Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 903
Прийняття: 26.08.2021
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 серпня 2021 р. № 903
Київ

Деякі питання проходження державної служби

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що державному службовцю, який обіймав посаду державної служби за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та призначений як переможець конкурсу на зайняття посади державної служби на ту саму або іншу посаду державної служби, під час оцінювання результатів його службової діяльності у 2021 році враховуються результати професійного навчання, що успішно завершене у межах виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності/індивідуальної програми професійного розвитку, складеної під час його перебування на посаді державної служби за таким контрактом.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 “Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2031; 2016 р., № 79, ст. 2647) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 772, і від 4 грудня 2019 р. № 1039 “Про затвердження Порядку здійснення дисциплінарного провадження” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 100, ст. 3354) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2021 р. № 903

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 і від 4 грудня 2019 р. № 1039

1. Абзац перший пункту 14 Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789, після слів “трудової книжки” доповнити словами “(у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування”.

2. В абзаці другому пункту 19 Порядку здійснення дисциплінарного провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1039, слова “на ньому присутні не менше двох третин її членів” замінити словами “в ньому бере участь не менше половини її членів від загального складу”.