Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 32
Прийняття: 20.01.2021
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 січня 2021 р. № 32
Київ

Про продовження строку виконання Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Продовжити на період до 2023 року строк виконання Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 1002 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 84, ст. 2951).

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 1002 “Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 84, ст. 2951; 2012 р., № 13, ст. 468; 2013 р., № 53, ст. 1939; 2018 р., № 45, ст. 1574; 2020 р., № 2, ст. 62, № 76, ст. 2432) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 січня 2021 р. № 32

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 1002

1. У назві та пункті 1 постанови цифри “2011-2020” замінити цифрами “2011-2023”.

2. У Державній цільовій науково-технічній програмі проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки, затвердженій зазначеною постановою:

1) у назві Програми цифри “2011-2020” замінити цифрами “2011-2023”;

2) абзац дев’ятий розділу “Шляхи і способи розв’язання проблеми” після слова “проведення” доповнити словами “Державною установою Національний антарктичний науковий центр антарктичних експедицій і досліджень”;

3) у другому реченні абзацу першого розділу “Обсяги та джерела фінансування” цифри “444,61” і “444,44” замінити відповідно цифрами “886,63” і “886,46”.

3. Пункти 5-7 додатка 1 до Програми викласти в такій редакції:

“5. Виконавці заходів Програми - Державна установа Національний антарктичний науковий центр, підприємства, установи та організації Національної академії наук, Національної академії медичних наук, МОН, Міндовкілля.

6. Строки виконання: 2011-2023 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Державний бюджет

886,46

20,84

21,2

24,41

23,88

46,57

54,42

59,01

100,06

60,23

144,31

128,51

101,51

101,51

Інші джерела

0,17

0,08

0,01

0,08Усього

886,63

20,92

21,21

24,49

23,88

46,57

54,42

59,01

100,06

60,23

144,31

128,51

101,51

101,51”.

4. Додатки 2 і 3 до Програми викласти в такій редакції:


“Додаток 2
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 січня 2021 р. № 32)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2023 роки


Додаток 3
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 січня 2021 р. № 32)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2023 роки”.