Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 63
Прийняття: 25.11.2013
Видавники: Міністерство промислової політики України

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.11.2013  № 63


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 грудня 2013 р.
за № 2092/24624

Про затвердження форми та порядку подання звітів підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва

Відповідно до статті 6 Закону України «Про утилізацію транспортних засобів» та підпунктів 28, 66 пункту 4 Положення про Міністерство промислової політики України, затвердженого Указом Президента України від 19 липня 2013 року № 389, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звіту про виробництво транспортних засобів підприємствами, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва;

2) форму звіту про виконання зобов’язань підприємствами, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва;

3) Порядок подання звітів про виробництво транспортних засобів та про виконання зобов’язань підприємствами, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва.

2. Директору Департаменту машинобудування Козирєву В.О. забезпечити:

1) подання у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Євдокименка М.М.

Міністр

М.К. Короленко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
промислової політики України
25.11.2013  № 63

ЗВІТ
про виробництво транспортних засобів підприємствами, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва

Директор Департаменту
машинобудуванняВ.О. Козирєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
промислової політики України
25.11.2013  № 63

ЗВІТ
про виконання зобов’язань підприємствами, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва

Директор Департаменту
машинобудуванняВ.О. Козирєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
промислової політики України
25.11.2013  № 63


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 грудня 2013 р.
за № 2092/24624

ПОРЯДОК
подання звітів про виробництво транспортних засобів та про виконання зобов’язань підприємствами, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає правові засади та організаційні процедури подання звітів про виробництво транспортних засобів та про виконання зобов’язань підприємствами, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про утилізацію транспортних засобів».

1.3. Суб’єктами, на які поширюється дія цього Порядку, є:

Міністерство промислової політики України;

суб’єкти господарювання, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва.

1.4. Достовірність інформації у звітах підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва, забезпечують відповідальні особи, які підписують звіти.

II. Порядок подання звітів про виробництво транспортних засобів

2.1. Суб’єкти господарювання, що внесені до реєстру підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва, щороку до 01 березня поточного року подають звіт про виробництво транспортних засобів за минулий рік за встановленою формою.

2.2. Звіт підписується керівником суб’єкта господарювання/фізичною особою-підприємцем та скріплюється печаткою (за наявності).

III. Порядок подання звітів про виконання зобов’язань підприємствами, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва

3.1. Суб’єкти господарювання, що внесені до реєстру підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва, щороку до 01 березня поточного року подають звіт про виконання зобов’язань підприємствами, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва за минулий рік за встановленою формою.

3.2. Звіт підписується керівником суб’єкта господарювання/фізичною особою - підприємцем та скріплюється печаткою (за наявності).

3.3. У разі виявлення суб’єктом господарювання обставин, що призводять до невідповідності його вимогам до суб’єктів господарювання, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва, визначеним Законом України «Про утилізацію транспортних засобів», підприємство у місячний строк подає до Мінпромполітики України відповідну інформацію щодо таких обставин, підписану керівником та скріплену печаткою підприємства.

Директор Департаменту
машинобудуванняВ.О. Козирєв