Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Указ
Номер: 576/2002
Прийняття: 22.06.2002
Видавники: Президент України

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 384/2011 ( 384/2011 ) від 06.04.2011 }

Про внесення змін до Положення про Пенсійний фонд України

Внести до Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 1 березня 2001 року N 121 ( 121/2001 ) (зі змінами, внесеними Указом від 24 вересня 2001 року N 887 ( 887/2001 ), такі зміни:

1) підпункт 5 пункту 4 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"призначення і виплати пенсій".

У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим;

2) підпункт 5 пункту 12 та пункт 15 викласти в такій редакції:

"5) затверджує положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі, про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах";

"15. Пенсійний фонд України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі, та управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах";

3) у підпунктах 4 та 6 пункту 12, підпунктах 7 та 8 пункту 13 слово "управлінь" замінити словами "головних управлінь".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 червня 2002 року
N 576/2002