Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 441
Прийняття: 26.06.2015
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 червня 2015 р. № 441
Київ

Про посвідчення особи моряка

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 813 від 27.02.2019}

{Додатково див.  Постанову КМ № 683 від 17.07.2019}

Відповідно до частини шостої статті 25 Закону України “Про Єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 813 від 27.02.2019}

1. Затвердити:

Порядок оформлення, видачі, обміну, вилучення, повернення державі та знищення посвідчення особи моряка, що додається;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 813 від 27.02.2019}

зразок бланка посвідчення особи моряка згідно з додатком 1;

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 813 від 27.02.2019}

технічний опис бланка посвідчення особи моряка згідно з додатком 2.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 813 від 27.02.2019}

2. Установити, що:

посвідчення особи моряка, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який їх було видано;

до запровадження, оформлення і видачі посвідчення особи моряка з безконтактним електронним носієм, зразок бланка якого затверджено цією постановою, посвідчення оформлюються з використанням бланків попередніх зразків.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2015 р. № 441
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2019 р. № 813)

ПОРЯДОК
оформлення, видачі, обміну, вилучення, повернення державі та знищення посвідчення особи моряка

Загальна частина

1. Посвідчення особи моряка (далі - посвідчення) є документом, що посвідчує особу, оформляється і видається громадянину України, який може обіймати будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна) або працевлаштований на будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна), зареєстрованого в Україні чи в інших державах.

Посвідчення може бути видано також будь-якій особі, яка звернулася за посвідченням та працює на борту судна, зареєстрованого в Україні, або яка перебуває на обліку осіб, які шукають роботу, в центрі зайнятості та може обіймати будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна).

Посвідчення дає право його власнику на виїзд з України і в’їзд в Україну на судні, членом екіпажу якого він є, а також на виїзд з України і в’їзд в Україну в індивідуальному порядку під час прямування чи переходу на інше судно, списання із судна.

2. Протягом перебування особи на судні або в рейсі посвідчення зберігається в особи, якій оформлено цей документ. У виняткових випадках за письмової згоди особи, якій оформлено цей документ, з метою надійного збереження посвідчення може зберігатися у капітана відповідного судна.

3. Оформлення, видачу та обмін посвідчення здійснюють капітани морських портів у взаємодії з Морською адміністрацією, Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) та Державним центром персоналізації документів державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню паперів” (далі - Центр).

Внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр) здійснюється з використанням відомчої інформаційної системи, призначеної для ведення обліку даних. Власником відомчої інформаційної системи є Морська адміністрація.

Порядок взаємодії Морської адміністрації з Центром встановлюється шляхом укладення відповідного договору згідно з вимогами статті 4 Закону України “Про захист персональних даних”.

4. Оформлення, видача та обмін посвідчення здійснюються за заявами-анкетами осіб, визначених пунктом 1 цього Порядку.

Рішення про оформлення посвідчення, яке було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймає капітан морського порту за результатами ідентифікації особи заявника засобами Реєстру.

5. Посвідчення видається особі не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня оформлення заяви-анкети або не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети про його термінове отримання.

6. За оформлення (зокрема замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення справляється адміністративний збір.

Розмір адміністративного збору за оформлення (зокрема замість втраченого або викраденого), обмін посвідчення визначається відповідно до Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.

Сплата адміністративного збору підтверджується відповідним документом, копія якого додається до заяви-анкети про оформлення посвідчення.

7. Посвідчення видається на 10 років.

8. Повноваження щодо отримання біометричних даних та забезпечення їх захисту відповідно до законодавства покладаються на Морську адміністрацію.

Голова Морської адміністрації визначає за поданням капітана морського порту працівників, на яких згідно з їх службовими обов’язками покладаються функції з отримання біометричних даних (далі - уповноважена особа).

Оформлення, видача та обмін посвідчення

9. Для оформлення посвідчення особа подає такі документи:

паспорт громадянина України, посвідку на постійне проживання або паспортний документ іноземця;

переклад українською мовою сторінок паспортного документа іноземця, засвідчений у встановленому законодавством порядку;

копію документа, що засвідчує належну кваліфікацію особи для займання посади на судні, для осіб, посади яких потребують засвідчення належної кваліфікації відповідно до законодавства (за умови пред’явлення оригіналу документа);

копію документа про освіту, яка надає право на присвоєння звання особи командного складу морських суден або члена судного екіпажу, або довідку із закладу вищої освіти для осіб, які здобувають таку освіту, або копію документа, що підтверджує працевлаштування на судні, або довідку про реєстрацію особи в Державній службі зайнятості;

копію платіжного документа з відміткою про сплату адміністративного збору.

