Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 103
Прийняття: 05.07.2011
Видавники: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.07.2011  № 103


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
22 липня 2011 р.
за № 902/19640

Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства
№ 66 від 25.02.2013
№ 212 від 14.08.2018
Наказом Міністерства розвитку громад та територій
№ 331 від 14.12.2021}

Відповідно до статті 27 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, що додається.

2. Заступнику Міністра Ісаєнку Д.В. подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 10.12.2001 № 219 "Про затвердження Типових регіональних правил забудови", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.01.2002 за № 4/6292 (із змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д.В.

Заступник Міністра -
керівник апаратуГ.М. Семчук

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництваГ.М. ЯцишинаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
05.07.2011  № 103
(у редакції наказу
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
25.02.2013 № 66)


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
22 липня 2011 р.
за № 902/19640

ПОРЯДОК
видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки

{У тексті Порядку слова «уповноважений орган містобудування та архітектури» у всіх відмінках замінено словами «уповноважений орган з питань містобудування та архітектури» у відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 331 від 14.12.2021}

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» і призначений для використання уповноваженими органами з питань містобудування та архітектури та іншими суб’єктами містобудування при вирішенні питань забудови присадибних, дачних і садових земельних ділянок.

1.2. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки (далі - будівельний паспорт) визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 500 квадратних метрів, господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці.

{Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 331 від 14.12.2021}

1.3. Параметри забудови визначаються з урахуванням будівельних норм, що встановлюють вимоги до планування та забудови територій, а також встановлених чи визначених в установленому порядку режимів використання об’єктів всесвітньої спадщини, їх територій та буферних зон, пам’яток культурної спадщини, їх територій та зон охорони, історичних ареалів населених місць, історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій та їх зон охорони, охоронюваних археологічних територій.

{Пункт 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 212 від 14.08.2018; в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 331 від 14.12.2021}

1.4. Розроблення будівельного паспорта здійснюється відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні.

{Пункт 1.4 розділу I в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 331 від 14.12.2021}

1.5. Проектування на підставі будівельного паспорта здійснюється без отримання містобудівних умов і обмежень.

1.6. Для об'єктів будівництва, на які надається будівельний паспорт, розроблення проекту будівництва здійснюється виключно за бажанням замовника.

ІІ. Порядок оформлення будівельного паспорта

2.1. Будівельний паспорт видається уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви на видачу будівельного паспорта за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, до якої додаються:

копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію, або заповіту, у разі якщо речове право на земельну ділянку не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці, у разі якщо право власності на об’єкт нерухомого майна не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у разі здійснення реконструкції, капітального ремонту);

згода співвласника (співвласників) об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці (у разі здійснення реконструкції, капітального ремонту) (за умови перебування у спільній власності);

схема намірів забудови земельної ділянки (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо), за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку;

проектна документація (за наявності);

згода співвласника (співвласників) земельної ділянки на забудову (у разі розміщення нових об’єктів) (за умови перебування у спільній власності);

інформація про наявність у межах земельної ділянки режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини та обмеження у використанні земельної ділянки у разі здійснення нового будівництва об’єкта (за наявності).

Копії документів, що подаються для отримання будівельного паспорта, засвідчуються замовником (його представником).

Документи подаються уповноваженому органу з питань містобудування та архітектури з урахуванням вимог статті 26-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року № 681:

1) в електронній формі через електронний кабінет Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - електронний кабінет) або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачем якої є замовник та відповідний уповноважений орган з питань містобудування та архітектури;

2) у паперовій формі особисто замовником (у тому числі через центри надання адміністративних послуг) або поштовим відправленням з описом вкладення.

{Пункт 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 331 від 14.12.2021}

2.2. У разі зміни намірів забудови земельної ділянки (розміщення нових, реконструкція або капітальний ремонт існуючих об’єктів), реалізація яких не перевищує граничнодопустимих параметрів, до будівельного паспорта можуть вноситись зміни.

{Абзац перший пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 331 від 14.12.2021}

Внесення змін до будівельного паспорта здійснюється відповідним уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури у порядку та на умовах, визначених для його отримання, протягом десяти робочих днів з дня надходження пакета документів, до якого входять:

заява на внесення змін до будівельного паспорта за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;

примірник будівельного паспорта замовника, якщо такий паспорт надавався до 01 вересня 2020 року;

{Абзац четвертий пункту 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 331 від 14.12.2021}

схема намірів забудови земельної ділянки (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади та плани поверхів нових об’єктів із зазначенням габаритних розмірів тощо), наведена у додатку 2 до цього Порядку;

{Абзац п’ятий пункту 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 331 від 14.12.2021}

згода співвласника (співвласників) земельної ділянки на забудову (у разі здійснення нового будівництва об’єкта) (за умови перебування у спільній власності);

{Абзац шостий пункту 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 331 від 14.12.2021}

згода співвласника (співвласників) об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці (у разі здійснення реконструкції, капітального ремонту) (за умови перебування у спільній власності);

{Пункт 2.2 розділу II доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 331 від 14.12.2021}

інформація про наявність у межах земельної ділянки режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини та обмеження у використанні земельної ділянки у разі здійснення нового будівництва об’єкта (за наявності).

