Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1363
Прийняття: 28.12.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2011 р. № 1363
Київ

Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 110 від 11.03.2015}

Відповідно до статті 27 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що додається.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 110 від 11.03.2015}

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. № 1363
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2015 р. № 110)

ПОРЯДОК
інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

{У тексті Порядку слова “єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги” та “(контактний центр системи безоплатної вторинної правової допомоги)” замінено відповідно словами “єдиний телефонний номер системи надання безоплатної правової допомоги” та “(контактний центр системи надання безоплатної правової допомоги)” згідно з Постановою КМ № 793 від 18.10.2017}

1. Цей Порядок встановлює загальні вимоги та механізм інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з метою приводу, застосування адміністративного затримання чи адміністративного арешту або обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (далі - затримання) відповідно органами (посадовими особами), уповноваженими здійснювати адміністративне затримання, органами досудового розслідування, слідчими, дізнавачами, прокурорами, службовими особами, відповідальними за перебування затриманих, іншими уповноваженими службовими особами (далі - суб’єкти подання інформації), а також особами, затриманими за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, затриманими на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з метою приводу, особами, до яких застосовано адміністративне затримання, адміністративний арешт або обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, близькими родичами та членами їх сімей, перелік яких визначено Кримінальним процесуальним кодексом України (далі - заявники), Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, його представниками чи регіональними представництвами (далі - уповноважений з прав людини).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 793 від 18.10.2017, № 659 від 29.07.2020}

2. Негайно з моменту затримання особи суб’єкт подання інформації повідомляє за допомогою телефонного, факсимільного зв’язку на єдиний телефонний номер системи надання безоплатної правової допомоги (0-800-213103) (контактний центр системи надання безоплатної правової допомоги) та інші телефонні номери, електронної пошти або через комплексну інформаційно-аналітичну систему забезпечення надання безоплатної правової допомоги (далі - система) відповідному регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - регіональний центр), крім випадків адміністративного затримання, якщо особа захищає себе особисто чи запросила захисника, такі відомості:

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 793 від 18.10.2017, № 659 від 29.07.2020, № 988 від 02.09.2022}

прізвище, ім’я, по батькові та дата народження затриманої особи (якщо вони відомі);

час та підстави для затримання особи;

точна адреса місця для конфіденційного побачення адвоката із затриманою особою;

найменування (прізвище та ініціали) суб’єкта подання інформації, його поштова адреса, номери телефону та адреса електронної пошти;

дата винесення постанови про застосування адміністративного арешту (постановлення ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою), найменування суду та/або прізвище та ініціали судді, що виніс постанову (постановив ухвалу) у відповідних випадках;

прізвище, ім’я, по батькові та найменування посади особи, яка передала повідомлення, її номер телефону.

3. Повідомлення про затримання особи відповідному регіональному центру заявники можуть подати письмово або за допомогою телефонного зв’язку на єдиний телефонний номер системи надання безоплатної правової допомоги (0-800-213103) (контактний центр системи надання безоплатної правової допомоги). Розгляд повідомлень здійснюється регіональними центрами відповідно до їх компетенції та за умови отримання таких обов’язкових відомостей:

ступінь родинного зв’язку заявника із затриманою особою (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі), його прізвище, ім’я та по батькові, адреса зареєстрованого або фактичного місця проживання, номер контактного телефону (якщо заявник не є затриманою особою);

прізвище, ім’я та по батькові, дата народження затриманої особи;

місце, дата і час затримання особи.

Регіональний центр також може з’ясовувати у заявника такі додаткові відомості, надання яких не є обов’язковим:

підстави для затримання особи;

найменування органу, службова особа якого здійснила затримання, його поштова адреса, найменування посади, звання, прізвище, ім’я та по батькові такої особи.

Відсутність таких додаткових відомостей у заявника чи відмова заявника їх надати не можуть бути підставами для відмови у розгляді повідомлення про затримання особи, реєстрації такого повідомлення чи наданні безоплатної вторинної правової допомоги.