10. Під час приймання документів для оформлення заяви-анкети перевіряються:

досягнення особою шістнадцятирічного віку;

дійсність поданих документів (зокрема відсутність виправлень, строк дії, зміна імені та прізвища);

сплата адміністративного збору;

тотожність особи з фотозображенням у документах, що посвідчують особу;

наявність усіх необхідних документів та інформації для оформлення посвідчення.

11. На підставі поданих документів для оформлення посвідчення та для внесення у зв’язку з цим інформації до Реєстру за зверненням особи в електронній формі засобами відомчої інформаційної системи капітаном морського порту або уповноваженою особою формується заява-анкета, зразок якої затверджується МВС у встановленому порядку.

12. До заяви-анкети вноситься така інформація:

1) відомості (персональні дані) про особу, якій оформлюється посвідчення:

прізвище та ім’я особи, виконані українськими та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації;

унікальний номер запису в Реєстрі;

стать;

громадянство;

дата народження;

місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

реквізити посвідчення, виданого особі засобами Реєстру, а також документів, на підставі яких видано посвідчення (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та суб’єкт, що видав документ, строк дії документа);

контактний номер телефону;

зріст особи;

колір очей особи;

особливі прикмети (відмінні особливості, які мають значення для ідентифікації особи за ознаками зовнішності (зокрема татуювання, родимки, шрами);

відцифрований образ обличчя особи;

відцифрований підпис особи;

отримані відцифровані відбитки пальців рук особи;

2) службова інформація та відмітки:

дата заповнення заяви-анкети;

прізвище, ініціали, підпис (із зазначенням дати) капітана морського порту чи уповноваженої особи, яка здійснює оформлення посвідчення та функції із здійснення передачі персональних даних фізичної особи, на ім’я якої оформлюється посвідчення, для їх перевірки, а також працівника, що виконує функції з отримання біометричних даних;

код капітана морського порту, який прийняв рішення про видачу посвідчення;

відмова у видачі посвідчення (зазначається підстава відмови);

відомості про отримання посвідчення (прізвище та ім’я особи, що отримала, і дата).

Заява-анкета формується в електронному вигляді залежно від вибраного типу інформації, що вноситься до відомчої інформаційної системи, при цьому заповнюються виключно її активовані поля.

Відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи, відцифровані відбитки пальців рук особи додаються до заяви-анкети в електронному вигляді.

Вимоги до відцифрованого образу обличчя встановлюються МВС.

13. Заява-анкета формується в присутності особи, що подає документи для оформлення посвідчення.

14. Після заповнення заяви-анкети капітан морського порту або уповноважена особа, що її заповнювала, друкує заяву-анкету та надає особі для перевірки достовірності внесеної про неї інформації.

У разі виявлення помилок у заяві-анкеті капітан морського порту або уповноважена особа вносить до такої заяви-анкети відповідні виправлення.

Після перевірки інформації, внесеної до заяви-анкети, особа власним підписом підтверджує її на роздрукованій заяві-анкеті.

15. Оригінали документів (крім посвідчення, що підлягає обміну, довідки з морського навчального закладу та документа, що підтверджує сплату адміністративного збору) повертаються особі після прийняття заяви-анкети до розгляду. До заяви-анкети додаються копії відповідних документів.

16. Зазначені в заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються від відомчої інформаційної системи до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв’язку з обов’язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

17. Головний обчислювальний центр Реєстру проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, що отримані з відомчої інформаційної системи, встановлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення посвідчення та передає їх до Центру. Центр здійснює персоналізацію бланка посвідчення та вносить до безконтактного електронного носія інформацію, що міститься на сторінці даних посвідчення, біометричні дані особи, а також дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IСAO) Doc 9303.

18. Персоналізовані Центром бланки посвідчень надсилаються відповідному капітану морського порту в порядку, встановленому законодавством.

Капітан морського порту або уповноважена особа візуально перевіряє інформацію, внесену до персоналізованого бланка посвідчення, на підставі відомостей, що містяться у заяві-анкеті, відомчій інформаційній системі, та здійснює із застосуванням засобів Реєстру зчитування відомостей з безконтактного електронного носія. У разі виявлення помилки/браку персоналізований бланк посвідчення надсилається до Морської адміністрації для підтвердження такої помилки/браку та визначення порядку відшкодування вартості персоналізованого бланка посвідчення.

19. Оформлене посвідчення видається особисто особі, що підтверджується її підписом у заяві-анкеті.

20. Під час видачі посвідчення проводиться верифікація особи, якій оформлено посвідчення.

21. Обмін посвідчення проводиться у разі:

зміни інформації, внесеної до посвідчення;

виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідчення;

закінчення строку дії посвідчення;

непридатності посвідчення для подальшого використання.

