Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 2932
Прийняття: 10.12.2015
Видавники: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

10.12.2015  № 2932


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2016 р.
за № 119/28249

Про затвердження Порядку визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу або аукціонної ціни

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
№ 2529 від 26.11.2019}

Відповідно до частини п’ятої статті 173 Закону України "Про електроенергетику" та Указу Президента України від 10 вересня 2014 року № 715 "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу або аукціонної ціни, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 27 червня 2013 року № 744 "Про затвердження Порядку визначення розміру місцевої складової для об'єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів)", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 15 липня 2013 року за № 1179/23711;

постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 13 березня 2014 року № 233 "Про затвердження Змін до Порядку визначення розміру місцевої складової для об'єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів)", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2014 року за № 382/25159.

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

Голова Державної
регуляторної служби України
В. ДемчишинК.М. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
10.12.2015  № 2932


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2016 р.
за № 119/28249

ПОРЯДОК
визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу або аукціонної ціни

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об’єктах електроенергетики, введених в експлуатацію з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року, у тому числі введених в експлуатацію з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) (далі - об’єкти електроенергетики), та встановлення НКРЕКП, відповідної надбавки до "зеленого" тарифу або аукціонної ціни.

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}

2. Цей Порядок поширюється на суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, мають у власності або користуванні об'єкти електроенергетики, набули права на підтримку у виробництві електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - виробленої лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) за результатами аукціону з розподілу квот підтримки та мають намір продавати електричну енергію за «зеленим» тарифом або аукціонною ціною у встановленому законодавством порядку.

{Абзац перший пункту 2 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}

Підтвердженням факту та дати введення в експлуатацію об'єкта електроенергетики є виданий уповноваженим органом сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстрована відповідно до законодавства декларація про готовність об'єкта до експлуатації.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

введення в експлуатацію - подія, що фіксує готовність об'єкта електроенергетики до використання за призначенням, що підтверджується виданим уповноваженим органом сертифікатом, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстрованою відповідно до законодавства декларацією про готовність об'єкта до експлуатації;

виробництво елементів обладнання об’єкта електроенергетики - діяльність, пов’язана з випуском продукції, яка включає виконання достатнього рівня виробничих та технологічних операцій, за результатами яких змінюється класифікаційний код товару згідно з УКТ ЗЕД на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків, при цьому операції, що здійснюються в процесі виробництва, не повинні бути простими складальними операціями згідно з положеннями митного законодавства. Несучі конструкції готової продукції мають бути виробленими в Україні з набуттям статусу походження з України;

елементи обладнання - визначені законодавством окремі структурні елементи об'єкта електроенергетики;

заявник - суб’єкт господарювання, який отримав ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії або набув права на підтримку у виробництві електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - виробленої лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) за результатами аукціону з розподілу квот підтримки і має намір продавати електричну енергію за «зеленим» тарифом або аукціонною ціною у встановленому законодавством порядку та подав заяву до НКРЕКП про встановлення надбавки до «зеленого» тарифу або аукціонної ціни за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва;

{Абзац п'ятий пункту 3 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}

надбавка  за використання обладнання українського виробництва (далі - надбавка) - визначена відповідно до Закону України «Про альтернативні джерела енергії» доплата до «зеленого» тарифу або аукціонної ціни, пропорційна рівню використання суб’єктом господарювання на відповідному об’єкті електроенергетики обладнання українського виробництва;

{Абзац шостий пункту 3 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}

обладнання українського виробництва - елементи обладнання, українське виробництво яких підтверджене відповідними сертифікатами про походження;

перелік елементів обладнання українського виробництва - перелік, що ведеться за кожним видом альтернативного джерела енергії та містить інформацію щодо наявності відповідних елементів обладнання українського походження заявника, а також інформацію щодо сертифікатів про українське походження, згідно з якими був підтверджений рівень використання обладнання українського виробництва для відповідного заявника;

питомий відсотковий показник елемента обладнання українського виробництва - встановлений Законом України «Про альтернативні джерела енергії» рівень відсоткового показника елемента обладнання, який відповідає наявності такого елемента обладнання українського виробництва на відповідному об'єкті електроенергетики;

{Абзац дев'ятий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}

рівень використання обладнання українського виробництва - сума відповідних питомих відсоткових показників елементів обладнання відповідного об'єкта електроенергетики;

сертифікат про українське походження - документ, виданий у встановленому порядку Торгово-промисловою палатою України (її регіональними представництвами), яким підтверджується, що визначені Законом України «Про альтернативні джерела енергії» елементи обладнання, зазначені в ньому, мають українське походження.

{Абзац одинадцятий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України  «Про ринок електричної енергії», "Про альтернативні джерела енергії", постанові Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів".

