Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 51-IV
Прийняття: 04.07.2002
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 35, ст.262 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1995 р., N 16, ст. 111; 1996 р., N 17, ст. 73; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35, N 48, ст. 409; 2001 р., N 9, ст. 38) такі зміни:

1. У назві Закону слова "та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" замінити словами "осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб".

2. Преамбулу Закону викласти в такій редакції:

"Цей Закон визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України - військовослужбовців Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Служби безпеки України, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань (далі - військовослужбовців), осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, осіб начальницького складу податкової міліції, осіб начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи України та членів їх сімей, військовослужбовців колишніх Збройних Сил СРСР, органів державної безпеки і внутрішніх справ СРСР, Національної гвардії України, військовослужбовців, які в період Великої Вітчизняної війни проходили службу у складі 1-го Чехословацького армійського корпусу під командуванням Л. Свободи, та членів їх сімей, а також громадян інших держав з числа військовослужбовців збройних сил і інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства цих держав, та членів їх сімей, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, укладених Україною з іншими країнами про пенсійне забезпечення таких громадян, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено їх пенсійне забезпечення згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають (далі - особи, які мають право на пенсію за цим Законом)".

3. У статті 12:

у пункті "а" слова "на військовій службі або на службі в органах внутрішніх справ" виключити;

у пункті "б" слова "за вислугу років, за віком, за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або організаційними заходами і які на день звільнення досягли 45-річного віку" замінити словами "незалежно від підстав та часу звільнення і досягли 45-річного віку, крім осіб, позбавлених військових або спеціальних звань, а також звільнених із служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння".

4. У статті 13:

у частині першій:

у пункті "в" слово і цифру "і 4" виключити;

у частині другій цифри "85", "95" і "90" замінити відповідно цифрами "90", "100" і "95", а слова і цифри "до категорій 2 і 3" замінити словами і цифрою "до категорії 2".

5. У другому реченні пункту "а" статті 36 слова "пенсіонерів з числа" виключити.

6. У статті 48, частині першій статті 49 та частині другій статті 52 слова "і Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного департаменту України з питань виконання покарань".

7. У тексті Закону слова "особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" у всіх відмінках замінити словами "особи, які мають право на пенсію за цим Законом" у відповідних відмінках.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Абзац четвертий пункту 4 розділу І цього Закону набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік".

2. Встановити, що середньомісячний заробіток (грошове забезпечення) для обчислення пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей визначається у порядку, передбаченому частиною першою статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" ( 2262-12 ).

3. У розділі II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 307/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 45, ст. 283; 1998 р., N 26, ст. 161) пункт 3 виключити.

4. Кабінету Міністрів України:

забезпечити проведення перерахунку раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам відповідно до абзацу четвертого пункту 4 розділу I цього Закону з відповідних сум грошового забезпечення, встановлених на 1 січня 2003 року;

у місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 липня 2002 року
N 51-IV