Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 150
Прийняття: 24.02.2021
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 лютого 2021 р. № 150
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 163 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 16, ст. 651; 2012 р., № 20, ст. 749; 2018 р., № 40, ст. 1405; 2020 р., № 73, ст. 2305), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 75ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2021 р. № 150

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля

1. В абзаці дев’ятому пункту 2 слова “організацію оцінки впливу на довкілля” замінити словами “оцінку впливу на довкілля, стратегічну екологічну оцінку”.

2. Пункт 10 після слів “Кабінетові Міністрів України” доповнити словами “та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету”.