{Абзац дванадцятий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}

II. Визначення відповідності наявного рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики встановленим Законом України «Про альтернативні джерела енергії» вимогам

{Назва розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}

1. Рівень використання обладнання українського виробництва на об'єкті електроенергетики визначається як сума відповідних питомих відсоткових показників елементів обладнання:

LCоб'єкта = E1 + E2 + .... + En,

де

LCоб'єкта

-

рівень використання обладнання українського виробництва на об'єкті електроенергетики;


Eі

-

питомий відсотковий показник і-того елемента обладнання українського виробництва, наявного на об'єкті електроенергетики.

2. Визначення відповідності рівня використання обладнання українського виробництва встановленому Законом України «Про альтернативні джерела енергії» рівню надбавки до «зеленого» тарифу або аукціонної ціни за використання обладнання українського виробництва здійснюється на підставі поданого заявником розрахунку та підтвердних документів, передбачених розділом III цього Порядку.

{Абзац перший пункту 2 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}

Якщо LCоб’єкта 30 %, надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва до "зеленого" тарифу або аукціонної ціни встановлюється на рівні 5 %.

{Абзац другий пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}

Якщо LCоб’єкта 50 %, надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва до "зеленого" тарифу або аукціонної ціни встановлюється на рівні 10 %.

{Абзац третій пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}

3. Питомі відсоткові показники елементів обладнання українського виробництва приймаються на рівні, визначеному статтею 92 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», за умови підтвердження українського походження елементів обладнання.

{Абзац перший пункту 3 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}

У разі непідтвердження українського походження елемента обладнання об'єкта електроенергетики питомий відсотковий показник по такому елементу обладнання не враховується.

У разі наявності декількох однакових елементів обладнання на відповідному об’єкті електроенергетики питомий відсотковий показник по цьому елементу обладнання береться до розрахунку рівня використання обладнання українського виробництва лише за умови українського походження кожного з цих однакових елементів.

4. Визначення відповідності рівня використання обладнання українського виробництва встановленому Законом України «Про альтернативні джерела енергії» розміру здійснюється окремо для кожного об'єкта електроенергетики.

{Абзац перший пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}

5. Українське виробництво елементів обладнання (виробництво елементів обладнання на території України) підтверджується сертифікатом(ами) про українське походження, виданим(и) у встановленому порядку Торгово-промисловою палатою України (її регіональними представництвами).

III. Умови встановлення надбавки до "зеленого" тарифу або аукціонної ціни за використання обладнання українського виробництва

{Назва розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}

1. Для встановлення надбавки до «зеленого» тарифу або аукціонної ціни за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва заявник подає до НКРЕКП заяву про встановлення надбавки до «зеленого» тарифу або аукціонної ціни за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва (додаток 1) і такі документи (оригінали або належним чином завірені копії):

{Абзац перший пункту 1 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}

пояснювальну записку щодо наявного на об’єкті електроенергетики обладнання українського виробництва з посиланнями на сертифікати про українське походження та документи, що підтверджують право власності (користування) на елементи (елементами) обладнання;

розрахунок рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики (додатки 2-9);

{Абзац третій пункту 1 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}

сертифікати про українське походження;

висновок про походження товару;

{Пункт 1 розділу III доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}

експертний висновок щодо визначення коду УКТ ЗЕД на відповідний елемент обладнання;

{Пункт 1 розділу III доповнено новим абзацом шостим згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}

копію зареєстрованої декларації про готовність об’єкта (черги його будівництва (пускового комплексу)) до експлуатації або сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта (черги його будівництва (пускового комплексу)) проєктній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, виданих відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461;

{Пункт 1 розділу III доповнено новим абзацом сьомим згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}

підтвердження права власності (користування) на такі елементи (такими елементами) обладнання;

{Абзац дев'ятий пункту 1 розділу III виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}

Заявник забезпечує достовірність наданої інформації.

2. Структурний підрозділ НКРЕКП, до основних завдань якого належить реалізація тарифної політики у сфері виробництва електричної енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, розглядає заяву про встановлення надбавки до «зеленого» тарифу або аукціонної ціни за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва та додані до неї документи, готує та подає матеріали на засідання НКРЕКП, що проводяться у формі відкритих слухань, протягом 30 календарних днів з дня їх надходження.

Якщо заява про встановлення надбавки до «зеленого» тарифу або аукціонної ціни за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва та додані до неї документи не відповідають вимогам цього Порядку, законів України «Про альтернативні джерела енергії», «Про ринок електричної енергії», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Митного кодексу України або містять недостовірну інформацію, заява залишається без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.

Якщо під час розгляду НКРЕКП заяви про встановлення надбавки до «зеленого» тарифу або аукціонної ціни за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва та доданих до неї документів виникає необхідність отримання додаткових роз’яснень та/або матеріалів від  уповноважених органів або ліцензіата, розгляд заяви призупиняється на період, необхідний для отримання таких роз’яснень та/або матеріалів, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.

Сторінки документів, що додаються до заяви, нумеруються та завіряються підписом керівника суб’єкта господарювання (уповноваженої ним особи).

