Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1107
Прийняття: 23.10.2021
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 жовтня 2021 р. № 1107
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 жовтня 2021 р. № 1107

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В абзаці дванадцятому пункту 19 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 917; 2020 р., № 10, ст. 373; 2021 р., № 68, ст. 4262), слова “Лікарські засоби та медичні вироби для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання” замінити словами “Лікарські засоби та медичні вироби для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, та проведення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин дітям і дорослим”.

2. У переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 році за програмою “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. № 255 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 28, ст. 987):

1) у розділі “Лікарські засоби для лікування дорослих, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту” позиції

“Адалімумаб

флакони, ампули, шприци

40 мг/0,8 мл

Тоцилізумаб

-“-

80 мг/4 мл”

замінити такими позиціями:

“Адалімумаб

попередньо наповнений шприц, попередньо наповнена ручка

40 мг/0,8 мл

Тоцилізумаб

флакони, ампули, шприци

80 мг/4 мл”;

позиції

“Етанерцепт

-“-

50 мг/мл по 1 мл (50 мг)

Голімумаб

-“-

50 мг/0,5 мл”

замінити такими позиціями:

“Етанерцепт

попередньо наповнений шприц, попередньо наповнена ручка

50 мг/мл по 1 мл (50 мг)

Голімумаб

флакони, ампули, шприци

50 мг/0,5 мл”;

2) у розділі “Лікарські засоби для лікування дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту” позиції

“Етанерцепт

розчин для ін’єкцій

50 мг/мл у попередньо наповнених шприцах  по 0,5 мл (25 мг)

Етанерцепт

-“-

50 мг/мл у попередньо наповнених шприцах по 1 мл (50 мг)”

замінити такими позиціями:

“Етанерцепт

попередньо наповнений шприц, попередньо наповнена ручка

50 мг/мл у попередньо наповнених шприцах, попередньо наповнених ручках по 0,5 мл (25 мг)

Етанерцепт

-“-

50 мг/мл у попередньо наповнених шприцах, попередньо наповнених ручках по 1 мл (50 мг)”;

3) назву розділу “Лікарські засоби та медичні вироби для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання” викласти в такій редакції:

“Лікарські засоби та медичні вироби для лікування дітей, хворих  на онкологічні та онкогематологічні захворювання, та проведення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин дітям і дорослим”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 р. № 350 “Деякі питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних матеріалів до них, що закуповуються у 2020 році” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 41, ст. 1319; 2021 р., № 1, ст. 42):

1) у переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються на виконання відповідних угод (договорів), укладених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 році, затвердженому зазначеною постановою:

1) підрозділ “Препарати для лікування онкологічних та онкогематологічних хворих” розділу 1 викласти в такій редакції:

“Препарати для лікування онкологічних та  онкогематологічних хворих

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу

Форма випуску

Дозування

Примітка

Азацитидин

ампули, флакони, шприци

100 мг


Бікалутамід

таблетки, капсули, драже

50 мг


Бікалутамід

-“-

150 мг


Блеоміцин

ампули, флакони, шприци

15 мг


Вінкристин

-“-

1 мг


Вінорельбін

-“-

50 мг


Гемцитабін

-“-

200 мг


Гемцитабін

-“-

1000 мг


Гозерелін

-“-

10,8 мг


Гозерелін

-“-

3,6 мг


Дакарбазин

-“-

200 мг


Доксорубіцин

-“-

50 мг


Доцетаксел

-“-

80 мг


Доцетаксел

-“-

20 мг


Екземестан

таблетки, капсули, драже

25 мг


Етопозид

ампули, флакони, шприци

100 мг


Іринотекан

-“-

100 мг


Капецитабін

таблетки, капсули, драже

150 мг


Капецитабін

-“-

500 мг


Кислота золедронова

ампули, флакони, шприци

4 мг


Летрозол

таблетки, капсули, драже

2,5 мг


Метотрексат

ампули, флакони, шприци

50 мг


Паклітаксел

-“-

100 мг


Топотекан

-“-

4 мг


Трастузумаб

-“-

150 мг


Філграстим

-“-

48 млн. МО


Флуороурацил

-“-

500 мг


Циклофосфамід

-“-

1000 мг


Цисплатин

-“-

50 мг


Цисплатин

-“-

100 мг


Метотрексат

-“-

1000 мг


Паклітаксел

-“-

30 мг


Доксорубіцин

-“-

100 мг


Іринотекан

-“-

300 мг


Кальцію фолінат

-“-

100 мг


Кальцію фолінат

-“-

50 мг


Карбоплатин

-“-

150 мг


Карбоплатин

-“-

450 мг


Епірубіцин

-“-

50 мг


Епірубіцин

-“-

10 мг


Іфосфамід

-“-

1000 мг


Інтерферон альфа-2b

-“-

3 млн. МО


Натрію йодид (131I)

