Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 192
Прийняття: 05.02.2020
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 лютого 2020 р. № 192
Київ

Про реалізацію експериментального проекту з проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування

З метою прискорення розбудови мережі якісних автомобільних доріг загального користування Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури щодо реалізації з 1 березня 2020 р. до 1 січня 2022 р. експериментального проекту з проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування.

2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту з проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування, що додається.

3. Внести до переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 406 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 49, ст. 1527), зміни, що додаються.

4. Державному агентству автомобільних доріг, Державному агентству інфраструктурних проектів, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольській міській державній адміністрації подавати щороку до 31 січня до Міністерства інфраструктури звіт про хід реалізації експериментального проекту, погодженого цією постановою, для узагальнення та подання протягом одного місяця Кабінетові Міністрів України звіту про ефективність реалізації експериментального проекту, а також пропозицій щодо доцільності його продовження та/або внесення змін до законодавства.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 лютого 2020 р. № 192

ПОРЯДОК
реалізації експериментального проекту з проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту з проведення капітального ремонту на автомобільних дорогах загального користування (далі - капітальний ремонт автомобільних доріг).

2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про автомобільні дороги” і “Про регулювання містобудівної діяльності”.

3. Планування та фінансування капітального ремонту автомобільних доріг здійснюється в порядку, установленому законодавством.

4. Замовниками робіт із капітального ремонту автомобільних доріг (далі - замовник) є суб’єкти господарювання, які:

виконують функції замовника робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі;

належать до сфери управління Укравтодору та одержують кошти на розширення, реконструкцію і технічне переоснащення;

виконують функції замовника робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі;

належать до сфери управління Укрінфрапроекту та одержують кошти на здійснення заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, в тому числі виконують функції замовника будівництва, відповідно до державних програм.

5. Автомобільні дороги, на які поширюється дія цього Порядку, визначаються замовниками згідно із заходами щодо забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм на підставі пункту 4 частини третьої статті 24-2 Бюджетного кодексу України, переліком об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також частинами дев’ятою і десятою статті 8 Закону України “Про автомобільні дороги”.

6. Незалежно від класу наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва роботи з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування, щодо яких до набрання чинності цим Порядком не затверджено проектну документацію, не потребують документів, що дають право на їх виконання, та здійснюються за умови укладення до початку їх виконання договорів страхування будівельних робіт на період їх виконання та гарантійного строку якості робіт, а також залучення інженера-консультанта.

7. Замовник залучає інженера-консультанта, зокрема, для:

представлення інтересів замовника в органах державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах із суб’єктами господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності;

участі у здійсненні контролю відповідності використаних матеріально-технічних ресурсів проектним рішенням та у проведенні контролю якості дорожніх робіт;

участі у підготовці до прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

За рішенням замовника інженер-консультант також може бути залучений до надання інших послуг, визначених пунктом 11 вимог щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1065 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 20, ст. 555, № 92, ст. 2796).

8. Функції, повноваження та відповідальність інженера-консультанта визначаються договором про надання інженерно-консультаційних послуг.

9. Приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 лютого 2020 р. № 192

ЗМІНИ,
що вносяться до переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію

1. Доповнити перелік пунктом 25 такого змісту:

“25. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування, який виконується відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту з проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 192.”.

2. Доповнити примітки до переліку пунктом 4 такого змісту:

“4. Роботи, зазначені у пункті 25 цього переліку, підлягають прийняттю в експлуатацію відповідно до статті 39 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності.”.