого здійснюється як на об’єкт незавершеного будівництва; закінченого будівництвом об’єкта, державна реєстрація прав щодо якого здійснюється з використанням відомостей про технічну інвентаризацію такого об’єкта);”;

абзац другий підпункту 9 викласти в такій редакції:

“тип документа (відповідно до словника типів документів);”;

4) у пункті 8:

у підпункті 2 слова “на об’єкт нерухомого майна” замінити словами “в Державному реєстрі прав”;

абзац другий підпункту 5 викласти в такій редакції:

“тип документа (відповідно до словника типів документів);”;

5) у пункті 9:

у підпункті 2 слова “на об’єкт нерухомого майна” замінити словами “в Державному реєстрі прав”;

абзац другий підпункту 5 викласти в такій редакції:

“тип документа (відповідно до словника типів документів);”;

6) у підпункті 3 пункту 10 слово “об’єкта” виключити;

7) у пункті 13:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) тип нерухомого майна - закінчений будівництвом об’єкт;”;

у підпункті 2 слова “на об’єкт нерухомого майна” замінити словами “в Державному реєстрі прав”;

у підпункті 3 слово “об’єкта” виключити;

8) у пункті 14:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) тип нерухомого майна:

земельна ділянка;

об’єкт будівництва (закінчений будівництвом об’єкт).

Під час реєстрації судового рішення обирається один із передбачених цим підпунктом типів нерухомого майна;”;

у підпункті 4 слова “на об’єкт нерухомого майна” замінити словами “в Державному реєстрі прав”;

у підпункті 6 слово “об’єкта” виключити;

9) абзац другий пункту 18 викласти в такій редакції:

“тип документа (відповідно до словника типів документів);”;

10) у пункті 20:

в абзаці другому слова “на об’єкт нерухомого майна” замінити словами “в Державному реєстрі прав”;

в абзаці четвертому слово “об’єкта” виключити;

11) у пункті 29:

підпункти 1 та 2 викласти в такій редакції:

“1) про земельну ділянку - її кадастровий номер.

Відомості про кадастровий номер земельної ділянки за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав автоматично вносяться на підставі відомостей, отриманих з Державного земельного кадастру;

2) про об’єкт будівництва (закінчений будівництвом об’єкт):

ідентифікатор об’єкта в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (у разі коли об’єкту присвоєно відповідний ідентифікатор);

назва об’єкта;

тип об’єкта;

загальна, житлова площа приміщень об’єкта (для закінчених будівництвом об’єктів, що мають відповідні показники);

адреса нерухомого майна (для закінчених будівництвом об’єктів);

кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташований об’єкт (у разі коли у документах, поданих (отриманих) для державної реєстрації права власності, наявні відомості про розташування об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта) на земельній ділянці, зареєстрованій в Державному земельному кадастрі, або коли адресою індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку вважається місце розташування земельної ділянки, на якій споруджено відповідний об’єкт).

У разі використання у випадках, передбачених законодавством, Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відомості про ідентифікатор об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта) в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, назва об’єкта та його тип, загальна, житлова площа приміщень об’єкта за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав автоматично вносяться на підставі відомостей, отриманих з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

У разі наявності у документах, поданих для державної реєстрації права власності, відомостей про ціну (вартість) нерухомого майна додатково до відомостей, передбачених підпунктами 1 та 2 цього пункту, вносяться також відомості про таку ціну (вартість).”;

підпункт 4 виключити;

12) в абзаці другому підпункту 5 пункту 30 слово “назва” замінити словом “тип”;

13) у пункті 31:

доповнити пункт підпунктами 2-1 і 2-2 такого змісту:

“2-1) вид сервітуту, емфітевзису, суперфіцію (у разі коли речовим правом є сервітут, емфітевзис або суперфіцій);

2-2) номер частини земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, суборенди (у разі набуття сервітуту, суборенди на частину земельної ділянки);”;

в абзаці другому підпункту 7 слово “назва” замінити словом “тип”;

14) в абзаці другому підпункту 5 пункту 32 слово “назва” замінити словом “тип”;

15) підпункт 1 пункту 36 викласти в такій редакції:

“1) про нерухоме майно:

ідентифікатор закінченого будівництвом об’єкта в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (у разі коли об’єкту присвоєно відповідний ідентифікатор);

назва об’єкта;

тип об’єкта;

загальна, житлова площа приміщень об’єкта (для закінчених будівництвом об’єктів, що мають відповідні показники);

адреса нерухомого майна.

