Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 382
Прийняття: 21.03.2018
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 березня 2018 р. № 382
Київ

Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки

З метою відновлення і розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення для інтеграції їх до європейської транспортної системи та підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки (далі - Програма), що додається.

2. Заінтересованим центральним та місцевим органам виконавчої влади за погодженням з Міністерством інфраструктури привести у шестимісячний строк завдання, показники і заходи відповідних регіональних програм у відповідність з визначеними Програмою завданнями, показниками і заходами.

3. Обласним та Київській міській державним адміністраціям розробити та затвердити регіональні програми розвитку автомобільних доріг на 2018-2022 роки.

4. Державному агентству автомобільних доріг подавати щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, та щороку до 25 лютого Міністерству інфраструктури інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України та Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 890 від 23.09.2020}

5. Державному агентству автомобільних доріг передбачати під час процедур закупівлі робіт з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення встановлення гарантійних строків експлуатації таких об’єктів не менш як 10 років.

6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 696 “Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 76, ст. 2817).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2018 р. № 382

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ЕКОНОМІЧНА ПРОГРАМА
розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки

Мета Програми

Метою Програми є відновлення і розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення для інтеграції їх до європейської транспортної системи та підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

У 2013 році розроблено та затверджено Державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки, яку виконано не в повному обсязі через недофінансування. У ці роки фактично припинено роботи з будівництва автомобільних доріг, обсяги робіт з поточного середнього ремонту в десятки разів були меншими від нормативних, ямковість ліквідовували несвоєчасно та не на всіх дорогах. Як наслідок, стан доріг погіршився до катастрофічного. Проблема недостатнього фінансування посилювалася ще і тим, що в 2015-2016 роках були скасовані цільові джерела фінансування дорожньої галузі, а заплановані в загальному фонді державного бюджету витрати на розвиток автомобільних доріг, як правило, недофінансовувалися Казначейством.

У 2016-2017 роках за рахунок збільшення фінансування значно активізувалися ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування, проте переліки об’єктів формувалися не на підставі даної Програми, а окремими розпорядженнями Кабінету Міністрів України.

У зв’язку із запровадженням з 1 січня 2018 р. державного дорожнього фонду у складі спеціального фонду державного бюджету, надходження до якого передбачається збільшити, планується виконати основну частину робіт з відновлення і розвитку мережі доріг саме за кошти державного бюджету. Так, виникла нагальна необхідність у формуванні чітких стратегічних напрямів відновлення і розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення з урахуванням маршрутного принципу та соціально-економічних пріоритетів розвитку регіонів та держави в цілому.

Досягнення мети Програми може бути забезпечено за кількома варіантами.

Перший варіант реалізації, традиційний, передбачає фінансування робіт з відновлення і розвитку лише за рахунок коштів державного бюджету. Такий підхід дасть змогу покращити транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг загального користування державного значення, оскільки через недофінансування у попередні роки не забезпечувалися обсяги дорожніх робіт, необхідні для сталого розвитку дорожнього господарства. Проте коштів лише державного дорожнього фонду вистачить тільки на утримання і відновлення, не залишаючи можливості для повноцінного розвитку мережі доріг. Таким чином, цей варіант реалізації створить підґрунтя для зниження конкурентоздатності національної економіки та зростання соціальної напруги у суспільстві, що в кінцевому результаті може загальмувати євроінтеграційні процеси в країні.

Другий, оптимальний варіант реалізації Програми передбачає довгострокове планування та фінансування чітко визначених завдань і заходів щодо відновлення та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування державного значення і мостів (зокрема зруйнованих внаслідок військових дій на Сході України) за кошти не лише державного бюджету, а і за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій та коштів інвесторів (концесія). При цьому планується здійснювати в основному фінансування робіт з нового будівництва та реконструкції автомобільних доріг за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій та інвесторів, а ремонт та експлуатаційне утримання - за кошти державного бюджету, міжнародних фінансових організацій та інших джерел, не заборонених законодавством. Також під час реалізації Програми планується виконувати роботи за маршрутним принципом з відповідною дорожньою інфраструктурою із застосуванням сучасних будівельних норм та стандартів, в яких враховується європейська практика та принципи.

