Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 1919
Прийняття: 18.10.1999
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 18 жовтня 1999 р. N 1919 Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 572 ( 572-2000-п ) від 29.03.2000 N 776 ( 776-2000-п ) від 07.05.2000 N 112 ( 112-2001-п ) від 07.02.2001 N 641 ( 641-2001-п ) від 08.06.2001 N 1601 ( 1601-2001-п ) від 29.11.2001 N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 N 281 ( 281-2002-п ) від 13.03.2002 N 1266 ( 1266-2002-п ) від 29.08.2002 N 141 ( 141-2003-п ) від 29.01.2003 N 1089 ( 1089-2003-п ) від 17.07.2003 N 1373 ( 1373-2004-п ) від 15.10.2004 N 1570 ( 1570-2004-п ) від 17.11.2004 N 788 ( 788-2005-п ) від 20.08.2005 N 833 ( 833-2006-п ) від 15.06.2006 N 1040 ( 1040-2008-п ) від 26.11.2008 N 1236 ( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 N 116 ( 116-2011-п ) від 02.02.2011 N 456 ( 456-2012-п ) від 14.05.2012 N 1051 ( 1051-2012-п ) від 17.10.2012 N 565 ( 565-2013-п ) від 11.07.2013 N 975 ( 975-2018-п ) від 21.11.2018 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, який додається.

Прем'єр-міністр України                     В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. N 1919

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 565 ( 565-2013-п ) від 11.07.2013 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1051 ( 1051-2012-п ) від 17.10.2012 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 456 ( 456-2012-п ) від 14.05.2012 }

4. В абзаці другому пункту 10 Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. N 340 ( 340-93-п ) (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 211), слова "автомобільні перевезення вантажів і громадян" замінити словами "міжнародні перевезення (крім країн СНД) пасажирів і вантажів автомобільним транспортом".

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 975 ( 975-2018-п ) від 21.11.2018 }

6. У пункті 1 Правил здійснення транспортно-експедиційної діяльності під час перевезення зовнішньоторговельних і транзитних вантажів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1993 р. N 770 ( 770-93-п ) "Про транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньоторговельних і транзитних вантажів" (ЗП України, 1994 р., N 2, ст. 35), слова "отримали в установленому порядку спеціальний дозвіл (ліцензію) на цей вид діяльності та" виключити.

7. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1993 р. N 863 ( 863-93-п ) "Про вдосконалення обліку та використання відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння" (ЗП України, 1994 р., N 3, ст. 58; Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 547) слова "спеціальний дозвіл (ліцензію)" замінити словом "ліцензію".

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1601 ( 1601-2001-п ) від 29.11.2001 }

{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 281 ( 281-2002-п ) від 13.03.2002 }

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 833 ( 833-2006-п ) від 15.06.2006 }

11. У підпункті "м" пункту 7 Положення про режимно-секретні органи в міністерствах, відомствах, Уряді Автономної Республіки Крим, місцевих органах державної виконавчої влади, виконкомах Рад, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1995 р. N 609 ( 609-95-п ), слово "(ліцензії)" виключити.

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1040 ( 1040-2008-п ) від 26.11.2008 }

( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 112 ( 112-2001-п ) від 07.02.2001 )

14. В абзаці п'ятому пункту 20 Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. N 1284 ( 1284-96-п ) "Про затвердження Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних напоїв і Порядку реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (ЗП України, 1996 р., N 19, ст. 353; Офіційний вісник України, 1998 р., N 50, ст. 1845), слово "сертифікати" виключити.

15. В абзаці четвертому пункту 21 Порядку реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. N 1284 ( 1284-96-п ) "Про затвердження Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних напоїв і Порядку реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (ЗП України, 1996 р., N 19, ст. 353; Офіційний вісник України, 1997 р., число 48, с. 419), слова "спеціальні дозволи (ліцензії)" замінити словом "ліцензії".

( Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1266 ( 1266-2002-п ) від 29.08.2002 )

( Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 572 ( 572-2000-п ) від 29.03.2000 )

18. В абзаці сьомому пункту 5 Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 р. N 112 ( 112-97-п ) "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 41), слова "відповідний дозвіл (ліцензію)" замінити словом "ліцензію".

( Пункт 19 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 141 ( 141-2003-п ) від 29.01.2003 )

20. У пункті 4 Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. N 252 ( 252-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 12, с. 167), слова "спеціальний дозвіл (ліцензію)" замінити словом "ліцензію".

21. У підпункті 43 пункту 4 Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 341 ( 341-97-п ) "Про Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 52), слова "ліцензії на право їх реалізації, а також" виключити.

( Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1570 ( 1570-2004-п ) від 17.11.2004 )

( Пункт 23 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 776 ( 776-2000-п ) від 07.05.2000 )

24. У Положенні про Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання і порядок оплати послуг з їх реєстрації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 р. N 847 ( 847-97-п ) "Про створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 32, с. 6):

у пункті 1 слова "спеціальним дозволом (ліцензією)" замінити словом "ліцензією";

в абзаці другому пункту 11 слова "право поводження з відповідними ДІВ" замінити словами "діяльність, пов'язану з використанням ДІВ".

( Пункт 25 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )

{ Пункт 26 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 116 ( 116-2011-п ) від 02.02.2011 }

27. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 1997 р. N 1262 ( 1262-97-п ) "Про заходи щодо впорядкування підприємницької діяльності, пов'язаної з брухтом та відходами чорних і кольорових металів" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 47, с. 17) виключити.

( Пункт 28 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 641 ( 641-2001-п ) від 08.06.2001 )

( Пункт 29 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1373 ( 1373-2004-п ) від 15.10.2004 )

( Пункт 30 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 788 ( 788-2005-п ) від 20.08.2005 )

( Пункт 31 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1089 ( 1089-2003-п ) від 17.07.2003 )

{ Пункт 32 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1236 ( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. N 1919

ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. N 569 ( 569-92-п ) "Про видачу учасникам інвестиційної діяльності ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві" (ЗП України, 1992 р., N 11, ст. 269; 1994 р., N 11, ст. 276).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1995 р. N 656 ( 656-95-п ) "Про вдосконалення системи ліцензування внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом" (ЗП України, 1996 р., N 1, ст. 6).