Відомості про ідентифікатор об’єкта в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, назва об’єкта та його тип, загальна, житлова площа приміщень об’єкта за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав автоматично вносяться на підставі відомостей, отриманих з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;”;

16) у пункті 37:

абзац перший після слів “нові відомості” доповнити словами “про право власності, довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання”;

абзац другий після слів “нові відомості” доповнити словами “про інше речове право, похідне від права власності, обтяження речового права”;

абзац третій після слів “зміни до відомостей” доповнити словами “про право власності, довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання, інше речове право, похідне від права власності, обтяження речового права”;

в абзаці четвертому:

після слів “від права власності” доповнити словами “, що містять відомості про власника”;

слова і цифри “суб’єкта права власності” замінити словом “власника”;

слова і цифри “нові відомості, передбачені у пункті 31 цього Порядку” замінити словами “відомості про актуального власника”;

в абзаці п’ятому слова і цифри “необхідність внесення змін до відомостей, передбачених пунктом 29 цього Порядку, або встановлено” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Відомості про об’єкт будівництва (закінчений будівництвом об’єкт), а саме назва об’єкта та його тип, загальна, житлова площа приміщень об’єкта за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав автоматично оновлюються на підставі відомостей, отриманих з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, у разі коли під час проведення державної реєстрації прав використовуються відомості про технічну інвентаризацію такого об’єкта з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.”;

17) в абзаці другому пункту 38 слово “назва” замінити словом “тип”;

18) в абзаці другому пункту 49 слово “назва” замінити словом “тип”;

19) у пункті 61:

у першому реченні абзацу першого слова “веб-порталі електронних послуг чи” замінити словами “вебпорталі електронних послуг та/або”;

абзац другий після слів “обтяження таких прав” доповнити словом “та”;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

“нерухоме майно.”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 108, № 68, ст. 2301, № 91, ст. 2973; 2017 р., № 100, ст. 3069; 2019 р., № 36, ст. 1260, № 57, ст. 1967; 2020 р., № 44, ст. 1414):

1) у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2:

абзац другий викласти в такій редакції:

“закінчений будівництвом об’єкт - закінчений будівництвом об’єкт, який після прийняття об’єкта в експлуатацію є самостійним об’єктом нерухомого майна;”;

в абзаці третьому слова “об’єкта містобудування” замінити словами “закінченого будівництвом об’єкта”;

у пункті 3:

в абзаці другому слова “веб-порталі електронних послуг” замінити словами “вебпорталі електронних послуг (далі - Портал Дія)”;

в абзаці третьому слова “Єдиному державному веб-порталі електронних послуг чи” замінити словами “Порталі Дія та/або”;

у пункті 5-1 слово “об’єкт” у всіх відмінках і формах числа виключити;

пункт 8 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може проводитися шляхом ініціювання державним реєстратором, у тому числі із застосуванням засобів ведення Державного реєстру прав, відповідної оплати з використанням програмних засобів Порталу Дія з формуванням платіжного документа.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим;

у пункті 11-1:

в абзаці першому слово “об’єкта” виключити;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“Повідомлення власника нерухомого майна, користувача чи обтяжувача здійснюється також засобами Порталу Дія, якщо особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, є його користувачами, та замовили відповідну послугу на Порталі Дія.”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

у пункті 12:

в абзаці другому слова “, Єдиного реєстру дозвільних документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (далі - Єдиний реєстр документів)” замінити словами “та Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва”;

абзац п’ятий виключити;

у пункті 17 слово “об’єкта” виключити;

у пункті 20:

в абзаці першому:

слова “окремий індивідуально визначений об’єкт нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва вперше, у тому числі у результаті поділу, виділу частки з об’єкта нерухомого майна або об’єднання об’єктів нерухомого майна” замінити словами “земельну ділянку, закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного будівництва вперше, у тому числі у результаті поділу, виділу частки із земельної ділянки, закінченого будівництвом об’єкта або об’єднання земельних ділянок чи закінчених будівництвом об’єктів”;

слова “реєстраційного номера об’єкта нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва” замінити словами “відповідного реєстраційного номера”;

в абзаці другому:

