Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 246
Прийняття: 22.02.2012
Видавники: Міністерство фінансів України

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.02.2012  № 246


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2012 р.
за № 374/20687

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 453 від 21.08.2023}

Про затвердження зразків бланків єдиного адміністративного документа, додаткових аркушів, доповнень і специфікації та їх Технічного опису

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 446 та пункту 10 Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 574, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зразки бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-6, єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-7 та специфікації форми МД-8, що додаються.

2. Затвердити Технічний опис бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-6, єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-7 та специфікації форми МД-8, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 18.09.2007 № 768 «Про затвердження зразків бланків єдиного адміністративного документа, додаткових аркушів, доповнень і специфікації та їх Технічного опису», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.10.2007 за № 1140/14407.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С.М.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О.М.

Міністр

В. Хорошковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
22.02.2012 № 246

ЗРАЗКИ БЛАНКІВ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
22.02.2012 № 246


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2012 р.
за № 374/20687

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-6, єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-7 та специфікації форми МД-8

1. Бланки єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-6, єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-7 та специфікації форми МД-8 виготовляються на самокопіювальному папері, що має щільність не менше ніж 40 грамів на квадратний метр.

Відомості, що містяться у графах вантажної митної декларації, відтворюються шляхом самокопіювання на примірниках бланків єдиного адміністративного документа форм МД-2, МД-4 і додаткових аркушів до них форм МД-3, МД-5 згідно з додатками 1, 2 до цього Технічного опису. У випадках, коли відомості не повинні копіюватися з одного примірника на інший, застосовується дезактивація чутливості самокопіювального паперу.

Відривна частина бланків відповідає формату А4. Брошурування бланків здійснюється перфораційним способом. Перфорація крупна.

2. Колір тексту та ліній бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-6 та єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-7 - зелений.

Колір тексту та ліній бланка специфікації форми МД-8 - чорний.

3. Застосовувана гарнітура шрифту - Arial.

Накреслення та кеглі бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-6, єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-7:

напис "УКРАЇНА" - 10 pt Bold (великими літерами);

написи "(Форма МД-2)", "(Форма МД-3)", "(Форма МД-4)", "(Форма МД-5)", "(Форма МД-6)", "(Форма МД-7)" та "(Форма МД-8)", "(Доповнення №)", "(до ВМД №)" - 8 pt Regular;

напис "ПОВЕРНУТИ В:" - 10 pt Regular (великими літерами);

напис "ВІДМІТКИ МИТНОГО ОРГАНУ ВІДПРАВЛЕННЯ" - 6 pt Regular (великими літерами);

призначення і номер примірників бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3 та єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5 - відповідно 8 pt Bold та 16 pt Bold;

назви та порядкові номери граф 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 (а; b),16, 17, 17 (а; b), 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 34 (а; b), 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 - 6 pt Regular;

назва та порядковий номер графи А - 5.5 pt Regular (великими літерами);

назви та порядкові номери граф В, С, D, E, F, G, H, I, J, D/J, E/J, 37 - 6 pt Regular (великими літерами);

назва та порядковий номер графи 1 - 6 pt Bold (великими літерами);

вихідні дані (назва підприємства - виробника бланків) проставляються у нижньому правому кутку бланків - 4 pt Regular;

інші написи - 6 pt Regular.

Накреслення та кеглі бланка специфікації форми МД-8:

написи "УКРАЇНА", "СПЕЦИФІКАЦІЯ" - 10 pt Bold (великими літерами); напис "Форма МД-8" - 8 pt Regular;

напис "(Підпис)" - 6 pt Regular;

написи "№", "Опис та кількість товару", '"Код товару", "Вага брутто, кг", "Фактурна вартість", "Митна вартість" - 8 pt Bold.

4. Кольорове маркування бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-6, єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-7:

1) на бланках єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3 та доповнення до вантажної митної декларації форми МД-6 примірники 1/6, 2/7, 3/8 і 4/5 повинні мати на правому краї суцільне поле і правіше від нього пунктирне поле червоного, зеленого, жовтого і синього кольорів відповідно;

2) на бланках єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5 та доповнення до вантажної митної декларації форми МД-7:

примірники 1, 2, 3, 5 повинні мати на правому краї суцільне поле червоного, зеленого, жовтого і синього кольорів відповідно; примірники 4, 6, 7 і 8 повинні мати на правому краї пунктирне поле синього, червоного, зеленого і жовтого кольорів відповідно;

3) на примірниках 1/6, 2/7 і 4/5 бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3 та на примірниках 1, 4, 5, 7 бланків єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5 графи 1 (за винятком середньої підграфи), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (перший підрозділ зліва), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 і 56 повинні мати світло-зелений фон.

