Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1064
Прийняття: 22.08.2007
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 серпня 2007 р. № 1064
Київ

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Відповідно до статті 49 Цивільного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що додається.

2. Установити, що:

плата за видачу витягу з Реєстру становить 73 гривні;

довідки, видача яких здійснюється відділами реєстрації актів цивільного стану, складаються у формі витягів з Реєстру.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 186 від 12.03.2008}

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 464 від 13.05.2009}

4. Міністерству фінансів, Міністерству юстиції передбачити під час внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" кошти, необхідні для створення та ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, та передбачати кошти на ведення Реєстру під час складання проектів державного бюджету на наступні роки.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 186 від 12.03.2008}

5. Міністерству юстиції:

вжити до 1 травня 2008 р. заходів для створення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, розробити і затвердити інструкцію з його ведення та форми витягів з Реєстру;

забезпечити внесення до Реєстру відомостей, що містяться в книгах реєстрації актів цивільного стану і метричних книгах, які зберігаються в архівах відділів реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2007 р. №1064

ПОРЯДОК
ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян

{У тексті Порядку слово "реєстрація" у всіх відмінках замінено словами "державна реєстрація" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1109 від 20.10.2011}

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру створення та ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі - Реєстр).

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Реєстр - єдина комп'ютерна база даних про акти цивільного стану, внесені до них зміни і доповнення, видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та витягів з Реєстру;

держатель Реєстру - Мін’юст, що забезпечує ведення Реєстру;

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1109 від 20.10.2011, № 424 від 15.06.2015}

адміністратор Реєстру - державне підприємство, що належить до сфери управління Мін’юсту, яке здійснює заходи із створення і супроводження програмного забезпечення Реєстру, збереження та захисту бази даних Реєстру, відповідає за його функціонування, надає реєстраторам, а також у випадку, передбаченому законом, посадовим особам органів державної влади, органів місцевого самоврядування, нотаріусам доступ до нього;

{Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 424 від 15.06.2015, № 1063 від 16.12.2015, № 806 від 09.11.2016, № 399 від 13.05.2020}

реєстратори - відділи державної реєстрації актів цивільного стану територіальних органів Мін’юсту;

{Абзац п'ятий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 1109 від 20.10.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1063 від 16.12.2015; в редакції Постанови КМ № 1104 від 24.12.2019}

витяг з Реєстру - документ, що видається фізичній чи юридичній особі реєстратором або посадовій особі органу державної влади, органу місцевого самоврядування, нотаріусу шляхом безпосереднього доступу до Реєстру у випадках, передбачених законом, за затвердженими Мін'юстом формами;

{Абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1063 від 16.12.2015, № 806 від 09.11.2016, № 399 від 13.05.2020}

електронне відображення актового запису - електронне відображення інформації актового запису цивільного стану, що міститься в Реєстрі, сформоване засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія) разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом) (далі - унікальний електронний ідентифікатор).

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 961 від 08.09.2023}

3. Реєстр ведеться українською мовою.

4. Інформація про особу, яка міститься в Реєстрі, конфіденційна.

5. Особа має право звернутися за витягом з Реєстру незалежно від місця її проживання та місця державної реєстрації акту цивільного стану.

Внесення відомостей до Реєстру

6. Внесення до Реєстру відомостей про народження фізичної особи та її походження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть здійснюється реєстратором одночасно із складенням відповідного актового запису цивільного стану.

Відомості, зазначені в актових записах про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, що складені дипломатичними представництвами та консульськими установами України, вносяться до Реєстру реєстратором, визначеним Мін’юстом, протягом семи робочих днів з моменту надходження першого примірника актового запису.

{Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 1109 від 20.10.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1063 від 16.12.2015, № 1104 від 24.12.2019}

Відомості, зазначені в актових записах про народження, шлюб, смерть, складених виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, вносяться до Реєстру протягом трьох робочих днів з моменту надходження до реєстратора актового запису.

{Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1109 від 20.10.2011, № 727 від 14.07.2021}

Відомості про усиновлення, скасування усиновлення, визнання усиновлення недійсним, позбавлення та поновлення батьківських прав вносяться до Реєстру на підставі відповідного рішення суду в день надходження копії такого рішення до реєстратора або в день пред'явлення особою, зазначеною в рішенні суду, або уповноваженою нею особою копії такого рішення.