{Пункт 2 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}

IV. Припинення дії надбавки до «зеленого» тарифу або аукціонної ціни за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва

1. Підставами для припинення дії надбавки до «зеленого» тарифу або аукціонної ціни за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва є:

заява суб’єкта господарювання;

закінчення строку дії «зеленого» тарифу;

закінчення строку дії підтримки виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії;

анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії;

визнання в установленому порядку інформації, що міститься в документах, визначених пунктом 1 розділу III цього Порядку, недостовірною.

{Порядок доповнено новим розділом IV згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}

V. Перелік елементів обладнання українського виробництва

1. Для забезпечення достовірності врахування елементів обладнання українського виробництва для об'єктів електроенергетики НКРЕКП веде перелік елементів обладнання українського виробництва по кожному альтернативному джерелу енергії (додатки 10-17) (далі - перелік). Переліки публікуються на офіційному сайті НКРЕКП.

{Пункт 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}

2. Після прийняття рішення НКРЕКП щодо встановлення надбавки до "зеленого" тарифу або аукціонної ціни, за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для відповідного об'єкта електроенергетики всі елементи обладнання, щодо яких було підтверджено українське походження, вносяться до відповідного переліку.

{Пункт 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}

3. Елементи обладнання українського виробництва, що вже обліковані у переліках для відповідних об'єктів електроенергетики, для інших об'єктів електроенергетики НКРЕКП не обліковуються та відповідно надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для інших об’єктів електроенергетики, що містять такі елементи, не встановлюється.

Директор
Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

К. Сушко


Додаток 1
до Порядку визначення рівня
використання обладнання
українського виробництва на об'єктах
електроенергетики, у тому числі
на введених в експлуатацію чергах
будівництва електричних станцій
(пускових комплексів), що виробляють
електричну енергію з альтернативних
джерел енергії (крім доменного
та коксівного газів, а з використанням
гідроенергії - лише мікро-, міні-
та малими гідроелектростанціями),
та встановлення відповідної надбавки
до «зеленого» тарифу або аукціонної ціни
(пункт 1 розділу III)

ЗАЯВА
про встановлення надбавки до «зеленого» тарифу або аукціонної ціни за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва

{Додаток 1 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}Додаток 2
до Порядку визначення рівня
використання обладнання українського
виробництва на об'єктах
електроенергетики, у тому числі
на введених в експлуатацію чергах
будівництва електричних станцій
(пускових комплексів), що виробляють
електричну енергію з альтернативних
джерел енергії (крім доменного
та коксівного газів, а з використанням
гідроенергії - лише мікро-, міні- та
малими гідроелектростанціями),
та встановлення відповідної надбавки
до "зеленого" тарифу
(пункт 1 розділу III)

РОЗРАХУНОК
рівня використання обладнання українського виробництва на об'єкті(ах) електроенергетики (у тому числі введених(ій) в експлуатацію чергах(зі) будівництва електричних станцій (пусковому(их) комплексі(ах))), що виробляє(ють) електричну енергію з енергії вітру

Назва об'єкта електроенергетики, який виробляє електричну енергію з енергії вітру, найменування суб'єкта господарювання, що має у власності або користуванні об'єкт електроенергетики

Позиція по елементу обладнання, що було вироблене на території України

Значення питомого відсоткового показника (%)

Документи, що підтверджують виробництво на території України (сертифікати про українське походження)

Ідентифікатор елемента обладнання (серійний номер/номер партії тощо)

Кількість згідно із сертифікатом про українське походження (шт.)

Інші документи (що підтверджують право власності на елемент обладнання, тощо)

Кількість, що використана на об'єкті електроенергетики (шт.)

Ознака підтвердження українського походження (1 - так, 0 - ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

Лопаті

30

Башта

30

Гондола

20

Головна рама

20

Рівень використання обладнання українського виробництва по об'єкту

100

Керівник суб'єкта господарювання

___________
(підпис)

____________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року
Додаток 3
до Порядку визначення рівня
використання обладнання українського
виробництва на об'єктах
електроенергетики, у тому числі
на введених в експлуатацію чергах
будівництва електричних станцій
(пускових комплексів), що виробляють
електричну енергію з альтернативних
джерел енергії (крім доменного
та коксівного газів, а з використанням
гідроенергії - лише мікро-, міні- та
малими гідроелектростанціями),
та встановлення відповідної надбавки
до "зеленого" тарифу
(пункт 1 розділу III)

РОЗРАХУНОК
рівня використання обладнання українського виробництва на об'єкті(ах) електроенергетики (у тому числі введених(ій) в експлуатацію чергах(зі) будівництва електричних станцій (пусковому(их) комплексі(ах))), що виробляє(ють) електричну енергію з енергії сонячного випромінювання

Назва об'єкта електроенергетики, який виробляє електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, найменування суб'єкта господарювання, що має у власності або користуванні об'єкт електроенергетики

Позиція по елементу обладнання, що було вироблене на території України

Значення питомого відсоткового показника (%)

Документи, що підтверджують виробництво на території України (сертифікати про українське походження)

Ідентифікатор елемента обладнання (серійний номер/номер партії тощо)

Кількість згідно із сертифікатом про українське походження (шт.)

