Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 3651-XII
Прийняття: 25.11.1993
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до декретів Кабінету Міністрів України про валютне регулювання

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 49, ст.462 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 3652-XII ( 3652-12 ) від 25.11.93, ВВР, 1993, N 49, ст.463 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 185/94-ВР ( 185/94-ВР ) від 23.09.94, ВВР, 1994, N 40, ст.364 N 2473-VIII ( 2473-19 ) від 21.06.2018, ВВР, 2018, N 30, ст.239 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до декретів Кабінету Міністрів України такі зміни:

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Закону N 2473-VIII ( 2473-19 ) від 21.06.2018 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Закону N 185/94-ВР від 23.09.94 }

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 25 листопада 1993 року
N 3651-XII