Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Указ
Номер: 98/94
Прийняття: 18.03.1994
Видавники: Президент України

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про порядок підготовки до продажу акцій відкритих акціонерних товариств, які створені шляхом корпоратизації

З метою прискорення процесу приватизації відкритих акціонерних товариств, які створені шляхом корпоратизації, п о с т а н о в л я ю:

1. Установити, що акції відкритих акціонерних товариств, які створені шляхом корпоратизації, розміщують за планами, що затверджують органи приватизації.

Положення про типовий план розміщення акцій відкритих акціонерних товариств, які створені шляхом корпоратизації, затверджує Фонд державного майна України.

2. Проекти планів розміщення акцій розробляють і подають:

засновникам відкритих акціонерних товариств, які створені шляхом корпоратизації до набрання чинності цим Указом, - спостережні ради зазначених товариств у місячний строк з дня набрання чинності цим Указом;

засновниками інших акціонерних товариств, які створюються у процесі корпоратизації, - комісії з корпоратизації у двомісячний строк з дня затвердження їхнього персонального складу.

3. Засновники відкритих акціонерних товариств, які створені шляхом корпоратизації, у двотижневий строк з дня реєстрації в установленому порядку випуску акцій ( z0461-13 ) інформації про їх випуск повідомляють про це відповідні органи приватизації та подають їм проекти планів розміщення акцій.

4. Органи приватизації у тижневий строк з дня одержання повідомлення про реєстрацію випуску акцій, інформації про їх випуск та проектів планів розміщення акцій відкритих акціонерних товариств, які створені шляхом корпоратизації, приймають рішення щодо продажу цих акцій, затверджують плани їх розміщення та повідомляють про це засновників. При цьому органи приватизації можуть вносити зміни до проектів планів розміщення акцій відкритих акціонерних товариств, які створені шляхом корпоратизації, в тому числі виходячи з пропозицій покупців, органів державної виконавчої влади та місцевого і регіонального самоврядування.

5. Продаж акцій відкритих акціонерних товариств, які створені шляхом корпоратизації, здійснюють органи приватизації в порядку, що встановлює Фонд державного майна України.

6. Рекомендувати органам, уповноваженим управляти майном, що перебуває у республіканській (Республіки Крим), комунальній власності, здійснювати підготовку до продажу акцій відкритих акціонерних товариств, які створені шляхом корпоратизації, згідно з цим Указом.

7. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Фонд державного майна України.

Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 18 березня 1994 року
N 98/94