{Пункт 2.2 розділу II доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 331 від 14.12.2021}

2.3. Уповноважений орган з питань містобудування та архітектури на підставі отриманих документів визначає відповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам чинної містобудівної документації на місцевому рівні, планувальним рішенням проектів садівницьких та дачних товариств, будівельним нормам і правилам.

{Пункт 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 212 від 14.08.2018, Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 331 від 14.12.2021}

2.4. Пакет документів для видачі будівельного паспорта або внесення змін до нього повертається уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури замовнику з таких підстав:

неподання повного пакета документів, визначених пунктом 2.1 або 2.2 цього розділу;

невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, будівельним нормам і правилам;

{Абзац третій пункту 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 331 від 14.12.2021}

подання замовником заяви в довільній формі про відмову від отримання будівельного паспорта.

{Пункт 2.4 розділу II доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 331 від 14.12.2021}

2.5. Документи для видачі будівельного паспорта або внесення змін до нього повертаються замовнику у спосіб, відповідно до якого подавалися такі документи за рішенням уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури шляхом направлення повідомлення про відмову в наданні будівельного паспорта з відповідним обґрунтуванням усіх підстав повернення у строк, який не перевищує строк його надання, з попереднім внесенням відповідного рішення до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - Реєстр будівельної діяльності).

{Пункт 2.5 розділу II в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 331 від 14.12.2021}

2.6. Технічні умови отримуються замовником самостійно.

{Пункт 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 331 від 14.12.2021}

2.7. Будівельний паспорт складається з текстових та графічних матеріалів.

2.8. Будівельний паспорт створюється виключно з використанням Реєстру будівельної діяльності у формі електронного документа з присвоєнням реєстраційного номера та підписується керівником відповідного уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Такий будівельний паспорт є оригіналом.

За зверненням заявника примірник будівельного паспорта може бути наданий у паперовій формі.

{Пункт 2.8 розділу II в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 331 від 14.12.2021}

2.9. Перелік відомостей, які містяться в будівельному паспорті, визначений у Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року № 681.

{Пункт 2.9 розділу II в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 331 від 14.12.2021}

2.10. У схемі забудови земельної ділянки, сформованій уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури, визначається місце розташування запланованих об'єктів будівництва, червоні лінії, лінії регулювання забудови, під'їзди до будівель і споруд, відстань від об'єкта будівництва до вулиць (доріг), мінімальні відстані від об'єкта будівництва до меж земельної ділянки, а також будівель і споруд, розташованих на суміжних земельних ділянках, місця підключення до інженерних мереж (за наявності).

{Пункт 2.10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 331 від 14.12.2021}

2.11. Пам’ятка замовнику індивідуального будівництва готується уповноваженим органом містобудування і архітектури як рекомендаційний перелік положень нормативно-правових актів, будівельних норм та правил для застосування в умовах існуючої містобудівної ситуації.

{Пункт 2.12 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 331 від 14.12.2021}

{Пункт 2.13 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 331 від 14.12.2021}

{Пункт 2.14 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 331 від 14.12.2021}

2.12. У разі необхідності, при втраті замовником оригінального примірника будівельного паспорта, виданого до 01 вересня 2020 року, його дублікат надається відповідним уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про видачу дубліката будівельного паспорта з використанням Реєстру будівельної діяльності.

{Пункт 2.12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 331 від 14.12.2021}

2.13. Після направлення замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідно до статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» будівельний паспорт є підставою для виконання будівельних робіт.

{Пункт розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 212 від 14.08.2018; в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 331 від 14.12.2021}

{Порядок в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  № 66  від 25.02.2013}

Директор Департаменту містобудування та архітектури Мінрегіонбуду

С.Я.БілоусДодаток 1
до Порядку видачі будівельного
паспорта забудови земельної ділянки
(пункт 2.1 розділу II)

ЗАЯВА
на видачу будівельного паспорта (внесення змін до будівельного паспорта)

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 66 від 25.02.2013, Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 331 від 14.12.2021}

{Додаток 2 виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 331 від 14.12.2021}


Додаток 2
до Порядку видачі
будівельного паспорта
забудови земельної ділянки

СХЕМА
намірів забудови земельної ділянки

{Додаток в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 66 від 25.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 331 від 14.12.2021}