Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1711-VIII
Прийняття: 01.11.2016
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про альтернативні джерела енергії" щодо віднесення теплових насосів до обладнання, яке використовує відновлювані джерела енергії

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 1, ст.1)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 155; 2009 р., № 13, ст. 155) такі зміни:

1. У статті 1:

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"аеротермальна енергія - енергія, що накопичена в формі теплової енергії у повітряному середовищі".

У зв’язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим;

абзац третій після слова "геотермальна" доповнити словами "гідротермальна, аеротермальна";

після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"геотермальна енергія - енергія, що накопичена у формі теплової енергії під твердим шаром земної поверхні;

гідротермальна енергія - енергія, що накопичена у формі теплової енергії в поверхневих водах".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами сьомим - дев’ятим.

2. Статтю 10 доповнити частиною другою такого змісту:

"Отриману за допомогою теплових насосів аеротермальну, гідротермальну або геотермальну теплову енергію слід вважати видобутою з відновлюваних джерел енергії за умови, що кінцевий вихід енергії значно перевищує первинне споживання енергії, потрібної для приведення в дію теплових насосів. Обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами, з метою формування звіту для Енергетичного Співтовариства про досягнутий прогрес у сприянні та використанні енергії з відновлюваних джерел, здійснюється відповідно до методики, розробленої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
1 листопада 2016 року
№ 1711-VIII