22. Для обміну посвідчення особа подає:

документи, зазначені у пункті 9 цього Порядку;

посвідчення, що підлягає обміну;

заяву-анкету із зазначенням підстави для обміну посвідчення.

23. Рішення про обмін посвідчення, яке було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, та видачу нового посвідчення приймає капітан морського порту за результатами ідентифікації особи виключно на підставі відомостей (персональних даних), отриманих з бази даних Реєстру.

24. Для оформлення посвідчення замість втраченого або викраденого особа подає:

документи, зазначені у пункті 9 цього Порядку;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення посвідчення на території України);

документ, виданий компетентним органом іноземної держави, що підтверджує факт звернення особи з приводу його втрати або викрадення у цій державі.

25. Про втрату або викрадення посвідчення на території України особа зобов’язана негайно повідомити капітану судна, на якому вона працює, та/або керівнику підприємства, установи, організації, з яким вона уклала трудовий договір, а також капітану морського порту, який видав посвідчення, а у разі викрадення також органу Національної поліції.

Про втрату або викрадення посвідчення за кордоном особа зобов’язана повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі за місцем перебування, яка протягом доби інформує капітана морського порту, який видав документ, а також Національному центральному бюро Інтерполу в Україні та Держприкордонслужбі із зазначенням внесеної до документа інформації.

26. Рішення про оформлення посвідчення замість втраченого або викраденого, яке було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймає капітан морського порту за результатами ідентифікації заявника. Замість втраченого або викраденого посвідчення капітан морського порту після встановлення факту видачі раніше такого документа особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає новий документ і робить відмітку у відомчій інформаційній системі про недійсність посвідчення.

27. Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення посвідчення, знайшла його, вона зобов’язана протягом доби здати знайдене посвідчення для списання та знищення капітаном морського порту, а в разі знаходження за кордоном - найближчій закордонній дипломатичній установі.

Підстави для відмови в оформленні, видачі та обміні посвідчення

28. Капітан морського порту має право відмовити особі в оформленні, видачі та обміні посвідчення у разі, коли:

за посвідченням звернулася особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку;

особа уже отримала посвідчення, яке є дійсним на день звернення (крім обміну, видачі посвідчення замість втраченого або викраденого);

особа не надала всіх документів та інформації, необхідних для оформлення, видачі або обміну посвідчення;

дані, отримані з бази даних Реєстру, не підтверджують інформацію, надану особою.

29. У рішенні про відмову в оформленні, видачі або обміні посвідчення, яке доводиться до відома особи, зазначаються підстави відмови.

Відомості про відмову в оформленні, видачі або обміні посвідчення вносяться до відомчої інформаційної системи.

30. Особа має право звернутися до капітана морського порту повторно із заявою про видачу посвідчення в разі зміни або усунення обставин, з огляду на які їй було відмовлено у видачі документа.

31. Рішення про відмову в оформленні, видачі або обміні посвідчення може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.

32. Під час повторного розгляду заяви про оформлення, видачу або обмін посвідчення особі, якій було відмовлено в його видачі, беруться до уваги раніше подані нею документи, якщо підтверджено, що зазначені в них відомості залишилися без змін.

Вилучення, повернення державі, знищення посвідчення

33. Посвідчення вважається недійсним, вилучається та знищується в разі, коли:

підлягає обміну у зв’язку із зміною інформації, внесеної до посвідчення;

закінчився строк його дії;

виявлено помилку в інформації, внесеній до посвідчення;

не придатне для подальшого використання;

заявлене як втрачене або викрадене;

особа, якій було видано таке посвідчення, померла;

оформлено з порушенням вимог законодавства.

34. У разі закінчення строку дії посвідчення або смерті його власника посвідчення повертається капітану морського порту, а якщо власник посвідчення проживає (проживав) за кордоном - закордонній дипломатичній установі.

У разі закінчення строку дії посвідчення його власник повертає таке посвідчення особисто, через уповноважених осіб або надсилає рекомендованим листом капітану морського порту протягом місяця з дати закінчення строку дії. Власник посвідчення, який проживає за кордоном, може здати таке посвідчення до закордонної дипломатичної установи для його подальшого повернення капітану морського порту.

У випадку смерті особи, якій видано посвідчення, керівник підприємства, установи, організації, що уклав трудовий договір з ним, члени сім’ї або родичі повідомляють про це капітану морського порту та протягом місяця повертають посвідчення особисто або рекомендованим листом капітану морського порту. У випадку смерті особи, яка проживала за кордоном, закордонна дипломатична установа інформує про це капітана морського порту та повертає здане їй посвідчення капітану морського порту.