{Абзац четвертий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 1109 від 20.10.2011}

7. Запис в Реєстрі здійснюється шляхом внесення до нього:

1) у разі державної реєстрації народження дитини з одночасним визначенням її походження відомостей:

про дитину - прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), стать, дата і місце народження, кількість новонароджених дітей, живонароджена чи мертвонароджена дитина, яка за рахунком дитина народилася у матері, включаючи новонароджену (враховуючи померлих і не враховуючи мертвонароджених), найменування документа, що підтверджує факт народження дитини; реєстраційний номер облікової картки платника податків, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

{Абзац другий підпункту 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 964 від 15.09.2021}

про батьків - прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, громадянство, реєстраційний номер облікової картки платника податків, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, місце проживання батька, матері; підстава запису відомостей про батька; прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), адреса особи, що звернулася за державною реєстрацією народження дитини, серія і номер, яким органом видано паспорт або паспортний документ, дата його видачі;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 964 від 15.09.2021}

про видачу свідоцтва - серія і номер свідоцтва про народження; дата і номер актового запису в книзі державної реєстрації народжень; найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію народження дитини; прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) особи, що здійснила державну реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру;

2) у разі усиновлення відомостей:

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), дата і місце народження до і після усиновлення, реєстраційний номер облікової картки платника податків, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі; про усиновителя (усиновителів) - прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), дата і місце народження, громадянство, реєстраційний номер облікової картки платника податків, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, повне найменування суду, яким постановлено рішення, його дата і номер, номер актового запису про народження та дата його складення, найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що зареєстрував народження усиновленої дитини, серія і номер свідоцтва про народження, серія і номер свідоцтва про усиновлення; прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) особи, що здійснила державну реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру;

{Абзац другий підпункту 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 964 від 15.09.2021}

3) у разі позбавлення та поновлення батьківських прав відомостей:

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі дитини, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі батька, матері, усиновлювача, які позбавлені батьківських прав; прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) батька, матері, усиновлювача, які поновлені у батьківських правах, місце державної реєстрації народження дитини, номер актового запису і дата державної реєстрації народження, повне найменування суду, яким постановлено рішення, його дата і номер; прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) особи, що здійснила державну реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру;

{Абзац другий підпункту 3 пункту 7 в редакції Постанови КМ № 964 від 15.09.2021}

4) у разі державної реєстрації шлюбу відомостей:

про осіб, що реєструють шлюб - прізвище до і після державної реєстрації шлюбу, власне ім’я та по батькові (за наявності), дата і місце народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, громадянство, місце проживання, сімейний стан; серія і номер, яким органом видано паспорт або паспортний документ особам, що реєструють шлюб, дата його видачі; серія і номер свідоцтва про шлюб; дата і номер актового запису в книзі державної реєстрації шлюбів; найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію шлюбу; прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) особи, що здійснила державну реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру;

{Абзац другий підпункту 4 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 964 від 15.09.2021}

5) у разі державної реєстрації розірвання шлюбу відомостей:

про осіб, що розривають шлюб - прізвище до і після розірвання шлюбу, власне ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, громадянство, місце проживання, у якому перебувають шлюбі (першому, другому, третьому, четвертому); найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що реєстрував шлюб, який розривається, номер актового запису та дата державної реєстрації шлюбу; підстава державної реєстрації розірвання шлюбу; кількість спільних неповнолітніх дітей; сума державного мита, яка підлягає стягненню; серія і номер, яким органом видано паспорт або паспортний документ особам, що розривають шлюб, дата його видачі, серія і номер свідоцтва про розірвання шлюбу, дата і номер актового запису в книзі державної реєстрації розірвання шлюбу; найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію розірвання шлюбу; прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) особи, що здійснила державну реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру;

{Абзац другий підпункту 5 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 964 від 15.09.2021}

5-1) у разі розірвання шлюбу судом до Реєстру вносяться відомості із зазначенням повного найменування суду, яким постановлено рішення, його дати та номера; прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) осіб, які розірвали шлюб; найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що реєстрував шлюб, який розірвано, номера актового запису та дати державної реєстрації шлюбу; прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) особи, що внесла відомості, та її посади;