слова “на такий об’єкт нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва” виключити;

після слів “архівній складовій частині” доповнити словами “на відповідну земельну ділянку, закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного будівництва”;

в абзаці шостому:

слова “об’єкта нерухомого майна або об’єднання об’єктів нерухомого майна” замінити словами “земельної ділянки, закінченого будівництвом об’єкта або об’єднання земельних ділянок чи закінчених будівництвом об’єктів”;

після слів “про суб’єктів цих прав щодо” слова “об’єкта нерухомого майна” замінити словами “земельної ділянки, закінченого будівництвом об’єкта”;

після слів “виділяється, або щодо” слова “об’єктів нерухомого майна” замінити словами “земельних ділянок, закінчених будівництвом об’єктів”;

слова “новостворених об’єктів нерухомого майна” замінити словами “таких об’єктів”;

в абзаці першому пункту 22 слова “Єдиному державному веб-порталі електронних послуг чи” замінити словами “Порталі Дія та/або”;

пункт 30 викласти в такій редакції:

“30. Державна реєстрація прав може проводитися за заявою, поданою в електронній формі, в разі:

державної реєстрації прав, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення;

державної реєстрації права власності на закінчений будівництвом індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок;

державної реєстрації прав на підставі судового рішення;

державної реєстрації речових прав, похідних від права власності.

Державна реєстрація прав, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, може проводитися у разі наявності реєстрації таких прав у архівній складовій частині Державного реєстру прав чи у разі реєстрації права власності або речових прав, похідних від права власності, на земельну ділянку - в Державному земельному кадастрі.

Державна реєстрація прав, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, може проводитися також у разі наявності у державного реєстратора можливості за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав направлення в електронній формі запитів підприємствам бюро технічної інвентаризації, що відповідно до законодавства проводили державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, об’єкти незавершеного будівництва.

Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок може проводитися у разі, коли відомості про технічну інвентаризацію такого будинка, про прийняття його в експлуатацію та про присвоєння такому будинку адреси містяться в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

Державна реєстрація прав на підставі судового рішення може проводитися державним реєстратором у разі, коли в порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру прав та Єдиного державного реєстру судових рішень надається електронний примірник повного тексту судового рішення.”;

у пункті 31:

абзац перший викласти в такій редакції:

“31. Державна реєстрація прав здійснюється за заявою, поданою в електронній формі через Портал Дія чи на підставі договорів про надання сервісної послуги, укладених з технічним адміністратором Державного реєстру прав, через інші інформаційні системи, що забезпечують ідентифікацію користувача з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри (далі - інформаційна система для подачі заяви).”;

в абзаці третьому слова “здійснюється заявником через Інтернет з використанням платіжних систем” замінити словами “у випадках, передбачених законом, здійснюється через інтегровані платіжні системи”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“У разі коли суб’єкт речового права, обтяження звільнений від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, Портал Дія чи інформаційна система для подачі заяви у разі технічної можливості повинні забезпечувати перевірку наявності відповідного статусу в заявника з використанням відомостей відповідних інформаційних систем, в яких обліковуються (реєструються) такі відомості або в разі відсутності такої можливості з прикріпленням електронної копії паперового документа, що підтверджує право на таке звільнення, з накладенням кваліфікованого електронного підпису заявника.”;

доповнити Порядок пунктом 31-1 такого змісту:

“31-1. Для державної реєстрації прав заявник подає оригінали електронних документів, необхідних для відповідної реєстрації, передбачені Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, іншими законами України та цим Порядком, що створені з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг та законодавства про електронні документи та електронний документообіг, крім випадків, передбачених абзацами другим та третім цього пункту.

Для державної реєстрації прав, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, заявник подає електронні копії оригіналів паперових документів (фотокопій) з накладенням кваліфікованого електронного підпису заявника.

Отримання електронних документів з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та з Єдиного державного реєстру судових рішень здійснюється державним реєстратором самостійно відповідно до наданих заявником ідентифікаторів таких документів чи у разі наявності судових рішень - ідентифікатора судової справи.”;

в абзаці першому пункту 32 слова “Єдиного державного веб-порталу електронних послуг” замінити словами “Порталу Дія”;

пункти 33 і 34 викласти в такій редакції:

“33. Державний реєстратор здійснює розгляд заяви в електронній формі відповідно до цього Порядку з прийняттям відповідних рішень виключно на підставі документів, передбачених пунктом 31-1 цього Порядку.