розчин для ін’єкцій

4000 МБк


Натрію йодид (131I)

капсули тверді

4000 МБк


Самарій (153Sm) лексидронам

розчин для ін’єкцій

2000 МБк у флаконах об’ємом по 10 мл


Технецій (99mTc) пертехнетат

генератор радіонуклідів (шляхом елюації з генератора 99mTc одержують розчин у флаконі)

15000 МБк


Тамоксифен

таблетки, капсули, драже

20 мг


Месна

ампули, флакони, шприци

400 мг


Оксаліплатин

-“-

50 мг


Оксаліплатин

-“-

100 мг


Аспарагіназа

-“-

10000 МО


Пегаспаргаза

-“-

3750 МО


Бендамустин

-“-

25 мг


Бендамустин

-“-

100 мг


Бортезоміб

-“-

1 мг


Бортезоміб

-“-

3,5 мг


Ванкоміцин

-“-

500 мг


Вінбластин

-“-

10 мг


Вориконазол

таблетки, капсули, драже

200 мг


Гідроксикарбамід

-“-

500 мг


Етопозид

ампули, флакони, шприци

200 мг


Ідарубіцин

-“-

5 мг


Кальцію фолінат

-“-

30 мг


Ломустин

таблетки, капсули, драже

40 мг


Мітоксантрон

ампули, флакони, шприци

20 мг


Мелфалан

таблетки, капсули, драже

2 мг


Піперацилін/
тазобактам

ампули, флакони, шприци

4500 мг (4000 мг/ 500 мг)


Прокарбазин

таблетки, капсули, драже

50 мг


Пеметрексед

ампули, флакони, шприци

100 мг


Пеметрексед

-“-

500 мг


Ритуксимаб

-“-

100 мг


Ритуксимаб

-“-

500 мг


Сунітініб або пазопаніб

таблетки, капсули, драже

12,5 мг або 400 мг

для лікування раку нирки. Розрахунок у 12-тижневих курсах

Талідомід

-“-

100 мг


Флударабін

ампули, флакони, шприци

50 мг


Циклофосфамід

-“-

500 мг


Цитарабін

ампули, флакони, шприци

1000 мг


Цитарабін

-“-

100 мг


Вориконазол

-“-

200 мг


Кладрибін

розчин для ін’єкцій

10 мг


Хлорамбуцил

таблетки, капсули, драже

2 мг


Даунорубіцин

флакони

20 мг


Леналідомід

таблетки, капсули, драже

10 мг


Леналідомід

-“-

25 мг


6-Меркаптопурин

-“-

50 мг


Амфотерицин В-ліпідний комплекс

ампули, флакони, шприци

50 мг”;


2) у переліку лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 році, затвердженому зазначеною постановою:

розділ “Лікарські засоби для лікування дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту” викласти в такій редакції:

“Лікарські засоби для лікування дітей, хворих на  резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу

Форма випуску

Дозування

Примітка

Адалімумаб

попередньо наповнений шприц, попередньо наповнена ручка

40 мг


Тоцилізумаб

ампули, флакони, шприци

80 мг/4 мл


Тоцилізумаб

-“-

200 мг/10 мл


Тоцилізумаб

попередньо наповнений шприц

162 мг/0,9 мл


Етанерцепт

попередньо наповнений шприц, попередньо наповнена ручка

50 мг


Адалімумаб

попередньо наповнений шприц, попередньо наповнена ручка

20 мг

для дітей вагою до 30 кг

Етанерцепт

-“-

25 мг

-“-”;

3) розділ “Лікарські засоби для лікування дорослих, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту” викласти в такій редакції:

“Лікарські засоби для лікування дорослих, хворих на  резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу

Форма випуску

Дозування

Примітка

Адалімумаб

попередньо наповнений шприц, попередньо наповнена ручка

40 мг


Тоцилізумаб

ампули, флакони, шприци

80 мг/4 мл


Тоцилізумаб

-“-

200 мг/10 мл


Тоцилізумаб

попередньо наповнений шприц

162 мг/0,9 мл


Етанерцепт

попередньо наповнений шприц, попередньо наповнена ручка

50 мг


Голімумаб

-“-

50 мг”.


4. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 132 “Деякі питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються у 2021 році” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 18, ст. 709, № 31, ст. 1799, № 37, ст. 2209):

1) у переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються на виконання відповідних угод (договорів), укладених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 році, затвердженому зазначеною постановою:

1) у розділі “Лікарські засоби та медичні вироби для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання”:

назву розділу викласти в такій редакції:

“Лікарські засоби та медичні вироби для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, та проведення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин дітям і дорослим”;

назву підрозділу “Закупівля лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання” викласти в такій редакції:

“Закупівля лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, та проведення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин дітям і дорослим”;

2) у підрозділі “Медичні вироби: оксигенатори та клапани серця” розділу “Лікарські засоби та медичні вироби для закладів охорони здоров’я для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями” позиції

“Атравматичний шовний матеріал: нитка (поліестр з покриттям, плетена нитка), розмір USP 2/0, дві колючо-ріжучі голки від 16 до  17,5 мм з тефлоновими прокладками 3-4 мм х 3 мм х 1,5 мм, 1/2 кола, довжина 8-10 см х 75-90 см, по 4-5 ниток  двох різних кольорів

-“-


Атравматичний шовний матеріал: нитка (поліестр з покриттям, плетена нитка), розмір USP 2/0, дві колючо-ріжучі голки 25-27 мм, з тефлоновими прокладками 6 мм х 3 мм х 1,5 мм, 1/2 кола, довжина 8-10 см х 75-90 см, по 4-5 ниток двох різних кольорів

-“-


Атравматичний шовний матеріал: стальна хірургічна проволока (монофіламентна нитка), розмір USP 7, зворотно-ріжуча посилена голка 45-50 мм, 1/2 кола, довжина 4 см х 45-50 см, металевий

-“-


Атравматичний шовний матеріал: стальна хірургічна проволока (монофіламентна нитка), розмір USP 5, зворотно-ріжуча посилена голка 45-55 мм, 1/2 кола, довжина 4 см х 45-50 см, металевий

-“-”


замінити такими позиціями:

“Атравматичний шовний матеріал: нитка (поліестр з покриттям, плетена нитка), розмір USP 2/0, з тефлоновими прокладками  6 мм х 3 мм х 1,5 мм, довжина 75-90 см, по 4-5 ниток двох різних кольорів, дві колючо-ріжучі голки 1/2 кола від 16 до 17,5 мм

штук


Атравматичний шовний матеріал: нитка (поліестр з покриттям, плетена нитка), розмір USP 2/0, з тефлоновими прокладками  6 мм х 3 мм х 1,5 мм, довжина 75-90 см, по  4-5 ниток двох різних кольорів, дві колючо-ріжучі голки 1/2 кола від 25 до 27 мм

-“-


Атравматичний шовний матеріал: стальна хірургічна проволока (монофіламентна нитка), розмір USP 7, колючо-ріжуча голка 45-55 мм, 1/2 кола, довжина 45-50 см, металевий

-“-


Атравматичний шовний матеріал: стальна хірургічна проволока (монофіламентна нитка), розмір USP 5, колючо-ріжуча голка 45-55 мм, 1/2 кола, довжина 4 х 45-50 см, металевий

-“-”;


3) у розділі “Лікарські засоби для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями” позицію

“Норадреналін

ампули

норадреналіну тартрат (2 мг/мл)”


замінити такою позицією:

“Норадреналін

ампули

норадреналіну (норепінефрину) основи 1 мг/мл”;


4) розділ “Лікарські засоби для лікування громадян, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту” викласти в такій редакції:

“Лікарські засоби для лікування громадян, хворих на  резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу

Форма випуску

Дозування

Примітка

Адалімумаб

ампули, флакони, шприци

40 мг

для дітей і дорослих

Тоцилізумаб

-“-

80 мг

-“-

Тоцилізумаб

-“-

200 мг

-“-

Тоцилізумаб

попередньо наповнений шприц

162 мг

-“-

Етанерцепт

шприц, шприц-ручка, попередньо наповнений шприц, попередньо наповнена ручка, автоінжектор

