Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 307/97-ВР
Прийняття: 04.06.1997
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 45, ст.283 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 132/98-ВР від 13.02.98, ВВР, 1998, N 26, ст.161 N 51-IV ( 51-15 ) від 04.07.2002, ВВР, 2002, N 35, ст.262 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10) такі зміни:

1. У статті 19:

частину третю викласти у такій редакції:

"Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі мінімального споживчого бюджету. В умовах кризового стану економіки та спаду виробництва мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі не нижче межі малозабезпеченості";

доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого змісту:

"Мінімальний розмір пенсії за віком підвищується у зв'язку із збільшенням величини вартості мінімального споживчого бюджету чи межі малозабезпеченості".

У зв'язку з цим частини четверту, п'яту та шосту вважати відповідно частинами п'ятою, шостою та сьомою.

2. Частину другу статті 64 та статтю 75 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Мінімальний розмір пенсії за віком у розмірі не нижче межі малозабезпеченості, величина вартості якої з 1 січня 1997 року становить 70,9 гривні, поширюється тільки на пенсії, що призначаються відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення".

2. Пенсії, призначені відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", перераховуються диференційовано в міру збільшення мінімального розміру пенсії за віком.

( Пункт 3 розділу II виключено на підставі Закону N 51-IV ( 51-15 ) від 04.07.2002 )

4. Комітетам Верховної Ради України підготувати пропозиції щодо приведення у відповідність із цим Законом законодавчих актів, якими встановлюються розміри пенсій, що обраховуються у співвідношенні з мінімальним розміром пенсії за віком, не збільшуючи при цьому максимального розміру цих пенсій.

5. Кабінету Міністрів України:

щоквартально до повного перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" з урахуванням внесених до нього змін, інформувати Верховну Раду України про хід виконання цього Закону;

до 1 липня 1997 року надати Верховній Раді України інформацію про механізм перерахунку пенсій та етапи його виконання;

внести до Верховної Ради України проект Закону України про прожитковий мінімум, а також обрахунки величини прожиткового мінімуму згідно зі статтею 46 Конституції України ( 254к/96-ВР ).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 червня 1997 року
N 307/97-ВР