{Пункт 7 доповнено підпунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 1109 від 20.10.2011}

6) у разі державної реєстрації зміни власного імені відомостей:

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) до зміни власного імені і після зміни, дата і місце народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, номер і дата актового запису про народження, громадянство, місце проживання; сума державного мита, яка підлягає стягненню, серія і номер, яким органом видано паспорт або паспортний документ та дата його видачі; серія і номер свідоцтва про зміну власного імені, дата і номер актового запису в книзі державної реєстрації зміни власного імені; найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію зміни власного імені; прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) особи, що здійснила державну реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру;

{Абзац другий підпункту 6 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 964 від 15.09.2021}

7) у разі державної реєстрації смерті відомостей:

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), стать, громадянство, дата смерті, у якому віці померла особа, місце смерті та її причина, дата і місце народження (для дітей віком до одного року - кількість місяців і днів), реєстраційний номер облікової картки платника податків, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, місце проживання, документ, що підтверджує факт смерті; прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) особи, що звернулася за державною реєстрацією смерті, серія і номер, яким органом видано паспорт або паспортний документ, дата його видачі; серія і номер свідоцтва про смерть; дата і номер актового запису в книзі державної реєстрації смертей; найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію смерті; прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) особи, що здійснила державну реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру.

{Абзац другий підпункту 7 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 964 від 15.09.2021}

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 961 від 08.09.2023}

8. Відомості до Реєстру вносяться безоплатно.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 186 від 12.03.2008}

{Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 186 від 12.03.2008}

9-1. Мін’юст у порядку, встановленому МВС та Мін’юстом, надає ДМС відомості з Реєстру про державну реєстрацію шлюбу або розірвання шлюбу (під час якого змінено прізвище), зміни імені.

{Порядок доповнено пунктом 9-1 згідно з Постановою КМ № 621 від 19.08.2015}

9-2. Мін’юст передає з Реєстру до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я відомості про державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу або розірвання шлюбу, зміни імені, смерті шляхом автоматизованого обміну електронними даними між інформаційними ресурсами НСЗУ та Мін’юсту через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у встановленому порядку.

{Порядок доповнено пунктом 9-2 згідно з Постановою КМ № 411 від 25.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 348 від 15.04.2020 - застосовується з 1 квітня 2020 року; в редакції Постанови КМ № 1244 від 24.11.2023}

{Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ № 186 від 12.03.2008}

11. Зміни і доповнення до актового запису цивільного стану вносяться одночасно з такими самими змінами і доповненнями до Реєстру.

У разі поновлення актового запису цивільного стану до Реєстру вносяться відомості, що у ньому містяться, з відповідною відміткою.

У разі анулювання актового запису цивільного стану до Реєстру вносяться відомості із зазначенням дати і номера рішення суду або висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану, найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яким складено висновок, чи повного найменування суду, яким постановлене рішення.

Якщо громадянинові повторно видається свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану, до Реєстру вноситься відповідний запис із зазначенням серії і номера свідоцтва, дати його видачі, прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) особи, якій видано свідоцтво.

{Абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1109 від 20.10.2011}

У разі внесення до актових записів цивільного стану змін і доповнень, їх поновлення та анулювання, повторної видачі свідоцтва про державну реєстрації актів цивільного стану до Реєстру також вносяться відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків, про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі особи, стосовно якої складено актовий запис (крім випадків, коли такі відомості вже містяться в Реєстрі).

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 964 від 15.09.2021}

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 961 від 08.09.2023}

12. Про виявлення у витязі з Реєстру помилки, допущеної особою, що здійснила державну реєстрацію, отримувач витягу або уповноважена ним особа повідомляє письмово у п'ятиденний строк реєстраторові, який перевіряє відповідність відомостей даним Реєстру. Якщо помилка підтверджується, реєстратор безоплатно її виправляє в день надходження повідомлення та видає новий витяг з Реєстру.

