Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1601-VII
Прийняття: 22.07.2014
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 36, ст.1190)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716) такі зміни:

1) у частині першій статті 3:

у пункті 2 слова "(основні біометричні дані, параметри - відцифрований підпис особи, відцифрований образ обличчя особи, додаткові біометричні дані, параметри - відцифровані відбитки пальців рук)" замінити словами "(біометричні дані, параметри - відцифрований підпис особи, відцифрований образ обличчя особи, відцифровані відбитки пальців рук)";

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6) ідентифікація особи - встановлення тотожності особи за сукупністю інформації про неї за допомогою біометричних даних, параметрів";

2) у статті 7:

у частині першій:

доповнити пунктом 111 такого змісту:

"111) за згодою особи - відцифровані відбитки пальців рук (у разі оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, проїзного документа біженця)";

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12) додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів)";

доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Порядок отримання, вилучення з Реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук встановлює Кабінет Міністрів України.

Відцифровані відбитки пальців рук особи після внесення до безконтактного електронного носія вилучаються з Реєстру та знищуються.

Повноваження щодо отримання відцифрованих відбитків пальців рук та забезпечення їх захисту відповідно до законодавства покладаються на посадових осіб уповноваженого органу та ЗДУ.

У разі відмови особи через свої релігійні переконання від внесення до безконтактного електронного носія відцифрованих відбитків пальців рук їй гарантується право, встановлене частиною другою статті 16 цього Закону.

Відцифровані відбитки пальців рук особи отримуються після досягнення нею дванадцятирічного віку";

3) у частині другій статті 19:

слова "біометричні параметри особи, додаткові (факультативні) біометричні дані" замінити словами "біометричні дані, параметри особи";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"За згодою особи відцифровані відбитки пальців рук вносяться до безконтактного електронного носія у разі оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, проїзного документа біженця".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
22 липня 2014 року
№ 1601-VII