У разі подання особою документів для обміну посвідчення у зв’язку із зміною прізвища або імені таке посвідчення визнається недійсним з дня подання документів для його обміну.

Капітан морського порту інформує особу, якій видано посвідчення, про умови повернення посвідчення у разі закінчення строку його дії або у разі смерті особи.

35. У разі коли у визнаному недійсним посвідченні міститься інформація про трудову зайнятість особи на судні, таке посвідчення повертається особі за її письмовою заявою. У випадку смерті особи, якій було видано посвідчення, таке визнане недійсним посвідчення з інформацією про трудову діяльність особи на судні може бути залишене за письмовою заявою заінтересованим особам (членам сім’ї, родичам, керівнику підприємства, установи, організації, що уклав трудовий договір з особою, якій видано посвідчення).

36. Повернуті посвідчення визнаються недійсними шляхом проставлення штампу “недійсне” і знищуються капітаном морського порту із внесенням відповідної інформації до відомчої інформаційної системи.

Інформація про факт визнання посвідчення недійсним передається до Головного обчислювального центру Реєстру з обов’язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

37. У разі використання особою посвідчення з метою вчинення злочину на території України чи за кордоном, підроблення або в інших випадках, передбачених законами, посвідчення може бути вилучено (у тому числі тимчасово) відповідно до законодавства.

Заповнення посвідчення

38. До посвідчення вноситься така інформація:

назва держави;

назва документа;

тип документа;

код держави;

номер документа;

прізвище та ім’я особи;

громадянство;

дата народження;

унікальний номер запису в Реєстрі;

стать;

місце народження;

дата видачі документа;

код капітана морського порту, що видав документ;

дата закінчення строку дії документа;

відцифрований образ обличчя особи;

відцифрований підпис особи.

39. Заповнення посвідчення здійснюється українською та англійською мовами через скісну риску відповідно до правил транслітерації.

40. На письмове прохання особи прізвище та ім’я може бути зазначене латинськими літерами відповідно до його написання в раніше виданих документах, що посвідчують особу.

41. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище не є складовим імені, на підставі її письмової заяви зазначаються лише складові імені.

42. Сторінка даних посвідчення заповнюється відповідно до рекомендацій IСAO Doc 9303, якщо інше не передбачено Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.

43. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних

Максимальна кількість знаків

Тип документа

Тип/Type

IM

2

Код держави

Код держави/Country code

UKR

3

Номер документа

Номер документа/Document №

зазначається номер виданого посвідчення

8

Прізвище

Прізвище/Surname

Зазначається прізвище

змінна (визначається автоматично)

Ім’я

Ім’я/Given Names

зазначається ім’я

змінна (визначається автоматично)

Громадянство

Громадянство/Nationality

зазначається громадянство особи, якій видається посвідчення

15

Дата народження

Дата народження/Date of birth

зазначається дата народження

13

Місце народження

Місце народження/Place of birth

зазначається місце народження

26

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис Nо/Record No

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі (без урахування позначки “-”)

13

Стать

Стать/Sex

зазначається стать

3

Дата видачі

Дата видачі/Date of іssue

зазначається дата видачі посвідчення

13

Орган, що видав документ

Код капітана/Code of Harbour Master

зазначається код капітана морського порту, що видав посвідчення

5

Дата закінчення строку дії документа

Дата закінчення строку дії/Date of expiry

зазначається дата закінчення строку дії посвідчення

13

Відцифрований підпис особи

Підпис пред’явника/Holder’s signature

відцифрований підпис особи


Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи)


два відцифрованих образи обличчя особи, виконані способом лазерного гравіювання та лазерної перфорації


44. До безконтактного електронного носія, який імплантовано у посвідчення, що відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації в Україні, вносяться:

інформація, що міститься на сторінці даних посвідчення;

біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи, відцифровані відбитки пальців рук);

дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, відповідно до рекомендацій IСAO.

45. Дати в посвідченні зазначаються таким чином:

1) день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев’яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

2) місяць - першими трьома літерами назви місяця українською мовою і через скісну риску - першими трьома літерами назви місяця англійською мовою:

січень - СІЧ/JAN;

лютий - ЛЮТ/FEB;

березень - БЕР/MAR;

квітень - КВІ/APR;

травень - ТРА/MAY;

червень - ЧЕР/JUN;

липень - ЛИП/JUL;

серпень - СЕР/AUG;

вересень - ВЕР/SEP;

жовтень - ЖОВ/OCT;

листопад - ЛИС/NOV;

грудень - ГРУ/DEC;

3) рік - двома останніми цифрами, перед якими робиться пробіл.