34. За результатами розгляду заяви в електронній формі документи, передбачені пунктом 31-1 цього Порядку, не підлягають поверненню (видачі) заявнику.”;

пункти 41-43 виключити;

у пункті 44:

в абзаці першому слова “об’єкт нерухомого майна” замінити словами “закінчений будівництвом об’єкт”;

підпункт 1 виключити;

у підпунктах 3 і 4 слова “об’єкта нерухомого майна” замінити словами “закінченого будівництвом об’єкта”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об’єкт проводиться за наявності відомостей про його технічну інвентаризацію, що отримані державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.”;

у пункті 53:

в абзаці першому слова “об’єкт нерухомого майна” замінити словами “закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного будівництва”;

абзац третій після слів “технічної інвентаризації)” доповнити словами “, а у разі коли таким майном є закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного будівництва, - також за наявності відомостей про його технічну інвентаризацію, отриманих державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва”;

пункт 54 викласти в такій редакції:

“54. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, утворене у результаті поділу іншого нерухомого майна, виділу в натурі частки з іншого нерухомого майна або об’єднання іншого нерухомого майна (далі - поділу, виділу частки або об’єднання), проводиться за наявності відомостей з Державного земельного кадастру про формування нової (нових) земельної ділянки (земельних ділянок) у результаті такого поділу, виділу частки або об’єднання, а щодо закінченого будівництвом об’єкта - за наявності ідентифікатора, присвоєного такому (таким) об’єкту (об’єктам) в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об’єкт, утворений у результаті поділу, виділу частки або об’єднання у результаті реконструкції проводиться відповідно до пунктів 77-81 цього Порядку з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.

Для державної реєстрації права власності на нерухоме майно, утворене у результаті поділу, виділу частки або об’єднання, подається документ, що посвідчує право власності на нерухоме майно до його поділу, виділу частки або об’єднання, крім випадків, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли такий документ відсутній у зв’язку із втратою, пошкодженням чи псуванням. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, утворене у результаті поділу, виділу частки або об’єднання, у випадку втрати, пошкодження чи псування документа, що посвідчує право власності на нерухоме майно до його поділу або об’єднання, проводиться виключно за умови встановлення державним реєстратором наявності зареєстрованих речових прав на підставі таких документів у Державному земельному кадастрі чи в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, або на паперових носіях інформації (в реєстрових книгах, реєстраційних справах, ведення яких здійснювали підприємства бюро технічної інвентаризації).

Для державної реєстрації права власності на нерухоме майно, утворене у результаті поділу іншого нерухомого майна чи виділу в натурі частки з іншого нерухомого майна, що перебуває у спільній власності, та має наслідком припинення права спільної власності для усіх або одного із співвласників, що здійснює виділ у натурі частки, також подається договір про поділ спільного майна чи відповідно договір про виділ у натурі частки із спільного майна або рішення суду.

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, утворене у результаті поділу іншого нерухомого майна, проводиться одночасно щодо всіх об’єктів, утворених у результаті поділу, крім випадку, коли в результаті такого поділу хоча б на один із об’єктів, утворених у результаті поділу, змінюється власник нерухомого майна, у тому числі припиняється право спільної власності.

Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об’єкт, утворений у результаті поділу, виділу частки або об’єднання без проведення реконструкції, проводиться за наявності відомостей про його технічну інвентаризацію та присвоєння такому об’єкту адреси, отриманих державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Під час проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, що залишається у спільній власності після виділу в натурі частки одного із співвласників, державний реєстратор здійснює перерахунок часток у праві спільної часткової власності на таке майно виходячи із принципу їх рівності, крім випадків, коли співвласники нерухомого майна до виділу в натурі частки одного із співвласників мали різний розмір часток або коли співвласники за домовленістю між собою встановили інший розмір часток у праві спільної власності. На підтвердження такої домовленості співвласників може бути надана письмова заява співвласників про визначення розміру часток, справжність підписів на якій засвідчується відповідно до Закону України “Про нотаріат”, або договір, укладений такими співвласниками відповідно до законодавства. У разі коли співвласники нерухомого майна до виділу в натурі частки одного із співвласників мали різний розмір часток, перерахунок часток у праві спільної часткової власності на таке майно здійснюється з урахуванням принципу їх пропорційності.”;

