Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2443-VIII
Прийняття: 22.05.2018
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності та деяких інших осіб

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 33, ст.250)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):

1) пункт 5 частини другої статті 42 після слів "учасникам бойових дій" доповнити словами "постраждалим учасникам Революції Гідності";

2) у статті 772:

назву доповнити словами "та постраждалим учасникам Революції Гідності";

після слів "Учасникам бойових дій" доповнити словами "постраждалим учасникам Революції Гідності".

2. У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573):

1) у частині першій статті 45:

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"особам, яким надано статус постраждалого учасника Революції Гідності відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

У зв’язку з цим абзаци четвертий - тринадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим - чотирнадцятим;

в абзаці восьмому слова "Великої Вітчизняної" замінити словами "Другої світової";

в абзаці дев’ятому слова "інвалідам праці" замінити словами "особам з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання";

2) в абзаці другому частини першої статті 46 слова "інвалідам Великої Вітчизняної війни" та "інвалідів Великої Вітчизняної війни" замінити відповідно словами "особам з інвалідністю внаслідок Другої світової війни" та "осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни";

3) у статті 125:

в абзаці другому слова "Великої Вітчизняної війни" замінити словами "Другої світової війни";

в абзаці шостому слова "інвалідів праці" замінити словами "осіб з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання";

4) у тексті Кодексу слова "інвалід", "дитина-інвалід" та "інвалід війни" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю" та "особа з інвалідністю внаслідок війни" у відповідному відмінку і числі.

3. У назві та тексті статті 59 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10) слова "Великої Вітчизняної війни" замінити словами "Другої світової війни".

4. У Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190 із наступними змінами):

1) у статті 11:

абзац шостий пункту 1 після слів "антитерористичній операції" доповнити словами "у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";

у пункті 4 слова "інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни" замінити словами "осіб з інвалідністю та учасників Другої світової війни";

2) абзац третій пункту 3 статті 12 після слів "забезпеченні її проведення" доповнити словами "у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях або забезпеченні їх здійснення";

3) у тексті Закону слова "інвалід", "дитина-інвалід" та "інвалід з дитинства" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю" та "особа з інвалідністю з дитинства" у відповідному відмінку і числі.

5. У тексті Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами) слова "Великої Вітчизняної" замінити словами "Другої світової".

6. У Законі України "Про приватизацію державного житлового фонду" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 524; із змінами, внесеними Законом України від 13 березня 2018 року № 2325-VIII):

1) в абзаці п’ятому пункту 1 статті 6 слова "ветерани Великої Вітчизняної війни" замінити словами "ветерани Другої світової війни", а слова та цифри "інваліди I і II груп, інваліди з дитинства" - словами та цифрами "особи з інвалідністю I і II груп, особи з інвалідністю з дитинства";

2) у пункті 2 статті 13 слово "інвалідам" замінити словами "особам з інвалідністю".

7. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161; 2013 р., № 51, ст. 716):

1) у пункті 1 частини першої статті 40 слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю";

2) у частині третій статті 43 слова "інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни" замінити словами "особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни";

3) у частині другій статті 44 слова "інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни" замінити словами "особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни".

8. У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами):

1) в абзаці першому пункту 19 статті 6 слова "та працівники" і "працівники" виключити;

2) у частині другій статті 7:

у пункті 4:

абзац третій після слів "проведення антитерористичної операції" доповнити словами "здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Зв’язок інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я, отриманим особами, зазначеними в цьому пункті, встановлюється для повнолітніх осіб - за висновком медико-соціальної експертизи, для осіб віком до 18 років - лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

у пункті 11 слова "та працівників" виключити, а слова "військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України";

3) в абзаці восьмому пункту 1 статті 10 слова "та працівників" виключити, а слова "військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України".

9. У частині другій статей 14-16 Закону України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 47, ст. 256) слова "інвалідів Великої Вітчизняної війни" замінити словами "осіб з інвалідністю внаслідок війни".

10. У Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4; 2015 р., № 10, ст. 63, № 30, ст. 272; 2018 р., № 6-7, ст. 43):

1) назву розділу III доповнити словами "ТА ПОСТРАЖДАЛИМ УЧАСНИКАМ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ";

2) у статті 162;

назву доповнити словами "та постраждалим учасникам Революції Гідності";

після слів "Учасникам бойових дій" доповнити словами "постраждалим учасникам Революції Гідності";

3) у пункті 18 частини першої статті 25 слова "антитерористичної операції у відповідному населеному пункті" замінити словами "у відповідному населеному пункті антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях" та доповнити словами "заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях".

11. У Законі України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 32, ст. 215; 2004 р., № 8, ст. 67; 2013 р., № 52, ст. 729; 2015 р., № 6, ст. 40, № 30, ст. 271; 2017 р., № 11, ст. 104):

1) у статті 41:

після слова "визнані" доповнити словами "постраждалими учасниками Революції Гідності";

після слів "антитерористичних операцій" доповнити словами "здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";

після слів "в антитерористичній операції" доповнити словами "у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";

2) у статті 441:

назву після слів "Соціальний захист" доповнити словами "постраждалих учасників Революції Гідності";

після слів "антитерористичних операцій" доповнити словами "здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";

у частині першій:

після слова "визнаним" доповнити словами "постраждалими учасниками Революції Гідності";

після слів "антитерористичних операцій" доповнити словами "здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";

після слів "в антитерористичній операції" доповнити словами "у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";

3) у тексті Закону слова "інвалід" та "дитина-інвалід" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю" та "дитина з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі.

