Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 768
Прийняття: 18.09.2007
Видавники: Державна митна служба України

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

18.09.2007 N 768

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2007 р. за N 1140/14407

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 246 ( z0374-12 ) від 22.02.2012 }

Про затвердження зразків бланків єдиного адміністративного документа, додаткових аркушів, доповнень і специфікації та їх Технічного опису

Відповідно до пункту 7 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 940 ( 940-2007-п ), і на виконання пункту 10 Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 ( 574-97-п ) (зі змінами), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити зразки бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-6, єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-7 та специфікації форми МД-8, що додаються ( za140-07 ).

2. Затвердити Технічний опис бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-6, єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-7 та специфікації форми МД-8, що додається ( za140-07 ).

3. Департаменту декларування та митних режимів (Науменко В.П.) і Юридичному департаменту (Небрат Л.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) до 01.01.2008 доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням пунктів 1 і 2 цього наказу.

5. Начальникам митних органів довести цей наказ до відома фізичних і юридичних осіб.

6. Установити, що цей наказ набирає чинності з 01.01.2008.

7. Уважати таким, що втратив чинність з 01.01.2008, наказ Держмитслужби України від 22.11.2005 N 1142 ( z1437-05, za437-05, zb437-05 ) "Про затвердження зразків бланків уніфікованих адміністративних документів форм МД-2, МД-3 та їх технічного опису", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.11.2005 за N 1437/11717.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Черкасського Р.А.

Голова Державної
митної служби України О.Б.Єгоров
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Білоус
Перший заступник Міністра
фінансів України В.А.Копилов
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної митної служби України 18.09.2007 N 768

ЗРАЗКИ бланків єдиного адміністративного документа форми МД-4 ( za140-07 )

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної митної служби України 18.09.2007 N 768

ЗРАЗКИ бланків додаткового аркуша форми МД-5 ( za140-07 )

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної митної служби України 18.09.2007 N 768

ЗРАЗКИ бланків єдиного адміністративного документа МД-2 ( za140-07 )

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної митної служби України 18.09.2007 N 768

ЗРАЗКИ бланків додаткового аркуша форми МД-3 ( za140-07 )

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної митної служби України 18.09.2007 N 768

ЗРАЗКИ бланків доповнення форми МД-6 до єдиного адміністративного документа форми МД-2 ( za140-07 )

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної митної служби України 18.09.2007 N 768

ЗРАЗКИ бланків доповнення форми МД-7 до єдиного адміністративного документа форми МД-4 ( za140-07 )

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної митної служби України 18.09.2007 N 768

ЗРАЗОК бланка специфікації форми МД-8 ( za140-07 )

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної митної служби України 18.09.2007 N 768 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2007 р. за N 1140/14407

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-6, єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-7 та специфікації форми МД-8 ( za140-07 )

1. Бланки єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3,доповнення до вантажної митної декларації форми МД-6, єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-7 та специфікації форми МД-8 виготовляються на самокопіювальному папері, що має щільність не менше ніж 40 грамів на квадратний метр.

Відомості, що містяться у графах вантажної митної декларації, відтворюються шляхом самокопіювання на примірниках бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2, МД-4 і додаткових аркушів до них форм МД-3, МД-5 відповідно до додатків 1,2 до цього Технічного опису. У випадках, коли відомості не повинні копіюватися з одного примірника на інший, застосовується дезактивація чутливості самокопіювального паперу.

Відривна частина бланків відповідає формату A4. Брошурування бланків здійснюється перфораційним способом. Перфорація крупна.

2. Колір тексту та ліній бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-6 та єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-7 - зелений.

Колір тексту та ліній бланка специфікації форми МД-8 - чорний.

3. Застосовувана гарнітура шрифту - Arial.