пункти 55 і 56 виключити;

пункт 58 викласти в такій редакції:

“58. У разі коли в документах, що подаються для державної реєстрації права власності на закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного будівництва, відсутні відомості про технічні характеристики відповідного об’єкта, а також якщо реєстрація права власності на закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного будівництва проведена до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного будівництва проводиться за наявності відомостей про технічну інвентаризацію такого об’єкта, отриманих державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

За бажанням заявника у разі зміни технічних характеристик закінченого будівництвом об’єкта чи об’єкта незавершеного будівництва державна реєстрація права власності на такий об’єкт проводиться з використанням відомостей про його технічну інвентаризацію, отриманих державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.”;

абзац перший пункту 62 після слів “чи комунальну власність” доповнити словами “відповідно до Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”;

у пункті 63 слова “об’єкт нерухомого майна” замінити словами “нерухоме майно”;

у пункті 67:

абзац перший після слова “власника” доповнити словами “, крім випадку, коли право власності належного власника на таке майно було зареєстроване в Державному реєстрі прав”;

абзац другий після слова “договору” доповнити словами “, крім випадку, коли право власності відчужувача на таке майно було зареєстроване в Державному реєстрі прав”;

абзац третій після слова “договору” доповнити словами “, крім випадку, коли право власності на таке майно на підставі відповідного договору зареєстроване в Державному реєстрі прав”;

в абзаці четвертому слова “збудоване нерухоме майно, право власності на яке” замінити словами “збудований закінчений будівництвом об’єкт, право власності на який”;

цифри і слово “41 і 43” замінити цифрами “77-81”;

абзац п’ятий доповнити реченнями такого змісту “У разі коли реєстрація документа, що відповідно до законодавства надає право на виконання будівельних робіт, здійснювалася в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, право власності на яке визнається на підставі рішення суду, проводиться за наявності відповідних відомостей, отриманих державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, право власності на яке визнається на підставі рішення суду, проводиться за наявності відомостей про його технічну інвентаризацію, отриманих державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.”;

абзац другий пункту 68 викласти в такій редакції:

“У разі коли реєстрація документа, що відповідно до законодавства надає право на виконання будівельних робіт, здійснювалася в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва проводиться за наявності відповідних відомостей, отриманих державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва проводиться за наявності відомостей про його технічну інвентаризацію, отриманих державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.”;

у пункті 75:

в абзаці першому слова “об’єкт нерухомого майна,” замінити словами “закінчений будівництвом об’єкт чи”;

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) заява власника закінченого будівництвом об’єкта чи об’єкта незавершеного будівництва, справжність підпису на якій засвідчується відповідно до Закону України “Про нотаріат”;”;

у підпункті 2:

слова “об’єкт нерухомого майна” замінити словами “закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного будівництва”;

слова “такі документи було знищено одночасно із знищенням такого об’єкта” замінити словами “такий документ відсутній у зв’язку із втратою, пошкодженням чи псуванням”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку з його знищенням проводиться за наявності відомостей про факт знищення, отриманих державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.”;

назву розділу “Особливості державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб або у результаті діяльності житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого кооперативу” викласти в такій редакції:

“Особливості державної реєстрації права власності на закінчений будівництвом об’єкт у результаті здійснення нового будівництва чи реконструкції”;

пункти 77-80 викласти в такій редакції:

“77. Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об’єкт проводиться відповідно до статті 331 Цивільного кодексу України щодо особи, яка здійснювала будівництво такого об’єкта (замовник будівництва), чи у випадку, передбаченому статтею 332 Цивільного кодексу України, - щодо особи, яка є власником закінченого будівництвом об’єкта, реконструкція якого проводилася, якщо інше не встановлено договором або законом.

Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об’єкт проводиться за наявності відомостей про його технічну інвентаризацію, про прийняття його в експлуатацію та про присвоєння такому об’єкту адреси (крім випадку проведення реконструкції об’єкта, що не має наслідком його поділ, виділ частки або об’єднання), отриманих державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

У разі коли закінчений будівництвом об’єкт у результаті нового будівництва є складовою частиною будинку, будівлі, споруди (квартира, гаражний бокс, машиномісце, інше житлове та нежитлове приміщення), яка після прийняття об’єкта в експлуатацію є самостійним об’єктом нерухомого майна, відомості про прийняття в експлуатації та про присвоєння адреси отримуються щодо будинку, будівлі або споруди, складовою частиною яких є такий об’єкт, а щодо відповідної складової частини будинку, будівлі, споруди - відомості про визначення замовником будівництва реквізиту адреси такої частини, передбачений пунктом 10 частини четвертої статті 26-3 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об’єкт у результаті реконструкції проводиться також за наявності відомостей про державну реєстрацію права власності в Державному реєстрі прав на такий об’єкт до проведення його реконструкції.

Підставою для відмови у проведенні державної реєстрації права власності на закінчений будівництвом об’єкт є відсутність однієї і більше відомостей, передбачених цим пунктом, крім випадків, передбачених пунктами 78, 79 та 80 цього Порядку.

78. Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об’єкт у разі прийняття його в експлуатацію до запровадження єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, що є невід’ємною архівною складовою частиною Реєстру будівельної діяльності, проводиться за наявності документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію такого об’єкта, крім випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту. Такий документ за наданими заявником у заяві реквізитами та відомостями про суб’єкта, що здійснював прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію, отримується державним реєстратором шляхом звернення до відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування.

Документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію будинку, будівлі, споруди, не вимагається в разі державної реєстрації права власності на закінчений будівництвом об’єкт у результаті нового будівництва, що є складовою частиною такого будинку, будівлі, споруди (квартира, гаражний бокс, машиномісце, інше житлове та нежитлове приміщення), яка після прийняття об’єкта в експлуатацію є самостійним об’єктом нерухомого майна, у разі прийняття відповідного будинку, будівлі або споруди, складовою частиною яких є такий об’єкт, в експлуатацію до запровадження єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, що є невід’ємною архівною складовою частиною Реєстру будівельної діяльності, але за умови наявності державної реєстрації права власності на інші складові частини у відповідному будинку, будівлі або споруді.

Документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не вимагається в разі державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року.

79. Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об’єкт у разі присвоєння завершеному будівництвом об’єкту адреси без застосування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва проводиться за наявності документа, що підтверджує присвоєння такому об’єкту адреси, крім випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту. Такий документ за наданими заявником у заяві реквізитами та відомостями про суб’єкта, що здійснював присвоєння закінченому будівництвом об’єкту адреси, отримується державним реєстратором шляхом звернення до відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування.

Документ, що підтверджує присвоєння будинку, будівлі, споруді адреси, не вимагається в разі державної реєстрації права власності на закінчений будівництвом об’єкт у результаті нового будівництва, що є складовою частиною будинку, будівлі, споруди (квартира, гаражний бокс, машиномісце, інше житлове та нежитлове приміщення), яка після прийняття об’єкта в експлуатацію є самостійним об’єктом нерухомого майна, у разі присвоєння відповідному будинку, будівлі або споруді, складовою частиною яких є такий об’єкт, адреси до застосування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, але за умови наявності державної реєстрації права власності на інші складові частини у відповідному будинку, будівлі або споруді.

Документ, що підтверджує присвоєння закінченому будівництвом об’єкту адреси, не вимагається у разі державної реєстрації права власності на індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок, збудований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстроване в Державному реєстрі прав. У такому разі заявник у поданій заяві обов’язково зазначає відомості про кадастровий номер відповідної земельної ділянки, за яким державним реєстратором отримуються відомості Державного земельного кадастру з метою встановлення місця розташування земельної ділянки, на якій споруджено відповідний об’єкт, для подальшого відображення його адреси. Дія цього абзацу не застосовується, якщо у відомостях про місце розташування земельної ділянки відсутні всі необхідні реквізити адреси, передбачені частиною четвертою статті 26-3 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

80. Державна реєстрація права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що були закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р. та розташовані на територіях сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку, може проводитися на підставі документів, передбачених статтею 31 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

Якщо у відомостях про адресу завершеного будівництвом об’єкта, передбаченого цим пунктом, відсутні необхідні реквізити адреси, передбачені частиною четвертою статті 26-3 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, застосовуються пункти 77 або 79 цього Порядку.

