Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 4108-VI
Прийняття: 09.12.2011
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Центральної виборчої комісії

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 28, ст.312 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 448):

а) у статті 26:

у частині другій:

у пункті 1 слова "її Секретаріатом" замінити словами "Секретаріатом Комісії, Службою розпорядника Державного реєстру виборців";

у пункті 7 слова "Секретаріат Комісії, його" замінити словами "Секретаріат Комісії, Службу розпорядника Державного реєстру виборців, їх";

у пункті 8 слова "керівника Секретаріату Комісії" та "Секретаріату Комісії" замінити відповідно словами "керівників Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців" та "Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців";

у частинах третій та четвертій слова "та її Секретаріату" замінити словами "Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців";

б) пункт 7 частини другої статті 29 доповнити словами "Служби розпорядника Державного реєстру виборців";

2) частину другу статті 14 Закону України "Про Державний реєстр виборців" ( 698-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 5, ст. 34) після пункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:

"3) забезпечує закупівлю товарів, робіт та послуг для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру".

У зв'язку з цим пункти 3-7 вважати відповідно пунктами 4-8.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4108-VI