Накреслення та кеглі бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3,доповнення до вантажної митної декларації форми МД-6, єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-7:

напис "УКРАЇНА" - 10 pt Bold (великими літерами);

написи "(Форма МД-2)", "(Форма МД-3)", "(Форма МД-4)", "(Форма МД-5)", "(Форма МД-6)", "(Форма МД-7)" та "(Форма МД-8)", "(Доповнення N)", "(до ВМД N)" - 8 pt Regular;

напис "ПОВЕРНУТИ В:" - 10 pt Regular (великими літерами);

напис "ВІДМІТКИ МИТНОГО ОРГАНУ ВІДПРАВЛЕННЯ" - 6 pt Regular (великими літерами);

призначення і номер примірників бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3 та єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5 - відповідно 8 pt Bold та 16 pt Bold;

назви та порядкові номери граф 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 (a;b), 16, 17, 17 (a; b), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 (a;b), 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 - 6 pt Regular;

назва та порядковий номер графи А - 5.5 pt Regular (великими літерами);

назви та порядкові номери граф B, C, D, E, F, G, H, I, J, D/J, E/J, 37 - 6 pt Regular (великими літерами);

назва та порядковий номер графи 1 - 6 pt Bold (великими літерами);

вихідні дані (назва підприємства - виробника бланків) проставляються у нижньому правому кутку бланків - 4 pt Regular;

інші написи - 6 pt Regular.

Накреслення та кеглі бланка специфікації форми МД-8:

написи "УКРАЇНА", "СПЕЦИФІКАЦІЯ" - 10 pt Bold (великими літерами);

напис "Форма МД-8" - 8 pt Regular;

напис "(Підпис)" - 6 pt Regular;

написи "N", "Опис та кількість товару", "'Код товару", "Вага брутто, кг", " Фактурна вартість", "Митна вартість" - 8 pt Bold.

4. Кольорове маркування бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-6, єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-7:

1) на бланках єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3 та доповнення до вантажної митної декларації форми МД-6 примірники 1/6, 2/7, 3/8 і 4/5 повинні мати на правому краї суцільне поле і правіше від нього пунктирне поле червоного, зеленого, жовтого і синього кольорів відповідно;

2) на бланках єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5 та доповнення до вантажної митної декларації форми МД-7:

примірники 1, 2, 3, 5 повинні мати на правому краї суцільне поле червоного, зеленого, жовтого і синього кольорів відповідно;

примірники 4, 6, 7 і 8 повинні мати на правому краї пунктирне поле синього, червоного, зеленого і жовтого кольорів відповідно;

3) на примірниках 1/6, 2/7 і 4/5 бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3 та на примірниках 1, 4, 5, 7 бланків єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5 графи 1 (за винятком середньої підграфи), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (перший підрозділ зліва), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 і 56 повинні мати світло-зелений фон.

5. Товщина застосовуваних ліній:

жирні лінії - 2 pt;

тонкі лінії - 1 pt;

пунктирні лінії - 1 pt.

Директор Департаменту
декларування та митних режимів В.П.Науменко

Додаток 1 до Технічного опису бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-6, єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-7 та специфікації форми МД-8

ПРИМІРНИКИ БЛАНКІВ єдиного адміністративного документа форми МД-2 ( za140-07 ) і додаткового аркуша до нього форми МД-3, на яких відомості, що містяться у графах вантажної митної декларації, відтворюються шляхом самокопіювання

