Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2707-IV
Прийняття: 23.06.2005
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про правовий статус закордонних українців"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 33, ст.429 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про правовий статус закордонних українців" ( 1582-15 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину другу статті 6 Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 650) доповнити абзацом такого змісту:

"сприяння задоволенню інформаційних потреб закордонних українців".

2. Статтю 3 Закону України "Про видавничу справу" ( 318/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 32, ст. 206) доповнити абзацом такого змісту:

"сприяння закордонним українцям у забезпеченні вітчизняними друкованими виданнями".

3. Частину третю статті 4 Закону України "Про імміграцію" ( 2491-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 41, ст. 197) доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) закордонним українцям, подружжям закордонних українців, їх дітям у разі їх спільного в'їзду та перебування на території України".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 червня 2005 року
N 2707-IV