12-1. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі у випадках, передбачених цим Порядком, вносяться на підставі відомостей, отриманих в порядку інформаційної взаємодії Реєстру з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та Єдиним державним демографічним реєстром через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у порядку, передбаченому законодавством.

Неотримання відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків або відомостей про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, а також відсутність в особи згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб - платників податків чи Єдиного державного демографічного реєстру реєстраційного номера облікової картки платника податків або унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі не є підставою для невнесення запису до Реєстру відповідно до пункту 7 цього Порядку, а також для невнесення до актових записів цивільного стану змін і доповнень, їх поновлення та анулювання, повторної видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану відповідно до пункту 11 цього Порядку.

{Порядок доповнено пунктом 12-1 згідно з Постановою КМ № 964 від 15.09.2021}

Видача витягу з Реєстру

13. Фізична особа по досягненні 16-річного віку має право на отримання витягу з Реєстру стосовно відомостей про себе та про своїх родичів за умови пред'явлення паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні стосунки.

Витяг з Реєстру про державну реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. У цьому разі зазначений витяг представникові відповідного закладу видається за умови пред'явлення ним довіреності, паспорта або паспортного документа.

Батькові, матері, усиновлювачеві дитини, які позбавлені батьківських прав, витяг про державну реєстрацію народження дитини не видається.

Право на отримання витягу з Реєстру мають представники фізичної особи.

Банку або іншій фінансовій установі, яка має ліцензію на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", на їх запит надається витяг з Реєстру в порядку та обсязі, встановленому Мін’юстом, за наявності письмової згоди фізичної особи, якої стосуються відомості, зазначені в актових записах.

{Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019}

14. Витяг з Реєстру про державну реєстрацію смерті видається:

другому з подружжя, а також батькам, дітям, братам, сестрам, онукам, дідові, бабі та іншим родичам померлої особи за умови пред'явлення ними паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки;

{Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 186 від 12.03.2008}

спадкоємцям померлої особи, якщо родинні стосунки та/або право на спадкування підтверджуються документально, за умови пред'явлення паспорта або паспортного документа;

особі, що згідно з договором особистого страхування життя, укладеним у фінансовій установі, утвореній відповідно до Закону України "Про страхування", є вигодонабувачем, за умови пред'явлення договору, паспорта або паспортного документа;

особі, що згідно із спадковим договором є вигодонабувачем, за умови пред'явлення договору, паспорта або паспортного документа;

банку або іншій фінансовій установі, яка має ліцензію на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, за умови пред’явлення відповідного договору або іншого документа, що згідно із законодавством підтверджує наявність заборгованості померлої особи, а також документів, які підтверджують особу та повноваження керівника чи представника банку або іншої фінансової установи;

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 806 від 09.11.2016; в редакції Постанови КМ № 367 від 27.03.2019}

особі, що є власником або користувачем земельної ділянки, суміжної із земельною ділянкою сільськогосподарського призначення спадкодавця, за умови пред’явлення відомостей про кадастрові номери земельної ділянки спадкодавця та суміжної земельної ділянки, паспорта або паспортного документа.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 806 від 09.11.2016}

Суміжність земельних ділянок обов’язково встановлюється згідно з відомостями з Державного земельного кадастру, оприлюдненими на офіційному веб-сайті Держгеокадастру, на підставі кадастрових номерів земельної ділянки спадкодавця та суміжної земельної ділянки.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 806 від 09.11.2016}

14-1. Витяг з Реєстру про державну реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, зміну прізвища, власного імені та по батькові до зміни імені і після зміни імені фізичної особи видається банку або іншій фінансовій установі, яка має ліцензію на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, за умови наявності письмової згоди фізичної особи, щодо якої запитується інформація з Реєстру, а також документів, які підтверджують особу та повноваження керівника чи представника банку або іншої фінансової установи.

{Порядок доповнено пунктом 14-1 згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 961 від 08.09.2023}

15. Для отримання витягу з Реєстру реєстраторові подається заява, у якій зазначається одна з таких відомостей про фізичну особу, щодо відомостей про яку видається витяг з Реєстру:

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), дата та місце народження особи, щодо відомостей про яку отримано запит;

серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану, дата його видачі;

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану.

До заяви додається документ про внесення плати за видачу витягу з Реєстру.

