Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 662-XIV
Прийняття: 14.05.1999
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 28, ст.232 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Приєднатися до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори ( 995_129 ), що перебувають під загрозою зникнення, підписаної 3 березня 1973 року в м. Вашингтоні.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 14 травня 1999 року
N 662-XIV