Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 1006
Прийняття: 09.08.2001
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 9 серпня 2001 р. N 1006 Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1059 ( 1059-2002-п ) від 25.07.2002 N 1570 ( 1570-2003-п ) від 02.10.2003 N 86 ( 86-2004-п ) від 28.01.2004 N 417 ( 417-2004-п ) від 31.03.2004 N 1373 ( 1373-2004-п ) від 15.10.2004 N 323 ( 323-2009-п ) від 08.04.2009 N 969 ( 969-2011-п ) від 14.09.2011 N 107 ( 107-2013-п ) від 13.02.2013 N 11 ( 11-2014-п ) від 09.01.2014 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що додаються.

2. Міністерству екології та природних ресурсів, Державному комітетові ядерного регулювання в місячний термін подати Кабінетові Міністрів України узгоджені пропозиції щодо внесення змін до положень про ці центральні органи виконавчої влади стосовно їх повноважень у сфері ліцензування і контролю за використанням джерел іонізуючого випромінювання.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р. N 66 ( 66-93-п ) "Про заходи безпечного перевезення радіоактивних речовин" (ЗП України, 1993 р., N 4-5, ст. 74);

пункт 1 змін і доповнень, що вносяться до рішень Уряду України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 1996 р. N 382 ( 382-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 280).

Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 1006

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Абзац четвертий пункту 32 Положення про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. N 623 ( 623-93-п ) (ЗП України, 1994 р., N 1, ст. 1; Офіційний вісник України, 1998 р., N 25, ст. 922), викласти у такій редакції:

"Спеціальне розслідування нещасних випадків, що сталися на ядерних установках, підконтрольних Держатомрегулювання, проводиться комісією, яка ним призначається".

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1570 ( 1570-2003-п ) від 02.10.2003 )

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 86 ( 86-2004-п ) від 28.01.2004 )

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 969 ( 969-2011-п ) від 14.09.2011 }

5. В абзаці першому пункту 1 і пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. N 861 ( 861-96-п ) "Про визначення центрального органу та пункту зв'язку з питань фізичного захисту ядерного матеріалу" слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" у всіх відмінках замінити словами "Державний комітет ядерного регулювання" у відповідному відмінку.

6. У тексті Положення про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1996 р. N 1525 ( 1525-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 592), слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Держатомрегулювання".

7. У пункті 8 Порядку розроблення та затвердження норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. N 163 ( 163-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., числа 7, 8, с. 47), слово "Мінекобезпеки" замінити словами "Мінекоресурсів, Держатомрегулювання".

( Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1373 ( 1373-2004-п ) від 15.10.2004 )

9. У тексті Порядку проведення спеціальної перевірки для надання допуску фізичним особам до роботи на ядерних установках та з ядерними матеріалами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 р. N 1471 ( 1471-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 52, с. 146), слова "державні органи, що регулюють ядерну та радіаційну безпеку" у всіх відмінках замінити словом "Держатомрегулювання".

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 417 ( 417-2004-п ) від 31.03.2004 }

{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 11 ( 11-2014-п ) від 09.01.2014 }

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 323 ( 323-2009-п ) від 08.04.2009 }

( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1059 ( 1059-2002-п ) від 25.07.2002 )

14. Текст графи "Відповідальний виконавець" плану заходів щодо запровадження моніторингу національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології та перелік центральних органів виконавчої влади та установ, які беруть участь у проведенні моніторингу національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1219 ( 1219-2000-п ) "Про державний моніторинг національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 32, ст. 1360), після слова "Мінекоресурсів" доповнити словом "Держатомрегулювання".

15. У пунктах 2 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. N 1553 ( 1553-2000-п ) "Про невідкладні заходи щодо підвищення безпеки та надійності функціонування ядерної енергетики" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 14, ст. 1790) слова "Міністерству екології та природних ресурсів" замінити словами "Державному комітетові ядерного регулювання".

16. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. N 1683 ( 1683-2000-п ) "Про затвердження переліків посад та спеціальностей персоналу для експлуатації ядерних установок, підготовка якого підлягає ліцензуванню, і посад персоналу, який безпосередньо здійснює управління реакторною установкою атомної електростанції" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 1993) слова "Міністерство екології та природних ресурсів" замінити словами "Державний комітет ядерного регулювання".

{ Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 107 ( 107-2013-п ) від 13.02.2013 }

18. У пунктах 3, 8 і 42 Порядку державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. N 1718 ( 1718-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 47, ст. 2034), слово "Мінекоресурсів" замінити словом "Держатомрегулювання".