Оптимальний варіант реалізації Програми дасть змогу забезпечити:

завершення об’єктів незавершеного будівництва з високими показниками ступеня готовності та соціально-економічної ефективності;

реалізацію проектів за схемою “проектування-будівництво” (“Design and Build”);

впровадження довгострокових контрактів (на п’ять - сім років) на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення (насамперед міжнародних) з використанням нової системи оцінки результатів роботи підрядника на підставі кількісних показників транспортно-експлуатаційного стану, що корелюються з рівнем безпеки та споживчими якостями автомобільних доріг;

активізацію співпраці з міжнародними фінансовими організаціями для оптимізації раніше залучених кредитних коштів на розвиток автомобільних доріг;

впровадження незалежної системи контролю якості через забезпечення контролю прозорості та підзвітності будівництва згідно із стандартами шляхом розкриття інформації та публікації відповідних наборів даних відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 85, ст. 2850) та поетапного переходу до організації виконання дорожньо-будівельних робіт із залученням інженера-консультанта на основі міжнародно визнаних типових форм контрактів, зокрема контрактів “FIDIC”, відповідно до статті 6 Закону України “Про автомобільні дороги” та постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1065 “Про затвердження вимог щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 20, ст. 555, № 94, ст. 2796);

активізацію інноваційної та науково-технічної діяльності в дорожньому господарстві, впровадження сучасних ефективних, енерго- та ресурсозберігаючих матеріалів і технологій, що забезпечують високу якість та довговічність дорожніх та мостових конструкцій, недопущення шкідливого впливу дорожнього будівництва на навколишнє природне середовище (встановлення протишумових споруд, збереження шляхів міграції тварин, режиму охорони територій і об’єктів природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення);

запровадження геоінформаційної системи управління автомобільними дорогами загального користування державного значення та розвитку існуючих базових інформаційно-аналітичних комплексів (система управління стану покриття, аналітично-експертна система управління мостами, база даних дорожньо-транспортних пригод);

екологічну безпеку та опрацювання альтернативних варіантів розміщення об’єктів дорожнього господарства з метою збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, земель, зарезервованих для заповідання, лісів, захисних насаджень та інших складових національної екологічної мережі;

безперешкодний доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів дорожньої інфраструктури (зокрема шляхом здійснення заходів щодо пониження бортового каменю на автомобільних дорогах (краю проїзної частини, укріпленої смуги узбіччя) в місцях перетину пішохідних шляхів (тротуарів), встановлення бортового каменю на зупинках на рівні підлоги транспортного засобу загального користування та звукових сигналів на світлофорах).

Також оптимальний варіант Програми дасть можливість за рахунок коштів, які спрямовуються на фінансування заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху, або коштів інвесторів забезпечити:

розбудову цифрової інфраструктури шляхом прокладення кабельної каналізації електрозв’язку та відповідних телекомунікаційних мереж уздовж автомобільних доріг, побудову на базі цифрової інфраструктури автоматизованих систем та сервісів;

впровадження аудиту безпеки руху як системного, детального, технічного, незалежного процесу оцінювання інженерних рішень щодо складових автомобільних доріг з метою визначення їх впливу на забезпечення безпеки дорожнього руху;

запровадження автоматичного габаритно-вагового контролю з метою зменшення частоти та ступеня перевантаження вантажними перевізниками.

Перевагою оптимального варіанта реалізації Програми є зменшення навантаження на державний бюджет за рахунок диверсифікованих джерел фінансування, формування стабільних джерел фінансування дорожнього господарства, покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг під контролем держави та стрімкий розвиток ринкових відносин у дорожній галузі.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування завдань і заходів Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи Програми

Перелік завдань і заходів Програми наведено у додатку 2.

Під час визначення конкретних завдань і заходів враховано їх взаємозв’язок, повноту та всебічність, узгодженість з іншими програмами.

У процесі реалізації завдань і заходів Програми щодо нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення має забезпечуватися гарантійний строк експлуатації таких об’єктів не менш як 10 років.

Завдання і заходи, передбачені Програмою, враховують потреби осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування державного значення за основними маршрутами, насамперед за напрямами міжнародних і національних транспортних коридорів, на підходах до великих міст, дорогах з високою інтенсивністю руху та під’їзних дорогах до атомних електростанцій, теплоелектроцентралей, аеро- та морських портів, військових баз, елеваторів, залізничних станцій, районних, обласних центрів, територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

нове будівництво і реконструкцію автомобільних доріг згідно із сучасними європейськими стандартами з відповідною дорожньою інфраструктурою;

надходження додаткових коштів від транзитних автомобільних перевезень та розвитку автомобільного туризму;

більш широке використання експортного та логістичного потенціалу України;

зниження собівартості перевезення вантажів і пасажирів та збільшення прибутку на автомобільному транспорті у зв’язку з поліпшенням умов експлуатації автомобільного транспорту;