------------------------------------------------------------------
|N графи       |Примірник                 |
|--------------------+-------------------------------------------|
|1          |1-4                    |
|          |крім середнього підрозділу: 1-3      |
|2          |1-4                    |
|3          |1-4                    |
|4          |1-4                    |
|5          |1-4                    |
|6          |1-4                    |
|7          |1-3                    |
|8          |1-4                    |
|9          |1-3                    |
|10         |1-3                    |
|11         |1-3                    |
|12         |1-3                    |
|13         |1-3                    |
|14         |1-4                    |
|15         |1-4                    |
|15a         |1-3                    |
|15b         |1-3                    |
|16         |1-3                    |
|17         |1-4                    |
|17a         |1-3                    |
|17b         |1-3                    |
|18         |1-4                    |
|19         |1-4                    |
|20         |1-3                    |
|21         |1-4                    |
|22         |1-3                    |
|23         |1-3                    |
|24         |1-3                    |
|25         |1-4                    |
|26         |1-3                    |
|27         |1-4                    |
|28         |1-3                    |
|29         |1-3                    |
|30         |1-3                    |
|31         |1-4                    |
|32         |1-4                    |
|33         |перший підрозділ ліворуч: 1-4       |
|          |інші: 1-3                 |
|34a         |1-3                    |
|34b         |1-3                    |
|35         |1-4                    |
|36         |1-3                    |
|37         |1-3                    |
|38         |1-4                    |
|39         |1-3                    |
|40         |1-4                    |
|41         |1-3                    |
|42         |1-3                    |
|43         |1-3                    |
|44         |1-4                    |
|45         |1-3                    |
|46         |1-3                    |
|47         |1-3                    |
|48         |1-3                    |
|49         |1-3                    |
|50         |1-4                    |
|51         |1-4                    |
|52         |1-4                    |
|53         |1-4                    |
|54         |1-4                    |
|55         |-                     |
|56         |-                     |
|A          |1-4                    |
|B          |1-3                    |
|C          |1-4                    |
|D/J         |1-4                    |
|E/J         |-                     |
|F          |-                     |
|G          |-                     |
|H          |-                     |
|I          |-                     |
------------------------------------------------------------------

Додаток 2 до Технічного опису бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-6, єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-7 та специфікації форми МД-8

ПРИМІРНИКИ БЛАНКІВ єдиного адміністративного документа форми МД-4 ( za140-07 ) і додаткового аркуша до нього форми МД-5, на яких відомості, що містяться у графах вантажної митної декларації, відтворюються шляхом самокопіювання

------------------------------------------------------------------
|N графи       |Примірники                 |
|--------------------+-------------------------------------------|
|1          |1-8                    |
|          |крім середнього підрозділу: 1-3      |
|2          |1-5                    |
|3          |1-8                    |
|4          |1-8                    |
|5          |1-8                    |
|6          |1-8                    |
|7          |1-3                    |
|8          |1-5                    |
|9          |1-3                    |
|10         |1-3                    |
|11         |1-3                    |
|12         |-                     |
|13         |1-3                    |
|14         |1-4                    |
|15         |1-8                    |
|15а         |1-3                    |
|15b         |1-3                    |
|16         |1, 2, 3, 6, 7 і 8             |
|17         |1-8                    |
|17а         |1-3                    |
|17b         |1-3                    |
|18         |1-5                    |
|19         |1-5                    |
|20         |1-3                    |
|21         |1-5                    |
|22         |1-3                    |
|23         |1-3                    |
|24         |1-3                    |
|25         |1-5                    |
|26         |1-3                    |
|27         |1-5                    |
|28         |1-3                    |
|29         |1-3                    |
|30         |1-3                    |
|31         |1-8                    |
|32         |1-8                    |
|33         |перший підрозділ ліворуч: 1-8       |
|          |інші: 1-3                 |
|34а         |1-3                    |
|34b         |1-3                    |
|35         |1-8                    |
|36         |-                     |
|37         |1-3                    |
|38         |1-8                    |
|39         |1-3                    |
|40         |1-5                    |
|41         |1-3                    |
|42         |-                     |
|43         |-                     |
|44         |1-5                    |
|45         |-                     |
|46         |1-3                    |
|47         |1-3                    |
|48         |1-3                    |
|49         |1-3                    |
|50         |1-8                    |
|51         |1-8                    |
|52         |1-8                    |
|53         |1-8                    |
|54         |1-4                    |
|55         |-                     |
|56         |-                     |
|A          |1-4                    |
|B          |1-3                    |
|C          |1-8                    |
|D          |1-4                    |
|E          |-                     |
|F          |-                     |
|G          |-                     |
|H          |-                     |
|I          |-                     |
|J          |-                     |
------------------------------------------------------------------