Інші документи (що підтверджують право власності на елемент обладнання, тощо)

Кількість, що використана на об'єкті електроенергетики (шт.)

Ознака підтвердження українського походження (1 - так, 0 - ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

Фотоелектричні модулі

40

Металоконструкції під фотоелектричні модулі

15

Комплектна трансформаторна підстанція КТПБ-інверторна

15

Система акумуляції енергії

15

Трекерні системи

15

Рівень використання обладнання українського виробництва по об'єкту

100Керівник суб'єкта господарювання

___________
(підпис)

____________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}Додаток 4
до Порядку визначення рівня
використання обладнання
українського виробництва на об'єктах
електроенергетики, у тому числі
на введених в експлуатацію чергах
будівництва електричних станцій
(пускових комплексів), що виробляють
електричну енергію з альтернативних
джерел енергії (крім доменного
та коксівного газів, а з використанням
гідроенергії - лише мікро-, міні-
та малими гідроелектростанціями),
та встановлення відповідної надбавки
до «зеленого» тарифу або аукціонної ціни
(пункт 1 розділу III)

РОЗРАХУНОК
рівня використання обладнання українського виробництва на об'єкті(ах) електроенергетики (у тому числі введених(ої) в експлуатацію черг(и) будівництва електричних станцій (пускового(их) комплексу(ів)), що виробляє(ють) електричну енергію з біомаси

Назва об'єкта електроенергетики, який виробляє електричну енергію з енергії вітру, найменування суб'єкта господарювання, що має у власності або користуванні об'єкт електроенергетики


Позиція по елементу обладнання, що було вироблене на території України

Значення питомого відсоткового показника, (%)

Документи, що підтверджують виробництво на території України (сертифікати про українське походження)

Ідентифікатор елемента обладнання (серійний номер/номер партії тощо)

Кількість згідно з сертифікатом про українське походження, (шт.)

Інші документи (що підтверджують право власності на елемент обладнання тощо)

Кількість, що використана на об'єкті електроенергетики, (шт.)

Ознака підтвердження українського походження (1 - так, 0 - ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

Котел

25Турбогенератор

25Мережеві насоси/водопідігрівачі

10Система подачі палива (конвеєри безперервної дії для подачі палива)

10Обладнання для фільтрування або очищення газів

15Системи водопідготовки

5Градирні/конденсатори пари

5Станції очистки господарсько-побутових стічних вод, дощових та виробничих вод, шнекові дегідратори осаду та аналогічне устаткування

5Рівень використання обладнання українського виробництва по об'єкту

100Керівник суб'єкта господарювання

______________
(підпис)

______________
(ПІБ)

«___»____________20__ року{Додаток 4 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}


Додаток 5
до Порядку визначення рівня
використання обладнання
українського виробництва на об'єктах
електроенергетики, у тому числі
на введених в експлуатацію чергах
будівництва електричних станцій
(пускових комплексів), що виробляють
електричну енергію з альтернативних
джерел енергії (крім доменного
та коксівного газів, а з використанням
гідроенергії - лише мікро-, міні-
та малими гідроелектростанціями),
та встановлення відповідної надбавки
до «зеленого» тарифу або аукціонної ціни
(пункт 1 розділу III)

РОЗРАХУНОК
рівня використання обладнання українського виробництва на об'єкті(ах) електроенергетики (у тому числі введених(ої) в експлуатацію черг(и) будівництва електричних станцій (пускового(их) комплексу(ів)), що виробляє(ють) електричну енергію з біогазу

Назва об'єкта електроенергетики, який виробляє електричну енергію з енергії вітру, найменування суб'єкта господарювання, що має у власності або користуванні об'єкт електроенергетики


Позиція по елементу обладнання, що було вироблене на території України

Значення питомого відсоткового показника,
(%)

Документи, що підтверджують виробництво на території України  (сертифікати про українське походження)

Ідентифікатор елемента обладнання (серійний номер/номер партії тощо)

Кількість згідно з сертифікатом про українське походження,
(шт.)

Інші документи (що підтверджують право власності на елемент обладнання тощо)

Кількість, що використана на об'єкті електроенергетики,
(шт.)

Ознака підтвердження українського походження
(1 - так, 0 - ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

Металоконструкції/залізобетонні/сталеві конструкції, з яких побудований генератор газу (газгольдер/реактор анаеробного зброджування/газифікатор і т. п.)