економію капітальних вкладень в автомобільний транспорт у зв’язку з підвищенням продуктивності роботи автомобільного транспорту через збільшення середньої швидкості руху на відремонтованих ділянках дороги;

зниження втрат від дорожньо-транспортних пригод, що трапляються через незадовільний стан автомобільних доріг;

економічний ефект від зменшення негативного впливу на навколишнє середовище;

стабільний попит на внутрішньому ринку на продукцію добувної та переробної промисловості, металургії та інших галузей економіки;

збільшення дохідної частини бюджетів усіх рівнів за рахунок повернення коштів у вигляді податків та обов’язкових платежів;

посилення контролю за якістю та фінансуванням доріг з боку користувачів;

зниження рівня суб’єктивного втручання в процес фінансування розвитку доріг;

створення умов для розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення відповідно до вимог європейських і світових стандартів;

фізичний доступ операторів телекомунікацій до об’єктів транспортної інфраструктури для прокладення телекомунікаційних мереж та створення інших типів спеціалізованої цифрової інфраструктури;

гарантійний строк експлуатації об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення не менш як 10 років.

Сумарний економічний ефект для національної економіки від реалізації усіх завдань і заходів Програми за всіма наведеними критеріями буде становити близько 984 млрд. гривень.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Виконання Програми сприятиме підвищенню рівня зайнятості населення. Розрахункова потреба у трудових ресурсах на виконання Програми становить близько 55 тис. робочих місць в дорожній галузі, будівельній індустрії, галузі машинобудування дорожніх машин та механізмів та у сфері обслуговування об’єктів дорожнього сервісу.

Обсяги та джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансування Програми становить 425990,35 млн. гривень, у тому числі за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету (державний дорожній фонд) - 272175,95 млн. гривень, з них на погашення зобов’язань за кредитами - 49005,13 млн. гривень, за рахунок коштів загального фонду - 75076,32 млн. гривень, за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій - 25544,53 млн. гривень, за рахунок коштів інвесторів - 53193,55 млн. гривень.Додаток 1
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 липня 2022 р. № 803)

ПАСПОРТ
Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 34 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 14, ст. 480).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 р. № 382 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 42, ст. 1480).

3. Державний замовник-координатор - Мінінфраструктури.

4. Державний замовник - Укравтодор.

5. Керівник Програми - Міністр інфраструктури.

6. Виконавці заходів Програми - Мінінфраструктури, Укравтодор, обласні та Київська міська держадміністрації.

7. Строк виконання - 2018-2022 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2018

2019

2020

2021

2022

Державний бюджет, у тому числі:

347 252,27

26 327,77

35 983,81

96 034,98

130 928,36

57 977,35

кошти спеціального фонду державного бюджету (державний дорожній фонд)

272 175,95

20 025,46

35 217,33

68 395,43

90 560,38

57 977,35

кошти загального фонду державного бюджету

75 076,32

6 302,31

766,48

27 639,55

40 367,98


кошти міжнародних фінансових організацій

25 544,53

3 722,27

4 463,64

6 774,99

5 240,12

5 343,51

Інші джерела, у тому числі кошти інвесторів

53 193,55


514,1

12 925,02

795,76

38 958,67

Усього


425 990,35

30 050,04

40 961,55

115 734,99

136 964,24

102 279,53Додаток 2
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 липня 2022 р. № 803)Додаток 3
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 липня 2022 р. № 803)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки

Найменування завдання

Найменування показника виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показника

усього

у тому числі за роками

2018

2019

2020

2021

2022

1. Нове будівництво автомобільних доріг загального користування державного значення

протяжність збудованих автомобільних доріг загального користування державного значення

кілометрів

267,936

6,446

12,602

30,945

26,652

191,291

2. Реконструкція автомобільних доріг загального користування державного значення

протяжність реконструйованих автомобільних доріг загального користування державного значення

-“-

399,115

1,048

22,434

49,295

133,438

192,9

3. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення

протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких виконано капітальний ремонт

-“-

1617,713

33,946

79,371

434,73

372,251

697,415

4. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення

протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких виконано поточний середній ремонт

кілометрів

8336,045

953,499

739,762

3035

3434,361

173,423

5. Забезпечення гарантійного строку експлуатації збудованих, реконструйованих та капітально відремонтованих автомобільних доріг загального користування державного значення не менш як 10 років

протяжність збудованих, реконструйованих та капітально відремонтованих автомобільних доріг загального користування державного значення

-“-

2284,764

41,44

114,407

514,97

532,341

1081,606

Усього-“-

10620,809

994,939

854,169

3549,97

3966,702

1255,029