Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Декрет
Номер: 17-93
Прийняття: 19.02.1993
Видавники: Кабінет Міністрів України

Д Е К Р Е Т КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

( Декрет втратив чинність на підставі Закону N 185/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, N 40, ст.364 )

Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 17, ст.186 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 3651-XII ( 3651-12 ) від 25.11.93, ВВР, 1993, N 49, ст.462 )

( Додатково див. Закон N 3898-XII ( 3898-12 ) від 01.02.94, ВВР, 1994, N 20, ст.120 )

З метою стабілізації валютного курсу українського карбованця, підвищення розрахункової дисципліни Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :

1. Виручка резидентів у іноземній валюті підлягає перерахуванню з-за кордону в терміни виплати заборгованостей, зазначені у контрактах, але не пізніше 30 календарних днів з моменту перетинання митного кордону України продукцією, що експортується, а у разі експорту робіт (послуг) - з моменту підписання акта або іншого аналогічного документа, що засвідчує виконання робіт чи надання послуг.

Виручка в іноземній валюті, яку одержали резиденти від експорту продукції (робіт, послуг), здійсненого до 1 січня 1993 року, підлягає перерахуванню з-за кордону в Україну у терміни виплати заборгованості, але не пізніше 1 квітня 1993 року.

Перевищення зазначених термінів потребує індивідуальної ліцензії Національного банку України.

( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3651-12 від 25.11.93 )

2. Імпортні операції резидентів, що здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 30 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або відкриття акредитиву на користь імпортера відповідної продукції, потребують індивідуальної ліцензії Національного банку України. ( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3651-12 від 25.11.93 )

( Роз'яснення до статей 1, 2 згідно із статтею 24 Закону N 3898-12 від 01.02.94: "Надати право податковим органам за наслідками документальних перевірок безпосередньо застосовувати до резидентів, які порушують терміни, передбачені статтями 1 і 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 17-93 "Про здійснення розрахунків у іноземній валюті", стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 1,0 відсотка від суми неодержаної валютної виручки в іноземній валюті, перерахованої за поточним (обмінним) курсом Національного банку України на день нарахування пені" )

3. Резиденти, які купують іноземну валюту через уповноважені банки на міжбанківському валютному ринку України для забезпечення виконання зобов'язань перед нерезидентами, зобов'язані здійснювати перерахування придбаних сум протягом п'яти банківських днів з моменту зарахування таких сум на балансові валютні рахунки резидентів.

4. Резиденти, які здійснюють торгівлю продукцією (роботами, послугами), правами інтелектуальної власності та іншими майновими правами за іноземну валюту на території України на підставі статті 2 Указу Президента України від 19 березня 1992 року N 162 ( 162/92 ) "Про заходи щодо стимулювання зовнішньоекономічної діяльності" зобов'язані одержати індивідуальну ліцензію у порядку та терміни, що встановлюються Національним банком України.

5. Порушення резидентами термінів, передбачених статтями 1 і 2 цього Декрету, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка від суми неодержаної виручки в іноземній валюті, перерахованої за поточним валютним (обмінним) курсом Національного банку України на день нарахування пені.

6. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України                  Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України            А.ЛОБОВ
м. Київ, 19 лютого 1993 року
N 17-93
Опубліковано: "Урядовий кур'єр", 06.03.93