Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 366
Прийняття: 13.05.2020
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 травня 2020 р. № 366
Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 81ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2020 р. № 366

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. Абзац другий пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1995 р. № 700 “Про віднесення посад працівників Національної академії державного управління при Президентові України до категорій посад державних службовців та умови оплати їх праці” - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 816 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 59, ст. 2078) і від 31 серпня 2011 р. № 918 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 67, ст. 2579), виключити.

2. У пункті 25 плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 878, графу “Відповідальні за виконання” викласти в такій редакції:

“НАДС

Мінекоенерго”.

3. У підпункті 1 пункту 18 Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 634:

графу “Строк виконання” викласти в такій редакції:

“2020 рік”;

графу “Відповідальні за виконання” викласти в такій редакції:

“МОН

НАДС”.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2020 р. № 366

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 квітня 1998 р. № 499 “Про вдосконалення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 16, ст. 592).

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2002 р. № 144 “Про затвердження Концепції ротації кадрів на окремих посадах державних службовців” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 12, ст. 606).

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. № 240 “Про розроблення проектів нормативно-правових актів з питань підвищення престижу державної служби та забезпечення соціального захисту державних службовців, яких звільнено за станом здоров’я”.

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2004 р. № 88 “Про утворення робочої групи з підготовки проекту середньострокової Програми розвитку державної служби”.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 р. № 746 “Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 23, ст. 1554).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2004 р. № 1514 “Про віднесення посад працівників Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту до відповідних категорій посад державних службовців та умови оплати їх праці” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 46, ст. 3014).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. № 1180 “Про затвердження Положення про Головне управління державної служби України” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 74, ст. 2757).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. № 1221 “Про віднесення посад Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту та його заступників до відповідних категорій посад державних службовців та умови оплати їх праці” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 79, ст. 2939).

9. Пункт 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 664 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 56, ст. 1867).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 776 “Про внесення змін до Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2265).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. № 114 “Про внесення зміни до пункту 11 Положення про Головне управління державної служби України” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 9, ст. 456).

12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 334 “Питання діяльності груп аналізу політики у центральних органах виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 17, ст. 792).

13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2010 р. № 1766 “Питання віднесення деяких посад працівників Адміністрації Президента України до відповідних категорій посад державних службовців” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 68, ст. 2470).

14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1198 “Про схвалення Концепції реформування системи  підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 92, ст. 3349).

15. Пункт 3 змін, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1292 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 99, ст. 3636).

16. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 480 “Про затвердження плану заходів на період до 2014 року щодо реалізації Концепції реформування системи  підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”.

17. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 р. № 698 “Про внесення змін до плану заходів на період до 2014 року щодо реалізації Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”.

18. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 227 “Про схвалення Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 24, ст. 680).

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 393 “Про затвердження Порядку проведення службового розслідування Національним агентством з питань державної служби або його територіальними органами стосовно керівника державної служби в державному органі чи державного службовця вищого органу” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 52, ст. 1838).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 536 “Про затвердження Порядку організації і проведення тренінгів для державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 68, ст. 2288).

21. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. № 423 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1557).