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 961 від 08.09.2023}

16. На безоплатне отримання витягу з Реєстру мають право:

суди (судді), органи досудового розслідування, нотаріуси та інші органи державної влади (посадові особи), органи місцевого самоврядування (посадові особи), якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених актами законодавства;

{Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1109 від 20.10.2011, № 868 від 19.09.2012, № 806 від 09.11.2016}

реєстратори, дипломатичні представництва та консульські установи України у зв’язку з виконанням ними функцій, визначених актами законодавства;

{Абзац третій пункту 16 в редакції Постанов КМ № 1109 від 20.10.2011, № 1063 від 16.12.2015}

адміністрації закладів охорони здоров'я, навчальних або інших дитячих закладів щодо державної реєстрації народження дітей, які перебувають у зазначених закладах;

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 186 від 12.03.2008}

особи, що проживають за кордоном, стосовно яких державна реєстрація актів цивільного стану проведена відповідними органами державної реєстрації, у разі надходження письмових запитів і надіслання витягу до компетентних органів іноземних держав для вручення його заявникові;

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 186 від 12.03.2008}

особи, що звернулися за видачею витягу про те, що державна реєстрація народження проведена відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 186 від 12.03.2008}

особи, що звернулися за видачею витягу для отримання допомоги у зв'язку з народженням дитини, а також для отримання допомоги на поховання;

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 186 від 12.03.2008}

кредитори спадкодавця, власники або користувачі земельних ділянок, суміжних із земельною ділянкою сільськогосподарського призначення спадкодавця, у зв’язку з поданням заяви про визнання спадщини відумерлою.

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 806 від 09.11.2016}

17. Реєстратор приймає рішення про видачу витягу з Реєстру або про відмову в його видачі із зазначенням причини в день надходження відповідної заяви.

{Пункт 17 в редакції Постанов КМ № 186 від 12.03.2008, № 1109 від 20.10.2011}

18. У видачі витягу з Реєстру може бути відмовлено у разі:

подання заяви особою, що не має права на отримання витягу згідно з цим Порядком;

непред'явлення документа про внесення плати за видачу витягу в повному обсязі;

відсутності в заяві чи наведення не в повному обсязі відомостей, зазначених в пункті 15 цього Порядку.

19. Рішення реєстратора про відмову у видачі витягу з Реєстру може бути оскаржено в судовому порядку.

19-1. Для отримання витягу з Реєстру шляхом безпосереднього доступу до нього у випадках, передбачених законом, зазначається одна з таких відомостей про фізичну особу, щодо відомостей про яку видається витяг з Реєстру:

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), дата та місце народження особи, щодо відомостей про яку отримано запит;

серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану, дата його видачі;

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану.

Для отримання витягу з Реєстру шляхом безпосереднього доступу у випадках, передбачених законом, до Реєстру обов’язково вносяться відомості про підставу отримання витягу (відповідні норми закону та реквізити справи (провадження).

Доступ до Реєстру надається на підставі договору, укладеного між органом державної влади, органом місцевого самоврядування, посадовій особі якого надається такий доступ, та адміністратором Реєстру.

{Абзац шостий пункту 19-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 399 від 13.05.2020}

У разі коли доступ до Реєстру надається державному нотаріусу, договір укладається між державною нотаріальною конторою, державним нотаріальним архівом, де працює такий нотаріус, та адміністратором Реєстру.

{Пункт 19-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 806 від 09.11.2016}

У разі коли доступ до Реєстру надається приватному нотаріусу, договір укладається між приватним нотаріусом та адміністратором Реєстру.

{Пункт 19-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 806 від 09.11.2016}

{Порядок доповнено пунктом 19-1 згідно з Постановою КМ № 1063 від 16.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 961 від 08.09.2023}

20. Витяг з Реєстру видається на білому аркуші паперу формату А4 (210 x 297 міліметрів) без використання спеціального бланка, засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану. У випадку, передбаченому пунктом 19-1 цього Порядку, витяг з Реєстру видається без засвідчення підписом та скріплення печаткою.