3-1. Уповноважений з прав людини у разі виявлення під час відвідування місць, в яких примусово тримаються за судовим рішенням або рішенням адміністративного органу відповідно до закону особи, про затримання яких суб’єктом подання інформації не було здійснено повідомлення згідно з вимогами цього Порядку, може повідомити про таке затримання відповідному регіональному центру за допомогою телефонного, факсимільного зв’язку на єдиний телефонний номер системи надання безоплатної правової допомоги (0-800-213103) (контактний центр системи надання безоплатної правової допомоги) та інші телефонні номери, електронної пошти або через систему.

Розгляд повідомлень здійснюється регіональними центрами відповідно до їх компетенції за умови отримання таких відомостей:

прізвище, ім’я та по батькові, дата народження затриманої особи;

місце, дата і час затримання особи;

місце перебування затриманої особи;

прізвище та ініціали (найменування) уповноваженого з прав людини, його поштова адреса, номер телефону та адреса електронної пошти.

{Порядок доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 793 від 18.10.2017}

4. Інші номери телефонів та адреса електронної пошти, за якими передаються повідомлення про випадки затримання осіб, визначаються регіональним центром та доводяться до відома суб’єктів подання інформації.

Зазначена інформація розміщується на веб-сайтах Мін’юсту та його територіальних органів, Координаційного центру з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр), Держприкордонслужби, Держмитслужби, а також на веб-сайтах (за наявності) Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, БЕБ та їх територіальних управлінь, головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі, головних управлінь (управлінь) СБУ в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі, територіальних органів Держмитслужби, територіальних органів ДМС, органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах, органів охорони державного кордону, загонів морської охорони Держприкордонслужби (далі - центральні, регіональні або міжрегіональні органи).

{Абзац другий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 294 від 26.04.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 793 від 18.10.2017; в редакції Постанови КМ № 988 від 02.09.2022}

5. Повідомлення про затримання осіб приймаються та обробляються уповноваженою службовою особою регіонального центру цілодобово.

6. Повідомлення суб’єктів подання інформації, які надходять до регіонального центру, реєструються в момент їх надходження в системі. Повідомленню присвоюється відповідний реєстраційний номер, який за допомогою телефонного, факсимільного зв’язку, електронної пошти або через систему повідомляється суб’єкту подання інформації.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 988 від 02.09.2022}

Повідомлення заявників, які надходять до регіонального центру або контактного центру системи надання безоплатної правової допомоги, за наявності всіх обов’язкових відомостей реєструються у системі.

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 793 від 18.10.2017, № 988 від 02.09.2022}

Повідомлення уповноваженого з прав людини, які надходять до регіонального центру або контактного центру системи надання безоплатної правової допомоги, за наявності відомостей, зазначених у пункті 3-1 цього Порядку, реєструються у системі.

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 793 від 18.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 988 від 02.09.2022}

У разі коли надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманій особі вже розпочато на підставі іншого повідомлення, зареєстрованого в системі, уповноважена службова особа регіонального центру інформує про це заявника або уповноваженого з прав людини із зазначенням номера доручення регіонального центру, прізвища, імені та по батькові адвоката і його номера телефону.

{Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 793 від 18.10.2017, № 988 від 02.09.2022}

7. Протягом години з моменту реєстрації повідомлення заявника або уповноваженого з прав людини уповноважена службова особа регіонального центру проводить перевірку інформації про затримання особи шляхом підготовки і надсилання від імені такого центру запиту факсимільним зв’язком або електронною поштою на адресу відповідного центрального, регіонального або міжрегіонального органу. Протягом години після надходження запиту відповідний центральний, регіональний або міжрегіональний орган шляхом надсилання факсограми або листа електронною поштою у відповідь спростовує інформацію про затримання особи або підтверджує таку інформацію з повідомленням адреси місця для конфіденційного побачення адвоката з такою особою у порядку, встановленому для суб’єктів подання інформації.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 793 від 18.10.2017, № 988 від 02.09.2022}

Протягом години з моменту реєстрації повідомлення суб’єкта подання інформації про затримання особи або відповіді відповідного центрального, регіонального або міжрегіонального органу на запит, що підтверджує інформацію про затримання особи, уповноважена службова особа регіонального центру в установленому порядку призначає адвоката шляхом видачі доручення для надання такій особі безоплатної вторинної правової допомоги, копія якого із зазначенням реєстраційного номера повідомлення за допомогою факсимільного зв’язку, електронної пошти або через систему передається суб’єкту подання інформації та реєструється ним.

