Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 584-VII
Прийняття: 19.09.2013
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

{Закон втратив чинність на підставі Закону № 674-IX від 04.06.2020, ВВР, 2020, № 42, ст.344}

Про Митний тариф України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 20-21, ст.740)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 822-VIII від 25.11.2015, ВВР, 2016, № 1, ст.8
№ 909-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.47
№ 1645-VIII від 04.10.2016, ВВР, 2016, № 48, ст.806
№ 1791-VIII від 20.12.2016, ВВР, 2017, № 4, ст.42
№ 2245-VIII від 07.12.2017, ВВР, 2018, № 8, ст.46
№ 2628-VIII від 23.11.2018, ВВР, 2018, № 49, ст.399
№ 402-IX від 19.12.2019, ВВР, 2020, № 20, ст.141
№ 465-IX від 16.01.2020, ВВР, 2020, № 30, ст.206}

Стаття 1. Цим Законом встановлюється Митний тариф України {групи 01-72; групи 73-97} (додається).

Митний тариф України є невід’ємною частиною цього Закону та містить перелік ставок загальнодержавного податку - ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України і систематизовані згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), складеною на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів.

Стаття 2. Ставки ввізного мита можуть встановлюватися або змінюватися виключно шляхом внесення змін до Митного тарифу України в порядку, визначеному законом.

Стаття 3. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року, крім пункту 3 цієї статті, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Закон України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст. 125, № 45, ст. 239; 2002 р., № 9, ст. 68, № 18-19, ст. 133, № 32, ст. 233, № 33, ст. 237; 2003 р., № 7, ст. 64, № 8-9, ст. 85, № 26, ст. 187, ст. 188, № 39, ст. 335; 2004 р., № 2, ст. 7, № 5, ст. 24, № 33-34, ст. 402, ст. 408, ст. 409; 2005 р., № 5, ст. 110, ст. 123, № 14, ст. 242, №№ 17-19, ст. 267, №№ 40-45, ст. 463; 2006 р., № 27, ст. 233; 2007 р., №№ 36-43, ст. 508; 2009 р., № 26, ст. 327, №№ 32-37, ст. 484, № 40, ст. 577; 2011 р., № 23, ст. 160, № 27, ст. 229; 2012 р., № 38, ст. 455; із змінами, внесеними Законом України від 6 листопада 2012 року № 5476-VI);

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 29, ст. 235);

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 29, ст. 368);

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації цін на ринку нафтопродуктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 21, ст. 304);

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 46-47, ст. 468).

3. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом, забезпечивши введення їх в дію одночасно з набранням чинності цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
19 вересня 2013 року
№ 584-VII