25 мг

для дітей вагою до 30 кг

Етанерцепт

-“-

50 мг

для дітей і дорослих

Голімумаб

попередньо наповнений шприц

50 мг

для дорослих

Адалімумаб

ампули, флакони, шприци

20 мг

для дітей вагою до 30 кг”;

5) розділ “Медикаменти для громадян, які страждають на легеневу артеріальну гіпертензію” викласти в такій редакції:

“Медикаменти для громадян, які страждають  на легеневу артеріальну гіпертензію

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу

Форма випуску

Дозування

Примітка

Ілопрост

розчин для інгаляцій, ампули

10 мкг/мл, 2 мл


Силденафіл

таблетки, вкриті плівковою оболонкою

20 мг


Бозентан

таблетки

62,5 мг


Бозентан

-“-

125 мг


Амбрізентан

-“-

5 мг


Амбрізентан

-“-

10 мг”;


6) розділ “Медикаменти для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей” викласти в такій редакції:

“Медикаменти для антиретровірусної терапії  дорослих, підлітків і дітей

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу

Форма випуску

Дозування

Примітка

Абакавір

розчин для перорального застосування

20 мг/мл, 1мл


Абакавір/ламівудин

таблетки

600 мг/
300 мг


Абакавір/ламівудин

таблетки, що розчиняються

60 мг/30 мг


Абакавір/ламівудин/долутегравір

таблетки

600 мг/
300 мг/
50 мг


Атазанавір/ритонавір

таблетки, капсули

300 мг/
100 мг


Дарунавір

таблетки

600 мг


Дарунавір

таблетки

400 мг


Долутегравір

-“-

50 мг


Долутегравір

-“-

10 мг


Зидовудин

розчин для перорального застосування

10 мг/мл, 1мл


Зидовудин/ламівудин

таблетки

300 мг/
150 мг


Зидовудин/ламівудин

таблетки, що розчиняються

60 мг/
30 мг


Ефавіренз

таблетки, капсули

200 мг


Ефавіренз

таблетки

600 мг


Ламівудин

-“-

150 мг


Ламівудин

розчин для перорального застосування

10 мг/мл, 1мл


Лопінавір/ритонавір

таблетки

200 мг/50 мг


Лопінавір/ритонавір

-“-

100 мг/25 мг


Лопінавір/ритонавір

розчин для перорального застосування

80 мг/20 мг, 1мл


Невірапін

суспензія для перорального застосування

10 мг/мл,

1 мл


Ралтегравір

таблетки

400 мг


Ралтегравір

таблетки жувальні

100 мг


Ритонавір

таблетки, капсули

100 мг


Тенофовір/ емтрицитабін

таблетки

300 мг/
200 мг


Тенофовір/емтрицитабін/ефавіренз

-“-

300 мг/
200 мг/
600 мг


Тенофовір/ламівудин/ефавіренз

таблетки

300 мг/
300 мг/
400 мг


Тенофовір/ламівудин/долутегравір

-“-

300 мг/
300 мг/50 мг


Тенофовір алафенамід/емтрицитабін/долутегравір

-“-

25 мг/
200 мг/
50 мг”;


7) у розділі “Медикаменти для лікування туберкульозу”:

позицію

“Левофлоксацин

ампули, флакони, шприци

5 мг/мл”


замінити такою позицією:

“Левофлоксацин

розчин для інфузій

100 мл (5 мг/мл)”;


позицію

“Моксифлоксацин

ампули, флакони, шприци

400 мг”


замінити такою позицією:

“Моксифлоксацин

розчин для інфузій

400 мг”;


позицію

“Лінезолід

ампули, флакони, шприци

2 мг/мл”


замінити такою позицією:

“Лінезолід

розчин для інфузій

300 мл (2 мг/мл)”;


8) у розділі “Медикаменти для хворих на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності” позицію

“Правцевий антитоксин (людський)

-“-

250 МО,
500 МО,
1 000 МО,
1 500 МО”


замінити такою позицією:

“Правцевий антитоксин (людський)

флакони, ампули, попередньо наповнені шприци

250 МО,
500 МО,
1 000 МО,
1 500 МО”;


позицію

“Антирабічний імуноглобулін (людський)

-“-

150 МО,
200 МО,
300 МО”


замінити такою позицією:

“Антирабічний імуноглобулін

флакони, ампули, попередньо наповнені шприци

150 МО,
200 МО,
300 МО”;


9) у розділі “Лікарські засоби та імунобіологічні препарати для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” позицію

