Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1942-IX
Прийняття: 14.12.2021
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо усунення неточностей

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 2, № 11, ст. 129; 2021 р., № 45, ст. 362) такі зміни:

1. Частину першу статті 7 викласти у такій редакції:

"1. Голова Національного агентства призначає заступників, кількісний склад яких Голова Національного агентства визначає своїм наказом. Кандидати на посади заступників повинні відповідати критеріям, встановленим для Голови Національного агентства".

2. У частині восьмій статті 21:

абзац перший після слів "якими скасовано арешт прийнятих в управління активів" доповнити словами "та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству";

абзац другий після слів "яким скасовано арешт" доповнити словами "та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
14 грудня 2021 року
№ 1942-IX