35Міксери підготовки та подачі біомаси і двигуни до них

10Газові компресори/газодувки

5Обладнання для фільтрування або очищення газів

15Когенераційні установки (модулі)/електрогенераторні установки з поршневим двигуном з іскровим запалюванням

35Рівень використання обладнання  українського виробництва по об'єкту

100Керівник суб'єкта господарювання

___________
(підпис)

________________
(ПІБ)

«___» ____________ 20__ року{Додаток 5 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}


Додаток 6
до Порядку визначення рівня
використання обладнання
українського виробництва на об'єктах
електроенергетики, у тому числі
на введених в експлуатацію чергах
будівництва електричних станцій
(пускових комплексів), що виробляють
електричну енергію з альтернативних
джерел енергії (крім доменного
та коксівного газів, а з використанням
гідроенергії - лише мікро-, міні-
та малими гідроелектростанціями),
та встановлення відповідної надбавки
до «зеленого» тарифу або аукціонної ціни
(пункт 1 розділу III)

РОЗРАХУНОК
рівня використання обладнання українського виробництва на об'єкті електроенергетики (у тому числі введених(ої) в експлуатацію черг(и) будівництва електричних станцій (пускового(их) комплексу(ів), що виробляє(ють) електричну енергію з біогазу, видобутого з відведених місць чи об'єктів, на яких здійснюється операції зі зберігання та захоронення відходів

Назва об'єкта електроенергетики, який виробляє електричну енергію з енергії вітру, найменування суб'єкта господарювання, що має у власності або користуванні об'єкт електроенергетики


Позиція по елементу обладнання, що було вироблене на території України

Значення питомого відсоткового показника,
(%)

Документи, що підтверджують виробництво на території України  (сертифікати про українське походження

Ідентифікатор елемента обладнання (серійний номер/номер партії тощо)

Кількість згідно з сертифікатом про українське походження,
(шт.)

Інші документи (що підтверджують право власності на елемент обладнання тощо)

Кількість, що використана на об'єкті електроенергетики,
(шт.)

Ознака підтвердження українського походження
(1 - так, 0 - ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

Труби для видобутку та збору газу

15Газові компресори/газодувки

15Система збору конденсату

5Обладнання для фільтрування або очищення газів

10Когенераційні установки (модулі)/електрогенераторні установки з поршневим двигуном з іскровим запалюванням

45Рівень використання обладнання  українського виробництва по об'єкту

100Керівник суб'єкта господарювання

____________
(підпис)

________________
(ПІБ)

«___» ____________ 20__ року{Додаток 6 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}Додаток 7
до Порядку визначення рівня
використання обладнання
українського виробництва на об'єктах
електроенергетики, у тому числі
на введених в експлуатацію чергах
будівництва електричних станцій
(пускових комплексів), що виробляють
електричну енергію з альтернативних
джерел енергії (крім доменного
та коксівного газів, а з використанням
гідроенергії - лише мікро-, міні-
та малими гідроелектростанціями),
та встановлення відповідної надбавки
до «зеленого» тарифу або аукціонної ціни
(пункт 1 розділу III)

РОЗРАХУНОК
рівня використання обладнання українського виробництва на об'єкті(ах) електроенергетики (у тому числі введених(ої) в експлуатацію черг(и) будівництва електричних станцій (пускового(их) комплексу(ів)), що виробляє(ють) електричну енергію з біогазу, отриманого шляхом примусової газифікації біомаси

Назва об'єкта електроенергетики, який виробляє електричну енергію з енергії вітру, найменування суб'єкта господарювання, що має у власності або користуванні об'єкт електроенергетики


Позиція по елементу обладнання, що було вироблене на території України

Значення питомого відсоткового показника
(%)

Документи, що підтверджують виробництво на території України  (сертифікати про українське походження)

Ідентифікатор елемента обладнання (серійний номер/номер партії тощо)

Кількість згідно з сертифікатом про українське походження,
(шт.)

Інші документи (що підтверджують право власності на елемент обладнання тощо)

Кількість, що використана на об'єкті електроенергетики,
(шт.)

Ознака підтвердження українського походження
(1 - так, 0 - ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

Система підготовки та подачі палива (конвеєри безперервної дії для подачі палива тощо)

30Газифікатори та інфраструктура функціонування

30Обладнання для фільтрування або очищення газів

15Когенераційні установки (модулі)/електрогенераторні установки з поршневим двигуном з іскровим запалюванням

10Рівень використання обладнання  українського виробництва по об'єкту

100Керівник суб'єкта господарювання

___________
(підпис)

____________
(ПІБ)

«___» ____________ 20__ року{Порядок доповнено новим Додатком 7 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}


Додаток 8
до Порядку визначення рівня
використання обладнання
українського виробництва на об'єктах
електроенергетики, у тому числі
на введених в експлуатацію чергах
будівництва електричних станцій
(пускових комплексів), що виробляють
електричну енергію з альтернативних
джерел енергії (крім доменного
та коксівного газів, а з використанням
гідроенергії - лише мікро-, міні-
та малими гідроелектростанціями),
та встановлення відповідної надбавки
до «зеленого» тарифу або аукціонної ціни
(пункт 1 розділу III)