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно позначки “XX” - для дня, “XXX” - для місяця, “XX” - для року, “XX XXX XX” - для дня, місяця і року.

46. Жіноча стать зазначається літерами “Ж/F”, чоловіча - “Ч/M”.

47. Відомості про місце народження вносяться у такому порядку:

назва адміністративно-територіальної одиниці;

відомості згідно з документом, що містить дату народження особи, з обов’язковим зазначенням країни народження та через скісну риску трилітерного коду країни народження (у разі народження за кордоном).

Коди держав зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 “Коди назв країн світу”.

48. У графі “Капітан морського порту, що видав посвідчення” зазначається код капітана морського порту, що видав посвідчення.

49. Графи “Особливі прикмети/Special features”, “Зріст/Height”, “Колір очей/Color of eyes” на першій сторінці заповнюються капітаном морського порту чи уповноваженою особою, яка здійснює оформлення, видачу та обмін посвідчення, кульковою ручкою синього кольору після отримання персоналізованого бланка посвідчення.

50. До безконтактного електронного носія, який імплантовано у посвідчення та на сторінку даних, інформація вноситься згідно з рекомендаціями IСAO Doc 9303, якщо інше не передбачено Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.

51. Заповнення машинозчитуваної зони посвідчення здійснюється згідно з рекомендаціями IСAO Doc 9303.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 813 від 27.02.2019}Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2015 р. № 441
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2019 р. № 813)

ЗРАЗОК
бланка посвідчення особи моряка

Лицьовий бік обкладинки

Ліва частина форзаца

Зворотний бік сторінки даних

Лицьовий бік сторінки даних

Сторінка 1

Сторінка 2

Сторінка 3

Сторінка 4

Сторінка 5

Сторінка 6

Сторінка 7

Сторінка 8

Сторінка 9

Сторінка 10

Сторінка 11

Сторінка 12

Сторінка 13

Сторінка 14

Сторінка 15

Сторінка 16

Сторінка 17

Сторінка 18

Сторінка 19

Сторінка 20

Сторінка 21

Сторінка 22

Сторінка 23

Сторінка 24

Сторінка 25

Сторінка 26

Сторінка 27

Сторінка 28

Сторінка 29

Сторінка 30

Сторінка 31

Сторінка 32

Права частина форзаца

Лицьовий бік обкладинки

Ліва частина форзаца

Лицьовий бік сторінки даних

Сторінка 1

Сторінка 2

Сторінки 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Сторінки 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Сторінки 24-32

Права частина форзаца

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 813 від 27.02.2019}Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2015 р. № 441

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка посвідчення особи моряка

1. Бланк посвідчення особи моряка з безконтактним електронним носієм (далі - бланк посвідчення) виготовляється у формі книжечки розміром 88 х 125 міліметрів та може мати допустимі Doc. 9303 ICAO відхилення ± 0,75 міліметра.

2. Бланк посвідчення складається з м’якої обкладинки, форзаца, сторінки даних і 32 паперових сторінок.

У праву частину обкладинки імплантовано безконтактний електронний носій. Безконтактний електронний носій відповідає вимогам стандарту ISO/IEC 14443 щодо запису і зчитування даних та вимогам IСАО, що встановлюються до електронних документів.

Сторінка даних виготовляється з багатошарового полімерного матеріалу (полікарбонат) і розміщується між лівою частиною форзаца та першою паперовою сторінкою.

Бланк посвідчення скріплюється замкненим швом, нитками із захисними властивостями, що набувають червоного свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

3. Обкладинка бланка посвідчення виготовляється із зносостійкого палітурного матеріалу синього кольору.

У верхній частині лицьового боку обкладинки одним рядком українською та англійською мовами виконано напис “Україна UKRAINE”, нижче розміщується зображення малого Державного Герба України, під ним українською та англійською мовами виконано напис “ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ МОРЯКА SEAFARER’S IDENTITY DOCUMENT”.

У нижній частині лицьового боку обкладинки розміщується спеціальний символ, який свідчить про наявність безконтактного електронного носія.

Слова, зображення малого Державного Герба України та символ, який свідчить про наявність безконтактного електронного носія, виконані тисненням фольгою золотого кольору.

4. Для виготовлення бланка посвідчення використовується захисний папір, який не має власної флуоресценції.

Захисний папір виготовляється із суміші бавовняної та деревинної целюлози.

Форзац друкується на папері без водяного знака з вмістом бавовняної целюлози не менш як 90 відсотків та масою 1 кв. метра 95 ± 5 грамів. Папір має невидимі при денному світлі захисні волокна довжиною від трьох до шести міліметрів, які набувають свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення. Кількість захисних волокон, розташованих на 1 кв. дециметрі паперу, становить 20 ± 5 штук.