“Тоцилізумаб

ампули, флакони, шприци

200 мг/10 мл”

замінити такою позицією:

“Тоцилізумаб

ампули, флакони, шприци

200 мг/10 мл,
80 мг/4 мл”;

2) у переліку лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 році, затвердженому зазначеною постановою:

у розділі “Медикаменти для громадян, які хворіють на вірусні гепатити В і С” позицію

“Пегінтерферон  альфа-2а

-“-

180 мкг/
0,5 мл

-“-”

замінити такою позицією:

“Пегінтерферон альфа-2а

ампули, флакони, шприци

180 мкг/
0,5 мл

-“-”;

позицію

“Софосбувір

-“-

400 мг

для дорослих, хворих на вірусний гепатит C”

замінити такою позицією:

“Софосбувір

таблетки, капсули, драже

400 мг

для дорослих, хворих на вірусний гепатит С”;

у розділі “Лікарські засоби та медичні вироби для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів”:

у підрозділі “Реагенти та витратні матеріали для імуногематологічних досліджень” позицію

“Набір ID-DiaCell ABO (A1, A2, O) (3 х 10 мл), або еквівалент

-“-”

замінити такою позицією:

“Набір ID-DiaCell ABO (A1, A2, В) (3 х 10 мл), або еквівалент

упаковок”;

у підрозділі “Заходи для забезпечення зовнішнього та внутрішнього контролю якості лабораторних досліджень скрінінгу донорської крові” позицію

“Контроль Virotrol® Syphilis LR-A (5 x 4 мл)

упаковок”

замінити такою позицією:

“Контроль Virotrol® Syphilis LR-A (5 x 4 мл) або еквівалент

упаковок”;

у підрозділі “Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладами Cobas e411, е601” позицію

“ISE Cleaning Solution/SysClean, cobas e601, або еквівалент

наборів”

замінити такою позицією:

“ISE Cleaning Solution/SysClean, cobas e601, або еквівалент

упаковок”;

у розділі “Тест-системи для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу АРТ та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референс-досліджень”:

у підрозділі “Лабораторний моніторинг резистентності ВІЛ до АРТ” позицію

“Формамід Hi-Di™ Formamide, 3 500 Dx Series, 5 мл


-“-”

замінити такою позицією:

“Формамід Hi-Di™ Formamide, 3 500 Dx Series, 5 мл, або еквівалент


упаковок”;

підрозділ “Заходи для забезпечення зовнішнього та внутрішнього контролю якості лабораторних досліджень у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу” викласти в такій редакції:

“Заходи для забезпечення зовнішнього та внутрішнього контролю якості лабораторних досліджень у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу

Стандартна контрольна (кваліфікаційна) панель сироваток, які містять (у різних концентраціях) і не містять антитіла до ВІЛ

флаконів


Контрольні зразки сироваток, які містять антитіла до ВІЛ (для внутрішньо лабораторного контролю якості)

-“-


Стандартний зразок сироваток, які містять антиген р24 ВІЛ-1 (для внутрішньо лабораторного контролю якості)

-“-


Панель для зовнішньої оцінки якості досліджень з визначення ДНК ВІЛ (HIV-1 DNA External Quality Assessment (EQA) Panel) або еквівалент

наборів


Панель для зовнішньої оцінки якості досліджень з визначення РНК ВІЛ (Human Immunodeficiency Virus RNA External Quality Assessment (EQA) Panel) або еквівалент

-“-


Набір контрольних матеріалів для зовнішнього сервісу із забезпечення якості (ЗСЗЯ) програми з ВІЛ/гепатитів, 12 по 2 мл (External Quality Assurance Services (EQAS®) HIV-Hepatitis Program), або еквівалент

упаковок”;


у підрозділі “Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором AmpliPrep/сobas” виключити такі позиції:

“Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором сobas 4 800, для виявлення провірусної ДНК у зразках сухих краплин крові

-“-


Тест для визначення нуклеїнових кислот у системі cobas® 4 800 System, (ВІЛ-1)cobas® HIV-1, або еквівалент

-“-


Набір контролів cobas® HBV/HCV/HIV-1 Control Kit або еквівалент

упаковок


Набір для пробопідготовки cobas 4 800, 240 тестів, KIT COBAS 4 800 SAMPLE PREP 2 240T CE-IVD, або еквівалент

