Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Рішення
Номер: 822
Прийняття: 23.09.2021
Видавники: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.09.2021  № 822


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 листопада 2021 р.
за № 1531/37153

Щодо встановлення критеріїв для визнання особи кваліфікованим інвестором

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» та пункту 6 частини першої статті 6, підпункту в пункту 7 частини першої статті 6, пункту 1 частини другої статті 6 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Критерії для визнання особи кваліфікованим інвестором, що додаються.

2. Затвердити Методику розрахунку власних коштів, для цілей визнання юридичної особи кваліфікованим інвестором, що додається.

3. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами (Жупаненко В.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Лібанова М.

Голови Комісії

Р. МагомедовЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
23 вересня 2021 року № 822


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 листопада 2021 р.
за № 1531/37153

КРИТЕРІЇ
для визнання особи кваліфікованим інвестором

1. Відповідно до пункту 6 частини першої статті 6 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» кваліфікованими інвесторами визнаються іноземні фінансові установи, які здійснюють діяльність на ринках капіталу Європейського Союзу, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Канади та Японії, за умови наявності відповідної авторизації.

2. Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» правочини, щодо фінансових інструментів, які укладалися протягом останніх чотирьох кварталів, для визнання особи кваліфікованим інвестором, є значними, якщо:

а) загальна сума таких правочинів становить не менше 150 тис. грн і ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності - у випадку звернення юридичної особи до інвестиційної фірми;

б) загальна сума таких правочинів становить не менше 50 тис. грн і вартість предмету правочину перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу особи - у випадку звернення фізичної особи до інвестиційної фірми.

Директор департаменту
нагляду за станом
корпоративного управління
та корпоративними фінансами
В. Жупаненко