12. У частині першій статті 82 Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 196; 2005 р., № 3, ст. 76):

в абзаці шостому слова та цифри "Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" замінити словами "Другої світової війни";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"учасників Другої світової війни та осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни".

13. У Законі України "Про жертви нацистських переслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 182 із наступними змінами):

1) у частинах другій та третій статті 63 слова "Великої Вітчизняної війни" замінити словами "Другої світової війни";

2) у тексті Закону слова "Великої Вітчизняної війни та" виключити.

14. У Законі України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142 із наступними змінами):

1) в абзаці восьмому статті 1 слова "в зоні проведення антитерористичної операції" замінити словами "в районах проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";

2) у частині чотирнадцятій статті 19:

після слова "визнаних" доповнити словами "постраждалими учасниками Революції Гідності";

після слів "антитерористичних операцій" доповнити словами "здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";

після слів "в антитерористичній операції" доповнити словами "у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях".

15. У Законі України "Про поховання та похоронну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 47; 2006 р., № 22, ст. 197; 2009 р., № 25, ст. 309):

1) у частині першій статті 14:

в абзаці п’ятому пункту "а" слова та цифри "Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" замінити словами "Другої світової війни";

пункт "в" доповнити словами "постраждалих учасників Революції Гідності";

пункт "г" викласти в такій редакції:

"г) осіб з інвалідністю внаслідок війни";

2) у статті 17 слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

16. У тексті статті 8 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 33-34, ст. 404; 2011 р., № 39, ст. 389, ст. 392) слова та цифри "Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією" замінити словами "Другої світової війни".

17. У Законі України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст. 1; 2006 р., № 1, ст. 3; 2011 р., № 39, ст. 386; 2013 р., № 30, ст. 344):

у статті 13:

у пункті 13.1 слова "та інваліди війни" замінити словами "постраждалі учасники Революції Гідності та особи з інвалідністю внаслідок війни", а слова "інваліди", "інваліду", "його" - відповідно словами "особи з інвалідністю", "особі з інвалідністю", "її";

у пункті 13.2 статті 13 слово "інвалід" замінити словами "особа з інвалідністю";

в абзаці п’ятому пункту 26.2 статті 26 слова "дитиною-інвалідом" замінити словами "дитиною з інвалідністю".

18. У Законі України "Про житловий фонд соціального призначення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 159; 2009 р., № 39, ст. 550; 2013 р., № 48, ст. 682; із змінами, внесеними Законом України від 13 березня 2018 року № 2325-VIII):

1) у пункті 1 частини першої статті 11 слова "інваліди війни" замінити словами "особи з інвалідністю внаслідок війни";

2) у частині першій статті 12:

у пунктах 6 та 7 слова "Великої Вітчизняної війни та" виключити;

доповнити пунктом 20 такого змісту:

"20) особи, яким надано статус постраждалих учасників Революції Гідності відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

3) у тексті Закону слова "інвалід", "дитина-інвалід" та "інвалід з дитинства" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю" та "особа з інвалідністю з дитинства" у відповідному відмінку і числі.

19. У Законі України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87; 2015 р., № 33, ст.323):

1) пункт 16 частини другої статті 3 доповнити словами "та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";

2) у частині першій статті 5:

у пункті 8 слова "інваліди Великої Вітчизняної війни" замінити словами "особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни";

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9) особи з інвалідністю I та II груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю";

пункт 13 після слів "учасники бойових дій" доповнити словами "постраждалі учасники Революції Гідності";

3) у підпунктах "б" і "в" пункту 2 частини першої статті 8 слова "дитину-інваліда" замінити словами "дитину з інвалідністю".

20. У Законі України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004 із наступними змінами):

1) пункт 241 частини першої статті 13 після слів "(на період її проведення)" доповнити словами "території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення)";

2) у статті 44:

абзац другий частини третьої доповнити словами "у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення";

в абзаці другому частини четвертої:

після слів "територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)" доповнити словами "територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення)";

після слів "з території проведення антитерористичної операції (на період її проведення)" доповнити словами "з території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення)";

в абзаці першому частини сімнадцятої:

після слова "визнаним" доповнити словами "постраждалими учасниками Революції Гідності";

після слів "антитерористичних операцій" доповнити словами "здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";

після слів "в антитерористичній операції" доповнити словами "у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях".

21. Пункт 5 частини першої статті 24 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 11, ст. 75; 2017 р., № 40-41, ст. 383) після слів "ветеранам війни" доповнити словами "постраждалим учасникам Революції Гідності".

22. У частині восьмій статті 34 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 9, № 47, ст. 800):

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5) особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, особи з числа учасників антитерористичної операції, учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи";

у пункті 6 слово "інваліди" замінити словами "особи з інвалідністю".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу другого підпункту 1, абзаців другого та п’ятого підпункту 2 пункту 11, абзацу другого підпункту 2 пункту 14, абзацу сьомого підпункту 2 пункту 20 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2019 року.

2. Встановити, що право на встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни мають також особи віком до 18 років, які до набрання чинності цим Законом отримали інвалідність внаслідок поранення чи іншого ушкодження здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння, на території проведення антитерористичної операції під час її проведення.

3. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
22 травня 2018 року
№ 2443-VIII