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 988 від 02.09.2022}

Уповноважена службова особа регіонального центру негайно перед передачею копії доручення суб’єкту подання інформації повідомляє призначеному адвокату реквізити виданого доручення, на підставі якого таким адвокатом може бути видано ордер.

Час прибуття адвоката до затриманої особи для конфіденційного побачення та/або участі в процесуальних діях фіксується уповноваженою службовою особою суб’єкта подання інформації, органа (установи), де перебувають затримані особи, в системі та/або відповідному журналі реєстрації.

Після призначення адвоката для надання затриманій особі безоплатної вторинної правової допомоги в результаті подання повідомлення заявника або уповноваженого з прав людини уповноважена службова особа регіонального центру невідкладно інформує про це телефоном заявника або уповноваженого з прав людини із зазначенням номера доручення центру, прізвища, імені та по батькові адвоката і його номера телефону.

{Абзац п’ятий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 793 від 18.10.2017}

8. Призначений регіональним центром адвокат повинен прибути за зазначеною адресою місця для конфіденційного побачення із затриманою особою протягом години з моменту видачі йому доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги, а у виняткових випадках, крім видання доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, до якої застосовано адміністративне затримання, - не пізніше ніж протягом шести годин з моменту видачі йому доручення.

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 988 від 02.09.2022}

У разі коли призначений адвокат на підставах, визначених законом, або з інших незалежних від нього причин не може надати безоплатної вторинної правової допомоги, він негайно повідомляє про це регіональному центру, який протягом однієї години з моменту надходження повідомлення призначає іншого адвоката.

Якщо призначений регіональним центром адвокат не прибув у встановлений цим Порядком строк за зазначеною адресою місця для конфіденційного побачення із затриманою особою, суб’єкт подання інформації негайно повідомляє про це такому центру відповідно до пункту 2 цього Порядку.

9. Відмова затриманої особи від адвоката, призначеного регіональним центром, повинна бути здійснена такою особою в присутності цього адвоката у формі письмової заяви, копія якої подається адвокатом до відповідного регіонального центру.

9-1. Для виявлення фактів неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про затримання осіб, неприбуття або невчасного прибуття призначеного регіональним центром адвоката для надання затриманій особі безоплатної вторинної правової допомоги таким центром проводиться щокварталу звірка відомостей щодо кількості переданих та зареєстрованих повідомлень про випадки затримання осіб, наданих відповідним центральним, регіональним або міжрегіональним органом (далі - звірка відомостей).

Відповідний центральний, регіональний або міжрегіональний орган суб’єкта подання інформації не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подає регіональному центру електронною поштою відомості про кількість випадків затримання протягом звітного періоду осіб та кількість випадків неприбуття або несвоєчасного прибуття адвокатів за формою згідно з додатком.

Регіональний центр протягом десяти днів проводить звірку відомостей з даними, що містяться у системі, за результатами якої інформує відповідний центральний, регіональний або міжрегіональний орган, зокрема про виявлені розбіжності (відсутність інформації про затриману особу, дата/час її затримання, дата/час прибуття адвоката) у разі їх наявності для вжиття заходів реагування.

{Порядок доповнено пунктом 9-1 згідно з Постановою КМ № 988 від 02.09.2022}

10. З метою забезпечення виконання вимог цього Порядку:

1) регіональний центр:

своєчасно повідомляє суб’єктам подання інформації номери телефонів, адресу електронної пошти, інші необхідні для зв’язку дані;

забезпечує реєстрацію повідомлень, які надходять від суб’єктів подання інформації, відповідних центральних, регіональних або міжрегіональних органів, заявників та уповноваженого з прав людини, про випадки затримання осіб у системі;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 793 від 18.10.2017, № 988 від 02.09.2022}

проводить у разі отримання від заявників або уповноваженого з прав людини повідомлення про затримання особи перевірку факту затримання шляхом звернення до відповідного центрального, регіонального або міжрегіонального органу;

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 793 від 18.10.2017, № 988 від 02.09.2022}