Якщо у відомостях про завершений будівництвом об’єкт, передбачений цим пунктом, відсутні необхідні відомості про нерухоме майно, передбачені пунктом 29 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 86, ст. 3145; 2018 р., № 52, ст. 1827), застосовується пункт 77 цього Порядку в частині відомостей про технічну інвентаризацію завершеного будівництвом об’єкта.”;

доповнити Порядок пунктом 801 такого змісту:

“80-1. У разі коли державна реєстрація права власності проводиться на закінчений будівництвом об’єкт у результаті реконструкції, який до проведення такої реконструкції перебував у спільній власності, державному реєстратору подається письмова згода всіх співвласників закінченого будівництвом об’єкта на проведення його реконструкції.

У зв’язку з проведенням реконструкції закінченого будівництвом об’єкта вид спільної власності та розмір часток у праві спільної часткової власності залишаються незмінними, якщо інше не встановлено за домовленістю співвласників. На підтвердження такої домовленості співвласників може бути надана письмова заява співвласників про визначення розміру часток, справжність підписів на якій засвідчується відповідно до Закону України “Про нотаріат”, або договір, укладений такими співвласниками відповідно до законодавства.”;

пункт 81 викласти в такій редакції:

“81. У разі коли право власності на закінчений будівництвом об’єкт відповідно до договору або закону набувається іншими особами, відмінними від замовника будівництва, або відповідно до договору набувається у спільну власність замовником будівництва та іншими особами, державному реєстратору подається відповідний договір, що передбачає набуття права власності на закінчений будівництвом об’єкт іншою особою, відмінною від замовника будівництва, або набуття права спільної власності замовника будівництва та іншої особи, чи у випадках, передбачених законом, інший документ, що підтверджує факт набуття права власності іншою особою, відмінною від замовника будівництва.

Якщо договір, за яким набувається право власності на закінчений будівництвом об’єкт іншими особами, відмінними від замовника будівництва, укладено не з відповідним замовником будівництва, державному реєстратору подаються договори, на підставі яких встановлюється послідовність переходу майнових прав на такий об’єкт від замовника будівництва до інших осіб та в подальшому до набувача права власності на закінчений будівництвом об’єкт.

У разі участі особи у фонді фінансування будівництва документом, що підтверджує набуття у власність закріпленого за особою завершеного будівництвом об’єкта, є видана управителем такого фонду довідка про право довірителя на набуття у власність об’єкта інвестування.

У разі участі особи у діяльності кооперативу документом, що підтверджує набуття у власність членом кооперативу завершеного будівництвом об’єкта, є видана таким кооперативом довідка про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі.”;

пункт 84 після слова “заяви” доповнити словами “, а також за наявності відомостей про технічну інвентаризацію відповідного закінченого будівництвом об’єкта чи об’єкта незавершеного будівництва, отриманих державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва,”;

2) у Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2:

в абзаці другому слова “уповноважена особа фронт-офісу” замінити словами “адміністратор центру надання адміністративних послуг”;

абзац третій виключити;

пункт 4 виключити;

у пункті 5:

в абзаці четвертому слово “об’єкта” виключити;

в абзаці сьомому слова “об’єкта нерухомого майна” замінити словами “закінченого будівництвом об’єкта”;

в абзаці шістнадцятому слово “об’єкта” виключити;

в абзаці сімнадцятому слова “об’єкти нерухомого майна із зазначенням їх адрес” замінити словами “нерухоме майно із зазначенням його адреси”;

в абзаці вісімнадцятому слова “кожного з об’єктів нерухомого майна” замінити словами “кожної земельної ділянки, об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта)”;

пункт 15 викласти в такій редакції:

“15. Інформація з Державного реєстру прав в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі - Портал Дія) або на підставі договорів про надання сервісної послуги, укладених з технічним адміністратором Державного реєстру прав, через інші інформаційні системи, що забезпечують ідентифікацію користувача з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри (далі - інформаційні системи), надається особі, яка бажає отримати таку інформацію та ідентифікована з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.

Порядок надання сервісних послуг, умови та розмір плати за надання сервісних послуг визначаються у договорах, укладених з технічним адміністратором Державного реєстру прав.”;

абзац третій пункту 16 викласти в такій редакції:

“Інформація з Державного реєстру прав в електронній формі надається після справляння адміністративного збору з використанням засобів Порталу Дія чи інформаційних систем за допомогою інтегрованих платіжних систем або в інший спосіб, визначений договором про надання сервісної послуги.”.