Паперові сторінки друкуються на папері з локальним багатотоновим водяним знаком “Щит”, з вмістом бавовняної целюлози не менше ніж 50 відсотків та масою 1 кв. метра 100 ± 5 грамів. Папір має невидимі при денному світлі захисні волокна довжиною від трьох до шести міліметрів, які набувають свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення. Кількість захисних волокон, розташованих на 1 кв. дециметрі паперу, становить 20 ± 5 штук.

Захисний папір має хімічну реакцію на дію певних хімічних сполук, дія яких утворює на папері візуальну зміну кольору в місцях проведення хімічної реакції.

5. Дизайн бланка посвідчення відтворюється з використанням офсетного, ірисного офсетного та трафаретного друку.

Серію з двох літер та шестизначний номер бланка посвідчення виконано на першій паперовій сторінці способом високого друку.

6. Дизайн форзаца, сторінки даних та паперових сторінок бланка посвідчення створено з використанням спеціальних захисних фонових сіток з різною геометрією рисунка; елементів, виконаних методом гільйоширування; стилізованих графічних зображень.

Захисні фонові сітки надруковано способом офсетного та ірисного офсетного друку фарбами синього, блакитного, сірого та жовтого кольорів.

Одну із захисних фонових сіток на паперових сторінках та на сторінці даних виконано ірисним офсетним друком, що створює кольорове зображення з плавним переходом сірого кольору в жовтий.

Угорі першої - тридцять другої паперових сторінок та на правій частині форзаца передбачено місце для виконання способом лазерної перфорації серії та номера посвідчення.

7. Форзац бланка посвідчення складається з лівої і правої частин.

На лівій частині форзаца надруковано захисні сітки з різною геометрією рисунка; гільйошні зображення у вигляді хвиль; стилізоване зображення якоря на фоні фрагмента карти Європи.

На правій частині форзаца надруковано захисні сітки з різною геометрією рисунка; гільйошні зображення у вигляді хвиль; стилізоване зображення штурвала та якоря.

Знизу на обох форзацах виконано горизонтальну хвилясту лінію мікротексту “УКРАЇНА UKRAINE”, яка складається з ділянок негативного та позитивного зображення, що чергуються, та фарбою, невидимою при денному світлі, що набуває червоного свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення, надруковано стилізовані зображення якоря та рози вітрів (різних розмірів).

На обох частинах форзаца фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення та стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення, надруковано текст українською мовою (ліва частина) та англійською мовою (права частина):

“Цей документ є посвідченням особи моряка відповідно до Конвенції 1958 р. № 108 Міжнародної організації праці про національні посвідчення особи моряків. Посвідчення особи моряка є власністю України.

Посвідчення особи моряка є документом, що посвідчує особу, оформляється і видається громадянину України, який може обіймати будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна) або працевлаштований на будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна), зареєстрованого в Україні чи в інших державах. Посвідчення особи моряка може бути видано будь-якій особі, яка звернулася за посвідченням особи моряка та працює на борту судна, зареєстрованого в Україні, або яка перебуває на обліку осіб, які шукають роботу, в центрі зайнятості та може обіймати будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна). Посвідчення особи моряка дає право його власнику на виїзд з України і в’їзд в Україну на судні, членом екіпажу якого він є, а також на виїзд з України і в’їзд в Україну в індивідуальному порядку під час прямування чи переходу на інше судно, списання з судна.

Про втрату або викрадення посвідчення особи моряка на території України особа зобов’язана негайно повідомити капітану судна, на якому вона працює, та/або керівнику підприємства, установи, організації, що уклала з нею трудовий договір, а також капітану морського порту, який видав посвідчення, а у разі викрадення також органу Національної поліції.

Про втрату або викрадення посвідчення особи моряка за кордоном особа зобов’язана повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі за місцем перебування, яка протягом доби інформує капітана морського порту, який видав документ, а також центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону України, із зазначенням внесеної до документа інформації.

Цей документ містить чутливі електронні пристрої. Для оптимального використання прохання не згинати, не перфорувати і не піддавати документ впливу крайніх температур або надмірної вологості.”.

“This document is a seafarer’s identity document according to the International Labour Organization Convention on the Seafarer’s Identity Documents № 108 of 1958. Seafarer’s identity document is the property of Ukraine.