РОЗРАХУНОК
рівня використання обладнання українського виробництва на об'єкті(ах) електроенергетики (у тому числі введених(ої) в експлуатацію черг(и) будівництва електричних станцій (пускового(их) комплексу(ів)), що виробляє(ють) електричну енергію з використанням гідроенергії на мікро-, міні- та малих гідроелектростанціях

Назва об'єкта електроенергетики, який виробляє електричну енергію з енергії вітру, найменування суб'єкта господарювання, що має у власності або користуванні об'єкт електроенергетики


Позиція по елементу обладнання, що було вироблене на території України

Значення питомого відсоткового показника,
(%)

Документи, що підтверджують виробництво на території України (сертифікати про українське походження, виписки (витяги) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

Ідентифікатор елемента обладнання (серійний номер/номер партії тощо)

Кількість згідно з сертифікатом про українське походження,
(шт.)

Інші документи (що підтверджують право власності, на елемент обладнання тощо)

Кількість, що використана на об'єкті електроенергетики,
(шт.)

Ознака підтвердження українського походження
(1 - так, 0 - ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

Турбіна гідравлічна

30Генератор електричний

30Головний щит управління генератора (розподільні щити, пульти та панелі)

15Системи збудження генератора (машини та апарати електричні, що мають індивідуальні функції)

10Регулятор до турбіни гідравлічної

10Системи автоматичного регулювання (цифрові апарати керування)

5Рівень використання обладнання  українського виробництва по об'єкту

100Керівник суб'єкта господарювання

______________
(підпис)

______________
(ПІБ)

«___» ____________ 20__ року{Додаток 8 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}


Додаток 9
до Порядку визначення рівня
використання обладнання
українського виробництва на об'єктах
електроенергетики, у тому числі
на введених в експлуатацію чергах
будівництва електричних станцій
(пускових комплексів), що виробляють
електричну енергію з альтернативних
джерел енергії (крім доменного
та коксівного газів, а з використанням
гідроенергії - лише мікро-, міні-
та малими гідроелектростанціями),
та встановлення відповідної надбавки
до «зеленого» тарифу або аукціонної ціни
(пункт 1 розділу III)

РОЗРАХУНОК
рівня використання обладнання українського виробництва на об'єкті(ах) електроенергетики (у тому числі введених(ої) в експлуатацію черг(и) будівництва електричних станцій (пускового(их) комплексу(ів)), що виробляє(ють) електричну енергію з використанням геотермальної енергії

Назва об'єкта електроенергетики, який виробляє електричну енергію з енергії вітру, найменування суб'єкта господарювання, що має у власності або користуванні об'єкт електроенергетики


Позиція по елементу обладнання, що було вироблене на території України

Значення питомого відсоткового показника,
(%)

Документи, що підтверджують виробництво на території України (сертифікати про українське походження, виписки (витяги) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

Ідентифікатор елемента обладнання (серійний номер/номер партії тощо)

Кількість згідно з сертифікатом про українське походження,
(шт.)

Інші документи (що підтверджують право власності, на елемент обладнання тощо)

Кількість, що використана на об'єкті електроенергетики,
(шт.)

Ознака підтвердження українського походження
(1 - так, 0 - ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

Гирлове обладнання свердловин

30Турбогенератор

40Головний щит управління генератором

5Насоси подачі теплового носія в зону утворення пари

10Теплообмінник охолодження теплового носія

10Система автомагнітного регулювання

5Рівень використання обладнання  українського виробництва по об'єкту

100Керівник суб'єкта господарювання

____________
(підпис)

________________
(ПІБ)

«___» ____________ 20__ року{Додаток 9 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}


Додаток 10
до Порядку визначення рівня
використання обладнання українського
виробництва на об'єктах
електроенергетики, у тому числі
на введених в експлуатацію чергах
будівництва електричних станцій
(пускових комплексів), що виробляють
електричну енергію з альтернативних
джерел енергії (крім доменного
та коксівного газів, а з використанням
гідроенергії - лише мікро-, міні- та
малими гідроелектростанціями),
та встановлення відповідної надбавки
до "зеленого" тарифу або аукціонної ціни
(пункт 1 розділу V)

ПЕРЕЛІК
елементів обладнання українського виробництва по об'єктах електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії вітру, за якими прийнято рішення НКРЕКП щодо встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва

№ з/п

Найменування суб'єкта господарювання, назва об'єкта електроенергетики, на якому встановлено елементи обладнання українського виробництва

Позиція по елементу обладнання

лопаті

башта

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Позиція по елементу обладнання

