Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 503
Прийняття: 26.04.2022
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 квітня 2022 р. № 503
Київ

Про внесення змін до пункту 6 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до пункту 6 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 29, ст. 1217; 2020 р., № 76, ст. 2432), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2022 р. № 503

ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 6 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацію/видаленням

Доповнити пункт  абзацами такого змісту:

“З метою отримання повідомлення або письмової згоди на здійснення транскордонного перевезення небезпечних відходів повідомники надсилають на офіційну електронну пошту Міндовкілля документи,  визначені цим Положенням, в електронній формі, завірені кваліфікованим електронним підписом керівника повідомника або  уповноваженою на це особою.

На електронні копії оригіналів паперових документів (фотокопії), передбачені цим Положенням, накладається кваліфікований електронний підпис керівника повідомника або  уповноваженої на це особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

Надсилання пакета документів в електронній формі здійснюється у форматі PDF або JPEG з урахуванням таких вимог:

електронні копії оригіналів документів, що додаються, повинні відповідати вимогам, встановленим Законом України “Про електронні документи та електронний документообіг”;

кольорові електронні копії (фотокопії) оригіналів документів повинні бути чіткими та повнорозмірними (без обрізань будь-яких сторін документів, у тому числі прізвища та підпису підписанта, печатки, номера);

будь-який текст на всіх електронних зображеннях повинен бути розбірливим;

документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл. У разі перевищення допустимого для завантаження розміру файлу такий файл розділяється на кілька файлів без пропущення сторінок та із збереженням їх послідовності відповідно до оригіналу документа.

Рішення про надання повідомлення або письмової згоди про транскордонне перевезення небезпечних відходів приймаються безоплатно, оформляються в електронній формі та засвідчуються шляхом накладення заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів відповідно до функціонального розподілу кваліфікованого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

Відомості щодо рішень про надання повідомлення або письмової згоди про транскордонне перевезення небезпечних відходів Міндовкілля розміщує на власному офіційному веб-сайті шляхом внесення відповідної інформації до Єдиного державного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” та надсилання зазначеного рішення на офіційну електронну пошту компетентного органу країн імпорту, експорту чи транзиту, призначеного стороною нести відповідальність за отримання повідомлення про транскордонне перевезення небезпечних або інших відходів і будь-якої інформації, пов’язаної з ним, і за надання відповіді на таке повідомлення відповідно до статті 6 Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням.

Кожному рішенню під час внесення до відповідного реєстру присвоюється унікальний реєстраційний номер.”.