Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 284
Прийняття: 31.03.2021
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 березня 2021 р. № 284
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 327

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 327 “Деякі питання емісії облігацій міжнародних фінансових організацій” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 66, ст. 1828) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2021 року.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 67ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2021 р. № 284

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 327

1. У вступній частині постанови слова і цифри “статті 10-1 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” замінити словами і цифрами “статті 19 Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”.

2. У Порядку погодження використання коштів, отриманих міжнародною фінансовою організацією від розміщення облігацій, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 4 слова “органи виконавчої влади, державні колегіальні органи та Національний банк” замінити словами “державні органи”;

2) у тексті Порядку слово “Мінекономрозвитку” замінити словом “Мінекономіки”.