гондола

головна рама

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}


Додаток 11
до Порядку визначення рівня
використання обладнання українського
виробництва на об'єктах
електроенергетики, у тому числі
на введених в експлуатацію чергах
будівництва електричних станцій
(пускових комплексів), що виробляють
електричну енергію з альтернативних
джерел енергії (крім доменного
та коксівного газів, а з використанням
гідроенергії - лише мікро-, міні- та
малими гідроелектростанціями),
та встановлення відповідної надбавки
до "зеленого" тарифу
(пункт 1 розділу IV)

ПЕРЕЛІК
елементів обладнання українського виробництва по об'єктах електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, за якими прийнято рішення НКРЕКП щодо встановлення надбавки до «зеленого» тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва

№ з/п

Найменування суб'єкта господарювання, назва об'єкта електроенергетики, на якому встановлено елементи обладнання українського виробництва

Позиція по елементу обладнання

фотоелектричні модулі

металоконструкції під фотоелектричні модулі

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (кВт)

кількість, що використана на об'єкті (кВт)

примітки

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Позиція по елементу обладнання

комплектна трансформаторна підстанція КТПБ-інверторна

система акумуляції енергії

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно з сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22позиція по елементу обладнання

трекерні системи

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

23

24

25

26

27


{Додаток 11 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}Додаток 12
до Порядку визначення рівня
використання обладнання українського
виробництва на об'єктах
електроенергетики, у тому числі
на введених в експлуатацію чергах
будівництва електричних станцій
(пускових комплексів), що виробляють
електричну енергію з альтернативних
джерел енергії (крім доменного
та коксівного газів, а з використанням
гідроенергії - лише мікро-, міні- та
малими гідроелектростанціями),
та встановлення відповідної надбавки
до "зеленого" тарифу
(пункт 1 розділу IV)

ПЕРЕЛІК
елементів обладнання українського виробництва по об'єктах електроенергетики, що виробляють електричну енергію з біомаси, за якими прийнято рішення НКРЕКП щодо встановлення надбавки до «зеленого» тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва

№ з/п

Найменування суб'єкта господарювання, назва об'єкта електроенергетики, на якому встановлено елементи обладнання українського виробництва

Позиція по елементу обладнання

котел

турбогенератор

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (кВт)

кількість, що використана на об'єкті (кВт)

примітки

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Позиція по елементу обладнання

обладнання для фільтрування або очищення газів

система водопідготовки

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32Позиція по елементу обладнання

градирні/конденсатори пари

станції очистки господарсько-побутових стічних вод, дощових та виробничих вод, шнекові дегідратори осаду та аналогічне устаткування

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42{Додаток 12 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}


Додаток 13
до Порядку визначення рівня
використання обладнання українського
виробництва на об'єктах
електроенергетики, у тому числі
на введених в експлуатацію чергах
будівництва електричних станцій
(пускових комплексів), що виробляють
електричну енергію з альтернативних
джерел енергії (крім доменного
та коксівного газів, а з використанням
гідроенергії - лише мікро-, міні- та
малими гідроелектростанціями),
та встановлення відповідної надбавки
до "зеленого" тарифу
(пункт 1 розділу IV)

ПЕРЕЛІК
елементів обладнання українського виробництва по об'єктах електроенергетики, що виробляють електричну енергію з біогазу, за якими прийнято рішення НКРЕКП щодо встановлення надбавки до «зеленого» тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва

№ з/п

Найменування суб'єкта господарювання, назва об'єкта електроенергетики, на якому встановлено елементи обладнання українського виробництва

Позиція по елементу обладнання

металоконструкції/залізобетонні/сталеві конструкції, з яких побудований генератор газу (газгольдер/реактор анаеробного зброджування/газифікатор і т. п.)

міксери підготовки та подачі біомаси і двигуни до них

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (кВт)

кількість, що використана на об'єкті (кВт)

примітки

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Позиція по елементу обладнання

газові компресори / газодувки

обладнання для фільтрування або очищення газів

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
когенераційні установки (модулі)/електрогенераторні установки з поршневим двигуном з іскровим запалюванням

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

23

24

25

26

27


{Додаток 13 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}


Додаток 14
до Порядку визначення рівня
використання обладнання українського
виробництва на об'єктах
електроенергетики, у тому числі
на введених в експлуатацію чергах
будівництва електричних станцій
(пускових комплексів), що виробляють
електричну енергію з альтернативних
джерел енергії (крім доменного
та коксівного газів, а з використанням
гідроенергії - лише мікро-, міні- та
малими гідроелектростанціями),
та встановлення відповідної надбавки
до "зеленого" тарифу
(пункт 1 розділу IV)

ПЕРЕЛІК
елементів обладнання українського виробництва по об'єктах електроенергетики, що виробляють електричну енергію з біогазу, видобутого з відведених місць чи об'єктів, на яких здійснюються операції зі зберігання та захоронення відходів, за якими прийнято рішення НКРЕКП щодо встановлення надбавки до «зеленого» тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва

№ з/п

Найменування суб'єкта господарювання, назва об'єкта електроенергетики, на якому встановлено елементи обладнання українського виробництва

Позиція по елементу обладнання

труби для видобутку та збору газу

газові компресори / газодувки

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (кВт)

кількість, що використана на об'єкті (кВт)

примітки

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Позиція по елементу обладнання

система збору конденсату

обладнання для фільтрування або очищення газу

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22Позиція по елементу обладнання

когенераційні установки (модулі)/електрогенераторні установки з поршневим двигуном з іскровим запалюванням

системи утилізації газу/факельні установки

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32{Додаток 14 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}Додаток 15
до Порядку визначення рівня
використання обладнання
українського виробництва на об'єктах
електроенергетики, у тому числі
на введених в експлуатацію чергах
будівництва електричних станцій
(пускових комплексів), що виробляють
електричну енергію з альтернативних
джерел енергії (крім доменного
та коксівного газів, а з використанням
гідроенергії - лише мікро-, міні-
та малими гідроелектростанціями),
та встановлення відповідної надбавки
до «зеленого» тарифу або аукціонної ціни
(пункт 1 розділу V)

ПЕРЕЛІК
елементів обладнання українського виробництва по об'єктах електроенергетики, що виробляють електричну енергію з біогазу,  отриманого шляхом примусової газифікації біомаси, за якими прийнято рішення НКРЕКП щодо встановлення надбавки до «зеленого» тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва

№ з/п

Найменування суб'єкта господарювання, назва об'єкта електроенергетики, на якому встановлено елементи обладнання українського виробництва

Позиція по елементу обладнання

система підготовки та подачі палива (конвеєри безперервної дії для подачі палива тощо)

газифікатори та інфраструктура функціонування

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (кВт)

кількість, що використана на об'єкті (кВт)

примітки

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Позиція по елементу обладнання

обладнання для фільтрування або очищення газів

когенераційні установки (модулі) / електрогенераторні установки з поршневим двигуном з іскровим запалюванням

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22{Порядок доповнено новим Додатком 15 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}Додаток 16
до Порядку визначення рівня
використання обладнання
українського виробництва на об'єктах
електроенергетики, у тому числі
на введених в експлуатацію чергах
будівництва електричних станцій
(пускових комплексів), що виробляють
електричну енергію з альтернативних
джерел енергії (крім доменного
та коксівного газів, а з використанням
гідроенергії - лише мікро-, міні-
та малими гідроелектростанціями),
та встановлення відповідної надбавки
до «зеленого» тарифу або аукціонної ціни
(пункт 1 розділу V)

ПЕРЕЛІК
елементів обладнання українського виробництва по об'єктах електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням гідроенергії на мікро-, міні- та малих гідроелектростанціях, за якими прийнято рішення НКРЕКП щодо встановлення надбавки до «зеленого» тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва

Позиція по елементу обладнання

регулятор до турбіни гідравлічної

системи автоматичного регулювання (цифрові апарати керування)

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32Позиція по елементу обладнання

головний щит управління генератора (розподільні щити, пульти та панелі)

системи збудження генератора (машини та апарати електричні, що мають індивідуальні функції)

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22Позиція по елементу обладнання

регулятор до турбіни гідравлічної

системи автоматичного регулювання (цифрові апарати керування)

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32{Додаток 16 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}


Додаток 17
до Порядку визначення рівня
використання обладнання
українського виробництва на об'єктах
електроенергетики, у тому числі
на введених в експлуатацію чергах
будівництва електричних станцій
(пускових комплексів), що виробляють
електричну енергію з альтернативних
джерел енергії (крім доменного
та коксівного газів, а з використанням
гідроенергії - лише мікро-, міні-
та малими гідроелектростанціями),
та встановлення відповідної надбавки
до «зеленого» тарифу або аукціонної ціни
(пункт 1 розділу V)

ПЕРЕЛІК
елементів обладнання українського виробництва по об'єктах електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням геотермальної енергії, за якими прийнято рішення НКРЕКП щодо встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва

№ з/п

Найменування суб'єкта господарювання, назва об'єкта електроенергетики, на якому встановлено елементи обладнання українського виробництва

Позиція по елементу обладнання

гирлове обладнання свердловин

турбогенератор

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно з сертифікатом, (кВт)

кількість, що використана на об'єкті, (кВт)

примітки

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно з сертифікатом, (шт.)

кількість, що використана на об'єкті, (шт.)

примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Позиція по елементу обладнання

головний щит управління генератором

насоси подачі теплового носія в зону утворення пари

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22Позиція по елементу обладнання

теплообмінник охолодження теплового носія

система автомагнітного регулювання

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

ідентифікатор товару (серійний номер/номер партії, реєстраційний номер паспорта тощо)

кількість згідно із сертифікатом (шт.)

кількість, що використана на об'єкті (шт.)

примітки

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32{Додаток 17 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2529 від 26.11.2019}