5. Товщина застосовуваних ліній:

жирні лінії - 2 pt;

тонкі лінії - 1 pt;

пунктирні лінії- 1 pt.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку
М.О. Чмерук

Додаток 1
до Технічного опису бланків єдиного
адміністративного документа
форми МД-2 і додаткового аркуша
до нього форми МД-3, доповнення
до вантажної митної декларації
форми МД-6, єдиного адміністративного
документа форми МД-4 і додаткового
аркуша до нього форми МД-5,
доповнення до вантажної митної
декларації форми МД-7 та специфікації
форми МД-8

ПРИМІРНИКИ
бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3, на яких відомості, що містяться у графах вантажної митної декларації, відтворюються шляхом самокопіювання

І. Графи для декларантів

№ графи

Примірники

1

1-4, крім середнього підрозділу 1-3

2

1-4

3

1-4

4

1-4

5

1-4

6

1-4

7

1-3

8

1-4

9

1-3

10

1-3

11

1-3

12

1-3

13

1-3

14

1-4

15

1-4

15а

1-3

15b

1-3

16

1-3

17

1-4

17а

1-3

17b

1-3

18

1-4

19

1-4

20

1-3

21

1-4

22

1-3

23

1-3

24

1-3

25

1-4

26

1-3

27

1-4

28

1-3

29

1-3

30

1-3

31

1-4

32

1-4

33

перший підрозділ ліворуч 1-4, інші 1-3

34а

1-3

34b

1-4

35

1-3

36

1-3

37

1-4

38

1-3

39

1-4

40

1-3

41

1-3

42

1-3

43

1-4

44

1-3

45

1-3

46

1-3

47

1-3

48

1-3

49

1-4

50

1-4

51

1-4

52

1-4

53

1-4

54

-

55

-

56

-

ІІ. Графи для відміток митного органу

А

1-4

В

1-3

С

1-4

D/J

1-4

E/J

-

F

-

G

-

Н

-

І

-

Додаток 2
до Технічного опису бланків єдиного
адміністративного документа
форми МД-2 і додаткового аркуша
до нього форми МД-3, доповнення
до вантажної митної декларації
форми МД-6, єдиного адміністративного
документа форми МД-4 і додаткового
аркуша до нього форми МД-5,
доповнення до вантажної митної
декларації форми МД-7 та специфікації
форми МД-8

ПРИМІРНИКИ
бланків єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5, на яких відомості, що містяться у графах вантажної митної декларації, відтворюються шляхом самокопіювання

І. Графи для декларантів

№ графи

Примірники

1

1-8, крім середнього підрозділу 1-3

2

1-5-1

3

1-8

4

1-8

5

1-8

6

1-8

7

1-3

8

1-5-1

9

1-3

10

1-3

11

1-3

12

-

13

1-3

14

1-4

15

1-8

15а

1-3

15b

1-3

16

1,2,3,6,7,8

17

1-8

17а

1-3

17b

1-3

18

1-5-1

19

1-5-1

20

1-3

21

1-5-1

22

1-3

23

1-3

24

1-3

25

1-5-1

26

1-3

27

1-5-1

28

1-3

29

1-3

30

1-3

31

1-8

32

1-8

33

перший підрозділ ліворуч 1-8,

інші 1-3

34а

1-3

34b

1-3

35

1-8

36

-

37

1-3

38

1-8

39

1-3

40

1-5-1

41

1-3

42

-

43

-

44

1-5-1

45

-

46

1-3

47

1-3

48

1-3

49

1-3

50

1-8

51

1-8

52

1-8

53

1-8

54

1-4

55

-

56

-

ІІ. Графи для відміток митного органу

А

1-4

В

1-3

С

1-8

D

1-4

Е

-

F

-

G

-

Н

-

І

-

J

-

__________
(1) За жодних умов від декларантів не вимагається заповнення цих граф для цілей транзиту на примірниках 5 і 7