Seafarer’s identity document is a document identifying the person. It is drawn up and issued to the citizen of Ukraine, who may be engaged in any capacity on board a vessel, other than a ship of war, or is employed in any capacity on board a vessel, other than a ship of war, registered in Ukraine or in other states. Seafarer’s identity document may be issued to any person who has applied for a seafarer’s identity document and works on board the vessel registered in Ukraine, or who is registered as a job seeker at the employment center and can occupy any position on board a vessel, other than a ship of war. Seafarer’s identity document entitles the holder to leave Ukraine and to enter Ukraine on board the vessel, of which he/she is a crew member, as well as to leave Ukraine and to enter Ukraine individually during the journey to the vessel or transferring to another vessel, or discharging from the vessel.

In case of loss or theft of a seafarer’s identity document on the territory of Ukraine, the person is obliged to notify immediately the Master of the vessel on which he/she serves, and/or the Head of the enterprise, institution or organization that has entered into a contract of employment with him/her and the Harbour Master who has issued the seafarer’s identity document and in case of theft - authority of the National police. In case of loss or theft of a seafarer’s identity document abroad, the person is obliged to notify the competent authorities of a foreign state and the closest foreign diplomatic mission according to the place of stay. During 24 hours foreign diplomatic mission notifies the Harbour Master who has issued the document and central authority of executive body that ensures the implementation of state policy in the field of protection of the state border of Ukraine, indicating information introduced in the document.

This document contains sensitive electronic devices. For optimal use, please, do not bend, perforate or subject the document to extreme temperatures or excessive humidity.”.

Під текстом на правій частині форзаца зазначено назву підприємства, що виготовило бланк посвідчення, - “Поліграфкомбінат “Україна”.

8. Сторінка даних з імплантованими захисними елементами виготовляється з багатошарового полімерного матеріалу (полікарбонату), внесення даних на яку здійснюється за технологією лазерного гравіювання та лазерної перфорації.

Для друкування сторінки даних використовуються фарби, які набувають власного свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення: синя - синього кольору, жовта - жовтого кольору.

На лицьовому боці сторінки даних, який прилягає до першої паперової сторінки бланка посвідчення, надруковано захисні сітки з різною геометрією рисунка; гільйошні зображення у вигляді хвиль; стилізоване зображення маяка. Стилізоване зображення рози вітрів, яке виконано з лінії позитивного та негативного мікротексту “УКРАЇНА UKRAINE”, розташовано в середині компаса.

Фарбою, невидимою при денному світлі, що набуває червоного свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення, надруковано стилізоване зображення карти України.

У центральній частині сторінки розміщено спеціальний захисний гравірувальний елемент із хвилястими лініями та словами “UKRAINE УКРАЇНА” перемінного розміру, що повторюються.

На лицьовому боці сторінки даних містяться п’ять обов’язкових зон візуальної перевірки (I-V) та машинозчитувана (VII) зона.

Інформаційні дані в зонах I-V надруковані українською та англійською мовами фарбою чорного кольору, що стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення, та розміщуються в такій послідовності:

зона I. Одним рядком надруковано назву держави українською та англійською мовами “УКРАЇНА” та “UKRAINE”, зображення малого Державного Герба України, стилізоване зображення якоря, яке повторюється двічі.

Лінія позитивного мікротексту “ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ МОРЯКА SEAFARER’S IDENTITY DOCUMENT” відокремлює поле з назвою держави від інших полів.

Нижче українською та англійською мовами надруковано назву документа “ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ МОРЯКА” та “SEAFARER’S IDENTITY DOCUMENT”, праворуч одним рядком розташовані поля з назвами:

“Тип/Type”; “Код держави/Country code”; “Номер документа/Document No.”.

У лівій частині зони оптико-перемінною фарбою надруковано спеціальний символ, який свідчить про наявність безконтактного електронного носія;

зона II. Послідовно, згори донизу, надруковано назви полів:

“Прізвище/Surname”;

“Ім’я/Given Names”;

“Громадянство/Nationality”;

“Дата народження/Date of birth”; “Запис №/Record №.”;

“Стать/Sex”; “Місце народження/Place of birth”;

зони III-IV. Продовження назв полів, які надруковано в такому ж самому порядку, як у зоні II, а саме:

“Дата видачі/Date of issue”; “Код капітана /Code of Harbour Master”;

“Дата закінчення строку дії/Date of expiry”; “Підпис пред’явника Holder’s signature”;

зони V-VII надрукованих інформаційних даних не мають;

зона V призначена для розміщення відцифрованого образу обличчя особи;

зона VII призначена для внесення машинозчитуваної інформації.

Відцифрований образ обличчя особи дублюється на сторінці даних способом лазерної перфорації;

зона VI - зворотний бік сторінки даних.