{Абзац перший пункту 20 в редакції Постанов КМ № 1063 від 16.12.2015, № 245 від 23.03.2016}

{Абзац другий пункту 20 виключено на підставі Постанови КМ № 27 від 28.01.2015}

До внесення в Реєстр відомостей, що містяться в книгах державної реєстрації актів цивільного стану і метричних книгах, які зберігаються в архіві відділу державної реєстрації актів цивільного стану, перевірка державної реєстрації акта цивільного стану проводиться за даними метричних книг з дотриманням вимог актів законодавства.

{Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 186 від 12.03.2008}

{Пункт 21 виключено на підставі Постанови КМ № 186 від 12.03.2008}

22. Кошти, що надходять від плати за видачу витягу з Реєстру, зараховуються до державного бюджету.

{Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 186 від 12.03.2008, № 1109 від 20.10.2011; в редакції Постанови КМ № 1077 від 12.09.2012}

Формування електронного відображення актового запису

23. Електронне відображення актового запису формується засобами Порталу Дія за бажанням фізичної особи, яка досягла 14 років, стосовно складеного щодо неї актового запису цивільного стану, а щодо актового запису про народження фізичної особи та її походження - також за бажанням батька чи матері такої фізичної особи (крім випадку позбавлення відповідної особи батьківських прав).

Електронне відображення актового запису може формуватися виключно щодо актового запису цивільного стану, що міститься в Реєстрі та ідентифікацію якого проведено з використанням відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків особи, щодо якої він складений.

Для формування та використання електронного відображення актового запису особі, якій в установленому законодавством порядку присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків, необхідно встановити мобільний додаток Порталу Дія на електронний пристрій, критерії якого підтримують використання такого додатка (далі - електронний пристрій), підключений до Інтернету, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію.

Електронне відображення актового запису формується безоплатно.

24. Електронне відображення актового запису формується автоматично засобами Порталу Дія за наявності підключення електронного пристрою до Інтернету, працездатності встановленого мобільного додатка Порталу Дія (Дія) та наявної електронної інформаційної взаємодії між Порталом Дія та Реєстром шляхом використання наявної в Реєстрі інформації, визначеної у пункті 26 цього Порядку.

25. Сформоване електронне відображення актового запису разом з унікальним електронним ідентифікатором відображається через мобільний додаток Порталу Дія (Дія).

Унікальний електронний ідентифікатор автоматично формується засобами Порталу Дія за наявності підключення електронного пристрою до Інтернету та працездатності мобільного додатка Порталу Дія (Дія). Сформований унікальний електронний ідентифікатор дійсний протягом трьох хвилин з моменту формування.

Електронне відображення актового запису є дійсним лише за наявності унікального електронного ідентифікатора та не може використовуватися без нього.

Електронне відображення актового запису може пред’являтися особою замість та без додаткового пред’явлення свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану чи відповідного витягу з Реєстру.

26. В електронному відображенні актового запису відображається така інформація:

1) електронне відображення актового запису про народження:

номер актового запису;

дата складення актового запису;

орган, що склав актовий запис;

відомості про дитину:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

стать;

дата народження;

місце народження;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

відомості про батька:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

дата народження;

громадянство;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

відомості про матір:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

дата народження;

громадянство;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

відомості про видані свідоцтва:

серія та номер свідоцтва;

дата видачі;

2) електронне відображення актового запису про шлюб:

номер актового запису;

дата складення актового запису;

орган, що склав актовий запис;

відомості про нареченого:

прізвище до державної реєстрації шлюбу;

прізвище після державної реєстрації шлюбу;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

дата народження;

громадянство;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

відомості про наречену:

прізвище до державної реєстрації шлюбу;

прізвище після державної реєстрації шлюбу;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

дата народження;

громадянство;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

відомості про видані свідоцтва:

серія та номер свідоцтва;

дата видачі;

відомості про розірвання шлюбу на підставі рішення суду (за наявності):

дата та номер рішення суду;

найменування суду;

3) електронне відображення актового запису про розірвання шлюбу:

номер актового запису;

дата складення актового запису;

орган, що склав актовий запис;

відомості про чоловіка:

прізвище до розірвання шлюбу;

прізвище після розірвання шлюбу;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

дата народження;

громадянство;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

відомості про дружину:

прізвище до розірвання шлюбу;

прізвище після розірвання шлюбу;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