-“-


Буфер для промивання cobas 4 800, 240 тестів, KIT cobas 4 800 SYS WASH BUFFER 240T IVD, або еквівалент

-“-


Набір для лізису клітин cobas 4 800, 240 тестів, KIT COBAS 4 800 LYSIS 2 240T CE-IVD, або еквівалент

-“-


Реагент для попередньої екстракції зразка cobas®  4 800/6 800/8 800 cobas® Specimen Pre-Extraction Reagent, або еквівалент

-“-


Пластина для виділення, 2 мл, Extraction plate 2 ml, або еквівалент

-“-


AD-пластина, 0,3 мл, AD-plate 0,3 ml, або еквівалент

-“-


Наконечники Tip CORE TIPS з фільтром HIGH VOL. CO-RE TIPS, FILTER або еквівалент

-“-


Резервуар для реагента, 200 мл, Reagent reservoir  200 ml, або еквівалент

-“-


Резервуар для реагента, 50 мл, Reagent reservoir  50 ml, або еквівалент

-“-


Пакет для відходів малий, 25 штук у коробці, Waste bag small (25/box)

-“-”;


доповнити перелік після підрозділу “Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором AmpliPrep/сobas” підрозділом такого змісту:

“Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором сobas 4 800, для виявлення провірусної ДНК у зразках сухих краплин крові

Тест для визначення нуклеїнових кислот у системі cobas® 4 800 System, (ВІЛ-1)cobas® HIV-1, або еквівалент

упаковок


Набір контролів cobas® HBV/HCV/HIV-1 Control Kit або еквівалент

-“-


Набір для пробопідготовки cobas 4 800,  240 тестів, KIT COBAS 4 800 SAMPLE PREP  2 240T CE-IVD, або еквівалент

-“-


Буфер для промивання cobas 4 800, 240 тестів, KIT cobas 4 800 SYS WASH BUFFER 240T IVD, або еквівалент

упаковок


Набір для лізису клітин cobas 4 800, 240 тестів, KIT COBAS 4 800 LYSIS 2 240T CE-IVD, або еквівалент

-“-


Реагент для попередньої екстракції зразка cobas® 4 800/6 800/8 800 cobas® Specimen  Pre-Extraction Reagent, або еквівалент

-“-


Пластина для виділення, 2 мл, Extraction plate  2 ml, або еквівалент

-“-


AD-пластина, 0,3 мл, AD-plate 0,3 ml, або еквівалент

-“-


Наконечники Tip CORE TIPS з фільтром HIGH VOL. CO-RE TIPS, FILTER або еквівалент

-“-


Резервуар для реагента, 200 мл, Reagent reservoir 200 ml, або еквівалент

-“-


Резервуар для реагента, 50 мл, Reagent reservoir 50 ml, або еквівалент

-“-


Пакет для відходів малий, 25 штук у коробці, Waste bag small (25/box)

-“-”;


розділ “Медикаменти для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації” викласти в такій редакції:

“Медикаменти для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу

Форма випуску

Дозування

Примітка

Такролімус

таблетки, капсули

0,5 мг


Такролімус

таблетки пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії

0,5 мг


Такролімус

таблетки, капсули

1 мг


Такролімус

таблетки пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії

1 мг


Такролімус

-“-

3 мг


Такролімус

таблетки, капсули

5 мг


Такролімус

таблетки пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії

5 мг


Циклоспорин

таблетки, капсули

25 мг


Циклоспорин

-“-

50 мг


Циклоспорин

-“-

100 мг


Мікофенолова кислота та її солі (натрію мікофенолат)

-“-

180 мг


Мофетіла мікофенолат

таблетки, капсули

250 мг


Базиліксімаб

ампули, флакони, шприц-тюбик

20 мг


Еверолімус

таблетки, капсули

0,75 мг


Імуноглобулін проти тимоцитів кролячий

ампули, флакони, шприц-тюбик

25 мг


Азатіоприн

таблетки, капсули

50 мг


Валганцикловір

-“-

450 мг


Такролімус

гранули для оральної суспензії

0,2 мг

для дітей до 5 років

Такролімус

-“-

1 мг

-“-

Циклоспорин

розчин оральний у флаконі разом з дозувальним комплектом у коробці з картону пакувального

100 мг/мл по 50 мл у флаконі

-“-

Мофетіла мікофенолат

суспензія для перорального прийому у флаконі

1 г/5 мл по 110 г у флаконі

-“-”.