На зворотному боці сторінки даних надруковано захисні сітки з різною геометрією рисунка; гільйошні зображення у вигляді хвиль; стилізоване зображення секстанта та морських вузлів. У верхній частині сторінок виконано горизонтальну хвилясту лінію мікротексту “УКРАЇНА UKRAINE”, яка складається з ділянок негативного та позитивного зображення, що чергуються.

Спеціальними растрами надруковано зображення фрагмента карти Європи, на якій територія України виконана сіткою з антисканерним зображенням слів “УКРАЇНА” і “UKRAINE”.

Стилізоване зображення малого Державного Герба України виконано псевдорельєфною сіткою, далі над гербом одним рядком надруковано назву держави “Україна UKRAINE”. Тло стилізованого зображення малого Державного Герба України виконано сіткою з мікротексту “UA”. Унизу сторінки в сітках виконано напис назви документа українською і англійською мовами: “ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ МОРЯКА” і “SEAFARER’S IDENTITY DOCUMENT”.

Фарбою, невидимою при денному світлі, що набуває червоного свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення, надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України.

9. Текстову інформацію на паперових сторінках бланка посвідчення надруковано фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення та стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення.

На першій паперовій сторінці бланка посвідчення надруковано захисні сітки з різною геометрією рисунка; сітки, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України та якоря; гільйошні зображення у вигляді хвиль. Спеціальним растром надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України, яке розташовано на фоні штурвала, нижче розміщується зображення морського вантажного судна.

Перша сторінка призначена для внесення українською і англійською мовами інформації про особливі прикмети особи, якій видано посвідчення. Угорі сторінки, паралельно довшому краю, надруковано назви полів: “Особливі прикмети/Special features”, “Зріст/Height” і “Колір очей/Color of eyes”.

Фарбою, невидимою при денному світлі, що набуває червоного свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення, надруковано контурне стилізоване зображення малого Державного Герба України та контур штурвала.

Унизу першої сторінки, паралельно довшому краю, фарбою червоного кольору, що набуває помаранчевого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення та стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення, надруковано серію, позначену двома літерами, та шестизначний номер бланка посвідчення.

На другій - тридцять другій сторінках бланка посвідчення надруковано захисні сітки з різною геометрією рисунка; сітки, що містять стилізоване зображення малого Державного Герба України та якоря; гільйошні зображення у вигляді хвиль; стилізоване зображення штурвала, у центрі якого розміщується зображення тризуба, а також фарбою, невидимою при денному світлі, що набуває червоного свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення, надруковано контурне зображення карти світу (на парних сторінках - зображення материків Північної, Південної Америки, Австралії та острова Гренландія, на непарних - зображення Євразійського континенту і Африки) з паралелями та меридіанами, стилізоване зображення вітрильника, який на різних сторінках розміщується в різних місцях.

У нижній частині другої - тридцять другої сторінок надруковано номер сторінки (колонцифру) та горизонтальну хвилясту лінію мікротексту “УКРАЇНА UKRAINE”, яка складається з ділянок негативного та позитивного зображення, що чергуються.

На третій - тридцять другій сторінках виконано суміщене зображення у вигляді якоря.

Текстову інформацію на другій - двадцять третій сторінках бланка посвідчення надруковано у вигляді таблиць. На парних сторінках таблиця з назвами граф “Назва та номер судна, валова місткість або потужність головних двигунів у кВт*” і “Name and official No of vessel Gross tonnage or kW propulsion*”, “Дата і місце” і “Date and place of”, “Найняття” і “Engagement”, “Звільнення” і “Discharge”, на непарних сторінках - таблиця з назвами граф “Посада” і “Grade/rank”, “Тип рейсу” і “Description of voyage”, “Підпис капітана або судновласника” і “Signature of master/shipowner”. Унизу другої сторінки надруковано примітку: “*Для складу машинної команди зазначається потужність головних двигунів у кВт, для всіх інших зазначається валова місткість” і “Engine room workers give kW propulsion, others gross tonnage”.

Горизонтальні та вертикальні лінії таблиць виконано позитивним мікротекстом “УКРАЇНА UKRAINE”.

Сторінки двадцять четверта - тридцять друга призначені для відміток. Угорі сторінок, паралельно коротшому краю, двома рядками надруковано слова “Для відміток” і “Notes”.

Розміри на схематичних діаграмах зразка бланка посвідчення зазначені без урахування допустимих технологічних відхилень під час виробництва.

{Постанову доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ № 813 від 27.02.2019}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2015 р. № 441

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. № 102 “Про затвердження зразка бланка посвідчення особи моряка” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 12, ст. 461).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 р. № 883 “Про внесення зміни до пункту 1 приміток до додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. № 102” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 97, ст. 3581).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 66 “Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. № 102” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 22, ст. 684).