видає доручення адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги та доводить відповідну інформацію призначеним адвокатам негайно;

у разі отримання від суб’єкта подання інформації повідомлення про неприбуття адвоката призначає протягом години з моменту реєстрації такого повідомлення іншого адвоката згідно з новим дорученням;

інформує відповідних прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, уповноваженого з прав людини, відповідний центральний, регіональний або міжрегіональний орган, Координаційний центр у разі виявлення порушення суб’єктами подання інформації вимог цього Порядку, а також підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро у разі вчинення відповідного порушення працівником Національного антикорупційного бюро;

{Абзац сьомий підпункту 1 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 988 від 02.09.2022}

забезпечує взаємодію із суб’єктами подання інформації, іншими заінтересованими органами на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

проводить щокварталу звірки відомостей щодо кількості переданих та зареєстрованих повідомлень про випадки затримання осіб із відповідними центральними, регіональними або міжрегіональними органами відповідно до вимог цього Порядку;

{Абзац дев'ятий підпункту 1 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 988 від 02.09.2022}

2) суб’єкти подання інформації, органи (установи), де перебувають затримані особи:

інформують під час затримання кожну особу про право та можливість отримання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, вручають пам’ятку для затриманих осіб, в якій зазначається єдиний телефонний номер системи надання безоплатної правової допомоги (0-800-213103) (контактний центр системи надання безоплатної правової допомоги);

повідомляють регіональному центру про затримання особи;

забезпечують внесення відповідних відомостей до системи та/або відповідних журналів реєстрації;

забезпечують вільний доступ призначеного регіональним центром адвоката до затриманої особи, відведення необхідного часу та належного місця для конфіденційного побачення адвоката із затриманою особою незалежно від часу в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні до першого її допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - такі побачення без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні, можливість для ознайомлення адвоката з матеріалами справи, реалізацію інших прав та гарантій діяльності адвокатів, установлених Конституцією та законами України;

{Абзац п'ятий підпункту 2 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 988 від 02.09.2022}

у разі відсутності реагування регіонального центру на повідомлення про затримання осіб або порушення встановлених цим Порядком строків прибуття адвоката негайно, але не пізніше ніж протягом 24-х годин, інформують про це Координаційний центр за телефоном або адресою електронної пошти, що оприлюднені на офіційних веб-сайтах Мін’юсту та його територіальних органів, а також на веб-сайті органу (установи), де перебувають затримані особи;

{Абзац шостий підпункту 2 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 294 від 26.04.2017}

подають щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, відповідному центральному, регіональному або міжрегіональному органу інформацію про кількість випадків затримання протягом звітного періоду осіб та кількість випадків неприбуття або несвоєчасного прибуття адвокатів;

{Абзац сьомий підпункту 2 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 988 від 02.09.2022}

несуть у порядку, встановленому законом, відповідальність за несвоєчасне повідомлення про затримання особи та перешкоджання наданню адвокатом, призначеним регіональним центром, такій особі безоплатної вторинної правової допомоги;

3) відповідні центральні, регіональні або міжрегіональні органи:

{Абзац перший підпункту 3 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 988 від 02.09.2022}

у разі звернення уповноваженої службової особи регіонального центру щодо надання інформації про факт затримання особи проводять перевірку такого факту;

спростовують інформацію про затримання особи або підтверджують таку інформацію з повідомленням регіональному центру про випадок затримання особи та адреси місця для конфіденційного побачення адвоката з такою особою у порядку, встановленому для суб’єктів подання інформації;

подають щокварталу не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, регіональному центру інформацію про кількість випадків затримання протягом звітного періоду осіб та кількість випадків неприбуття або несвоєчасного прибуття адвокатів відповідно до вимог цього Порядку.

{Підпункт 3 пункту 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 988 від 02.09.2022}

11. Під час виконання вимог цього Порядку регіональний центр та суб’єкти подання інформації дотримуються вимог законодавства, а також забезпечують конфіденційність отриманої ними інформації, крім випадків, установлених законом.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 110 від 11.03.2015}
Додаток
до Порядку

{Порядок доповнено додатком згідно з Постановою КМ № 988 від 02.09.2022}