Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 191
Прийняття: 10.03.2021
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 березня 2021 р. № 191
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 702 від 21.06.2022
№ 338 від 18.04.2023
№ 446 від 30.03.2023}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2021 р. № 191

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 26, ст. 867; 2019 р., № 32, ст. 1158):

1) у пункті 1:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку та за умови звернення протягом трьох років з дня звільнення;”;

2) пункт 4 після слів “професійної (професійно-технічної)” доповнити словами “, фахової передвищої”;

3) в абзаці шостому пункту 7 слова “, а також копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності - індивідуальну програму реабілітації” виключити.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 338 від 18.04.2023}

3. У Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 696 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2443; 2017 р., № 100, ст. 3074; 2019 р., № 32, ст. 1158):

1) пункт 3 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Фінансування заходів сприяння зайнятості, визначених цим пунктом, здійснюється в межах коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд) та Фонду соціального захисту інвалідів (у разі працевлаштування особи з інвалідністю з числа зареєстрованих безробітних, якій допомога по безробіттю призначена відповідно до частини другої статті 22 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”) після працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб за направленням центру зайнятості.”.

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

2) абзац перший пункту 6 виключити;

3) абзац десятий пункту 11 викласти в такій редакції:

“У разі прийняття рішення про компенсацію витрат роботодавця на оплату праці між центром зайнятості, роботодавцем та територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів (у разі працевлаштування особи з інвалідністю) протягом семи робочих днів укладається договір.”;

4) в абзаці першому пункту 15 слова “за рахунок коштів Фонду” виключити;

5) пункт 20 після слів “органам Казначейства” доповнити словами “або територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів”;

6) в абзаці другому пункту 22 слова “з професійно-технічним або вищим навчальним закладом” замінити словами “із закладом професійної (професійно-технічної) або фахової передвищої або вищої освіти”;

7) перше речення пункту 24 після слів “органам Казначейства” доповнити словами “або територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів”.

4. У Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 646 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 77, ст. 2566):

1) абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:

“9. Одержувати інформацію з бази даних мають право Мінфін, Мінреінтеграції, інші центральні органи виконавчої влади, Пенсійний фонд України та його територіальні органи, Державний центр зайнятості, Центр зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські центри зайнятості та їх філії, міські, районні і міськрайонні центри зайнятості з метою запровадження електронної взаємодії шляхом інформаційного обміну з дотриманням вимог Законів України “Про інформацію” і “Про захист персональних даних”.”;

2) абзац другий пункту 12 після слів “територіальних органів” доповнити словами “, Державного центру зайнятості, Центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості та їх філій, міських, районних і міськрайонних центрів зайнятості”.

{Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 446 від 30.03.2023}

{Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 702 від 21.06.2022}