дата народження;

громадянство;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

відомості про актовий запис про шлюб, який розривається:

номер актового запису;

дата складення актового запису;

орган, що склав актовий запис;

відомості про видані свідоцтва:

серія та номер свідоцтва;

дата видачі;

4) електронне відображення актового запису про зміну імені:

номер актового запису;

дата складення актового запису;

орган, що склав актовий запис;

відомості про фізичну особу:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові (за наявності);

прізвище після зміни;

власне ім’я після зміни;

по батькові після зміни (за наявності);

дата народження;

громадянство;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

відомості про видані свідоцтва:

серія та номер свідоцтва;

дата видачі.

27. Перевірка електронного відображення актового запису з використанням унікального електронного ідентифікатора у режимі реального часу є обов’язковою умовою його використання.

Перевірка електронного відображення актового запису здійснюється за допомогою електронних пристроїв шляхом зчитування або введення унікального електронного ідентифікатора.

За результатами перевірки на електронному пристрої, за допомогою якого проводилася така перевірка засобами Порталу Дія, формується відповідне інформаційне повідомлення.

28. Електронна копія електронного відображення актового запису (далі - електронна копія) подається фізичною особою засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

Електронна копія містить відомості, зазначені в пункті 26 цього Порядку, а також ідентифікатор запиту, інформацію про дату запиту та отримувача електронної копії.

Електронна копія формується засобами Порталу Дія із накладенням віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”) фізичної особи та кваліфікованої електронної печатки технічного адміністратора Порталу Дія з відповідною кваліфікованою електронною позначкою часу.

29. Електронна копія подається фізичною особою засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), за умови проведення перевірки таких даних засобами Порталу Дія.

Така електронна копія передається фізичною особою з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) до визначених нею органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, інформаційні системи яких підключені до Порталу Дія.

30. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи та фізичні особи - підприємці для забезпечення можливості перевірки електронного відображення актового запису та отримання електронної копії підключають власні інформаційні системи до Порталу Дія.

Для підключення інформаційних систем до Порталу Дія органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами та фізичними особами - підприємцями разом з держателем Порталу Дія визначається порядок інформаційної взаємодії та формат файлів, які містять електронні копії (відомості, дані), що передаються.

Інформаційні системи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що підключаються до Порталу Дія для забезпечення можливості отримання електронних копій (відомостей, даних), повинні відповідати вимогам законодавства у сфері захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи та фізичні особи - підприємці забезпечують належне функціонування та безперебійну роботу власних інформаційних систем для забезпечення можливості перевірки електронного відображення актового запису та для отримання за рішенням фізичної особи електронної копії (відомостей, даних).

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи та фізичні особи - підприємці під час обробки персональних даних забезпечують виконання вимог Закону України “Про захист персональних даних” у зв’язку з отриманням електронної копії (відомостей, даних).

Електронні копії також можуть бути сформовані засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), для подальшої їх передачі електронною поштою з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах, а також за умови укладення органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами та фізичними особами - підприємцями з технічним адміністратором Порталу Дія договору приєднання.

31. Фізична особа може ознайомитися з інформацією про передані електронні копії (відомості, дані), а саме про ідентифікатор запиту, отримувача запиту, дату запиту та вид документа, що запитувався на Порталі Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

32. Перевірка електронних копій (відомостей, даних) проводиться шляхом перевірки накладеного на них віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”) фізичної особи та кваліфікованої електронної печатки технічного адміністратора Порталу Дія відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

33. Інформаційна взаємодія між Реєстром та Порталом Дія здійснюється виключно засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта”.

Електронна інформаційна взаємодія між іншими електронними інформаційними ресурсами здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта”. У разі відсутності технічної можливості передачі даних засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта” електронна інформаційна взаємодія може здійснюватися з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

Обмін інформацією здійснюється в електронній формі з дотриманням вимог Законів України “Про електронні довірчі послуги”, “Про захист персональних даних”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”.

34. Доступ до електронного відображення актового запису про народження фізичної особи та її походження, сформованого за бажанням батька чи матері такої фізичної особи, блокується, якщо відповідні батько чи матір позбавлені батьківських прав.

{Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 961 від 08.09.2023}